Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1.98 Mb.
səhifə25/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve18875 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Kamile YAZICI’ ya toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,

29.12.2017

3523

3523

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 200/7 Sokak No:4 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7235 ada, 3 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan zemin kat ( ~85m²) konut iskan+1. kat+2. kat+3. kat konut iskan ( ~100m²)+4. kat demir profiller üzeri sandviç panel ile örtülü (100m²)+yan bahçede ( ~15m²) tek katlı depo yapılı konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve 18878 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda, 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Serkan KARAKUŞ’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,3524

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 200/8 Sokak No:16 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 629 ada, 161 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan zemin kat ( ~60m²) konut iskan+1. kat (64m²) konut iskan+2. kat çekme kat ( ~30m²) konut iskan konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve 18876 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Salih GÜZELGÜL’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,29.12.2017

3525

3525

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 46/7 Sokak No:4 D:1 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 39947 Ada, 11 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan zemin katta bulunan 90m² konut iskana 22m²’ lik kısmı dahil edilmiş konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari projesine uygun hale getirilmesine)

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve 18891 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,
5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Mustafa KAYIHAN’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,3526

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 200/9 Sokak No:13 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 629 ada, 161 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan zemin kat ( ~95m²) konut iskan+1. kat+2. kat (104m²) konut iskan+3. kat demir profiller (104m²) üzeri saç ile örtülü konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve 18893 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Tufan ARI’ ya toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,
29.12.2017


3527

3527

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 200/9 Sokak No:15 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7235 ada, 2 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan zemin kat (~95m²) konut iskan+1. kat+2. kat+3. kat (101m²) konut iskan+4. kat (101m²) konut boş konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve 18894 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,
5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Sabiha YAVAŞ’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,
3528


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 200/9 Sokak No:16 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 629 ada, 161 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; zemin kat ( ~88m²) konut iskan+1. kat+2. kat+3. kat konut iskan (93m²) konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve 18895 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Kadir ÖZER’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,
29.12.2017

3529


3529

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 200/9 Sokak No:17 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7235 ada, 2 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; zemin kat ( ~95m²) konut iskan+1. kat+2. kat+3. kat konut iskan (105m²)+4. kat demir profiller (105m²) üzeri saç ile örtülü konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,
III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 21/12/2017 tarih ve 18896 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Ali BİLEN’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,


3530

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili MüdürlüğünMüdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve meri imar planına göre 38167 ada 2 ve 3 nolu parseller için kamuya terk ve tevhit işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22-N-I-c pafta, 38167 ada, 2 nolu parselden Krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak terk edilmesi, 38167 ada 3 nolu parselden Krokide “B” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak terk edilmesi işlemlerinden kalan alanların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7.maddesinin 9. Ve 12. Bentlerine uymak kaydı ile tevhiden “C” parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,


3531Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre İfraz ve Tevhid işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,

Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-III-a pafta, 39715 ada, 11 nolu parselin ifrazen “A” ve “B” parseller olması, 39715 ada, 12 parselin ifrazen “C” ve “D” parseller olması, 39715 ada 10 nolu parselin “A” parsel ile tevhiden “F” parsel olması, “B” parselin “C” parselle tevhiden “E” parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,
3532

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün “Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve meri imar planına göre 3016 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin tevhid işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında,

Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 22-M-III-b pafta, 3016 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin krokide gösterildiği şekilde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 7/9-12-14 maddesine uymak kaydı ile tevhiden “A” parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,3533

Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Ekte sunulan cetvel doğrultusunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesine istinaden, 2017 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerden hesap döneminde harcanmayan ödeneğin devri ve iptaline gereği için evrak ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine,


29.12.2017

3534

Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

2017 Mali Yılı Bütçe teklifleri esas alınarak hazırlanmış olan ancak, 01.3 İşçiler, 04.2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri ve 05.8 Gelirlerden Ayrılan Paylar bütçe gider tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmemesi nedeni ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Ve 38. maddelerine istinaden ekli cetvelde gösterilen aktarmaların yapılması,

Levent YAVUZ Hıdır KAYA Levent YAVUZ Ali GÜZEL ENCÜMEN BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE

Özlem ÖZTEKİN Hakan OKUTUCU Uğur YÖRÜR

Mali Hizmetler Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürü Etüd Proje Müdürü


Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə