Encümen karar defteri no: Encümeni Teşkil Edenlerin

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.98 Mb.
səhifə8/25
tarix14.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

3212

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, L18B11D2C Pafta, 20203 ada, 5 parsel no’lu 490,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 2,00/35,00(28,00)m2lik hissenin m2’ si 450,00-TL hesabı toplam 12.600,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,
3213

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 20M-2A Pafta, 40830 ada, 4 parsel no’ lu 144,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 13,00/144,00(13,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.500,00-TL hesabı toplam 19.500,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3214

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 20M-2A Pafta, 42616 ada, 14 parsel no’ lu 302,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 42,00/302,00(42,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.700,00-TL hesabı toplam 71.400,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,


3215


Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22M-1C Pafta, 38881ada, 10 parsel no’ lu 145,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 13,00/145,00(13,00)m2’ lik hissenin m2’ si 2.600,00-TL hesabı toplam 33.800,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3216

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Çamlık Mahallesi, 22-P-1 Pafta, 38790 ada, 10 parsel no’ lu 109,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 8,00/109,00(8,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.600,00-TL hesabı toplam 12.800,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3217

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22M-1C Pafta, 38846 ada, 17 parsel no’ lu 140,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 7,00/140,00(7,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.300,00-TL hesabı toplam 9.100,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3218

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 21-N-IC Pafta, 3101 ada, 4 parsel no’ lu 113,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemize ait 17,00/113,00(17,00)m2’ lik hissenin m2’ si 1.600,00-TL hesabı toplam 27.200,00.-TL ile satışa esas bedel, Encümenimizce layık hadde görüldüğünden onanmasına,

3219

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 22--N-IV-c ve 21-N-I-b paftalar, 6082 ada, 19 nolu parselden Krokide “A” ve “B” ile gösterilen kısmların, bedelsiz olarak kamuya (yol) terk olması işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,


05.12.2017

3220


Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve meri imar planına göre 45076 ada 18 ve 19 nolu parseller için tevhit işleminde bir sakınca bulunmamaktadır. Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-III-a pafta, 45076 ada, 18 ve 19 nolu parsellerin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 7.maddesinin 9. ve 12. bendlerine uymak kaydı ile Krokide görüldüğü gibi tevhiden “A” parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3221

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

Müdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve meri imar planına göre 8360 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin tevhid işleminde bir sakınca bulunmamaktadır.” Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü dayanağında, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-II-a pafta, 8360 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin krokide gösterildiği şekilde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 7/9-12-14 maddesine uymak kaydı ile tevhiden “A” parsel olması işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,

3222

Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup,

İlgili MüdürlüğünMüdürlüğümüzce yapılan ekli folye tetkikinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre 42116 ada 19 ve 20 nolu parsellerin için kamuya (yola) terk ve zorunlu tevhit işleminde bir sakınca bulunmamaktadır. Teknik bilgisi ve uygunluk görüşü doğrultusunda, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 21-M-III-b pafta, 42116 ada, 19 ve 20 nolu parsellerin, 16.11.2017 tarih, 310.05/4542 sayılı İmar Durumu belgesine istinaden zorunlu tevhiden “A” parsel olmasından sonra “A” parselden Krokide “B” olarak gösterilen kısmın bedelsiz olarak kamuya terk edilmesi işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 16. madde hükmüne göre onanmasına,Levent YAVUZ Hıdır KAYA Levent YAVUZ Ali GÜZEL

ENCÜMEN BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE

Özlem ÖZTEKİN Hakan OKUTUCU Uğur YÖRÜR

Mali Hizmetler Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürü Etüd Proje Müdürü


12.12.2017


3223


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 1409 Sokak No:23/B sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Ömer TEYFUR’ un yaptığı hediyelik eşya satış yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3224


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:196 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Taner YETİK’ in yaptığı kafeterya yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3225


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 202/14 Sokak No:48/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini İdris ATAY’ ın yaptığı market yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3226Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:432 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Hakan TOKETTİN’ in yaptığı ‘Oto Elektrik Tamiri’ yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerinin 6. maddesi gereğince, Belediyemizden Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3227Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz 696/1 Sokak ile İsmail Sivri Bulvarı No:297 köşe boş arsa içi sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Şenol DENİZ’ in yaptığı ‘Demir Doğrama’ yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerinin 6. maddesi gereğince, Belediyemizden Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,12.12.20173228


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Menderes Caddesi No:393/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Önder AŞKAL’ın yaptığı ‘Oto Lastik Tamiri ve Satış’ yerinin, 5393 sayılı Yasanın 34. maddesinin (e) fıkrası ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerinin 6. maddesi gereğince, Belediyemizden Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alıncaya kadar kapatılmasına,
3229


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 29/11/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda, İlçemiz 677/7 Sokak No:1/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Ali Osman YILDIRIM’ ın yaptığı ‘Oto boya-kaporta’ yerine, 24.10.2017 tarih ve 2017/2613 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,
3230

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 19/11/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda, İlçemiz 220/10 Sokak No:23 sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Süleyman TÜRKDOĞAN’ ın yaptığı ‘Mobilya İmalat’ yerine, 24.10.2017 tarih ve 2017/2612 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,3231


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

Dosya içerisinde yer alan 04/12/2017 tarihli Mühürleme Tutanağında anılan iş yerinin boş olduğu görüldüğünden, talep doğrultusunda, İlçemiz 690/8 Sokak No:19/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Alaaddin El ÖMER’ in yaptığı ‘Unlu Mamuller İmalat’ yerine, 02.05.2017 tarih ve 2017/963 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,
3232


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:162/C sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Özlem GÖKHAN’ ın yaptığı döner satış yerine, 10.10.2017 tarih ve 2017/2407 sayılı Encümen Kararıyla verilen kapatma kararının ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,

12.12.2017

3233

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Onat Cad. No:94/A sayılı yerde faaliyet gösteren işletmeciliğini Cem DÜZGÜLSÜN’ ün yaptığı lastik satış yerine, 24.10.2017 tarih ve 2017/2608 sayılı Encümen kararıyla verilen kapatma kararının, faaliyette bulunmamak kaydıyla, işyerinde kalan eşyalarını boşaltabilmesi için (3) üç gün süreyle, geçici olarak kaldırılmasına, gerekli takibin ilgili Müdürlükçe yapılmasına,3234


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Menderes Cad. No:261 sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Güneşli Kafe Lokanta Tabldot ve Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin yaptığı içkili lokanta ya, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı ekiplerce 26.11.2017 tarih ve saat:00.30 sıralarında yapılan denetimde; işyerinde çalışan şahısların Kons yaptığı tutanakla tespit edildiğinden, işletmeci Güneşli Kafe Lokanta Tabldot ve Yemek San. ve Tic. Ltd .Şti’ ye ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, kons fiilinin 3. kez tekrarı göz önünde bulundurularak, 5259 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince, 6.600 TL (altıbinaltıyüzTL) idari para cezası verilmesine,
3235

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup;

İlçemiz Menderes Caddesi No:360/A sayılı yerde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Abdurrahman TURAN’ ın yaptığı birahane yerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 26.11.2017 tarihinde saat:00.40 sıralarında yapılan denetimde; işyerinin canlı müzik yayın belgesi almadan canlı müzik yayın yaptığı tutanakla tespit edildiğinden, işletmeci Abdurrahman TURAN’ a ilgili Müdürlüğün talebi doğrultusunda, 5259 sayılı Kanunla değiştirilen 2559 sayılı Kanunun 6.Maddesi gereğince, 1.350 TL (BinüçyüzelliTL) idari para cezası verilmesine,
3236


Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Ufuk pazaryerinde Manav olarak (eski 316 no’ lu) yeni no 223 olan satış yeri ve Betontaş pazaryerinde 368 no’ lu satış yeri bulunan Sevim ARIK’ ın yaşlı olması nedeni ile satış yerlerinin, “Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği Kızı Gönül ARIK (Kıvrak) adlı şahsa devredilmesine,


3237


Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Şirinyer pazaryerinde Manav olarak 43 no’ lu satış yeri bulunan Bedrettin ÇETİNKAYA adlı şahsın yaşlı ve hasta olması nedeni ile satış yerinin, “Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği kızı Naciye ÇETİNKAYA adlı şahsa devredilmesine,12.12.2017

3238

Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Gediz pazaryerinde Manav olarak satış yeri bulunan Süleyman YAVUZ adlı şahsa ait 208 ve 209 no’ lu satış yerlerinin, “Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği Nevaf YAVUZ adlı şahsa devredilmesine,


3239

Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Fırat Çarşamba pazaryerinde Manav olarak satış yeri bulunan Lokman GÜNTAY adlı şahsa ait 80 no’ lu satış yerinin,“Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği Mustafa ÇAKICI adlı şahsa devredilmesine,

3240


Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Fırat (Pazar Günü) pazaryerinde Manav olarak satış yeri bulunan Özcan DALKILIÇ adlı şahsa ait 49 no’ lu satış yerinin, “Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği Hüseyin SİYAHKOÇ adlı şahsa devredilmesine,

3241


Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Fırat Çarşamba pazaryerinde Manav olarak satış yeri bulunan Ali KAYNAK adlı şahsa ait 21 no’ lu satış yerinin, “Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği Zeynilabidin DAŞ adlı şahsa devredilmesine,


3242


Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Fırat Çarşamba pazaryerinde Manav olarak satış yeri bulunan Ahmet KAYNAK adlı şahsa ait 20 no’ lu satış yerinin, “Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği Zeynİlabidin DAŞ adlı şahsa devredilmesine,


3243


Zabıta Müdürlüğünün teklifi Encümenimizce incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

İlçemiz sınırları dahilinde ki Fırat (Pazar Günü) pazaryerinde Manav olarak satış yeri bulunan Ali KAYNAK adlı şahsa ait 17 no’ lu satış yerinin,“Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin” 16. Maddesi gereği Zeynilabidin DAŞ adlı şahsa devredilmesine,12.12.2017


3244
3244


Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) ve (c) bendinin 5. 10. ve 12. maddelerine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak yapılan; Zemin kat konut iskan 65,00m² + 1.Kat 84,00m² konut iskan + 2.kat 84,00m² konut iskan yapılı konumdaki aykırılık nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Seydi KAHRAMAN/ Arif’ a 2.Kat için 5.955,26-TL idari para cezası verilmesine,

II- 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde gerek kaçak, gerekse Ruhsat ve eklerine aykırı taşınmazların, en çok 1 (bir) ay içerisinde aykırılıkların giderilmesi ya da ruhsat alınarak, taşınmazın 3194 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi için, kanuni olarak süre verildiğinden, Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden, bu aşamada işlem tesis edilmemesine, Ancak; Yapı Tatil Zaptı tarihi itibariyle (29/11/2017) 1 (bir) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da Ruhsata bağlanılmazsa, gereğinin Yapı Kontrol Müdürlüğünce yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem tesis edilmek üzere, dosyanın yeniden Encümenimize intikaline,
III- Ancak, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.282,50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 6.565,01 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 9.847,52 TL para cezası verilir denilmekte olup, toplam 19.695,03 TL (Ondokuzbinaltıyüzdoksanbeşliraüçkuruş) idari para cezası uygulanacaktır.12.12.2017

3245

3245

Yapı kontrol Müdürlüğünün teklifi ve ekindeki dosyası Encümenimizce incelenmiş olup;
I. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 42.Maddesinin (a) bendi ve (c) bendinin 5. maddesine göre 3. Sınıf A Grubunda; Ruhsatsız Kaçak olarak yapılan Mevcut Parsel içerisinde; Zemin kat 6,14m x 9,80m= 60,17m² duvarları örülüp sıvası yapılmış + zemin kat önünde 6,14m x 1,50m = 9,21m² balkon inşaat halinde, 1. kat 6,14m x 9,80m= 60,17m² duvarları örülüp sıvası kısmen yapılmış + ön cephesine 6,14m x 1,50m = 9,21m² balkon inşaat halinde, 2. kat 5,95m x 3,30m= 19,63m² duvarları örülüp iç sıvası yapılmamış üzeri açık inşat halinde + 2,00m x 3,00m= 6,00m² duvarları örülüp iç sıvası yapılmamış üstü açık merdiven kulesininde inşaat halinde olduğu tespit edilmiş (Not; Tüm bina inşaat halinde olup doğramalarının takılmamış konumdaki yapı nedeniyle) konumdaki yapı nedeniyle yapıyı yapan / yapı sahibi Fadıl SEZER/ Fuat’ e Zemin kat kaba inşaat için 3.156,21-TL + 1.kat kaba inşaat için 2.984,05-TL + 2.kat kaba inşaat için 423,98-TL olmak üzere toplam 6.564,24-TL idari para cezası verilmesine,


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə