Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 4.82 Mb.
səhifə16/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4.82 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   83

5) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının görevlendirmesiyle TÜBİTAK’ ta görevli Burak Bayoğlu,Ünal Tatar ve Yılmaz Çankaya tarafından hazırlanan 16.06.2010 tarihli rapor.

Tüm bu bilirkişi raporları arasındaki farklı bilgiler ve kısmi çelişkilerin giderilmesi bu farklı bilgilerin izah edilip, çelişkilerin sebebinin tespit edilmesi için yeni bir bilirkişi raporu almak zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne yazı yazılarak daha önceki bilirkişi raporunda ismi geçmeyen 6 ila 10 arasında uzman bilirkişi listesi istenmiş bu talep üzerine ilgili müdürlük tarafından 7 kişilik uzman bilirkişi listesi Başsavcılığımıza bildirilmiş ve Başsavcılığımız tarafından da bu kişiler arasından BURAK BAYOĞLU, ÜNAL TATAR ve YILMAZ ÇANKAYA bilirkişi olarak seçilerek yeminleri yaptırılmış CD'lerin imajı kendilerine verilmiş ayrıca yukarıda ismi geçen bilirkişi raporları kendilerine verilerek çelişkinin giderilmesi amacıyla rapor verilmesi kendilerinden istenilmiştir. Bilirkişiler Başsavcılığımıza vermiş oldukları tarihli raporda sorulan sorulara özetle;

Bilirkişiler bir CD'nin orijinalliğinden ne kastedilmektedir? Orijinal CD ile orijinal olmayan CD ne anlama gelir?Bİr CD veya içindeki bilgilerin orijinalliği veya gerçekliği nasıl kanıtlanabilir? Sorusuna verdikleri cevapta;

Belirli bir firma tarafından üretilen, üzerinde kullanım ve yasal hakları olan ve bandrol taşıyan CD/DVD için orijinal tanımı kullanılır.

Bir ya da daha fazla oturumda yazılmış olan ve üzerinde yetkisiz kişiler tarafından manipülasyon olan CD/DVD'Ier de orijinal olarak ifade edilir.

Ayrıca bilgisayar olaylarına müdahale kapsamında CD/DVD gibi harici medyaların ilk edilen numunesi için de orijinal İfadesi kullanılmaktadır. Adli incelemelerde ân varsa ve bütünlüğü bozulmayacaksa orijinal medya delili üzerinden aksi halde al medya üzerinden uygun teknik yöntemlerle alınacak birebir kopya (imaj) üzerinden analiz yapılır. Örneğin, bu teknik bilirkişi incelemesi kapsamında âlihazırda adli emanette bulunan ve incelenmek üzere tutanakla imajları alınan 19 CD (9 no'lu ve 10 no'lu CD'lerin imajları alınamadığından okunabilir durumdaki incelenmek üzere kopyalanmıştır) "orijinal" olarak ifade edilmektedir.

Bir CD/DVD veya içindeki dosyaların gerçekliği incelenirken CD/DVD içerisindeki , CD/DVD'ye ve dosyalara ait üstveriler (metadata), CD/DVD'nin ırlandığı iddia edilen kaynak sistem ve CD/DVD'nin hazırlandığı iddia edilen ait destekleyici unsurlar bir bütün halinde göz önünde bulundurulmalıdır

Bilirkişiler CD'lerde son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, doküman üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, son kaydedilme zamanı, kaç kez işlem yapıldığı gibi kısımlarda geçmişe dönük değişiklikler yapılma ihtimali mevcut mudur? İnceleme konusu CD'lerde bu tür değişiklikler yapılmış mıdır? Veya bu tür değişikliklerin yapıldığına ilişkin emareler var mıdır? Bu tür değişiklikler yapılması mümkün ise bu tespit edilebilir midir? Sorusuna verdikleri cevapta;

Bir CD tekrar yazılabilir (CD-RVV) özellikte değil ise, yazdırılmış olan dosyalarda değişiklik yapılamaz; Bir CD içerisine aynı doküman tekrar tekrar yazılsa her oturumdaki dosya içeriğine ulaşmak mümkündür. CD yazdırma işlemi sonra CD'ye tekrar yazdırmak suretiyle dosya eklenmesi durumunda önceki yazdırılan dosyalarda değişiklik yapılamaz ve her oturumda yazılan dosyaların içeriğine ulaşmak teknik olarak mümkündür. İncelenen 19 adet ÇD içerisinde tekrar yazdırılma (CD-RVV) özelliğine sahip CD bulunmamaktadır.

Dokümanlar CD ortamına aktarılmadan önce ilgili dosyaların son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dokümanlar üzerinde işlem yapan son bilgisi, en son kaydedilme zamanı, kaç işlem yapıldığı gibi üstverilerde değişiklik yapılması teknik olarak mümkündür.

İlgili CD'ler incelendiğinde CD'lerdeki dosyalara ait son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dokümanlar üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, en son kaydedilme zamanı, kaç işlem yapıldığı gibi üstverilerde değişiklik yapıldığına dair herhangi bir bulguya tarafımızca rastlanmamıştır.

İncelenen CD'Ierde bu tür değişikliklerin yapılması mümkün olmakla beraber yapılıp yapılmadığının tespit edilebilmesi için ÇEVAP-1'de açıklandığı gibi "Gerçekliği destekleyici unsurlardan” (CD veya DVD'nin ve içeriklerindeki dokümanların hazırlandığı kaynak sistem, iddia edilen tarihlerde ilgili kişilerin kullandığı her türlü bilgi depolama medyası, CD-DVD medyasının fiziksel özellikleri yani üzerindeki el yazısı parmak izi, seri numarası, üretici bilgisi, yazma hızı gibi... yine iddia edilen tarihlerde ilgili kişilerin iletişim kayıtları, yani e-postalar, iletişim tespit tutanakları vb., kamera kayıtları, bina giriş-çıkış kayıtları gibi) elde edilebilenler bir bütün halinde incelenmelidir.

Bilirkişiler inceleme raporlarında belirtilen dokümanların yazıcıya gönderilme tarihleri ile ilgili soruya verdikleri cevapta;

Yazıcıya gönderme tarihinin oluşturma tarihinden eski olması mümkündür. çalışılırken farklı kaydet seçeneği ile kaydedilmesi durumunda yeni dosyanın oluşturulma tarihi, dosyanın farklı kaydedildiği andaki bilgisayarın sistem tarihi olarak atanmaktadır. Bu durumda, yeni oluşturulan dosyanın yazıcıya son gönderilme tarihi değişmemekte ve yazıcıya son gönderilme tarihi eski dosyadakiyle aynı kalmaktadır. Aynı durum bir dosyanın kopyala/yapıştır seçeneği ile yeni bir kopyasının oluşturulması durumunda da söz konusudur.

Örneğin, Mart 2010 tarihinde oluşturulmuş olan bir dokümanın Nisan 2010 tarihinde yazıcıdan çıktısı alınmış olsun. Bu doküman Mayıs 2010 tarihinde tekrar açılıp farklı kaydet seçeneği ile kaydedildiğinde oluşturma tarihi Mayıs 2010 olarak değişir fakat yazdırılma tarihi Nisan 2010 olarak kalır.

Bu bilgi ışığında, yazdırılma tarihi oluşturulma tarihinden önceki bir tarih olarak görünen dosyaların farklı kayıt edildiği veya kopyalanarak kullanıldığı değerlendirilmektedir.Bilirkişiler bir CD'deki gerçek olan dokümanların arasına söz konusu dokümanların kullanıcı ve tarih bilgilerine bakılarak, keza diğer yazılı belgelerden ve diğer askeri bilgilerden yararlanılarak hazırlanmış dokümanların CD'lerin gerçek belgelerin arasına serpiştirilmesi ya da var olan belgelerin değiştirilmesi suretiyle yanıltıcı doküman veya CD elde edilebilir mi? İncelenen ve rapor konusu yapılan CD'lerde böyle bir işlem yapılmış mı? Yapılmış ise, teknik olarak tespit edilebilir mi ? Sorusuna verdikleri cevapta;

Bir CD'deki gerçek olan dokümanların arasına söz konusu dokümanların kullanıcı ve bilgisi gibi üstverilerine bakılarak keza diğer yazılı belgelerden ve diğer askeri yararlanılarak hazırlanmış dokümanların CD'lerin yazmaya karşı kapatılmamış olduğu durumlarda gerçek belgelerin arasında serpiştirilmesi ya da var belgelerin değiştirilmesi suretiyle yanıltıcı doküman ya da CD elde edilmesi olarak mümkündür.

İçerisinde gerçek dokümanlar bulunan CD'ye, üstverilerinde değişiklik yapılmadan eklenen dosyaların teknik yöntemlerle anlaşılabilmesi mümkündür. Bu durumda sonradan yapılacak her yazma işlemi için yeni bir CD yazma oturumu oluşur. Bu oturumların ve CD'ye sonradan eklenen dosyaların teknik yöntemlerle anlaşılabilmesi mümkündür. CEVAP-2'de bahsedildiği gibi bilgisayar ortamında üstverilerinde değişiklik yapılmış dokümanların CD'ye aktarılması durumunun sadece ilgili CD incelenerek anlaşılabilmesi mümkün değildir.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan durumlardan hangisinin gerçekleştiğini anlayabilmek için "Gerçekliği destekleyici unsurlardan” elde bir bütün halinde incelenmelidir. Tarafımızdan hazırlanan bilirkişi eklerinde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımın görevlendirmesiyle TÜBİTAK'ta görevli Erdem ALPARSLAN, Tahsin TÜRKÖZ ve Dr. Hayrettin BAHSİ tarafından hazırlanan 19/02/2010 tarihli raporun ekinde sunulan dosya ve CD üstveri tutarlı olduğu görülmektedir. İncelenen ve rapor konusu olan CD lerden 16 numaralı CD ışındakilerin seferde yazıldığı ve üzerine daha sonra herhangi bir ekleme yapılmadığı tespit edilmiştir. 16 numaralı CD'de bulunan ATAMALAR.doc isimli dosyanın CD ilk defa yazıldıktan sonra ikinci bir yazma işlemiyle eklendiği görülmüştür. ATAMALAR.doc isimli dokümanın CD'ye sonradan sahtecilik amacıyla mı eklendiği yoksa ilk yazma şlemini yapan kişi tarafından mı eklendiği konusunda kesin bir sonuca varmak teknik mümkün değildir. Yapılan inceleme sonucunda CD'nin ilk yazdırıldığında ırma işleminin yapıldığı bilgisayarın tarihinin14/10/2003 ve bilgisayarın saatinin 11:42:44, ikinci yazdırma işlemi yapıldığında ise yazdırma işleminin yapıldığı bilgisayarın tarihinin 14/10/2003 ve bilgisayarın saatinin12:14:34 olduğu ve iki yazılma işleminde de "EASY CD CREATOR 5.2 (061) COPYRIGHT(C)1999-2002 ROXIO, INC." programının kullanıldığı görülmüştür. İkinci oturumda yazılan dosyanın


üstverileriyle CD'nin ve CD içerisindeki dosyaların üstverilerinin tutarlı olduğu
görülmüştür. İki yazılma işleminde de aynı yazılımın kullanılması ve iki farklı
yazdırma işleminin arasında yaklaşık 32 dakikalık zaman farkı olması sebebiyle
CD'nin ilk yazılmasından sonra ortaya çıkmış olabilecek bir ihtiyaç sebebiyle, ikinci
yazdırma işleminin yapılmış olmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. Bir CD'nin tek oturumda ya da birden fazla oturumda yazılmış olması bir manipülasyon emaresi olmadığı için raporlar arasındaki teknik farklılığın diğer bulgulara ve genel sonuca etki eder özellikte olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilirkişiler 24/03/2010 tarihli Albay Bilirkişi Yavuz FİLDİŞ raporunda kurumunuz tarafından yapılan araştırma sonuçlarının teknik inceleme açısından önem taşımakta ve sahtecilik şüphesini arttıran bir kısım bulgular taşıdığını belirtmiştir. Rapordaki teknik inceleme ile ilgili Bu bulgular doğru mudur? Özellikle 11, 16 ve 17 nolu CD'lerdeki belgeler üzerinde sonradan manipülasyon yapılma ihtimali var mıdır ve yapılmış mıdır? Bu CD ler ile diğer CD'ler arasındaki farklılıklar nelerdir? Bu farklılıklar neyi işaret etmektedir? Sorusuna verdikleri cevapta;

Özet (hash) iki dosyanın birbirinin aynısı olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. Diğer taraftan, CD/DVD'lerin yazıldığı sistemlerdeki kaynak dosyalara erişim mümkün değilse bu yöntem uygulanabilir değildir. Örneğin, adli incelemelerde bir CD'nin veya dosyanın imajının alınmasından sonra değiştirilmediğini ispat edebilmek için imajın alındığı mekanda CD'nin veya dosyanın özet (hash) değerinin tarafların huzurunda kayıt altına alınması, sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilebilmesine imkan sağlar.

Konusu geçen 19 adet CD'de bulunan dosyaların /bilgisayarlarda CD'ye yazılmadan önceki hallerine ait özet (hash) değerleri bulunmadıkça söz konusu incelemede özet (hash) değerinin teknik bir dayanak olarak kullanılması mümkün olmaz.

Elektronik bir belgenin nitelikli elektronik sertifikayla dijital olarak imzalanması, hukuki olarak bu belgenin aynı kişi tarafından elle imzalanmasına eşdeğerdir. Nitelikli sertifikayla oluşturulan dijital imza, değiştirilip değiştirilmediğini net olarak ortaya koyması ve belge sahipliğini gerçek kişilere bağlaması sebebiyle belgenin delil olması çok önemli bir teknik katkı sağlar. Nitelikli elektronik dijital olarak imzalanmış bir belge, hukuksal olarak inkar özelliktedir. Öte yandan nitelikli elektronik sertifika ile olarak imzalanmamış elektronik belgelerin de delil olarak kullanılabildiği bilinmektedir.E-imza veya dijital imzanın geçerli olması için, ilgili dijital imzada kullanılan elektronik sertifika, kanunla yetkilendirilmiş makamlardan alınmış olmalıdır. 15.01.2004 tarihli 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. "Türkiye'de 01.09.2006 tarihi itibariyle dört adet Elektronik İmza Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Telekomünikasyon Kurumandan yetki alarak faaliyete başlayan elektronik bilgi güvenliği A.Ş 30.06.2005 tarihinde faaliyete geçen TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi] 16.07.2005 tarihinde faaliyete başlayan TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri AŞ. ve 01.09.2006 tarihinde faaliyete başlayan EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) dir.

İlgili kanun ve diğer düzenlemeler gereği 2005 yılından itibaren Türkiye'de nitelikli elektronik sertifika verilmektedir. 2005 yılından önceki olaylarla ilgili İncelemelerde nitelikli elektronik imzanın dayanak olarak kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.Elektronik bir belgenin doğrulanan nitelikli elektronik imzaya sahip olması bu belgenin inkâr edilememesini sağlar ve belge sorumluluğunu sertifika sahibi olan gerçek kişiye bağlar. Belgelerin iddia edilen sistemde hazırlanmış olup olmadığının anlaşılması için, iddia edildiği şekilde, karşılaştırılacak dokümanların dijital olarak imzalanmış olması yeter ve şart koşul değildir. Elektronik belgelerin dijital imzaları bu belgelerin özet değerlerinden üretilir. belgelerin aynı olup olmadığının karşılaştırılmasında belgelerin özet değerleri esas alınır. Ancak ve ancak elde edilen dosyaların özet değerlerinin eşit olması durumunda bilimsel eşlikten bahsedilebilir. Bu kapsamda karşılaştırılacak CD içerisindeki ve sistem üzerindeki dosyaların özet (hash) değerlerinin karşılaştırılması bilimsel eşlik tespiti için kullanılabilir. İncelemeye tabi dosyaların iddia edilen kaynak karşılıkları bulunmuyorsa, söz konusu belgelerin bilimsel gerçekliğinin tespit edilebilirliğinden bahsetmek mümkün olmaz.

Bir dokümanın üstveri bilgileri uygun bir ortam oluşturularak yeniden düzenlenebilir, yeniden oluşturulabilir. Eğer bu veriler içerisinde tutarlı olarak yaratıldıysa ve kötü niyetli olarak sahte döküman üretildiyse, bu durum sadece CD ve içerisindeki dokümanlar teknik incelenerek tespit edilemez. Diğer taraftan, söz konusu araştırma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir teknik tutarsızlığa rastlanmamıştır.

CD'lerin seri numaraları CD'leri tekil olarak tanımlayan numaralar değildir. Aynı seride üretilen CD'ler aynı seri numarasına sahip olabilirler. Bu durum olağan dışı bir durum olarak değerlendirilmemektedir.

11 ve 17 no'lu CDlerin farklı iki günde, birbirine yakın saatlerde yazılmış olmaları, bilirkişi Albay Yavuz FİLDİŞ’in kendi yorumuyla sahtecilik şüphesini artıran bir bulgu olarak değerlendirilmiştir.

Bilirkişi Albay Yavuz FİLDİŞ’in raporunun 5-e-5-b maddesinde, ismi geçen belgelerin yazıcı çıktısı alma (last print date) üstverisinin olmaması sebebiyle bu belgelerin hiçbir zaman yazıcı çıktısı alınmadığı sonucuna varılmıştır. Bir belgenin kopyası alınarak yazdırılması veya belgenin elde olmayan bir kopyasının yazdırılması ile söz konusu durumun oluşması teknik olarak mümkündür. Bazı durumlarda ise bir belgenin yazıcı çıktısı alınmasına rağmen ilgili belgenin üstverisinde yazıcı belgenin yazıcı çıktısı alındığında o belgede son yazıcıya gönderilme tarihi oluşmaz. Bu sebeplerle, söz konusu belgelerin kesin olarak yazıcı çıktısı alınmamıştır denilemez.

Bir belgenin son yazdırma tarihinin, yaratılma tarihinden önce olması teknik olarak oluşabilecek bir durumdur

İlgili raporun 5-e-5-ç maddesinde Yavuz FİLDİŞ;"'KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASI_05_MART 20Q3.doc" olarak işlenmiş ve 9 kez aynı isimle saklanmış, İçeriği tamamen değiştirilmiş ve belge üzerinde bir daha değişiklik yapılmamıştır'' tespitini yapmıştır. Dosyanın adı, dosya üzerinde yapılan işlem adedi "Office" belgesine ait üstveriler üzerinden tespit edilebilir. Ancak içerik üzerindeki değişikliklerin tespit edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Dolayısıyla "içeriği tamamen değiştirilmiş" tespitini yapmak teknik olarak mümkün değildir. Bilirkişi Albay Yavuz FİLDİŞ, bu tespitle bu durumun belgeler üzerinde sonradan manipülasyon yapılmış olma ihtimalini kuvvetlendirdiğini ifade etmiştir. İncelenen C11 nolu CD içerisindeki "KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASL 05 MART 2003.doc" belgesiyle "KİLİSELER VE SlNAGOGLAR.doc" belgelerinin içeriklerinin, ilgili raporda belirtildiği şekilde, farklı olduğu görülmüştür. "KİLİSELER VE SlNAGOGLAR.doc" belgesi, "KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASIJ)5 MART 2003.doc" belgesinin farklı kaydedilmesi veya kopyalanması yoluyla oluşturulmuş olabilir. Bu esnada, kaynak olarak kullanılan "KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASIJ)5 MART 2003.doc" belgesinin içeriğinin incelenen CD içerisindeki "KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASL05 MART 2003.doc" dosya içeriğiyle aynı olup olmadığı konusunda bir kanıya varabilmek için farklı kaydetme veya kopyalama işlemi anındaki "KOMUTAN KAPANIŞ KONUŞMASM 5 MART 2003.doc" dosyası içeriğiyle karşılaştırma yapılmalıdır. Bu işlemin yapıldığı tarih ve bu tarihteki doküman içerikleri elde olmadığından bu konuda kesin bir teknik hükme varmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

11 no'lu, 16 no'lu ve 17no'lu CD'lerin incelenmesi:

11 no'lu, 16 no'lu ve 17 no'lu CD'lerin sonradan manipülasyon yapılma olasılığına ilişkin incelenmesi sonucunda, 11 no'lu ve 17 no'lu CD'lerin tek seferde yazıldığı tespit edilmiş olup bu CD'lerin yazılmalarından sonra bu CD'lerdeki dokümanlarda değişiklik yapılmadığı görülmüştür. 16 no'lu CD'nin ilk yazılma anındaki bilgisayarın tarihi14/10/2003 ve bilgisayarın saati11:42:44, ikinci yazılma anında bilgisayarın tarihi14/10/2003 ve bilgisayarın saati12:14:34 olarak ve iki yazılma işleminde de "EASY CD CREATOR 5.2 (061) COPYRIGHT (C) 1999-2002 , INC." yazılımının kullanıldığı tespit edilmiştir. İkinci yazılma işlemiyle CD'ye eklenmiş olan ATAMALAR.doc dosyanın da oluşturulma tarihi ve üstveri bilgisi diğer dosyalarla ve CD'nin yazılma zamanıyla uyumludur.

11 no'lu, 16 no'lu ve 17 no'lu CD'lerdeki dokümanlarla beraber diğer bütün CD'lerdeki dokümanlarda, CD'ler yazılmadan önce manipülasyon yapılma ihtimali vardır. İncelememizde CD içerisindeki dokümanların üstverilerinde tutarsızlığa rastlanmamıştır.

11 no'lu, 16 no'lu ve 17 no'lu CD'lerle diğer CD'lerin farklılıklarının incelenmesi

19 adet CD karşılaştırılmış olup toplam 9 farklı CD markası tespit edilmiştir. 11 no'lu, 16 no'lu ve 17 no'lu CD'lerin markalarıyla aynı olan başka CD bulunmamaktadır. Benzer durum 6 no'lu, 7 no'lu, 8 no'lu ve 9 no'lu CD'ler için de geçerlidir. Bu CD'lerin her birisi farklı markadadır ve bu markalar başka CD'lerde bulunmamaktadır.

Toplam 5 farklı CD yazma programı tespit edilmiştir. 11 no'lu, 16 no'lu 17 no'lu CD'lerin yazıldığı program olan EASY CD CREATOR 5.2 (061) (C) 1999-2002 ROXIO, INC. yazılımı sadece bu CD'lerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Benzer durum 1 no'lu, 5 no'lu, 6 no'lu ve 19 no'lu 'ler için de geçerlidir. Geriye kalan CD'ler ise (9 no'lu CD hariç) CD CREATOR 5.3 (105) COPYRIGHT (C) 1999-2002 ROXIO, INC. yazılımı kullanılarak yazılmıştır.

Bilirkişiler tüm bu bilirkişi raporlarındaki ve sonuçlar incelenerek buradaki bulgular ile TUBİTAK raporundaki bulguların karşılaştırılması ve bu hususların raporunuzda açıklığa kavuşturulması sorusuna verdikleri cevapta?

Sonuç:

TÜBİTAK'ta görevli Erdem ALPARSLAN, Tahsin ÜRKÖZ ve Dr. Hayrettin BAHSİ tarafından hazırlanan 19/02/2010 tarihli bilirkişi raporunun ekinde sunulan üstveri bilgilerinin tutarlı olduğu,bu bilgilerin ayrıca diğer bilirkişi incelemelerinde de kaynak olarak kullanıldığı, üstverinin teknik olarak yanlış olduğuna dair herhangi bir iddia olmadığı görülmüştür. Aynı üstveri bilgileri üzerinde yapılan teknik incelemelerde, sahtecilik şüphesini artırdığı ifade edilen çelişkilerin bir kısmının teknik olarak bir çelişki göstergesi olmadığı, normal sistem/kullanıcı davranışları dahilinde oluşabileceği ve sahtecilik bulgusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Bir kısım çelişkilerin ve farklı tespitlerin ise bilirkişilerin farklı uzmanlık alanlarına (askeri yazım kuralları vb.) olmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır şeklinde rapor sunmuşlardır.6) Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor,

11 nolu CD’deki dosyaların oluşturulma tarihleri ve en son değişiklik yapılan tarihler dikkate alındığında CD’nin oluşturulma tarihi ile uyumlu olduğu, CD içerisindeki dosyaların oluşturulma ve son kaydetme tarihlerinin CD’nin oluşturulma tarihinden önce olduğu,

Dosya kapsamında incelenen CD’lerden 1,6 ve 19 nolu CD’ler haricinde kalan diğer CD’lerin oluşturulduğu programın, 11 nolu CD’nin oluşturulduğu program ile aynı olduğu ,

11 nolu CD tek oturumda oluşturulmuş olduğundan dolayı CD’ye daha sonradan veri eklenmediği,

Ayrıca analiz çalışması sonucunda, 11 nolu CD’de yer alan dosyalardaki Kullanıcı Dosya Yolları incelenmesi ile ortaya çıkarılan örnek dosyaların 2, 3, 14 ve 15 nolu CD’lerde bulunduğu, dolayısıyla farklı CD’lerdeki dosya özelliklerinin birbirleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.

7) 1 inci Ordu komutanlığı Askeri Savcılığının görevlendirmesiyle Tümgeneral Mehmet DAYSAL, Kurmay Albay Ö. Cüneyt AKYOL, Kurmay Albay Bayram UĞUR, Kurmay Binbaşı Erdal TOĞAÇ, Mühendis Üsteğmen Hüseyin EROL’dan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan 28/06/2010 tarihli rapor :

28.06.2010 tarihli bilirkişi raporunda özetle;

a.1'inci Ordu Komutanlığı Plan Semineri-2003, Gnkur.Bşk.lığının 20 Kasım 2002 tarihli, "Tatbikatlar Programı 2003-2006 Kitabı" ve K.K.K.lığının 02 Ocak 2003 tarihli "2003 Yılı Tatbikatlar Programı" gereği, 05-07 Mart 2003 tarihlerinde icra edildiğini,

b. Her iki Dokümanda da Seminerin Gayesi; “K.K. Dumlupınar Vehçesi gereği hazırlanan ERTUĞRUL Harekatı Planını ( Açık ismi EGEMEN Harekat Planı) geliştirmek, uygulamaya dönük hazırlıkları gözden geçirmek, müşterek harekatta görev alacak ast birlik ve karargahların çalışmalarına yön vermek ve personelin eğitimlerini geliştirmek,komuta/kontrol sistemlerini gözden geçirmek" olarak belirtildiğini,

c.1'inci Ordu Plan Semineri-2003 Uygulama Esaslarını ihtiva eden 1'inci Or.K.lığının 31 Ocak 2003 Gün ve HRK.:1700-30-03/PI.Hrk.Ş. (75)(209) 58145 sayılı emrinde, Plan Seminerinin maksadı genişletilmiş, "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo'ya uygun olarak hazırlanacak Or./Kor. Alternatif Planlarını incelemek, sorun sahaları ile çözüm tekliflerini ortaya koymak" ifadesi, Gnkur. TATPROG 2003-2006 ve K.K.TATPROG-2003'de yer alan maksada ilave edildiğini,

ç.1'inci Ordu Plan Semineri-2003 için hazırlanan "OLASILIĞI EN YÜKSEK TEHLİKELİ SENARYO"nun dayanağını, 18 Ağustos 1998 tarihli "Milli Güvenlik Siyaset Belgesi" ile buna istinaden hazırlanan Gnkur.Bşk.lığının 18 Mart 2000 tarihli "Türkiye'nin Milli Askeri Stratejisi (TÜMAS) Dokümanı"ndan aldığı, Jenerik Senaryo içerisinde tasavvur edilen olayların gelişiminin Sıkıyönetim ilanına kadar götürecek şekilde kurgulanmasıyla, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi halinde; alınması gereken tedbirler, ortaya çıkabilecek sorunlar ve bunların hal tarzlarının seminer esnasında görüşülmesinin hedeflendiği, planlamalarda MY 124-1 Sıkıyönetim Uygulamaları Yönergesi'nin esas alındığı yapılan incelemeler esnasında tespit edildiğini,

d.1’inci Or.K.lığının 12 Aralık 2002 tarihli yazısının alınmasını müteakip, K.K.K.lığının 03 Ocak 2003 Gün ve HRK.:1700-2-03/EĞT. ve OK.D.TATB.Ş.(2) sayılı mesaj emri ile "1'inci Or.K.lığının 12 Aralık 2002 tarihli yazısı ile teklif edilen "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo"nun 1'inci Or.K.lığı Plan Semineri'nden sonra, Or.K.lığınca tespit edilecek bir tarihte, "Plan Çalışması şeklinde incelenmesi ve planlanacak tarihin bildirilmesi" 1'inci Or.K.lığına emredildiğini,

K.K.K.lığı Kh.da ve 1'inci Ordu K.lığı Kh.da yapılan incelemelerde, 1'inci Or.K.lığının 31 Ocak 2003 tarihli Seminer Uygulama Emri'ne nasıl bir cevap verildiğine dair bir kayda rastlanmadığını,

e.1'inci Ordu Plan Semineri Uygulama Esaslarına yönelik olarak, biri 14 Ocak 2003 tarihli, diğeri 31 Ocak 2003 tarihli iki Seminer Uygulama Emri hazırlandığı,Yapılan incelemeler sonucunda, 31 Ocak 2003 tarihli emrin yayımlandığı, diğerinin yayımlanmadığının tespit edildiğini,

f.1'inci Ordu Plan Semineri-2003 öncesinde, Kolordu/Tümen/Tugay Plan


Tatbikatları, planlanan tarihlerde ve planlandığı şekilde icra edildiğini, bu çalışmaların 2'nci günlerine 1'inci Ordu Komutanının da iştirak ettiğini,

Kor./Tüm./Tug. Plan Çalışmalarının 1'inci günü EGEMEN Harekat Planı ve Ekleri, 2'nci günü "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo"ya uygun olarak hazırlanmış Kolordu Alternatif Planlarının görüşüldüğünü,

g.1'inci Ordu Plan Seminerinin icrası esnasında 1'inci Ordu K.lığının 31 Ocak 2003 tarihli Emri'nin Eki'nde yer alan Seminer Cereyan Tarzı Planı'nın geliştirilmiş halinin kullanıldığının tespit edildiğini, 31 Ocak 2003 tarihli Emrin Eki'ndeki Seminer Cereyan Tarzı Planı'nda yazan "Genel ve Başlangıç Durumuna göre" ifadesinin yerine “Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo'ya göre" ifadesi yazılmış, 5 ilave soru Seminer Cereyan Tarzı Planına dahil edildiğini,

Seminer Cereyan Tarzı Planında bu şekilde değişiklikler yapılması ve seminer esnasında düzeltilmiş Cereyan Tarzı Planı'nın kullanılması prosedür gereği uygulanan bir usul olduğunu, 31 Ocak 2003 tarihinden, seminerin başladığı 05 Mart 2003 tarihine kadar geçen sürede Ast Birlik K.lıklarının Plan Çalışmaları icra edildiğini, çalışmalardan bir takım sonuçlar elde edildiğini, Ordu Karargahı seminer çalışmalarına devam etmiş, elde edilen bilgi ve tecrübelere, alınan Komutanlık emirlerine ve yapılan değerlendirmelere uygun olarak 31 Ocak 2003 tarihli emrin Eki'ndeki, Cereyan Tarzı Planı'nda yer alan bazı konular, seminerde görüşülecek konular içerisinden çıkarılmış, yeni bazı konular çizelgeye dahil edilmiş olduğunu,bu çalışmaların bütün Plan Semineri/Plan Çalışması/Harp Oyunu hazırlıklarında rastlanan ve uygulanan bir durum olduğunu, 1'inci Ordu Plan Semineri Cereyan Tarzı Planı'nın bu şekilde geliştirilmesi ve değiştirilmesinin teamüllere uygun olarak yapıldığının değerlendirildiğini,

ğ.Gnkur. TATPROG 2003-2006 ve K.K.K.lığı 2003 Yılı Tatbikatlar Programı Kitabı'nda 1'inci Ordu K.lığı Plan Semineri'ne kimlerinin katılacağının belirtildiğini, 1 'inci Or.K.lığının 25 Mart 2003 tarihli Seminer Sonuç Raporu'nda seminere kimlerin katıldığı detaylı olarak yer aldığını,buna göre Plan Seminerine icracı olarak 147 (26 General, 121 Subay), gözlemci olarak 15 (3 General ve 12 Subay) personel katıldığını,yapılan incelemede katılması öngörülen herkesin seminere iştirak ettiğini, ilave olarak katılanlar olduğunu, 1'inci Ordu Plan Semineri-2003'ün sınırlı sayıda ve seçilmiş personelin katılımıyla değil, atamalı oldukları görev yeri gereği, verilen emirlere uygun olarak ilgili personelin geniş katılımıyla icra edildiğinin görüldüğünü,

h.1'inci Ordu Plan Semineri-2003, 1'inci Or.K.lığının 31 Ocak 2003 tarihinde yayımlanan emrine uygun olarak "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo" esas alınarak icra edildiğini,seminerde, Geliştirilmiş Seminer Cereyan Tarzı Planı'nda yer alan takdim konularının tamamının arz edildiğini,

Ses kayıtlarına göre seminerde üç günde toplam 42 takdim yapıldığını,bu takdimlerin Geliştirilmiş Seminer Cereyan Tarzı Planı'na uyularak icra edildiğini, takdimlerin ses kayıtlarıyla uyumlu olduğunun tespit edildiğini,

Seminerin 3'üncü gününde; İç tehdidin olmadığı, K.K. Stratejik ihtiyatlarının gelmediği, K.lrak'ta gerginliğin olmadığı,Türkiye'nin diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan'ın 12 milde ısrar ettiğini esas alan "Özel Durum" takdim edildiğini ve Yunanistan'ı 12 mil kararından vazgeçirmeye yönelik hazırlanan EGEMEN Harekat Planı'nın alternatif planlarının görüşüldüğünü, Alternatif planlar, Özel Durum dahilinde, Plan Görevleri'ne yönelik olarak EGEMEN Harekat Planının değişik Hareket Tarzlarına göre nasıl icra edilebileceği dikkate alınarak hazırlandığını,

i.Semineri müteakip, 1'inci Or.K.lığının 25 Mart 2003 Gün ve HRK.:1700-66-03/PI. Hrk.Ş. (165) (495) sayılı yazısı ile Seminer Sonuç Raporu K.K.K.lığına, 2, 3, 5 ve 15'inci Kor.K.lıkları ile 52'nci Zh.Tüm.K.lığına yayımlandığını,

j.1'inci Or.K.lığının 31 Ocak 2003 tarihli emri, seminerde kullanılan Cereyan Tarzı Planı, Seminer Ses Kayıtları ve Seminer Sonuç Raporu karşılaştırıldığında hepsinin birbiri ile uyumlu olduğu, farklılık arz eden herhangi bir husus olmadığının tespit edildiğini,

k.1'inci Ordu Plan Semineri 2003'ün icrasını müteakip, Harekat Planları ve Eklerinin seminerde elde edilen neticeler ışığında güncellenmesi konusunda; EGEMEN Harekat Planı veya Eklerinde toplam 16 adet değişiklik yapılmış veya eksik olan Ekler tamamlanmış,müteakip yıllarda icra edilen Plan seminerlerinden elde edilen sonuçlarda dikkate alınarak EGEMEN Harekat Planı yeniden hazırlanmış, 2000 tarihli EGEMEN Harekat Planı yürürlükten kaldırılmış,Kolorduların EMASYA Planlan güncellenmiş veya yeniden hazırlanmış olduğunu,

I. BALYOZ Güvenlik Harekat Planı olarak adlandırılan dokümanın içerik ve format olarak incelenmesi sonucunda;  1. Bahse konu dokümanın askeri yazışma teknik ve usulleri yönünden birçok noksanlık ve hatayı ihtiva ettiğini,

  2. Durum maddesinde yer alan gelişmelerin pek çoğunun 2003 yılını takip eden yıllarda yaşanan gelişmeler olduğu, dokümanın en son kaydetme tarihi olarak görülen 02.12.2002 tarihinden sonraki tarihlerde oluşturulan belgelerden, takdimlerden ve konuşma metinlerinden alıntıların Doküman Metni içerisinde yer aldığı, 2006 yılında kurulan bir Sivil Toplum Kuruluşunun adının doküman metninde geçtiği, bu haliyle teknolojinin sağladığı imkanlardan istifadeyle dosyaların "Yaratma Tarihi" ve "Son Kaydetme Tarihi" üzerinde oynanarak eski tarihli dosyaların oluşturulduğu, yapılan alıntıların tarihleri dikkate alındığında BALYOZ Güvenlik Harekat Planı adlı dokümanın 2007 yılından sonra hazırlandığı ve gerçek olmadığı yönünde ciddi şüpheler oluştuğunu,

  3. Bahse konu doküman metninde çok sayıda belge ve dokümandan "KES - YAPIŞTIR YÖNTEMİ" ile pek çok alıntının yapılmış olmasının, hazırlayan kişilerin planlama usul ve tekniklerine ve askeri literatüre yeterince hâkim olmadıklarını, kolaycılığa kaçarak, kendi maksatlarına hizmet edecek bir doküman oluşturma yoluna gittiklerini gösterdiğini,

  4. Yapılan bu tespitler ışığında; BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI olarak adlandırılan dokümanın resmi askeri belge özelliklerini taşımadığı, art niyetli kişilerce maksatlı olarak hazırlanmış bir belge olabileceği sonucuna ulaşıldığını,

m. MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI olarak adlandırılan dokümanın

içerik ve format olarak incelenmesi sonucunda;  1. Bahse konu dokümanın askeri yazışma usul ve teknikleri dikkate alınmadan, düz yazı formatında ve özensiz bir şekilde hazırlandığı, birçok noksanlık ve hatayı ihtiva ettiğini,

  2. Dokümanın en son kaydetme tarihi olarak görülen 03.03.2003 tarihinden sonra, Prof.Dr. Haydar BAŞ tarafından 27 Kasım 2005 tarihinde yapılan bir konuşmadan alıntıların, birebir ve geniş şekilde doküman metni içerisinde yer almasının, dokümanın 2005 yılından sonra oluşturulduğunu gösterdiğini,

Bülent ULUSU Hükümet Programından 5 paragraf; 55'inci Hükümet (Mesut YILMAZ Hükümeti) Programından 16 paragraf; 57'nci Hükümet (Bülent ECEVİT Hükümeti) Programından 2 paragraf; Prof.Dr. Haydar BAŞ'ın Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi Kapanış Konuşması (27 Kasım 2005)'ndan 25 paragraf, "KES-YAPIŞTIR YÖNTEMİ" ile MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI metnine dahil edilmiştir. Bu durumun hazırlayan kişilerin planlama usul ve tekniklerine yeterince hakim olmadıkları, kolaycılığa kaçarak kendi maksatlarına hizmet edecek bir doküman oluşturma yoluna gittiklerini,

MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ PROGRAMI adlı dokümanın resmi askeri belge niteliği taşımadığı, art niyetli kişilerce maksatlı olarak hazırlanmış hiçbir gerçekliği olmayan bir belge olabileceği sonucuna ulaşıldığını ,

n. Eylem Planları olarak adlandırılan diğer belgeler ile bunların EK'leri ve LAHİKA'ları üzerinde yapılan incelemeler detaylı olarak 2'nci ve 8'inci soru kapsamında incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar 2'nci ve 8'inci soruların cevap klasörleri içerisinde sunulmuş olduğunu, Yapılan incelemeler sonucunda; bunların resmi askeri belge niteliği taşımadığı, askeri yazışma kurallarına uygun olmadığı, Harekât plan ve eklerinin hazırlanması usul ve esaslarına uymadığı, hem format olarak, hem de içerik olarak pek çok hata ve noksanlıkları bulunduğu tespit edildiğini ,

o. 1'inci Ordu Plan Semineri-2003'ün, planlama ve hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanan, Senaryo, Özel Durum, Durum Muhakemeleri, Harekat Plan ve Ekleri, Takdim Metni ve Yansıları üzerinde yapılan incelemelerde, bahse konu EYLEM Planları ve Eklerine atıf yapılmadığı, bunların isimlerinin herhangi bir şekilde bu dokümanlar içerisinde yer almadığının görüldüğünü,

ö. Kolordu, Tümen ve Tugay Komutanlıklarının kendi plan çalışmalarına yönelik yaptıkları hazırlıklar kapsamında da söz konusu EYLEM Planlarına atıf yapılmadığı, bunların isimlerinin dahi geçmediğinin tespit edildiğini,

p. 1'inci Ordu Plan Semineri-2003'ün icrası esnasında kullanılan Seminer Cereyan Tarzı Planında da bahse konu EYLEM Planlarına yönelik bir ifade geçmemekte, bu Eylem Planları ile ilgili soru ve takdim yer almadığını,

r. 1'inci Ordu Plan Semineri-2003 ses kayıtlarının ve bunlara ait çözüm metinlerinin incelenmesinde de, EYLEM Planlarına atıf yapılmadığı ve bunların isimlerinin hiçbir şekilde konuşmalarda geçmediğinin tespit edildiğini,

s. Ekli Klasörler içerisinde her biri ayrı ayrı detaylı olarak incelenen ve resmi askeri belge niteliği taşımadıkları değerlendirilen bahse konu EYLEM Planları ve Eklerinde yer alan bazı ifadeler, 1'inci Ordu Plan Semineri-2003 için hazırlanan Takdim Metni ve yansılarda, Ordu Kh.da yapılan Aylık Koordinasyon Toplantısı'nın Ses Kaydı Çözüm Metninde, 1'inci Ordu Semineri'nin icrası esnasında kaydedilen konuşmalarda ve bu konuşmaların çözüm metinlerinde yer aldığını, örtüşen bu ifadelerin bir kısmının birebir aynı olduğunu, ses kayıtlarında geçen ifadelerden; 19 ifadenin BALYOZ Güvenlik Harekat Planı adlı doküman metninde, iki ifadenin Milli Mutabakat Hükümet Programı adlı doküman metninde, üç ifadenin SUGA adlı doküman metninde, üç ifadenin ORAJ adlı doküman metninde kullanıldığının tespit edildiğini , inceleme kapsamında yapılan diğer tespitlerle birlikte mütalaa edildiğinde ses kayıtlarından yapılan alıntıların Eylem Planları ve Eklerinin oluşturulmasında kullanıldığının değerlendirildiğini,

ş. Yapılan incelemelerin ışığında; seminerin planlama ve icrasına yönelik yayımlanan emir, talimat ve yapılan hazırlıklarda, EYLEM Planı olarak adlandırılan dokümanlara atıf yapılmadığı, seminer faaliyetlerine ilişkin resmi askeri belge niteliğindeki dokümanlar ile bahse konu EYLEM Planlarının yer aldığı dokümanlar arasında herhangi bir bağlantının olmadığı, Komutanlık emirlerinin Eklerinde ya da içeriklerinde söz konusu EYLEM Planlarına (BALYOZ, ÇARŞAF, SAKAL, ORAJ, SUGA) atıf yapılmadığının tespit edildiğini,

t. Söz konusu EYLEM Planlarının üzerlerinde yazılı tarihlerde değil, 1'inci Ordu Plan Seminerini takip eden yıllarda oluşturulduğunu teyit edecek yöndeki tespitlerde dikkate alındığında, EYLEM Planları ile Seminer Takdim Metni/Yansıları ve Konuşma Kayıtlarının birbiri ile örtüşmesinin, EYLEM Planlarını hazırlayanların seminerle ilgili hazırlıklardan ve kayıtlardan istifade ettikleri yönünde ciddi şüpheler oluşturduğunun görüldüğünü,

u. Seminer ses kayıtları ve bunların çözüm metinlerini ihtiva eden dosyaların teknik incelemesinde;

Ses kayıtları çözüm metninin son kaydedilme tarihi 13 Aralık 2007 olduğu,

Ses kayıtlarına ilişkin mp3 dosyalarının düzenleme tarihinin ise 25 Ekim -14/15 Kasım 2009 olduğu,bu durumun bahse konu Eylem Planları ve Eklerinin 2007 yılından sonra oluşturulduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdiğinin değerlendirildiğini,

ü. 1'inci Ordu Askeri Savcılığınca Bilirkişi Heyeti'ne teslim edilen 3 adet DVD ve 1 adet CD üzerinde yapılan incelemede; toplam 1439 adet Ofis belgesi (Word, Excel, PovverPoint) olduğu, ofis belgelerinin başlık bilgileri (metadata) üzerinde yapılan incelemeye göre bunlardan 736 adedinin oluşturulma tarihi veya son kaydedilme tarihlerinden önce çıktılarının alındığı; 736 belge içerisinden 212 adedinin çıktılarının, belgelerin oluşturulma tarihinden önce alındığının tespit edildiğini,

736 adet belgenin en son çıktı alınan hali ile şu an DVD/CD'de olan halinin aynı olup olmadığı konusunda teknik olarak bir şey söylemenin mümkün olmadığını,

v. Hrk. Bşk.lığı koordinatörlüğünde yürütülen 1 'inci Ordu Plan Semineri-2003 ve bu kapsamda farklı yıllarda yapılan benzer çalışmaların öncesi ve sonrasında evrak ve bilgi güvenliği ihlali açısından, istismara açık bir ortam bulunduğu yönünde bir kanaat oluştuğunu,

y. Yapılan incelemelerde; muhafaza, kontrol, arşiv faaliyetleri ile ilgili olarak hangi personelin hangi eylemleri ile söz konusu dokümanların karargah dışına çıkarılmasına sebebiyet verdiğinin tespit edilemediğini,

z. Yapılan incelemeler sonucunda; DVD ve CD'ler içerisinde yer alan resmi askeri belgelerin art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini müteakip, EYLEM PLANI ve Ek'leri olarak adlandırılan dokümanların resmi askeri belgelere uyum arz edecek şekilde sahte olarak üretilmiş olabilecekleri yönünde kuvvetli bulguların mevcut olduğu kanaatine ulaşıldığını beyan etmişlerdir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   83
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə