Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1.98 Mb.
səhifə14/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

19.12.2017

3353


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili MüdürlüğünMüdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7.Madde hükümleri ve meri imar planına göre birleştirme ve kamuya terk işlemlerinde bir sakınca bulunmamaktadır.Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22-N-IVa pafta, 735 ada, 427 ve 428 numaralı parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7.Madde hükümlerince birleşerek “A” nolu parsel olmasından sonra, krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,3354


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre kamuya (yola) terk ve ihdas işlemlerinde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 21-O-IVd pafta, 42710 ada, 6 numaralı parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması ve 23.10.2017 tarih, 310.05/4250 sayılı imar durumu belgesinde belirtilen ihdas parçası ile birleşerek “C” nolu parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3355


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre Kamuya Terk- Tevhid-İfraz işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 20-M-II-c, 20-M-III-b paftalar, 40409 ada, 12 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk edilmesi, kalan 12 nolu parselle 2 parselin tevhiden “B” parsel olması, B parselin ifrazen “C” ve “D” parseller olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,
19.12.2017

3356

3356


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

I-16/A nolu parselasyon planı uygulamasının onanmasına ait Belediyemiz Encümeninin 12.01.2016 tarih, 2016/28 sayılı onama ve 16.02.2016 tarih, 2016/225 sayılı tashih kararının iptal edilmesine,

II - İlgili Müdürlükçe Mahkeme kararı gereği, 16 nolu parselasyon planı neticesinde oluşan imar ada-parsellerinin, planı oluşturan kadastral ada ve parsellerine dönüşünü sağlayacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre düzenlenen 16/A1 nolu geriye dönüş parselasyon planının ve kadastral duruma dönüşü sağlanan Kaynaklar Merkez ve 29 Ekim mahalleleri Tapunun 2 pafta, 343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-454-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-573-946-947-948-949-950-952-953-954-955-1398-2213 ve 2214 nolu parsellere, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yeniden düzenlenen 16/2 nolu Yeni Parselasyon Planının, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca incelenip onanmasına,

19.12.20173357

3357


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan; 4 kata ruhsatlı yapının 2.kat 2 nolu dairesi mimari projesine aykırı olarak açık çıkma balkonları 3,70m² balkonu pvc panjur doğrama malzeme ile 2,85m² balkonu kısmen tuğla duvar örerek pimapen pvc malzeme ile 4,42m² balkonuda kısmen tuğla duvar örerek pimapen pvc malzeme ile kapatarak kapalı alana dönüştürülmüş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Durdane BİÇEN/ Ahmet’ e 2.kat 2 nolu daire üç balkonun pimapen ile kapatılması için 864,08-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine, Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.3358Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 4 kata ruhsatlı yapının 3.kat 3 nolu dairesi mimari projesine aykırı olarak açık çıkma balkonları 3,70m² balkonu pvc panjur doğrama malzeme ile 2,85m² balkonu kısmen tuğla duvar örerek pimapen pvc malzeme ile 4,42m² balkonuda kısmen tuğla duvar örerek pimapen pvc malzeme ile kapatarak kapalı alana dönüştürülmüş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Durdane BİÇEN/ Ahmet’ e 3.kat 3 nolu daire üç balkonun pimapen ile kapatılması için 864,08-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine, Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.
19.12.2017

3359


3359


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A grubu ve 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 4 kata ruhsatlı yapıda; zemin katında bulunan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde 34,00m² olan işyeri yan cephesindeki üst kat çıkma mesafesi ( 1,50m x 1,82m = 2,77m²) olan kısım ve ön cephe çıkma mesafesi ile balkon ve bahçe mesafesi (8,80m 4,50m= 39,60m²) olan kısım kapatılmış ve bu alanın tamamı işyeri cephesindeki doğramalar kaldırılarak işyerine dahil edilerek işyeri kullanım alanı 76,37m² yapılmış + işyeri yan cephesi 1,00m yükseltilerek (3,75m x6,80m =25,50m²) betonarme teras yapılmış konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Davut DİNÇEL / Talip’ e Zemin kat işyerinin büyütülmesi 6.015,51-TL+ İşyeri yan cephesi kot yükseltilmesi için 301,10-TL olmak üzere Toplam 6.316,61-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere
3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde

6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.19.12.2017

3360

3360


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 5. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubu ve 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Zemin kat işyeri yaklaşık 120,00m² + 1.kat + 2.kat konut iskan (137,00m²) + 3.kat çekme kat konut iskan (84,00m²) + yaklaşık 20,00m² demir ayaklar üzeri sac ile örtülü konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Hamdi KURTULDU / Basri oğlu’ ya Tamamlanan 1. kat tamamlanan kısımları için 9.442,31-TL+2. kat + 3.kat çekme kat için 25.386,27-TL+ 3.kat çekme kat önü sundurma için 344,40-TL olmak üzere toplam 35.172,98-TL idari para cezası verilmesi gerekmekte olup, fiil tekrarından dolayı para cezasının bir kat arttırılarak 70.345,96-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere

3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.
19.12.2017


3361

3361

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 2. 5. 8. ve 11. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Zemin katta bulunan işyerinin 15,00m²’lik kısmı çay ocağına dönüştürülerek ve işyerinin duvarı yıkılarak kaldırım kotu 20,00cm yükseltilmiş sabit ayaklar üzeri açılır kapanır tente ile örtülü yaklaşık 85,00m² cam mekanla çevrelenerek işyeri ile birleştirilmiş kafeterya olarak kullanıma hazır (toplam etkilenen alan yaklaşık 100m²) konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan /yapı sahibi (kiracı) İsmail KAYA/Bekir oğlu – (tapu sahibi) Hamdi KURTULDU/ Basri oğlu’ ya müşterek müteselsil olarak Zemin kat işyerinin kaldırımı kaplayacak şekilde genişletilmesi için 9.541,42 -TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamadaişlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve

proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.19.12.2017

3362

3362


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A grubu ve 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 4 kata ruhsatlı yapının: zemin katında bulunan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde 72,00m² olan işyeri yan cephesindeki balkon kısmının 9,00m 1,50m = 13,50m²’lik kısmını pimapen pvc doğrama malzeme ile kapatarak kapalı alan oluşturulmuş + işyeri ön cephesine 4,00m x 4,40m= 17,60m² ebadında demir profil ayaklar üzeri tente kaplı sundurma ve 1,50m x 4,44m = 6,66m² balkon kısmına 4,00m x 4,40m= 17,60m² ebadında 1,00m yüksekliğinde teras yapılmış ve balkon ebadı 24,26m² büyütülerek kullanımda olan konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Durdane BİÇEN/ Ahmet’ e Zemin kat işyeri yan cephesi kapatılması için 1.063,37-TL+ Zemin terasının büyütülmesi için 1.910,91-TL+ İşyeri ön cephesine sundurma yapılması için 207,82- TL olmak üzere Toplam 3.182,10-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

3363

3363

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 4 kata ruhsatlı yapıda ruhsat ve ekleri mimari projesine aykırı olarak teras görünen çatı kısmına demir profil ayaklar üzeri sac kaplı yanları (açılır kapanır) katlanır cam malzeme ile kapatılmış sundurma (pergole) yapılı konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Durdane BİÇEN/ Ahmete teras görünen çatı kısmına sundurma yapılması için 1.357,92 -TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı

müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.
3364


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 4 kata ruhsatlı yapıda, mimari projesinde ve inşaat ruhsatında bulunmayan bodrum kat yapılmış olduğu ve depo olarak kullanımda olduğu tespit edilmiş (yapı içerisine girilemediğinden yapı dışından yaklaşık olarak belirlenmiştir.)(~70,00m²) konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Necat TOP/ Yunusa proje ve ruhsatında olmayan bodrum kat yapılması için 6.202,98 -TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə