Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil EdenlerinYüklə 1.98 Mb.
səhifə13/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1.5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 1 + 5= 6 kata ruhsatlı yapının 3.kat 5 nolu dairesi 1,50m x 5,70m= 8,55m² balkonu pimapen pvc malzeme ile 1,00m x 6,20m = 6,20m² balkonuda kısmen pimapen pvc malzemeden, kısmen panjur pvc malzeme ile kapatarak açık balkonları kapalı alana dönüştürülmüş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Cevriye KURT/ Hakkıa3.kat 5 nolu daire iki balkonun pimapen ile kapatılması için1.307,06 -TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017


3340

3340

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12.maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 1 + 5= 6 kata ruhsatlı yapının 2.kat 4 nolu dairesi 1,00m x 6,20m= 6,20m² balkonun 1,00m x2,40m = 2,40m² kısmını pimapen pvc malzeme ile kapatarak açık balkonu kapalı alana dönüştürülmüş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Ayşe ALP/Hüseyin – Murat ALP/İdris’ e hisseleri oranında 2.kat 4 nolu daire balkonun pimapen ile kapatılması için 820,63-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine,

ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır

3341Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12.maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 1 + 5= 6 kata ruhsatlı yapının zemin kat işyeri arka cephesi 1,00m x 5,50m= 5,50m² ebadında büyütülmüş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi İmran PARMAKLI/ Mustafa’ ya Zemin kat işyeri büyütülmesi için 820,63-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (12/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

3342


3342


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12.maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 1 + 5= 6 kata ruhsatlı yapının Bodrum katta bulunan otopark kısmının 35,00m²’lik kısmı tuğla duvar ile kapatılmış ve 2 adet kapı konarak depo olarak kullanımda olan konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi İmran PARMAKLI/ Mustafa’ ya Otoparkın depo olarak kullanılması için 3.101,49-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


19.12.2017


3343


3343


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12.maddelerine göre 3. Sınıf B Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; zemin kata mimari projede -0,30m kotunda olan ortak alan (garaj) 22,00m² doldurularak +1,00m kotuna çıkarılmış ve odaya dönüştürülmekte, ön ve arka cephe duvarları örülmüş sıva yapılmamış doğramalar takılmamış kaba inşaat yapılı konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Mesut EREN / Mustafa’ e Otoparkın odaya dönüştürülmesi için 820,63-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

3344

3344


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine, İlgili Müdürlüğün 29.11.2017 tarih ve 17536 sayılı Gaffar GAFFAROĞLU/Tosun’un dilekçesinde zemin kata ait imar affı belgesinin olduğu, bunun dikkate alınarak tekrardan idari para cezasının hesaplanmasını talep etmiştir. Dosyasında ve İmar Affı arşivinde yaptığımız araştırmada 222 sokak No:97 ve 728 Ada- 10 Parselde yapı için Gaffar GAFFAROĞLU adına Zemin Kat için 02.07.1986 tarih ve 773-A sayılı İmar Affı Belgesi mevcuttur.
Etüd Proje Müdürlüğünün 07.12.2017 tarih ve 13429 sayılı yazılarında; 45053 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 367 nolu plandan 42790 ada 1-3ve 17 parsel sayılı taşınmazlardan oluştuğu, 42790 ada 1-3 ve 17 parsel sayılı taşınmazın 78 nolu imar ıslah planından 728 ada 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlardan oluştuğu belirtilmiştir. Açıklanan nedenlerle mevcut yapının Zemin Kat hesaba dâhil edilmeden, (imar aflı olduğundan) 1.kat +2.kat depo + 2.kat kaba inşaat için ruhsat ve eklerine aykırılıktan 3194 sayılı Kanunun 42. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendinin 2. 5. 10. ve 12. alt bentleri uyarınca artırılarak yeniden hesap yapılmıştır.1.kat için: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 2. 5. 10. ve 12. maddelerine göre Ek-A.1 hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapana verilecek idari para cezası miktarı 8.271,20-TL’dir. 2.kat depo için: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 2. 5. 10. ve 12. maddelerine göre Ek-A.2 hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapana verilecek idari para cezası miktarı 688,80-TL’dir.

2.kat kaba inşaat için: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 2. 5. ve 10. maddelerine göre Ek-B.1 hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapana verilecek idari para cezası miktarı 287,82-TL’dir. TOPLAM: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesine göre, Ek-1 hesap cetvelinde de detaylıca belirtildiği üzere yapıyı yapana verilmesi gereken para cezası miktarı Toplam 9.247,82-TL’ dir. Gaffar GAFFAROĞLU/Tosun adına 14.11.2017 tarih ve 2017/2849 sayılı Encümen Kararı ile verilen 20.903,62-TL toplam idari para cezasının yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, 9.247,82-TL olarak tashih edilmesi gerekmektedir.Teknik bilgisine istinaden, talep doğrultusunda,
II- 14.11.2017 tarih ve 2017/2849 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Müdürlükçe sehven Gaffar GAFFAROĞLU/Tosun adına verilen 20.903,62-TL idari para cezasının, yukarıda bahsedilen açıklamalar dayanağında ve ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, 9.247,82-TL olarak düzeltilerek,
14.11.2017 tarih ve 2017/2849 sayılı Encümen Kararının tashihine,


19.12.2017


3345

3345Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- Öncelikle Encümene iletilen taleplerde gerekli incelemenin hassasiyetle yapılarak, mükerrerliğe ve hataya sebebiyet verilmemesine, İlgili Müdürlüğün ‘‘Halil EMİRDAĞ (YTZ No: 2016/12) ve Ulviye ÖZBEK (YTZ No: 2016/98) adına iki ayrı Yapı Tatil Zaptı bulunmaktadır. 2016/12 YTZ numaralı işlem dosyasında idari para cezası verilmesine ilişkin Encümen Kararı iptal edilmesine rağmen, 25.10.2016 tarih ve 2016/1989 sayılı Encümen kararı ile “mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı mal sahibi Halil EMİRDAĞ’a maktu para cezası ve aykırılıklar için yıkım kararı” verilmiştir. 2016/98 YTZ numaralı işlem dosyasında Ulviye ÖZBEK adına idari para cezası verilmiş, 21.11.2017 tarih ve 2017/2971 sayılı Encümen kararı ile “mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı mal sahibi Halil EMİRDAĞ’a maktu para cezası ve aykırılıklar için yıkım kararı” verilmiştir. Dolayısıyla 13.01.2016 tarih ve 2016/2012 sayılı Yapı tatil zaptı ile devam edilen işlemler neticesinde Halil EMİRDAĞ adına yıkım kararı, 11.03.2016 tarih ve 2016/98 sayılı yapı tatil zaptı ile yapının önceki sahibi Ulviye ÖZBEK adına aykırılıktan dolayı idari para cezası verilmesi gerekmektedir. Ancak 11.03.2016 tarih ve 2016/98 sayılı yapı tatil zaptı ile de yapının şimdiki sahibi Halil EMİRDAĞ adına mükerrer olarak 21.11.2017 tarih ve 2017/2971 sayılı Encümen kararı ile “mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı maktu para cezası ve aykırılıklar için yıkım kararı” verilmiştir. Buca Yiğitler Mahallesi 353 Sokak No: 60 D:9 Buca – İzmir adresinde bulunan 721 Ada, 164 Parsel sayılı taşınmaza ait, yukarıdaki bilgiler ve kararlar doğrultusunda mükerrer olarak alınan, 21.11.2017 tarih ve 2017/2971 sayılı Encümen kararının iptal edilmesi gerekmektedirTeknik bilgisine istinaden, teknik gereklilik ve talep doğrultusunda,
II- 21.11.2017 tarih ve 2017/2971 sayılı Encümen Kararının iptaline,
3346Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde; dilekçeye konu 39755 ada 1 nolu parselin imar ıslah planı uygulaması neticesinde oluştuğu, anılan parselde bu uygulamada Münevver PİLİÇOĞLU lehine 23.00 m²’ye karşılık hissenin 57500.00 ETL bedelle kanuni ipoteğe dönüştürüldüğü, 39755 ada 1 nolu parsel malikleri vekili Av. Ahmet YENİPALA tarafından Belediyemize sunulan 24.11.2017 tarih ve 12983 sayılı dilekçe ile bahse konu olan ipoteğin 23. İcra Müdürlüğü’nün 2017/13289 esas sayılı dosyasında işleme alındığı ve ipoteğin terkin edileceği bilgisi sunulması üzerine, ilgili İcra Müdürlüğünden 28.11.2017 tarih ve 13117 sayılı yazımızla bilgi istenmiştir.23. İcra Müdürlüğü 05.12.2017 tarih ve 2017/13289 esas sayılı cevap yazısı ile özetle; bahse konu ipotek bedelinin 39755 ada 1 nolu parsel malikleri vekili tarafından Müdürlükleri hesabına depo edildiği, Münevver PİLİÇOĞLU lehine tesis edilmiş olan ipoteğin terkini (fekki) işlemlerinin 2017/13289 esas sayılı dosya üzerinden devam ettiği bilgisi sunulmuştur. Bu durumda, meri imar planına göre talep edilen Kamuya Terk işleminde Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda,


Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 21-N-III-a pafta, 39755 ada, 1 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3347


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde; meri imar planına göre talep edilen Kamuya Terk işleminde Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.’’ Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 22-M-III-a pafta, 480 ada, 518 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,


19.12.2017

3348

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre Kamuya Terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.’’ Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22-N-III-d pafta, 39946 ada, 7 nolu parselden Krokide “A” olarak gösterilen kısımın, bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3349

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili MüdürlüğünMüdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine ve meri imar planına göre 280 ada 22 ve 23 nolu parseller için tevhit işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 22-M-III-b pafta, 280 ada, 22 ve 23 nolu parsellerin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7.maddesinin 9. ve 12. bendlerine uymak kaydı ile Krokide görüldüğü gibi tevhiden “A” parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,
3350

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre kamuya (yola) terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.’’ Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-IId pafta, 584 ada, 256 numaralı parselden, krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3351Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre kamuya (yola) terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 21-N-IIIb pafta, 39695 ada, 3 numaralı parselden, krokide “A” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yola) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,


3352


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili Müdürlüğün Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde meri imar planına göre Kamuya Terk işleminde bir sakınca bulunmamaktadır. Teknik bilgi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-III-d pafta, 45107 ada, 1 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminde, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-III-d pafta, 45107 ada, 1 nolu parselden krokide “A” ile gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminde, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüneDostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə