Əliyeva İmmi Mahir qızı Ekoloji monitorinq – 500 test Düzgün cavablar – “A” Qrup: 2316 aYüklə 0.77 Mb.
səhifə1/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Əliyeva İmmi Mahir qızı

Ekoloji monitorinq – 500 test

Düzgün cavablar – “A”

Qrup: 2316 a
1.Qlobal ekoloji problemlərin həlli yönümündə aparılan bütün işlər ölkələr arasında qəbul olunmuş çoxsahəli ... əsasında yerinə yetirilmir

A) Məşğələlər

B) Konvensiyalar

C) Müqavilələr

D) Proqramlar

E) Proyektlər


2.Beynəlxalq müqavilələrə, öhdəliklərə əsasən saziş bağlayan ölkələr (iştirakçı tərəflər) monitorinq, birgə tədqiqatların aparılması və təcrübə mübadiləsi sahəsində aşağıdakı ekoloji problemləri prioritet hesab etmir.

A) İqtisadi əlaqələri

B) İqlim və onun dəyişilməsi

C) “Təmiz su” problemi

D) Ətraf mühitin çirklənməsi

E) Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi


3.“İqlim və onun dəyişilməsi” problemi hansı qurumlarla birlikdə həyata keçirilir?

A) Mərkəz-BMT və beynəlxalq Meteoroloji təşkilatlar, digər beynəlxalq qurumlarla birlikdə

B) BMT və Beynəlxalq Meteoroloji təşkilatların müvafiq strukturları ilə birlikdə

C) Ümumdünya səhiyyə təşkilatının

D) Bazel konvensiyası

E) DİVERSİTAS


4.Mərkəz-BMT və beynəlxalq Meteoroloji təşkilatlar, digər beynəlxalq qurumlarla birlikdə hansı problemin həllinə dair məsələlər müzakirə oldunur?

A) “İqlim və onun dəyişilməsi”

B) “Təmiz su”

C) “Ətraf mühitin çirklənməsi”

D) “Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət”

E) “Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi”


5.“Təmiz su” problemi hansı qurumların nəzarətindədir?

A) Ümumdünya səhiyyə təşkilatının, BMT və Beynəlxalq Meteoroloji təşkilatların müvafiq strukturlarının

B) Mərkəz-BMT və beynəlxalq Meteoroloji təşkilatlar, digər beynəlxalq qurumların

C) BMT və Beynəlxalq Meteoroloji təşkilatların müvafiq strukturlarının

D) Ümumdünya səhiyyə təşkilatının

E) Regionlarda sahillərin davamlı inkişafının təmin edilməsi yönümündə qəbul olunmuş razılaşmaların


6.Ümumdünya səhiyyə təşkilatının, BMT və Beynəlxalq Meteoroloji təşkilatların müvafiq strukturlarının nəzarətində hansı problemin həllinə dair məsələlər müzakirə oldunur?

A) “Təmiz su”

B) “Ətraf mühitin çirklənməsi”

C) “Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət”

D) “Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi”

E) “Sahil rayonları”


7.“Ətraf mühitin çirklənməsi” ... nəzarət obyektidir

A) bütün beynəlxalq və ölkələrarası təşkilatların

B) Mərkəz-BMT və beynəlxalq Meteoroloji təşkilatlar, digər beynəlxalq qurumların

C) BMT və Beynəlxalq Meteoroloji təşkilatların müvafiq strukturlarının

D) ümumdünya səhiyyə təşkilatının

E) regionlarda sahillərin davamlı inkişafının təmin edilməsi yönümündə qəbul olunmuş razılaşmaların


8.Bütün beynəlxalq və ölkələrarası təşkilatların nəzarətində hansı problemin həllinə dair məsələlər müzakirə oldunur?

A) “Ətraf mühitin çirklənməsi”

B) “Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət”

C) “Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi”

D) “Sahil rayonları”

E) Tibbi ekologiyaya aid proyekt və proqramlar


9.“Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət” haqqında hansı konvensiya qəbul edilmişdir?

A) Bazel konvensiyası

B) BMT-nin Dəniz hüququ haqqında konvensiyas

C) Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında

D) Ramsar konvensiyası

E) DİVERSİTAS


10.Bazel konvensiyası hansı məsələ ilə əlaqədar qəbul edilmişdir?

A) “Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət”

B) “Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi”

C) “Sahil rayonları”

D) Tibbi ekologiyaya aid proyekt və proqramlar

E) “İqlim və onun dəyişilməsi”


11.“Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi” haqqında hansı konvensiya qəbul edilmişdir?

A) DİVERSİTAS

B) Bazel konvensiyası

C) BMT-nin Dəniz hüququ haqqında konvensiyas

D) Nüvə materialının fiziki mühafizəsi haqqında

E) Ramsar konvensiyası


12.DİVERSİTAS hansı məsələ ilə əlaqədar qəbul edilmişdir?

A) “Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi”

B) “Sahil rayonları”

C) Tibbi ekologiyaya aid proyekt və proqramlar

D) “İqlim və onun dəyişilməsi”

E) “Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət”


13.“Sahil rayonları” layihəsində ... realizə olunur

A) təbii ekosistemlərin və landşaftların qorunub saxlanması, həmçinin dəniz xidməti idarələri və təşkilatlarının iştirakı ilə bir sıra regionlarda sahillərin davamlı inkişafının təmin edilməsi yönümündə qəbul olunmuş razılaşma və sənədlər

B) dəniz xidməti idarələri ilə bir sıra regionlarda sahillərin davamlı inkişafının təmin edilməsi yönümündə qəbul olunmuş razılaşma və sənədlər

C) təbii ekosistemlərin qorunub saxlanması

D) dəniz xidməti təşkilatlarının iştirakı ilə bir sıra regionlarda sahillərin davamlı inkişafının təmin edilməsi yönümündə qəbul olunmuş razılaşma və sənədlər

E) təbii landşaftların qorunub saxlanması


14.Təbii ekosistemlərin və landşaftların qorunub saxlanması, həmçinin dəniz xidməti idarələri və təşkilatlarının iştirakı ilə bir sıra regionlarda sahillərin davamlı inkişafının təmin edilməsi yönümündə qəbul olunmuş razılaşma və sənədlər hansı layihəsində realizə olunur?

A) “Sahil rayonları”

B) Tibbi ekologiyaya aid proyekt və proqramlar

C) “İqlim və onun dəyişilməsi”

D) “Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət”

E) “Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi”


15.Tibbi ekologiyaya aid proyekt və proqramlar ... yerinə yetirilir

A) Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı və BMT-nin adı altında

B) Mərkəz-BMT və beynəlxalq Meteoroloji təşkilatlar, digər beynəlxalq qurumlarla birlikdə

C) BMT və Beynəlxalq Meteoroloji təşkilatların müvafiq strukturları ilə birlikdə

D) Bazel konvensiyası əsasında

E) Stokholm konfransı əsasında


16.Ümumdünya Səhiyyə təşkilatı və BMT-nin adı altında hansı problemin həllinə dair məsələlər müzakirə oldunur?

A) Tibbi ekologiyaya aid proyekt və proqramlar

B) “İqlim və onun dəyişilməsi”

C) “Təhlükəli tullantıların ölkələrarası aparılmasının və onların kənarlaşdırılmasına nəzarət”

D) “Biomüxtəlifliyin azalması və növlərin itməsi”

E) “Sahil rayonları”


17.Ekolji yük nədir?

A) ekoloji sistemdə hər hansı bir təsirdən yaranan və onu təbii (“normal”) halından çıxara bilən yük

B) ekoloji sistemdə hər hansı bir təsirdən yaranan yük

C) istiqamətlənmiş qraf strukturuna malik olan yük

D) məlumatların toplanmasının idarə edilməsi üçün istifadə olunan yük

E) müəyyən bir istehlakçının tətbiqi sistemlər tərəfindən istifadə etdiyi yığılıb saxlanmış əməliyyat məlumatlarının məcmusu


18.Ekoloji sistemdə hər hansı bir təsirdən yaranan və onu təbii (“normal”) halından çıxara bilən yük ... adlanır

A) Ekoloji yük

B) Ekoloji taxça

C) Ekosistem

D) Ekoloji proqmozlaşdırma

E) Ekoloji qiymətləndirmə


19.Əgər ekoloji yük yer kürəsində yaşayan canlılara, o saydan insanlara təsir etmir və onlarda müəyyən dəyişikliklər yaratmırsa və eləcə də təbii mühitin keyfiyyətinin pozulmasına (zəif və əhəmiyyətli) səbəb olmursa, bunu ... adlandırmaq olar

A) yol verilən yük həddi

B) ekoloji yük

C) ekoloji normalar

D) yol verilən təsir normaları

E) antropogen yük


20.Ətraf təbii mühitə yol verilən antropogen təsir - elə təsirdir ki, o, ...

A) ətraf mühitin keyfiyyətinə təsir etmir və ya təbii mühiti yol verilən hədlər daxilində dəyişdirir, yəni bu təsir mövcud ekosistemi dağıtmır və ən əsası budur ki, populyasi- yalarda, xüsusilə insanda, qeyri-əlverişli nəticələrə səbəb olmur

B) ətraf mühitin keyfiyyətinə təsir etmir və ya təbii mühiti yol verilən hədlər daxilində dəyişdirmir

C) təbii mühiti yol verilən hədlər daxilində dəyişdirmir

D) mövcud ekosistemi dağıdır və ən əsası budur ki, populyasi- yalarda, xüsusilə insanda, qeyri-əlverişli nəticələrə səbəb olmur

E) populyasiyalarda, xüsusilə insanda, qeyri - əlverişli nəticələrə səbəb olur


21.Təbii mühit özünün təbii halında-ekoloji tarazlaşmış sistemdir. Belə vəziyyət bir çox hallarda ... adlandırılır

A) normal və ya fon vəziyyəti

B) yol verilən yük həddi

C) ekoloji yük

D) ekoloji normalar

E) yol verilən təsir normaları


22.Ekosistemlərin pozulma dərəcəsinə görə təsnifatını aparmaqdan ötrü hansı kriteriyalardan istifadə olunur?

A) pozulmuş şərait; qismən pozulmuş ərazilər və pozulmuş ərazilər

B) pozulmuş şərait və qismən pozulmuş ərazilər

C) qismən pozulmuş ərazilər və pozulmuş ərazilər

D) pozulmuş şərait və pozulmuş ərazilər

E) pozulmuş ərazilər


23.Pozulmuş şərait nədir?

A) təbii bitki örtüyünün olması və əhalinin sıxlığının çox kiçik olması

B) təbii bərpa olunan bitki örtüyü olan müvəqqəti və ya daimi kənd təsərrüfatı torpaqlarının olması

C) kənd təsərrüfatı ərazilərinin və şəhər məskunlaşmasının olması, səhralaşmanın başlanması və digər deqradasiya amillərinin olması

D) məlumatların toplanmasının idarə edilməsi üçün qurulan baza

E) müəyyən bir istehlakçının tətbiqi sistemlər tərəfindən istifadə etdiyi yığılıb saxlanmış əməliyyat məlumatlarının məcmusu


24.Qismən pozulmuş ərazilər hansıdır?

A) təbii bərpa olunan bitki örtüyü olan müvəqqəti və ya daimi kənd təsərrüfatı torpaqlarının olması

B) kənd təsərrüfatı ərazilərinin və şəhər məskunlaşmasının olması, səhralaşmanın başlanması və digər deqradasiya amillərinin olması

C) təbii bitki örtüyünün olması və əhalinin sıxlığının çox kiçik olması

D) məlumatların toplanmasının idarə edilməsi üçün qurulan baza

E) müəyyən bir istehlakçının tətbiqi sistemlər tərəfindən istifadə etdiyi yığılıb saxlanmış əməliyyat məlumatlarının məcmusu


25.Pozulmuş ərazilər hansıdır?

A) kənd təsərrüfatı ərazilərinin və şəhər məskunlaşmasının olması, səhralaşmanın başlanması və digər deqradasiya amillərinin olması

B) təbii bitki örtüyünün olması və əhalinin sıxlığının çox kiçik olması

C) təbii bərpa olunan bitki örtüyü olan müvəqqəti və ya daimi kənd təsərrüfatı torpaqlarının olması

D) məlumatların toplanmasının idarə edilməsi üçün qurulan baza

E) müəyyən bir istehlakçının tətbiqi sistemlər tərəfindən istifadə etdiyi yığılıb saxlanmış əməliyyat məlumatlarının məcmusu


26.Yer kürəsində ətraf mühitin destabilliyinə görə neçə mərkəz ayırd edilir?

A) 3


B) 4

C) 6


D) 2

E) 5
27.Yer kürəsində ətraf mühitin destabilliyinə görə hansı mərkəzlər ayırd edilir?

A) Şimali Amerika, Mərkəzi Avropa və Mərkəzi Asiya

B) Mərkəzi Avropa və Mərkəzi Asiya

C) Şimali Amerika və Mərkəzi Asiya

D) Şimali Amerika və Mərkəzi Avropa

E) Mərkəzi Avropa
28.Ətraf mühitin destabilliyinə aid edilən Şimali Amerika mərkəzinə ... daxildir

A) ABŞ, qismən Kanada və Meksika

B) ABŞ, qismən Kanada

C) ABŞ, qismən Meksika

D) qismən Kanada və Meksika

E) ABŞ
29.Ətraf mühitin destabilliyinə aid edilən Şimali Amerika mərkəzində təbii ekosistemlərin tutduğu ümumi ərazi ...

A) 6 mln. km2

B) 12 mln. km2

C) 8 mln. km2

D) 9 mln. km2

E) 20 mln. km2
30.Ətraf mühitin destabilliyinə aid edilən Mərkəzi Avropa mərkəzinə ... daxildir

A) Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Avropa

B) Qərbi və Şərqi Avropa

C) Mərkəzi və Şərqi Avropa

D) Qərbi və Mərkəzi Avropa

E) Şərqi Avropa


31.Ətraf mühitin destabilliyinə aid edilən Mərkəzi Avropa mərkəzinə daxil olan ölkələrin ərazisinin neçə %-ni təbii ekosistemlər təşkil edir?

A) 1-8 %


B) 1-6 %

C) 1-9 %


D) 1-5 %

E) 1-10 %


32.Ətraf mühitin destabilliyinə aid edilən Mərkəzi Asiya mərkəzinə hansı ərazilər daxildir

A) Hindistan, Seylon, Malaziya, Birma, İndoneziya, Yaponiya və Koreya yarımadası

B) Pakistan, Seylon, Malaziya, Birma, İndoneziya, Yaponiya və Koreya yarımadası

C) Yaponiya və Koreya yarımadası

D) Seylon, Malaziya, Birma, İndoneziya

E) Hindistan və Çin


33.Ətraf mühitin destabilliyinə aid edilən Mərkəzi Asiya mərkəzində təbii ekosistemlər neçə faiz ərazidə saxlanmışdır?

A) 5 %


B) 6 %

C) 9 %


D) 1 %

E) 10 %
34.Yer kürəsində ətraf mühitin neçə stabilləşdirici mərkəz ayırd edilir?

A) 5

B) 4


C) 6

D) 2


E) 3
35.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə görə hansı mərkəzlər ayırd edilir?

A) Şimali Avroasiya, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Avstraliya mərkəzi və Dünya okeanı

B) Şimali Avroasiya, Şimali Amerika və Dünya okeanı

C) Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Avstraliya mərkəzi

D) Şimali Avroasiya və Dünya okeanı

E) Cənubi Amerika, Avstraliya mərkəzi və Dünya okeanı


36.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Şimali Avroasiya mərkəzinə hansı ərazilər ayırd edilir?

A) Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətləri, Rusiyanın Avropa hissəsinin şimalını, bütün Şərqi Sibiri və Uzaq Şərqi

B) Kanada və Alyaska

C) Amozon və onun ətraf əraziləri

D) Avstraliyanın bütün ərazisi

E) Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətlərini, Rusiyanın Avropa hissəsinin şimalını


37.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Şimali Avroasiya mərkəzinin ərazisi təxminən nə qədərdir?

A) 13 mln. km2

B) 12 mln. km2

C) 16 mln. km2

D) 18 mln. km2

E) 11 mln. km2


38.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Şimali Amerika mərkəzinə hansı ərazilər ayırd edilir?

A) Kanada və Alyaska

B) Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətləri, Rusiyanın Avropa hissəsinin şimalını, bütün Şərqi Sibiri və Uzaq Şərqi

C) Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətləri, Kanada və Alyaska

D) Amozon və onun ətraf əraziləri

E) Avstraliyanın bütün ərazisi


39.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Şimali Amerika mərkəzinin ərazisi təxminən nə qədərdir?

A) 9 mln. km2

B) 2 mln. km2

C) 6 mln. km2

D) 8 mln. km2

E) 1 mln. km2


40.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Cənubi Amerika mərkəzinə hansı ərazilər ayırd edilir?

A) Amozon və onun ətraf əraziləri

B) Avstraliyanın bütün ərazisi

C) Kanada və Alyaska

D) Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətləri, Rusiyanın Avropa hissəsinin şimalını, bütün Şərqi Sibiri və Uzaq Şərqi

E) Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətləri, Kanada və Alyaska


41.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Cənubi Amerika mərkəzinin ərazisi təxminən nə qədərdir?

 1. 10 mln. km2

 2. 13 mln. km2

 3. 17 mln. km2

 4. 18 mln. km2

 5. 15 mln. km2

42.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Avstraliya mərkəzinə hansı ərazilər ayırd edilir? 1. Avstraliyanın bütün ərazisi

 2. Amozon və onun ətraf əraziləri

 3. Kanada və Alyaska

 4. Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətləri, Rusiyanın Avropa hissəsinin şimalını, bütün Şərqi Sibiri və Uzaq Şərqi

 5. Skandinaviyanın biocoğrafi əyalətləri, Kanada və Alyaska

43.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə aid Avstraliya mərkəzinin ərazisi təxminən nə qədərdir? 1. 4 mln. km2

 2. 8 mln. km2

 3. 2 mln. km2

 4. 3 mln. km2

 5. 6 mln. km2

44.Yer kürəsində ətraf mühitin stabilliyinə görə ən nəhəng mərkəz hansıdır? 1. Dünya okeanı

 2. Şimali Avroasiya

 3. Şimali Amerika

 4. Cənubi Amerika

 5. Avstraliya mərkəzi

45.1972-ci ildə hansı konfransda ilk dəfə olaraq “monitorinq” anlayışı işlədilmişdi? 1. Stokholm konfransı

 2. Lissabon konfransı

 3. Cenevrə konfransı

 4. Nyu-York konfransı

 5. Baltikyanı ölkələr konfransı

46.İlk dəfə olaraq “monitorinq” anlayışı neçənci ildə işlədilmişdi? 1. 1972

 2. 1988

 3. 1856

 4. 1976

 5. 1966

47.İlk dəfə olaraq “monitorinq” anlayışı neçənci ildə və hansı konfransda işlədilmişdi? 1. 1972 – Stokholm

 2. 1988 – Lissabon

 3. 1856 – Stokholm

 4. 1976 – Cenevrə

 5. 1966 – Cenevrə

48.“Ekoloji monitorinq” termini dedikdə nə başa düşülür? 1. Ətraf təbii mühitin vəziyyətinin müşahidə, nəzarət, qiymətləndirilmə sistemi, proqnozu və idarəedici məsələlərin həllinin hazırlığı və qəbulunun informasiya təminatı

 2. Ətraf mühitin vəziyyətinə müşahidə

 3. Ətraf mühitin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

 4. Ətraf mühitin vəziyyətinin proqnozu

 5. İdarəedici məsələlərin həllinin hazırlığı və qəbulunun informasiya təminatı

49.Ətraf təbii mühitin vəziyyətinin müşahidə, nəzarət, qiymətləndirilmə sistemi, proqnozu və idarəedici məsələlərin həllinin hazırlığı və qəbulunun informasiya təminatı dedikdə nə başa düşülür? 1. Ekoloji monitorinq

 2. Ekoloji ekspertiza

 3. Ekoloji audit

 4. Ekoloji proqmozlaşdırma

 5. Ekoloji qiymətləndirmə

50.Alınmış informasiyanın toplanması və emal edilməsi səviyyəsinə görə ekoloji monitorinqə aid deyil 1. Fiziki monitorinq

 2. Qlobal monitorinq

 3. Milli monitorinq

 4. Regional monitorinq

 5. Lokal monitorinq

51.Alınmış informasiyanın toplanması və emal edilməsi səviyyəsinə görə ekoloji monitorinq hansı növlərə ayrılır? 1. Qlobal, milli, regional, lokal

 2. Qlobal və milli

 3. Regional və lokal

 4. Milli və regional

 5. Qlobal, milli və lokal

52.Qlobal (biosfer) monitorinq … yerinə yetirilir 1. beynəlxalq əməkdaşlıq əsasında

 2. dövlət sərhədləri daxilində xüsusi yaradılmış orqanlar tərəfindən

 3. xalq təsərrüfatı tərəfindən intensive şəkildə mənimsənilən və deməli, antropogen təsirə məruz qalmış iri rayon hüdudlarından informasiya daxil olan sistemin stansiyaları hesabına

 4. stasionar, daşınan və ya məşəlaltı məntəqələr vasitəsilə

 5. bioloji qoruqlarda

53.Beynəlxalq əməkdaşlıq əsasında hansı monitorinq yerinə yetirilir? 1. Qlobal monitorinq

 2. Milli monitorinq

 3. Regional monitorinq

 4. Lokal monitorinq

 5. Qlobal və regional monitorinq

54.Qlobal monitorinq ... imkan verir 1. Yerin müasir təbii sisteminin vəziyyətini qiymətləndirməyə

 2. dövlət sərhədləri daxilində xüsusi yaradılmış orqanlar tərəfindən araşdırmalara

 3. xalq təsərrüfatı tərəfindən intensiv şəkildə mənimsənilən və deməli, antropogen təsirə məruz qalmış iri rayon hüdudlarından informasiya daxil olan sistemin stansiyaları hesabına yerinə yetirilməsinə

 4. stasionar, daşınan və ya məşəlaltı məntəqələr vasitəsilə tədqiqatların aparılmasına

 5. bioloji qoruqlarda tədqiqatların aparılmasına

55.Yerin müasir təbii sisteminin vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verən monitorinq növü hansıdır? 1. Qlobal monitorinq

 2. Milli monitorinq

 3. Regional monitorinq

 4. Lokal monitorinq

 5. Fiziki monitorinq

56.Milli monitorinq ... yerinə yetirilir 1. dövlət sərhədləri daxilində xüsusi yaradılmış orqanlar tərəfindən

 2. xalq təsərrüfatı tərəfindən intensive şəkildə mənimsənilən və deməli, antropogen təsirə məruz qalmış iri rayon hüdudlarından informasiya daxil olan sistemin stansiyaları hesabına

 3. stasionar, daşınan və ya məşəlaltı məntəqələr vasitəsilə

 4. bioloji qoruqlarda

 5. beynəlxalq əməkdaşlıq əsasında

57.Dövlət sərhədləri daxilində xüsusi yaradılmış orqanlar tərəfindən hansı monitorinq yerinə yetirilir? 1. Milli monitorinq

 2. Regional monitorinq

 3. Lokal monitorinq

 4. Fiziki monitorinq

 5. Qlobal monitorinq

58.Regional monitorinq ... yerinə yetirilir 1. xalq təsərrüfatı tərəfindən intensiv şəkildə mənimsənilən və deməli, antropogen təsirə məruz qalmış iri rayon hüdudlarından informasiya daxil olan sistemin stansiyaları hesabına

 2. stasionar, daşınan və ya məşəlaltı məntəqələr vasitəsilə

 3. bioloji qoruqlarda

 4. beynəlxalq əməkdaşlıq əsasında

 5. dövlət sərhədləri daxilində xüsusi yaradılmış orqanlar tərəfindən

59.Xalq təsərrüfatı tərəfindən intensiv şəkildə mənimsənilən və deməli, antropogen təsirə məruz qalmış iri rayon hüdudlarından informasiya daxil olan sistemin stansiyaları hesabına hansı monitorinq yerinə yetirilir? 1. Regional monitorinq

 2. Lokal monitorinq

 3. Fiziki monitorinq

 4. Qlobal monitorinq

 5. Milli monitorinq

60.Lokal monitorinq ... yerinə yetirilir 1. stasionar, daşınan və ya məşəlaltı məntəqələr vasitəsilə

 2. bioloji qoruqlarda

 3. beynəlxalq əməkdaşlıq əsasında

 4. dövlət sərhədləri daxilində xüsusi yaradılmış orqanlar tərəfindən

 5. xalq təsərrüfatı tərəfindən intensive şəkildə mənimsənilən və deməli, antropogen təsirə məruz qalmış iri rayon hüdudlarından informasiya daxil olan sistemin stansiyaları hesabına

61.Stasionar, daşınan və ya məşəlaltı məntəqələr vasitəsilə hansı monitorinq yerinə yetirilir? 1. Lokal monitorinq

 2. Fiziki monitorinq

 3. Qlobal monitorinq

 4. Milli monitorinq

 5. Regional monitorinq

62.Ekoloji monitorinqi müşahidə obyektlərinə görə hansı növlərə bölmək olar? 1. geofiziki və bioloji

 2. qlobal və milli

 3. regional və lokal

 4. geofiziki və qlobal

 5. bioloji və milli

63.Geofiziki monitorinq nədir? 1. geofiziki mühitin, yəni biosferin həm mikro, həm də makromiqyasda baş verən abiotik toplananının dəyişmələrini, həmçinin hava və iqlim kimi iri sistemlərin reaksiyalarını əhatə edən monitorinq sistemidir  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə