Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1.98 Mb.
səhifə18/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


26.12.2017

3425

3425


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 11. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Mevcut hisseli parsel içerisinde 70,00m² zemin kat konut + 70,00m² 1.kat konut iskâna hazır konumda + 10,00m² depo yapılmış konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Özlem BAYAKI/ Hüseyin’ ya Parsel içerisine zemin kat + 1.kat için 13.233,92 TL + depo için 157,44-TL olmak üzere Toplam 13.391,36-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (14/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


3426


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Mevcut hisseli parsel içerisinde 7,60m x 8,20m= 62,32m² zemin kat betonarme tek katlı konut iskân yapılı konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Adile KARAKAYA/ Cemal’ ya Parsel içerisine tek katlı yapı için 6.057,08-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (14/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

26.12.2017

3427


3427

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda, 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Mevcut zeytinli tarla nitelikli hisseli parsel içerisinde; 7,00m x 7,60m=53,20m² ebatlarında tek kat üzeri çatılı yığma konut iskan + 7,00m 2,50m= 17,50m² ebatlarında üzeri şıngıl malzeme örtülü sundurma + 7,00m x 3,90m= 27,30m² ebatlarında demir ayaklar üzerinde üzeri sac malzeme kaplı sundurma yapılı konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Özgül DEMET/ Özcan’ e Tek

katlı yığma yapı için 5.186,04- TL + Üzeri şıngıl ve sac kaplı sundurma için 727,37- TL olmak üzere Toplam 5.913,41-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (15/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

26.12.2017

3428


3428

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Mevcut hisseli parsel içerisinde 7,00m x 10,00m = 70,00m² zemin + 7,00m x10,00m = 70,00m² 1.kat betonarme konut iskân + 3,00m x 10,00m = 30,00m² beton direkler üzeri beton sundurma yapılı konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Azime SİNAL / Çetin’ a Parsel içerisine zemin kat + 1.kat için 13.647,48- TL + 2.kat sundurma için 487,08-TL olmak üzere Toplam 14.134,56-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (14/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


3429


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; zemin katta bulunan ortak alan (bina içi kapalı garaj) işyerine dönüştürülmüş konumda iken (23,00m²) + zemin yaklaşık 45,00cm doldurularak yükseltilmiş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan /

yapı sahibi Aytekin BUDAK/Ahmet’ a Zemin kat otoparkın işyerine dönüştürülmesi için 2.038,12-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (20/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

26.12.2017

3430

3430

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; işyeri odalara ayrılmış, merdiven duvarının bir kısmı yıkılarak merdiven boşluğu işyerine dahil edilmiş ve mutfak yapılmış toplam etkilenen alan yaklaşık 72,00m² konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Kemal BAYIRLI/ Mehmet oğlu (kiracı) ve tapu sahibi Sidret BUDAK/ Halil kızı’ a müşterek müteselsil olarak Zemin kat işyeri odalara ayrılması için 6.380,21-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


26.12.2017

3431

3431Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; ; B tipi dublex konutun ön cephesine demir profillerden zemin ve 1.kata iskele kurulmuş ve üzeri ahşap şıngıl yapılı (1,20m x 6,90m) konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Şerafettin ÖZMEN/ Ahmet’ e B tipi dublex konutun ön cephesine zemin ve 1. kata iskele yapılması için 820,63-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine, Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (21/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

26.12.2017


3432

3432

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I-Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine, İlgili

Müdürlüğün ‘‘15.12.2017 tarih ve 18587 sayılı Halil YORMUŞ’un dilekçe ve ekindeki belgeler ile; yukarda bahsedilen iki katlı yapının zemin katının imar affı belgesi olduğu, 1.katın ise daha önceden İzmir Büyük Şehir Belediyesince kaçak yapıdan işlem gördüğü ve yıkım kararı verildiği, mahkeme yoluna gidildiği ve 1. Katın 2981 sayılı yasa kapsamında olduğu belirtilerek yıkım kararının iptal edildiği, hali hazırda da verilen para cezalarının ve yıkım kararlarının iptali talep edilmiştir. Arşiv dosyası ve İmar Affı arşivinde yapılan araştırma neticesinde; 12.03.1990 tarih ve 620 sayılı numarataj belgesinde 560 ada 150 parselde kayıtlı taşınmazın adresi 181 sokak No:25 olan adresi 190/3 sokak No: 28 olarak değiştirilmiştir. 560 ada 150 parsel ve 181 sokak No: 25 de kayıtlı tek katlı taşınmaz için imar affı belgesi mevcuttur. Dilekçe ekinde sunulan ve aslı görülen İzmir 1. İdare Mahkemesinin 05.12.1989 tarih ve 1989/326E. 1989/956K sayılı kararlarında; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 1.katın yıkımı için verilen kararı için açılan davada; bahsedilen yapının 1. Katının 2981 sayılı kanun kapsamına girdiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, Danıştay 6. Dairesi’nin 22.10.1990 tarih ve 1990/593E.-1990/1839K. sayılı Kararı ile anılan mahkeme kararının ONANMASINA karar verilmiştir. Dolayısıyla bahsedilen 1. Kat için daha önce verilen yıkım kararı iptal edildiğinden bahisle ilgi a ve ilgi b Encümen kararları ile verilen para cezalarının ve yıkım kararının iptal edilmesi gerekmektedir.3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, yapıyı yapan Halil YORMUŞ- Döndü YORMUŞ- Nermin BİLİCİ- Nevin SÖĞÜT-Derviş YORMUŞ isimli kişilere 1. Kat konut iskan (180m²) konumda ki” yapı için; 11.10.2016 tarih ve 2016/1846 sayılı Encümen Kararı ile verilen 16.387,20-TL para cezasının, 14.11.2017 tarih ve 2017/2866 sayılı Encümen Kararı ile verilen 3.282,50-TL maktu ikinci para cezasının ve yıkım Kararı’nın yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda İPTAL edilmesi gerekmektedirTeknik bilgisine istinaden, teknik gereklilik ve talep doğrultusunda, mahkeme kararı dayanağında,II- 11.10.2016 tarih, 2016/1846 sayılı Encümen Kararı ve 14.11.2017 tarih, 2017/2866 sayılı Encümen Kararının iptaline,

26.12.2017


3433

3433


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine,

İlgili Müdürlüğün ‘‘Müdürlük içi rutin işlemlerde, dosya muhteviyatında ve arşivde yapılan incelemede; dava konusu yapıya “23x16m ebadında ~6m yüksekliğinde etrafı betonarme, üzeri sac malzeme ile yapılmış işyeri deposu yapılı konumda iken” ilk olarak 09.06.2015 tarih ve 2015/235 sayılı Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiş, 16.06.2015 tarih ve 2015/1138 sayılı 1.Encümen Kararı ve 22.03.2016 tarih ve 2016/475 sayılı Encümen Kararı (yıkım) verilmiş ve idari işlemlere devam edilmiştir. Ancak bahsedilen binaya ilave herhangi bir inşaai faaliyet yapılmamasına rağmen 05.04.2017 tarih ve 2017/153 sayılı Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiş, 18.04.2017 tarih ve 2017/819 sayılı 1.Encümen Kararı ve 18.07.2017 tarih ve 2017/1758 sayılı 2.Encümen Kararı(yıkım) ile mükerrer para cezaları verildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla bir suça birden fazla ceza verilemeyeceğinden bahisle mükerrer olarak düzenlenen 18.04.2017 tarih ve 2017/819 sayılı 1.Encümen Kararı ile 18.07.2017 tarih ve 2017/1758 sayılı 2.Encümen Kararı’nın (yıkım) iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ilgi d Encümen Kararı’nın dayanağı olan 18.04.2017 tarih ve 2017/819 sayılı 1.Encümen Kararı mükerrer olduğundan ve iptali istendiğinden 05.12.2017 tarih ve 2017/3192 sayılı 3.Encümen Kararı’nın(tashih) da iptal edilmesi gerekmektedir.3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, kaçak yapı için Yasemin DEMİRELLİ’ye 18.04.2017 tarih ve 2017/819 sayılı 1.Encümen Kararı ile verilen mükerrer 11.375,50-TL para cezasının ve 18.07.2017 tarih ve 2017/1758 sayılı 2.Encümen Kararı(yıkım) ile verilen mükerrer 3.282,50-TL para cezasının ve 05.12.2017 tarih ve 2017/3192 sayılı 3.Encümen Kararı’nın (tashih) yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda iptal edilmesi gerekmektedirTeknik bilgisine istinaden, teknik gereklilik ve talep doğrultusunda,II- 18.04.2017 tarih 2017/819 sayılı 18.07.2017 tarih 2017/1758 sayılı ve 05.12.2017 tarih 2017/3192 sayılı Encümen Kararlarının iptaline,

26.12.2017


3434

3434


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine, İlgili Müdürlüğün Müdürlük içi rutin işlemler neticesinde, arşiv ve dosyasında yapılan incelemede; Belediyemiz tarafından Canan AKSOY aleyhine İzmir 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2017/806 E. sayılı dosya ile imar kirliliğine neden olmak istemiyle açılan davada; Canan AKSOY söz konusu yapının kendisi tarafından kendi yeri üzerinde ruhsat alınmadan yapıldığını ikrar ettiği; Aydın ÇİFTÇİ, Yusuf ÖZÇELİK, Cevriye SİMAVLI, Ayşe AYDIN hakkında İmar kirliliğine neden olmak suçundan ek takipsizlik kararı verdiği anlaşılmıştır.Dolayısıyla mahkeme kararlarına istinaden, ilgi a yapı Tatil Zaptında belirtilen aykırılıkların Aydın ÇİFTÇİ, Yusuf ÖZÇELİK, Cevriye SİMAVLI, Ayşe AYDIN tarafından değil, tapu sahiplerinden Canan AKSOY tarafından yapıldığı anlaşıldığından, ilgi b ve ilgi c Encümen Kararlarındaki toplam para cezalarının, aykırılığı yapan Canan AKSOY adına çıkarılması gerekmektedir. 09.05.2017 tarih ve 2017/1111 sayılı Encümen Kararı ile yapı sahipleri Yusuf ÖZÇELİK- Cevriye SİMAVLI- Ayşe AYDIN- Canan AKSOY- Aydın ÇİFTÇİ’ye verilen toplam 5.671,68-TL para cezasının ve 07.11.2017 tarih ve 2017/2768 sayılı Encümen Kararı ile Yusuf ÖZÇELİK- Cevriye SİMAVLI- Ayşe AYDIN- Canan AKSOY- Abdurrezzak DUMLU adlarına verilen matbu 3.282,50-TL ikinci para cezasının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, ruhsat ve eklerine aykırılığı yapan Canan AKSOY adına tashih edilmesi gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,


Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə