Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1.98 Mb.
səhifə20/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

26.12.2017


3456

3456


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A grubu, 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 5 kata ruhsatlı yapının; zemin katında bulunan işyeri yan cephesi 5,0m x 11,00m=55,00m² kısmı 40,00cm yükseltilmiş (Bahçe

kısmı) (Betonarme İle) + işyeri içi arka cephesi 3,75m x 4,00m= 15,00m² betonarme ile kapatılmış içerisine wc ve mutfak yapılmış konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Selami BUDAK/ Süleyman ve tapu sahibi Selçuk GÜNDÜZ/ Ahmet’ e müşterek müteselsil olarak Zemin kat işyeri içine wc ve mutfak yapılması için 1.181,52- TL + İşyeri yan cephesi kot yükseltilmesi için 649,44- TL olmak üzere Toplam 1.830,96-TL idari para cezası verilmesine,II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine, Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (22/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.26.12.2017


3457

3457


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 1+ 4= 5 kata ruhsatı yapının; zemin katında bulunan 39/G kapı numaralı işyeri tarafından ruhsat ve eklerine aykırı olarak işyeri ön cephesine 3,0m x 3,50m=10,50m² üzeri açılır kapanır sundurma yapılı konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Asuman UTAN / Yusuf’ a İşyeri ön cephesine sundurma yapılması için 820,63 -TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (22/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

Levent YAVUZ Hıdır KAYA Levent YAVUZ Ali GÜZEL ENCÜMEN BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE

Özlem ÖZTEKİN Hakan OKUTUCU Uğur YÖRÜR

Mali Hizmetler Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürü Etüd Proje Müdürü

29.12.2017

3458

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 20/11/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda, İlçemiz 289/40 Sokak No:32 altı (kahvehane yanı) sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Yakup CESUR’ un yaptığı ‘Oto Tamir’ yerine, 26.04.2016 tarih ve 2016/750 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,3459


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; Zemin kat + 1.kata ait yapı ruhsatı bulunan ve 2.kat + 3.kat + 4. Çekme katı kaçak olan kısımlar ile ilgili 2017/448 sayılı yapı tatil zaptı mevcut olan yapının; 1.kat 1 nolu dairesi tarafından ön kısmından 40,00m² alan büyütülerek daireye dahil edilmiş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi İsmail ÖZYAYLA/ Enver’ ya 1.kat 1 nolu dairenin ön tarafa doğru büyütülmesi için 3.150,72-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


29.12.2017

3460

3460

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; zemin katında bulunan işyeri tarafından; 3,00m x 6,90m = 20,70m² ebadında işyeri ön kısmı büyütülmüş ve camekânlar kaldırılarak kullanım alanı 42,00m² + 20,70m²= 62,70m²’ye büyütülmüş ve 20,70m² büyütülmüş alanın altına iki adet bankamatik yapılmış konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Muammer DURMUŞ/Mustafa’ a Zemin kat işyerinin ön kısma doğru büyütülmesi için 5.556,10-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

29.12.2017


3461

3461


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; zemin katında bulunan 39/H kapı numaralı işyeri tarafından işyeri ön ve yan cephelerindeki camekânlar kaldırılmış ve işyeri ön ve yan bahçe kısımlarına 12,00m² ve 40,00m² üzeri açılır kapanır ve yanlarında açılır kapanır camekanlı kapalı alan yapılmış ve 44,00m² işyerine dahil edilerek toplam kullanım alanı 96,00m² yapılmış konumda ve işyeri içerisine demir merdiven yapılarak batar kat yapılmış ve wc’ler ile depo olarak kullanılan (44,00m²) konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Ummahan AYDEMİR ve tapu sahibi Erdoğan UTAN/Yusuf’ a müşterek müteselsil olarak işyeri ön ve yan cepheleri kapalı alan oluşturulması ve işyerine dahil edilmesi için 8.506,94-TL + Batar kat için 3.899,02- TL olmak üzere Toplam 12.405,96-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.3462

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; Zemin katında bulunan işyeri 45,00m² otopark kısmının ara duvarı kaldırılmış ve ön bahçe kısmı olan 5,00m x 7,00m= 35,00m² alanı büyütülmüş ve işyerine dahil edilerek kullanım alanı 44,0m² + 45,0m² + 35,00m² = 124,00m² kullanım alanına çevrilmiş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi İsmail ÖZYAYLA/ Enver’ ya ön bahçe ve otoparkın işyerine dahil edilmesi için 9.767,23-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

29.12.2017

3463

3463

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 326 Sokak No:2 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7082 Ada, 6 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan zemin kat imar aflı binanın üzerine kaçak olarak 1. kat (128m²)konut iskan+2. kat (128m²) konut iskan konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari projesine uygun hale getirilmesine)

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18502 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Gülderen AKGÜN, Gülümser KARAGÖZ, Semine YEŞİLOVA ve Süleyman NAL’ a hisseleri oranında toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,
3464Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 159/2 Sokak No:2 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7261 Ada, 29 (Eski:23) Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan mimari projede ve ruhsatlarında 3 kat olan yapı yerinde üzeri kiremit çatılı tek katlı yapı (konut) olup, mimari projedeki zemin kat ara duvarları kaldırılarak ve iş yerine dönüştürülmüş + ön bahçeye 3,5x8m. Ebadında + yan bahçeye 9x4,5m. ebadında üzeri açılır kapanır, yanları açılır kapanır cam sistemi ile yapılmış +arka bahçe kısmına 4x9m.ebadında ve 4x10m. ebadında üzeri sabit tente ile kapatılmış etrafı naylon brandalı konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari Projesine Uygun Hale Getirilmesine)

II- Ayrıca, Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18503 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi sahibi Tezcan ONGUN ve Nurettin ŞATAFOĞLU’ na müşterek müteselsil toplam 3.282,50TL. maktu para cezası verilmesine,
29.12.2017


3465
3465

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 272 Sokak No:177/1 zemin kat Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40261 Ada, 4 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan ruhsatlı 4 katlı yapıda zemin kat işyeri ön bahçe kısmına 3x10m. ebadında ve arka bahçe kısmında 3x10m. ebadında sundurma yapılı konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari projesine uygun hale getirilmesine)

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18496 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Hamide DEMİREL’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,

3466


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 319 Sokak No:97 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 6080 Ada, 33 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan dört katlı ruhsatlı yapıda çatı katında (4.kat) ruhsat ve eklerine aykırı olarak kapalı alan oluşturulmuş (64m²),ruhsatsız kat depo olarak kullanılan konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari Projesine Uygun Hale Getirilmesine)

II- Ayrıca, Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18499 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi sahibi Orhan KASAPOĞLU’ ya toplam 3.282,50TL. maktu para cezası verilmesine,
29.12.2017


3467


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, Forbes Sokak No:189/A Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7261 Ada, 22 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan bodrum+5 kat=6 kata ruhsatlı yapının zemin kat işyeri ön cephesine 3x15m.,yan cephesine 3x7m. ebadında üzeri ve yanları açılır kapanır sundurma yapılı ve 31.03.2017 tarih ve 4057 sayılı Etüd Proje Müdürlüğü yazısı ve ekine istinaden bahçenin köşe kısmı 6m² yola (kaldırıma) tecavüzlü konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari projesine uygun hale getirilmesine)

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18497 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Uğur ERÇİFTÇİ’ ye toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,29.12.2017


Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə