EğİTİM ÖĞretim yili haciağa ortaokulu sinif görsel sanatlar dersi yillik ders planiYüklə 85.47 Kb.
tarix30.05.2018
ölçüsü85.47 Kb.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HACIAĞA ORTAOKULU

8. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI


TARİH

HAFTA

SAAT

DERS KAZANIMLAR

(*)SOSYAL VE FİNANSAL

KONU/ETKİNLİKLER

METARYEL-(&)DRAMA ve OYUN

SÜREÇ DOSYASI

+İSTEKLENDİRME_GÜVENLİK

SANAT ve DEĞERLERİMİZ KONUSU

EYLÜL

18-22

3


1
İLKÖĞRETİM HAFTASI”

İlköğretim Haftasıyla ilgili açıklamalar.

Eğitim ve Öğretim,Bilim ve Sanatın önem gerekliliği.

Ders işlenişi ve kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi.
-okul içinde ve sınıf içinde saygılı ve hoşgörülü olma.

EYLÜL - EKİM

25-29

4

1

G.8.1.1. Görsel sanat çalışması oluşturma sürecini eskiz defterinde gösterir.

Girişimcilik bağlamında planlama yapma, yaptıklarını raporlaştırma, sunma ve savunma konularına değinilir.

G.8.1.4. Yazı ve görsel kullanarak görsel sanat çalışması oluşturur.

Güncel ve sosyal sorumluluk gerektiren konularla ilgili afiş veya karikatür çalışmasının özellikleri ve oluşturulma süreci üzerinde durulabilir.

G.8.1.5. Güncel olayları görsel sanat çalışmasına yansıtır.

ANLAMLI ÇİZGİ RESİM”

-Karikatür-

Karikatür: Bir kişinin bir şeyin ya da bir olayın tuhaf ve gülünç tarafların meydana koyacak komik resim.

Ödüllü örnek karikatürler gösterilir. Güncel ve sosyal sorumluluk gerektiren konularla (Çevre kirliliği, israf vb) ilgili karikatür çalışması yapılır.

(Resim kâğıdı, Resim kalemi, tarama uçları, Pilot kalem, Çiğini Mürekkep)

&idot;lgili resim

+Espri yaparken nelere dikkat edilmeli?

+ Daha önce komik resim yaptınız mı?

+ Günümüz güncel sosyal sorumluluk gerektiren konuları nelerdir?

-Siyasi ve kişisel kırıcı karikatürler yapılmaması gerektiği vurgulanır.

Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği önemle ilgili söyleşi..

02-06

1

1

Sanatçı kimdir?

Karikatür nedir?

09-13

2

1
16-20

3

1


EKİM - KASIM

23-27

4

1


G.8.1.9. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.

Renk: Zıtlık ilişkisi

Değer: Gölgeleme

Oran-Orantı: Oran ilişkileri

Birlik: Uyum

Çeşitlilik: Bir veya daha fazla sanat elemanının uyumlu birlikteliği

G.8.1.7. Gözleme dayalı çizimlerinde farklı bakış açılarını yansıtır.

Çizimler; kuş bakışı, balıkgözü, solucan bakışı, karşıdan bakış gibi farklı bakış açılarıyla oluşturulur.


“ “HAREKETSİZ DOĞA”

-Natürmort-

(Karakalem)

Çeşitli nesne ve objelerden düzenleme hazırlanır.(Basit şekilli nesne objeler tercih edilir)

Sanat elemanları - Tasarım ilkeleri gözetilerek karakalem eskiz çalışmalar ı yapılır.

(Resim Kâğıdı, Resim Kalemi,)

e:\okul\karakalem\yeni karakalem\1 (26).jpg

+Öğrencilere, sınıfa çeşitli meyve ve sebzeler getirmeleri söylenir. Öğrencilerden, sınıfa getirilen bu ürünlerin hangi geometrik biçimlere benzediği sorularak, ayrıntılardan arındırılmış şekilde, resimlerini çizmeleri istenir. Ayrıntıların olmadığı bu çalışmalar, daha sonra öğrencilerin tercih edecekleri boya ile renk geçişleri yapılmadan renklendirilir.

Natürmort Nedir?

Eskiz Nedir?

Renk: Zıtlık ilişkisi

Değer: Gölgeleme

Oran-Orantı: Oran ilişkileri

Birlik: Uyum

Çeşitlilik

29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı ?

30-03

5

1

06-10

1

1

13-17

2

1

KASIM - ARALIK

20-24

3

1

G.8.3.6. Çağdaş medyadaki imaj, yazı ve sembol gibi unsurların etkisini analiz eder.
Markaların, şirketlerin vb. kurumların kullandıkları logo, slogan, yazı karakteri, renk, koku vb. imaj oluşturan
kurumsal kimlik tasarımlarının hem ekonomik hem de tanıtım anlamında önemli etkisi olduğu irdelenir.
Burada fnansal okuryazarlık, sosyal-fnansal girişimcilik, enerji tasarrufu ve vergi bilinci konuları üzerinde
durulabilir.
G.8.3.7. Popüler kültürün günümüz görsel sanatlarına etkisini açıklar.
Türk ressamlardan Erol Akyavaş’ın ve Avrupa sokak sanatçısı Banksy’in eserlerinden örnekler gösterilir.

G.8.1.3. Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için güncel sanattan yararlanır.
Çağın getirdiği teknolojik yeniliklerle oluşturulmuş sanat eserleri ve tasarımlardan örnekler gösterilerek

AYNISINDAN NELER OLDU

Konu Kuşlar, İnsanlar, Çiçekler

Çağdaş sanat akımlarından pop-art akımı incelenir keçeli boya kalemi ile kompozisyonlar oluşturulur.

https://c1.staticflickr.com/5/4086/5176038152_94ddb0ddd1_b.jpg


Öğrenciler, ritim, ahenk, derecelenme, denge, birlik vb. tasarım ilkelerini kullanarak birim motif tekrarlarıyla oluşturacağı iki ve üç boyutlu çalışmalar yapabilirler. oluşturdukları birimleri tekrar ederek vb. iki boyutlu çalışmalar yapabilirler.


10 Kasım

Atatürk Anma Haftası

-Görsel sanatların alanlarını araştırır.

Pop-art nedir?

Kasım

Öğretmenler günü

Alçakgönüllülük

27-01

4

1

04-08

1

1

ARALIK

11-15

2

1

8.1.8. Farklı teknik ve materyalleri bir arada kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.


DÜŞÜNEN ADAM (Rodin)”

ASAMBLAJ

Rodin ‘in “Düşünen Adam” heykelinin bir röprodüksiyonu veya fotoğrafı sınıfa getirilerek öğrencilerin eser üzerinde konuşması sağlanır.

(Tel, tutkal ,peçete vb)

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/9/108/106/108106924_large_0_cd192_99fd312a_xl.jpg


Düşünen Adam”

Rodin’in “Düşünen Adam” heykelinin röprodüksiyonu sınıfa getirilerek öğrencilerin eser üzerinde konuşması sağlanır. Getirilen model, üç boyutlu bir eserin kopyası olursa öğrenciler eserin yanına gelerek, etrafında dolaşarak eser hakkında daha rahat ve özgürce konuşabilirler. Daha sonra öğretmen öğrencilere görsel düzenleme ilkeleri hakkında sorular sorar. Öğrencilerle soru-cevap yöntemiyle yapılan görüşmelerin ardından uygulamaya geçilebilir..Asamblaj Nedir?

Kolaj Nedir?

Üç boyutluluk Nedir?

okul içinde ve sınıf içinde saygılı ve hoşgörülü olma

18-22

3

1

25-29

4

1

AY

TARİH

HAFTA

SAAT

DERS KAZANIMLAR

(*SOSYAL VE FİNANSAL)

KONU/ETKİNLİKLER

(METARYEL-(&)DRAMA ve OYUN)

SÜREÇ DOSYASI

(+İSTEKLENDİRME_GÜVENLİK)

SANAT ve DEĞERLERİMİZ KONUSU

OCAK

01-05

1

1

G.8.1.6. Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini kullanır.
G.8.2.3. Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırır.
G.8.2.1. Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden nasıl etkilendiğini açıklar.
G.8.2.2. Sanatçıların toplumda üstlendiği rolleri yorumlar.
Özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanmış kamu spotları izletilebilir.


YÜZ YÜZE”

- Portre –

Çeşitli sanatçılar tarafından yapılan portreler incelenir.

Modelden veya sanatçı eseri portre resmedilir.

(Resim Kâğıdı, Resim Kalemi)d:\masaüstü dosyaları\röprüdiksiyon\tuval_029-306.jpg

+Modele hangi açıdan bakıyorsunuz?

+ Yüz oranları nasıl yerleştirilir

+ Yüz ve elemanları hangi geometrik şekillere benzer?

+Işığın nesneler üzerindeki etkisi incelenir

Portre Nedir?

Aks Nedir?

Bakış Açısı?

Çalışkanlık

08-12

2

1

15-19

3

1

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARI YIL TATİLİ
ŞUBAT - MART

05-09

2

1

G.8.2.4. Müzelerdeki eserlerin korunmasının önemini açıklar.

Tarihî yapılar ile müzelerdeki eserlerin öncelikle bir milletin, sonra tüm insanlığın ortak malı olduğu üzerinde durulur. Sanatın “evrensel bir dil” olma özelliğinin buradan geldiği açıklanır. Bu konu açıklanırken duyarlılık değeri ele alınır.


MÜZELERİMİZİ TANITIYORUZ

Benim Müzem

Müze çeşitlerinden (sanat, tarih, arkeoloji, etnografya, bilim, teknoloji, basın, açık hava müzeleri ve askerî müzeler) herhangi biri tercih edilerek müzenin içeriğine ilişkin kurumsal kimlik çalışması (amblem, dosya kapağı, broşür) yapılabilir.

müze broşürü ile ilgili görsel sonucu


+ Müzelere gittiniz mi?

+ İlimizde hangi müzeler var?

+ Müze çeşitleri hangileridir?

+ Aklınızda kalan sloganlar var mı?

+ Amblem Logo örnek verebilir misiniz?

Tasarım nedir?

Slogan nedir?

Afiş nedir?

Reklam demektir?

Amblem Nedir?

Logo Nedir?

Sevgi Kardeşlik

12-16

3

1

19-22

4

1

29-02

1

1

MART

05-09

2

1

G.8.3.1. Sanat eserinde kullanılan görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini analiz eder.

G.8.3.2. Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde bilgi ve deneyimlerin etkisini söyler.

G.8.3.3. Sanatla ilişkili olarak estetiğin ne olduğunu açıklar.

G.8.3.4. Kendisinin ve akranlarının çalışmalarını analiz eder.

.8.2.1. Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden nasıl etkilendiğini açıklar.

Sanat elemanları ve tasarım ilkeleri bağlamında sanat eserleri incelenir.

G.8.3.5. Sanatın tanımlamasını yapar.


Sanatın farklı zaman dilimlerindeki tanımlarının, türlerinin ve değişiminin tartışılması sağlanır.


ELEŞTİRİSİ”

-Eserimin eleştirisi-

Akıllı tahtadan bir eser öğrencilere gösterilir ve bu eser hakkında herhangi bir yorum yapmadan tarafsız bir şekilde konuşmaları sağlanır.

Bu yöntemin uygulanması esnasında öğretmen, eserdeki baskın renkler, şekiller, dokular, zıtlıklar, tekrarlar ve esere yönelik duygularına, düşüncelerine yönelik ifade edilen görüşleri; eserin anlatımcı mı, dışavurumcu mu, biçimci mi, işlevsel mi, olduğunu öğrencilere farklı yönlendirmelerde bulunarak değerlendirmelerini sağlar.

.

+Eserin konusuna, tasarlanışına, kullanılan malzemesine, fonksiyonuna göre değerlendirilmesi gerektiği hatırlatılır.

+Öğrencilere, beğenilerdeki farklılığın sanat eserinin estetik değerini değiştirmeyeceği vurgulanır.

+Öğrencilerden, en sonunda estetik yargıya varmaları beklenir.

.

Doğruluk, dürüstlük

12-16

3

1

19-23

4

1

26-30

5

1

NİSAN - MAYIS

02-06

1

1


G.8.1.8. Farklı teknik ve materyalleri bir arada kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.l Sanatlar Dersi Öğretim Programı
FOLYO RÖLYEF

Rölyef, Fransızca kökenli olup kabartma anlamına gelir. Bir biçimin veya bir süslemenin düz yüzey üzerindeki çıkıntısına kabartma adı verilir.e:\okul\rölyef deseni\ekran alıntısı.png

İki boyut ve üç boyut özellikleri yapılan örnekler üzerinde anlatılır. Boyutlar arasındaki zıtlık ve benzerliklerin tekrarlanması ile kompozisyon düzenleri oluşturulması istenir

+ Asamblaj sözünden ne anlıyorsunuz?

+ Bir heykel sence ne ifade eder. Üç boyutlu çalışmalara örnek verseniz neler olurdu.

Rölyef nedir?

09-13

2

1

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk bayramı.

16-20

3

1

23-27

4

1

1 Mayıs işçi bayramı

30-04

1

1

MAYIS - HAZİRAN

07-11

2

1

G.8.1.2. Görsel sanat çalışmalarından oluşan bir sunum dosyası hazırlar.
Öğrencinin dönem başından itibaren yapmış olduğu araştırma ve uygulama çalışmalarından bazılarının
belli bir sistematik içerisinde hazırlanması ve sunulması sağlanır.

GRUBUMLA SANAT ETKİNLİĞİ DOSYASI HAZIRLIYORUM”

SANAT ESERİ DOSYASI

Yerli ve yabancı sanat üstatlarının yaptığı eserlerden oluşan bir etkinlik dosyası hazırlanır; bu dosyada yer alan eser isimleri, yapıldığı tarih ve amacı, sanatçının ruh hali, kültürel amacı, sanat eleştirisi ve estetik değerlendirmesi vb. kriterler yer alır.(Bir eser seçilerek eskizleri yapılarak detaylandırılabilir)

Değerlendirme ve Sergi Hazırlıkları”

Yaptığı çalışmaları okul veya sınıf panosunda sergiler ve bundan sevinç duyar.


Bir sanat etkinliği düşünseniz neler yapardınız?

+ Bir sanat sunum dosyası sizce nasıl olmalıdır?_ Dosya hazırlarken gruptaki arkadaşlarının fikirlerine saygı duyar ve asla grubu terk etmez.


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Röprodüksiyon nedir?


14-18

3

1

21-25

4

1

28-01

5

1

HAZİRAN

04-08

1

1

.8.2.2. Sanatçıların toplumda üstlendiği rolleri yorumlar.

Özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanmış kamu spotları izletilebilir.

Değerlendirme ve Sergi Hazırlıkları”

-Yaptığı çalışmaları okul veya sınıf panosunda sergiler ve bundan sevinç duyar-

Sergi salonlarında gezerken gayet yapıcı ve sanata değer veren bir birey olmak üstüne

Söyleşi.


Sergi Etik kurallarını bilir ve iyi bir izlenimci olmayı bilir.

739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesince ifade edilen Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 1-Görsel iletişim ve Biçimlendirme 2-Kültürel Miras 3-Sanat Eleştirisi ve Estetik Temel öğrenme alanları esas alınmıştır. 8.Sınıf kazanımları Görsel sanat ve biçimlendirme alanında (9), Kültürel Miras alanında (4), Sanat Eleştirisi ve Estetik alanında (7) kazanım olarak toplamda (20) kazanımdan oluşmaktadır. (#) Ölçme ve değerlendirmede (Doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, derecelendirme tipi gözlem formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) kriterlerden yararlanılır. (#) Ölçme ve değerlendirmede (Doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, derecelendirme tipi gözlem formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb.) kriterlerden yararlanılır. Dünyada sanatın gelişimi konusuyla ilgili sanat şeridi hazırlanması önemlidir bunu sanat eğitimciler kendileri öğrencileriyle birlikte hazırlayabilir. Öğrencilerin yaptıkları sanat etkinleri ile ilgili olarak sanat veya etkinlik katalogları hazırlanabilir. Kazanım ve konu/ etkinliklerde verilen sürenin azlığı veya çokluğu kıstas alındığında süre uzatımı veya kısaltılması tamamen ders eğitmenine bağlı olarak değişebilir. Konu ve kazanımlar etkinlikleri içerisinde (*)finansal ve sosyal etkinlik konularıyla ilişkilendirilmelidir. Örneğin karikatür etkinliğinde karikatüristlerin bu işle sosyal anlamda toplumda drama ve komedi anlayışıyla nasıl bir etki uyandırdıkları ve karikatürle parasal anlamda nasıl bir kazanç elde ettiklerinden bahsedilebilir. (&)Güncel konuların yapılan sanat etkinliklerde yerini alması sanatın eğlendirici ve farklı sosyal öğrenme etkinlikleriyle öğretilmesi sunulması yeni yapılan Görsel sanatlar programının temel unsurlarını oluşturmaktadır.

.Onur MEN Fatma ŞEYLAN

Görsel Sanatlar Ders Öğrt. Okul Müdürü


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə