Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil Edenlerin

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.98 Mb.
səhifə12/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


19.12.2017

3330


3330

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; Mevcut parsel içerisindeki 1957 yılı öncesi yapılmış olan dublex yapının ve arka bahçe kısmındaki 20,00m² müştemilat hariç parsel içerisinde; 18x6m ebadında ön bahçesine, 9,50x2,50m ve 3x10m ebadında yapının iki yan bahçesine ve 9x6,50m ve 3,50x11,50m ebadında, üzeri açılır kapanır (cam malzeme)ile yapılmış hareketli sundurma (pergole) yapılı konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Teras Köy Kafeterya Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye 1957 yılı öncesi dublex yapının ön ve yan bahçelerine sundurma yapılması için 1.800,72 -TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (06/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

3331


3331

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 4 kata ruhsatlı yapının zemin kat 50/A işyeri yan cephesine 1,40m x 10m ebadında açılır kapanır sundurma yapılı konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Kamil ATEŞe Zemin kat 50/A nolu işyeri yan cepheye sundurma yapılması için 820,63 -TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (06/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

3332

3332Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;

I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubu ve 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Mevcut zeytinli tarla nitelikli hisseli parsel içerisinde; 16,80m x 6,00m=100,80m² kısmen prefabrik, kısmen betonarme zemin kat konut iskan üzeri sac malzeme ile örtülmüş + 2,80m x 13,80m = 38,64m² demir profil ayaklar üzerinde sac malzeme ile örtülmüş sundurma + 3,40m x 4,00m = 13,60m² bodrum katta depo yapılmış olduğu tespit edilmiş konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Emel ATİLA / Mehmet (TC:11219224306)’ ya Zemin kat konut için 9.826,19-TL+ Sundurma için 627,36-TL+Depo için 220,81-TL olmak üzere toplam 10.647,36-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (07/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.3333


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup; I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 2. Sınıf B Grubu ve 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan; Mevcut hisseli parsel içerisinde; 210,00m² zemin kat taş duvarlı konut iskân + 75,00m² 1.kat taş duvarlı konut iskân + 65,00m² bodrum kat konut iskân + 14,00m x5,00m = 70,00m² ebatlarında yüzme havuzu yapılmış olduğu tespit edilmiş konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Osman ACAR/ Özcan’ a Bodrum kat + Zemin kat + 1.kat için 34.118,70-TL+ Yüzme havuzu için 4.171,86-TL olmak üzere toplam 38.290,56-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (07/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

19.12.2017


3334

3334


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 2. Sınıf B Grubu, 1. Sınıf A Grubu, 1. Sınıf B Grubu ve 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Mevcut hisseli parsel içerisinde; 124,10m² zemin kat konut iskan + 22,00m² üzeri şıngıl malzeme ile örtülü sundurma + 106,00m² zemin kat konut iskan + 83,00m² üzeri şıngıl malzeme ile örtülü sundurma + 37,00m² ebadında 1,70m derinliğinde yüzme havuzu + 110,00m² zemin kat kolonları dikilmiş tabliye betonu atılmış duvarlar örülmemiş + 110,00m² 1. Kat kolonları dikilmiş tabliye betonu atılmış duvarlar örülmemiş betonarme kaba inşaat + 20m² içi boş kullanılmayan konteynır+ 153,00m² kısmen duvar, kısmen tel kafes halinde kanatlı hayvan kümesi + 30,00m² duvarları kısmen örülmüş üzeri sac malzeme kaplı kümes + 50,00m² duvarları tuğla örülü üzeri saç malzeme ile örtülü hayvan damı yapılmış olduğu tespit edilmiş konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Menekşe MARAL / Ali’ a 1 nolu yapı zemin kat için 12.097,52-TL+1 nolu yapı sundurma için 357,19-TL+2 nolu yapı zemin kat için 10.333,09-TL+2 nolu yapı sundurma için 1.347,59-TL+ kümes için 2.971,19-TL+ hayvan damı için 1.353,00-TL+ havuz için 2.205,13-TL+ (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 11. maddelerine göre konteynır için 314,88-TL+ (a) bendi ve (c) bendinin 1. ve 8. maddelerine göre 3 nolu yapı zemin kat kaba inşaat + 1. kat kaba inşaat için 7.051,20-TL olmak üzere toplam 38.030,79 -TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (07/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.


19.12.2017

3335

3335


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 1. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubu, 1. Sınıf B Grubu ve 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Mevcut hisseli parsel içerisinde; 72,00m² zemin kat + 72,00m² 1.kat betonarme konut iskan + zemin kat önü 35,00m² pvc plastik malzeme ile kapatılmış teras alanı + 55,00m² demir profil ayaklar üzerinde üzeri tahta malzeme kaplı sundurma + 22,00m² tuğla duvar örülü üzeri sac depo + 10,00m² duvarları örülü üzeri saç kaplı depo + 140,00m² demir profil ayaklar üzerinde etrafı açık üzeri sac malzeme ile kaplanmış sundurma + 230,00m² duvarları örülü üzeri sac malzeme ile kapatılmış tavuk kümesi olarak kullanılan dam + tavuk kümesi önünde 80,00m² demir profil ayaklar üzerinde üzeri sac malzeme ile örtülmüş sundurma + tavuk kümesi bitişiğinde 20,00m² duvarları örülü ve sıvalı üzeri sac malzeme ile kapatılmış depo yapılmış olduğu tespiti yapılmıştır konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Akif KABAKÇI / Hüseyin’ ya Zemin kat + 1.kat yapı için 17.449,28-TL + muhtelif sundurmalar için 4.464,90-TL + Muhtelif depolar için 844,27-TL+ Hayvan damı için 6.223,80-TL olmak üzere toplam 28.982,25-TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (07/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

3336


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 2. 5. 8. ve 12. maddelerine göre 1. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Mevcut hisseli parsel içerisinde 5,00m x 19,00m= 95,00m² ebatlarında kaçak olarak yapılmış, baraka, hayvan damı, tavuk kümesi etrafları ahşap malzeme ve naylonlar ile kaplanmış, üzerleri naylon malzeme ile örtülmüş müştemilatlar yapılmış konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Cemal YETKİN/ Abdulkerim’ e Parsel içerisine baraka, basit hayvan damı, kümes yapılması için 1.682,64 - TL idari para cezası verilmesine,
II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,

Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,


III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

3337


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; 1 + 5= 6 kata ruhsatlı yapının 1.kat 1 nolu dairesi 1,50m x 5,70m= 8,55m² balkonu pimapen pvc malzeme ile kapatarak açık balkonu kapalı alana dönüştürülmüş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Ahmet GÖKŞEN/Mehmete 1.kat 1 nolu daire balkonun pimapen ile kapatılması için 820,63-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017

3338

3338

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 1. 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf B grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan;

1 + 5= 6 kata ruhsatlı yapının 2.kat 3 nolu dairesi 1,50m x 5,70m= 8,55m² balkonu pimapen pvc malzeme ile 1,00m x 6,20m = 6,20m² balkonuda kısmen pimapen pvc malzemeden, kısmen panjur pvc malzeme ile kapatarak açık balkonları kapalı alana dönüştürülmüş konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Nurten TÜLÜ / Mehmet Aliye 2.kat 3 nolu daire iki balkonun pimapen ile kapatılması için 1.307,06 -TL idari para cezası verilmesine,


II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine,
Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (11/12/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,

III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.

19.12.2017


3339

3339Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə