Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1.98 Mb.
səhifə21/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

3468


3468

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 272 Sokak No:179 zemin kat Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40261 Ada, 3 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan 4 kata ruhsatlı yapının;zemin kat iş yeri içerisine 110m² çekme kat (depo kullanımında) yapılı+ zemin kat kısmında taban 3x5,5m. açılarak araç muayene yeri yapılmış ve işyeri içerisinde proje eklerine aykırı bürolar yapılı wc kaldırılmış+ön bahçe kısmına 3x11m. ebadında demir profil ayaklar üzeri saç kaplı sundurma(zemin işyeri:137m²+batar kat:110m²+sundurma=33m²) konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari projesine uygun hale getirilmesine)

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,
III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18495 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Hamide DEMİREL’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,
3469Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, Konak Şantiye ve İzmir Çevre Yolu arkası Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 644 ada, 95 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; mevcut parsel içerisine; 3x7,5m. ebadında ahşap ayaklar üzeri kiremit kaplı sundurma + 3,7x3,7m. ebadında ahşap ayaklar üzeri kiremit kaplı sundurma + 3,8x3,6m. ebadında etrafı ve üzeri saç malzemeden müştemilat + 10,6x7,6m. ebadında üzeri kiremit kaplı prefabrik tek katlı yapı konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18494 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Hüseyin DEMİRDÖVEN’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,29.12.2017

3470


3470

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 637/58 Sokak No:6 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 42163 ada, 3 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; 3. katın tamamlanan kısımları + 4. katın tamamlanan kısımları konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18500 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Neriman TOSUN’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,

3471

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde 272 Sokak No:177 zemin kat Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40261 Ada, 5 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan 4 kata ruhsatlı yapının; zemin katında bulunan iş yeri içerisine 26m² batar kat (depo kullanımında) yapılı + işyeri içerisinde projeye aykırılıklar (tek wc, iki wc yapılmış + büro yapılmış v.b.) mevcut + işyeri ön bahçe kısmına demir profil ayaklar üzeri saç kaplı sundurma (10x3m.) + arka bahçe kısmına 8,7x2m. ebadında profil ayaklar üzeri saç kaplı sundurma yapılı (zemin kat işyeri:97m²+batar kat:26m²+ön sundurma=30m²+arka sundurma=17,4m²) konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari projesine uygun hale getirilmesine)

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18498 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Hamide DEMİREL’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,


29.12.2017

3472


3472


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 159 Sokak No:3/A Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7262 Ada, 20 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan zemin kat 3/A nolu işyeri ön cephesine 3,8x7,5m. ebadında kapatılarak işyerine dahil edilmiş konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari Projesine Uygun Hale Getirilmesine)

II- Ayrıca, Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18528 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi sahibi Kerem YAZICI’ ya toplam 3.282,50TL. maktu para cezası verilmesine,
3473


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde 677/40 Sokak No:26 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 7432 Ada, 1 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan mimari projesinde tek katlı 91m² işyeri içerisine betonarme ve profillerle 91m² batarkat yapılmış ve arka bahçeye (4,5x16m.) ebadında demir profil ayaklar üzeri saç kaplı sundurma yapılı konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari projesine uygun hale getirilmesine)

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18518 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Adem GÜNGÖR’ e toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,29.12.2017

3474

3474

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 670/1 Sokak No:50 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40143 ada, 9 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; parsel içerisine profil ayaklar üzeri ve etrafı saç malzeme ile kapatılmış hurda deposu yapılı (12,5x19m.) konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18501 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Ramazan DİKYURT’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,
3475Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 677/8 Sokak No:21 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40368 Ada, 13 Parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan bodrum kat (kaba inşaat boş) ~100m²+zemin kat konut (iskan) ~116m² konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 14/12/2017 tarih ve 18506 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi İsmet HUYLU’ ya toplam 3.282,50TL. maktu para cezası verilmesine,29.12.2017

3476

3476

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 672/8 Sokak No:4 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40409 ada, 7 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; zemin kat 2 adet işyeri (toplam 130m²) + 1. Kat + 2. Kat + 3. kat (140m²) konut iskan konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 15/12/2017 tarih ve 18580 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Alican UTKAN’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,

3477


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, 685/3 Sokak No:20 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40187 ada, 18 parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; zemin kat konut iskan + 1. kat konut iskan + 2. kat konut iskan + 3. kat konut iskan (85m²) konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 15/12/2017 tarih ve 18581 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Yeter ÜNAL’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,


29.12.2017

3478


3478

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, İsmail Sivri Bulvarı No:474 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40418 Ada, 16 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak dört katlı ruhsatlı yapının beşinci katına ruhsatsız olarak konut (iskan) inşa edilmiş toplam ~90m² konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine

istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari Projesine Uygun Hale Getirilmesine)

II- Ayrıca, Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 15/12/2017 tarih ve 18577 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi sahibi Abdülkadir ÖZGÜNe toplam 3.282,50TL. maktu para cezası verilmesine,
29.12.2017

3479

3479

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde, İsmail Sivri Bulvarı No:474 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 40418 Ada, 16 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan ruhsatlı, yapı kullanma izin belgesi olan yapıda zemin kat işyerinde (iskan); zemin katta bulunan otopark (78m²) zemin kat işyerine (144m²) dahil edilmiş + zemin kat işyerinin bahçe içerisinde sabit 5x23,20=116m² asma tavanlı ilave yapılmış, bu kısmın ön tarafına 2,5x23,20=58m² açılır kapanır tavanlı ancak sabit pimapen + cam yan duvar elemanları ile kapalı alan ilave edilmiş + ayrıca yan bahçe üstü kapalı sundurma (50m²) yapılı konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, (Mimari Projesine Uygun Hale Getirilmesine)

II- Ayrıca, Yapı Tatil Zaptı tarihlerine bakıldığında, talebin Encümenimize çok geç intikal ettirildiği görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 15/12/2017 tarih ve 18575 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi sahibi TATLIFE Gıda İnşaat Oto Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye toplam 3.282,50TL. maktu para cezası verilmesine,
3480


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde 693 Sokak No:37 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 42261 Ada, 14 Parsel üzerinde Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan zemin kat işyeri+1. kat konut+2. kat konut+3. kat konut olarak 4 kata ruhsat alınmış ancak ruhsat süresi içinde yapı kullanma alınmadığından ruhsatı hükümsüz hale gelmiş yapı konumdaki yapının 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,

II- Ayrıca, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, yıkıma ilişkin taleplerinin kanuni süresi içerisinde Encümene intikalinin sağlanmasına,

III- “Yukarda belirtilen adrese gidilerek, yapı tatil zaptında belirtilen mahsurların giderilmediğine dair 15.12.2017 tarih ve 18574 sayılı Yapı Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.” Teknik bilgisi göz önünde bulundurulmuş olup; teknik talep doğrultusunda,

5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere 32. maddesinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı / parsel sahibi Abduselam BULUT’ a toplam 3.282.50 TL. maktu para cezası verilmesine,
29.12.2017

3481

3481

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Teklifte mevzuu hususlar içeriğinde 693 Sokak No:37 Buca–İZMİR adresinde, Tapunun 42261 Ada, 14 Parsel üzerinde Ruhsat ve Eklerine aykırı olarak yapılan 4 kata ruhsatlı başlayıp ruhsat süresi içinde yapı kullanma alınmayıp hükümsüz hale gelen, ruhsat ve eki mimari projesine aykırı olarak zemin katta 25m² otopark kısmı 49m³ işyerine dahil edilmiş ve arka bahçe kısmı kapatılarak kapalı alan oluşturulmuş (7x6,40m.) yapılı konumdaki aykırılığın 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesine istinaden YIKTIRILMASINA,


Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə