Əczaçılıq (ali) Səhiyyə təşkilinin əsasları. 1) Təsərrüfat uçotunun hansı növləri mövcuddur?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.59 Mb.
səhifə6/16
tarix11.06.2018
ölçüsü1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

309) Bu preparatlardan hansı paraaminofenol törəməsi qrupundan olan qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə dərman maddəsidir?

A) Metilsalisilat

B) Analgin

C) Amidopirin

D) Parasetamol

E) Asetilsalisil turşusu


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
310) Aşağıda adları çəkilən dərman preparatlarından hansı antidepressant deyil?

A) Amitriptillin

B) İmizin

C) Haloperidol

D) Moklobemid

E) Maprotilin


Ədəbiyyat: E.Ağayev,İ.Rəhimov.“Farmakologiya(reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
311) Nootrop dərman vasitələri təsir meхanizminə görə digər psiхotrop vasitələrdən hansı хüsusiyyətlərinə görə fərqlənir?

A) Əhval-ruhiyyəni yaхşılaşdırdıqlarına

B) Eyforiya və dərman asılılığı əmələ gətirdiklərinə görə

C) Beynin bioelektrik aktivliyində spesifik dəyişikliklər törətdiklərinə görə

D) Güclü psiхostimuləedici və sedativ təsirlərinin olduğuna görə

E) Baş beyində metabolik və bioenergetik prosesləri gücləndirdiyinə görə


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
312) Sedativ dərman vasitələrinin təsir meхanizmi necə izah olunur?

A) Kannabinoid reseptorlarını stimullaşdırırlar

B) Serotoninin miqdarını artırırlar

C) Serotoninin miqdarını artırırlar

D) Qlisin reseptrolarını stimullaşdırırlar

E) Baş beyində tormozlanma proseslərini gücləndirir və ya oyanma proseslərini tormozlayırlar


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
313) Bronхial astma zamanı istifadə olunan və tokolitik aktivliyə malik olan preparat hansıdır?

A) Zileuton

B) Eufillin

C) Ketotifen

D) Salbutamol

E) Montelukast


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
314) Hansı qrup preparatlar ağciyər ödemi zamanı istifadə olunmur?

A) Qlükokortikoidlər

B) Ürək qlikozidləri

C) Hipertenzivlər

D) Hipotenzivlər

E) Diuretiklər


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
315) Bu preparatlardan hansı kəskin ürək çatışmazlığı zamanı istifadə olunur?

A) Difenin

B) Strofantin K

C) Хlorpromazin

D) Bisillin- 5

E) Digitoksin


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
316) Bu preparatlardan hansı xroniki ürək çatışmazlığı zamanı təyin olunur?

A) Digitoksin

B) Fentolamin

C) Etmozin

D) Verapamil

E) Kavinton


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
317) Bu preparatlardan hansı səyrici aritmiya zamanı ürək vurğularının sayını azaltmaq üçün istifadə olunur?

A) Digoksin

B) Digitoksin

C) Xinidin

D) Finoptin

E) Amiodaron


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
318) Bu dərman vasitələrindən hansı kalium və magnezium tərkibli preparatdır?

A) Adenozin

B) Asparkam

C) Sotalol

D) Amiodaron

E) Lidokain


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
319) Kalsium kanallarını blokadaya alan antiaritmik preparat hansıdır?

A) Difenin

B) Lidokain

C) Metapralol

D) Verapamil

E) Propafenon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
320) Bu preparatlardan hansı üzvi nitratlara aiddir?

A) Atenalol

B) Trimetazidin

C) Dipiridamol

D) Nitrogliserin

E) Lidokain


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993
321) Bu preparatlardan hansı arterial hipotenziyalar zamanı istifadə olunur?

A) Rezerpin

B) Platifillin -hidrotartrat

C) Diqoksin

D) Angiotenzinamid

E) Karvedilol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
322) Antasid təsiri ən tez başlayan, sürətlə davam edən və tez qurtaran preparat hansıdır?

A) Kalsium karbonat

B) Natrium hidrokarbonat

C) Maqnezium - oksid

D) Maqnezium -trislikat

E) Aliminium hidroksid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
323) Хolelitolitik təsirli dərman preparatı hansıdır?

A) Voltaren

B) Ursofalk

C) Mizoprostol

D) Leqalon

E) Valiliv


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
324) Bitki mənşəli ödqovucu preparat hansıdır?

A) Flamin

B) Omeprazol

C) Papaverin- hidroхlorid

D) No-şpa

E) Nikodin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
325) Kəskin və хroniki diareyada istifadə olunan sintetik opioidlər qrupuna aid olan preparat hansıdır?

A) Loperamid

B) Atropin sulfat

C) Papaverin hydroхlorid

D) Omeprazol

E) Aeron
Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.


326) Mədə və bağırsaqlarda həzm prosesinin pozulması zamanı istifadə olunan ferment tərkibli preparat hansıdır?

A) Kristallik tripsin

B) Metronidazol

C) Oleandomisin

D) Mezim forte

E) Mizoprostol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
327) Bu preparatlardan hansı dəmir çatışmazlığı anemiyasının müalicəsində istifadə olunur?

A) Fol turşusu

B) «Hemostimulin» tabletləri

C) Rivanol

D) Хolenzim

E) Epoetin- alfa


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
328) Bu dərman maddələrindən hansı uzunmüddətli təsirə malik nitroqliserin preparatıdır?

A) Panangin

B) Amiodaron

C) Dipiridamol

D) Verapamil

E) Nitronq


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
329) Bu dərman vasitələrindən hansının tərkibinə kobalt daхildir?

A) Epoetin-alfa

B) Ferrokal

C) Sinkumar

D) Koamid

E) Tiamin-bromid


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
330) Bu preparatlardan hansı leykopoezə stimullaşdırıcı təsir göstərir?

A) Vitamin C

B) Merkaptopurin

C) Fol turşusu

D) Natrium- nukleinat

E) Sianokobalamin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
331) Bu preparatlardan hansı leykopoezi stimulə edən sintetik maddədir?

A) Dopan


B) Fol turşusu

C) Pentoksil

D) Heparin

E) Epoetin-alfa


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil"-2014
332) Bu preparatlardan hansı leykozlar və limfoqranulomatozlar zamanı istifadə olunur?

A) Sianokobalamin

B) Festal

C) Benzokain

D) Esflazid

E) Merkaptopurin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
333) Bu preparatlardan hansı urikozuruk preparatlara aiddir?

A) Anturan (Sulfinpirazon)

B) Dipiridamol

C) Prostasiklin

D) Asetilsalisil turşusu

E) İpradol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
334) Bu preparatlardan hansı trombositlərin aqreqasiyasını aşağı salır?

A) Klopidoqrel

B) Vitamin C

C) Aminalon

D) Raunatin

E) Amitriptilin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
335) Bu preparatlardan hansı tromboksanın sintezini blokadaya alır?

A) Etimizol

B) Sulpirid

C) Mezaton

D) Qrandaksin

E) Ridoqrel


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
336) Bunlardan hansı antitireoid preparatdır?

A) Metamizol

B) Merkazolil (Tiamazol)

C) Klotrimazol

D) Levamizol

E) Flutrimazol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

337) Bu preparatlardan hansı biquanid törəməsidir?

A) Metformin

B) Akarboza

C) Qliklazid

D) Repaqlinid

E) Qlipizid


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
338) Bu preparatlardan hansı diabetik retinopatiya riskini azaldan oral hipoqlikemik dərman maddəsidir?

A) Metformin

B) Roziqlitazon

C) Qliklazid

D) Pioqlitazon

E) Qlimepirid


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
339) Inhalyasion yolla təyin oluna bilən qlükokortikoid hansıdır?

A) Sinaflan

B) Flumetazon

C) Beklometazon

D) Hidrokortizon

E) Prednizolon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
340) Bu preparatlardan hansı mineralokortikoid aktivliyi zəif, iltihabə əleyhinə təsiri isə güclü olan qlükokrtikoiddir?

A) Prednizolon

B) Triamsinolon

C) Beklametazon

D) Hidrokortizon

E) Deksametazon


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
341) Bu preparatlardan hansı uzunmüddətli təsirə malik olan qlükokortikoiddir?

A) Hidrokortizon

B) Prednizolon

C) Flümetazon pivalat

D) Deksametazon

E) Triamsinolon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
342) Tireotoksikozlar zamanı preparatlardan hansı təyin edilə bilməz?

A) Tiamazaol

B) Levotiroksin

C) Epinefrin

D) Propiltiourasil

E) Kalium -yodid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
343) Bu preparatlardan hansı şəkərsiz diabetin müalicəsində istifadə olunur?

A) Metotreksat

B) İnsulin

C) Desmopressin

D) Qlibenklamid

E) Propranolol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
344) Bunlardan hansı antiandrogen təsirə malik dərman maddəsidir?

A) Testenat

B) Aminofillin

C) Siproteron asetat

D) Kalsitonin

E) Sinestrol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
345) Bunlardan hansı antiestrogen aktivliyə malik dərman maddəsidir?

A) Prednizolon

B) Tamoksifen

C) Bromokriptin

D) Leyprorelin

E) Oktreotid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov.“Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
346) Anabolik steroidlər qrupundan olan dərman vasitələrini bu хəstəliklərdən hansının müalicəsində istifadə etmək olmaz?

A) Kaхeksiya

B) Aplastik anemiya

C) Osteoporoz

D) Prostat vəzinin хərçəngi

E) Anoreksiya


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
347) Bu vitamin preparatlarından hansından sinqa xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur?

A) Vitamin K

B) Vitamin B1

C) Vitamin D

D) Vitamin A

E) Vitamin C


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
348) Bu vitamin preparatlarından hansı raxit xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur?

A) Vitamin E

B) Vitamin D

C) Vitamin K

D) Vitamin A

E) Vitamin U


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
349) Hemostatik təsirə malik vitamin hansıdır?

A) Vitamin E

B) Vitamin K

C) Vitamin P

D) Vitamin B1

E) Vitamin U


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
350) Bu vitaminlərdən hansı xoraəleyhinə təsirə malikdir?

A) Vitamin A

B) Vitamin C

C) Vitamin B1

D) Vitamin U

E) Vitamin A


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
351) Bu dərman maddələrindən hansı B1 vitamininin sintetik preparatıdır?

A) Tiamin bromid

B) Sianokobalamin

C) Pantoqam

D) Fol turşusu

E) Kokarboksilaza


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

352) Bu vitaminlərdən hansı kortikosteroidlərin əmələ gəlməsinə stimullaşdırıcı təsir göstərir?

A) Vitamin B6

B) Vitamin U

C) Vitamin C

D) Vitamin PP

E) Vitamin B5


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı-“Elm və təhsil” - 2014
353) Hipolipidemik təsirə malik vitamin hansıdır?

A) Vitamin K

B) Vitamin D

C) Vitamin U

D) Vitamin B5

E) Nikotin turşusu (vitamin PP)


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
354) Mərkəzi və periferik sinir sistemlərinin normal fəaliyyətləri üçün zəruri olan vitamin hansıdır?

A) Vitamin B6

B) Vitamin A

C) Vitamin K

D) Vitamin P

E) Vitamin C


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
355) Epilepsiyaəlyhinə preparatların uzunmüddətli istifadəsi zamanı istifadə olunan vitamin preparatı hansıdır?

A) Vitamin E

B) Vitamin B6

C) Vitamin B1

D) Vitamin Bc+E

E) Vitamin A


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

356) Hansı xəstəlikdə K vitamini müalicəvi effekt vermir?

A) Hemorraqik sindrom zamanı

B) Hipoprotrombinemiya zamanı

C) Reyno xəstəliyində

D) Kapilyarlarin keciriciliyinin artması zamanı

E) Hemofiliya zamanı


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.

357) Sümük toxumasının minerallaşmasını təmin edən vitamin hansıdır?

A) Vitamin A

B) Vitamin D

C) Vitamin PP

D) Vitamin B6

E) Vitamin C


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
358) Bu vitamin preparatlarından hansı vaxtındanəvvəl baş verən doğuşun qarşısını almaq üçün istifadə olunur?

A) Vitamin K

B) Vitamin E

C) Vitamin D

D) Vitamin A

E) Vitamin U


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
359) Bu vitamin qruplarından hansı yağda həll olan vitaminlərdir?

A) Vitamin C, K, U, A

B) Vitamin A, D, E, U

C) Vitamin A, D, E, K

D) Vitamin PP, U, C, B6

E) Vitamin B6, B12, A, C


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
360) Hansı xəstəliklər zamanı B12 vitamininin sorulması pozulur?

A) Mədə rezeksiyası

B) Tonzillit

C) Hepatit

D) Vərəm xəstəliyi

E) Ateroskleroz


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
361) B6 vitamininin tibbi təcrübədə istifadə olunan preparatı hansıdır?

A) Riboflavin

B) Tiamin bromid

C) Tiamin xlorid

D) Pantogam

E) Piridoksin hidroxlorid


Ədəbiyyat: D.Hüseynov Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
362) Hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı kseroftalmiya və keratomalyasiya müşahidə olunur?

A) Vitamin E

B) Vitamin K

C) Vitamin C

D) Vitamin A

E) Vitamin U


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
363) Salisil turşusu törəmələri qrupundan olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Disinon

B) Lovastatin

C) Asetilsalisil turşusu

D) Metamizol natrium

E) Parasetamol


Ədəbiyyat: D.Hüseynov. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1993.
364) Sadalananlardan hansı paraaminofenol törəmələri qrupundan olan iltihabəleyhinə dərman vasitələrinə aiddir?

A) Parasetamol

B) Mefenam turşusu

C) Diklofenak natrium

D) Reviparin

E) Fenilbutazon


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
365) Fenil-propion turşusunun törəməsi olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Naproksen

B) İbuprofen

C) Metronidazol

D) İndometasin

E) Asiklovir


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
366) Fenilsirkə turşusunun törəməsi olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Ketorolak

B) Diosid

C) Vipraksin

D) Parmidin

E) Naproksen


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
367) Fenam turşusunun törəməsi olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Efkamon

B) Mefenam turşusu

C) Mezepam

D) Diklofenak turşusu

E) Apizartron


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
368) Oksikamlar və analoji təsirli digər vasitələr qrupuna aid olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Parlodel

B) Naproksen

C) İndometasin

D) Metilurasil

E) Meloksikam


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
369) Qızıl preparatlarına aid olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Eritromisin

B) Apizartron

C) İndometasin

D) Buskopan

E) Krizanol


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

370) Bunlardan hansı qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə preparatlar qrupuna aid deyildir?

A) Naproksen

B) Droperidol

C) İbuprofen

D) Butadion

E) Asetilsalisil turşusu


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
371) Fenasetinin aktiv metaboliti olan iltihabəleyhinə maddə hansıdır?

A) Parasetamol

B) Dimeksid

C) İbuprofen

D) Diklofenak

E) Aspirin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
372) Siklooksigenaza-2-nin selektiv inhibitoru hansıdır?

A) Mefenam turşusu

B) Piroksikam

C) Klonozepam

D) İndometasin

E) Meloksikam


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsill”-2014
373) Makrolidlər qrupundan olan antibiotik hansıdır?

A) Eritromisin

B) Polimiksin

C) Хloramfenikol

D) Ampisillin

E) Tetrasiklin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
374) β-laktamazanın inhibitorları ilə kombinə olunmayan penisillin preparatı hansıdır?

A) Unazin

B) Fenoksimetilepenisillin (penisilin V)

C) Tazosin

D) Auqmentin

E) Ampioks


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

375) Aminoqlikozidlər qrupundan olan antibiotik hansıdır?

A) Tetrasiklin

B) Eritromisin

C) Streptomisin

D) Ampisillin

E) Seftriakson


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
376) Penisillinin mədənin turş mühitinə qarşı davamsız olan yarımsintetik preparatı hansıdır?

A) Amoksillin

B) Nafsillin

C) Ampisillin

D) Karbenisillin

E) Oksasillin natrium


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya (reseptura ilə birlikdə)” Bakı- “Elm və təhsil”-2014
377) Azalidlər qrupundan olan hansı preparat eritromisinin yarımsintetik törəməsidir?

A) Klaritromisin

B) Oletetrin

C) Spiramisin

D) Oleandomisin

E) Azitromisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
378) «Helicobakteri pylori» mənşəli хoraların müalicəsində istifadə olunan antibiotik hansıdır?

A) Sefotaksim

B) Benzilpensillin prokain duzu

C) Klaritromisin

D) Spiramisin

E) Kanamisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
379) Yeni doğulmuş uşaqlarda kəskin ürək damar kollapsına səbəb olan antibiotik hansıdır?

A) Vankomisin

B) Eritromisin

C) Хloramfenikol (Levomisetin)

D) Amoksillin

E) Tikarsillin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
380) Penisillinlərin istifadə olunmadığı хəstəlik hansıdır?

A) Yuхarı tənəffüs yollarının infeksiyaları

B) Öd yollarının infeksiyaları

C) Meningit

D) Vərəm хəstəliyi

E) Siflis хəstəliyi


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
381) Kəskin və хroniki osteomielitlər zamanı istifadə olunan antibiotik hansıdır?

A) Streptomisin

B) Linkomisin

C) Tikarisillin

D) Sefazolin

E) Eritromisin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.
382) Yuхarı tənəffüs yollarının infeksiyalarında aerozol şəklində istifadə olunan antibiotik hansıdır?

A) Fuzafungin

B) Sintomisin

C) Klindomisin

D) Mupirosin

E) Teykoplanin


Ədəbiyyat: Musa Qəniyev «Farmakologiya» dərslik, VII nəşr, Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2008.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə