Esma yildiz

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix07.04.2018
ölçüsü445 b.


ESMA YILDIZ

 • ESMA YILDIZ

 • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 • İŞLETME BÖLÜMÜ- 3.SINIF

 • STAJ BİRİMİ :MALİ İŞLER
Türkiye iller bazında ekonomik gelişmişliğe göre 4 bölgeye ayrılmış.

 • Türkiye iller bazında ekonomik gelişmişliğe göre 4 bölgeye ayrılmış.

 • Her bölge içinde iller ve il grupları yer almakta.

 • Her bölgedeki il yada il grubu için teşvik edilecek sektörler ve minimum sabit yatırım tutarları belirlenmiş.

 • Yatırımın cinsine,bölgesine ve büyüklüğüne göre teşvik araçları belirlenmiş.Hem bölge hem sektörleri ele alması yönünden bir ilk.

 • Hem bölge hem sektörleri ele alması yönünden bir ilk.

 • Kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri

 • yararlanabilecek.

 • Tam dar mükellef ayrımı yok.

 • Özünde indirimli kurumlar vergisi var.

 • Belirlenen büyüklüğün üzerindeki

 • sektörlere özel teşvik verilecek.1.ve 2. bölge 1 milyon TL

 • 1.ve 2. bölge 1 milyon TL

 • 3. ve 4. bölge 500 bin TL

 • Büyük ölçekli yatırımlarda 50 milyon TL ve üzeriKurumlar Ve Gelir Vergisi İndirimi

 • Kurumlar Ve Gelir Vergisi İndirimi

 • SSK Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Faiz Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti1.ve 2. Bölge 3. ve 4. Bölge

 • 1.ve 2. Bölge 3. ve 4. Bölge

 • Vergi İndirimi Vergi İndirimi

 • SSK Primi İşveren SSK Primi İşveren

 • Hissesi Desteği Hissesi Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi

 • Faiz Desteği

 • Bütün bölgelerde gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası2011 yılında:

 • 2011 yılında:

 • bu yılda 120.000 TL kazandı ancak önceki yıldan

 • yararlanabileceği 5.800 TL kaldığından bu kazancın tamamına

 • indirimli oran uygulanmayacak.Bu yüzden:

 • Matrahın indirimden yararlanacak kısmı:

 • 5.800 / (%20-%4) = 5.800 / %16 = 36.250 TL

 • 2011’de 36.250 TL’ lik kısım indirimden yararlanacak.

 • Kalan 120.000 – 36.250 = 83.750 TL normal vergilendirilecek.

 • 36.250 x %4 =1.450 ve 83.750 x %20 =16.750

 • Normalde 120.000 x %20 = 24.000 TL ödenirken,indirimle

 • 1.450 + 16.750 = 18.200 TL kurumlar vergisi ödenecek.

 • 24.000 – 18.200 = 5.800 TL yararlanılan tutar(önceki yıldan)2010’ da 19.200 TL

 • 2010’ da 19.200 TL

 • 2011’de 5.800 TL

 • Toplam 25.000 TL yatırıma katkı tutarı

 • Kalan 0 TL

 • 2012’de

 • Gürok, yatırıma katkı tutarının(25.000 TL )

 • tamamını kullandığı için 2012’deki

 • kazancına normal KV oranı(%20)

 • uygulanacak.Toplam yatırımın illere göre oransal dağılımı yapılır.

 • Toplam yatırımın illere göre oransal dağılımı yapılır.

 • Toplam kazanç, her ilin yatırım oranı kullanılarak iller için bölüştürülür.

 • Her ile düşen kazanç için, o ilin indirimli oranı ve yatırıma katkı tutarı uygulanır.

 • Toplam yatırıma katkı tutarı bütün illerin tutarları toplanarak bulunur.

Eğer tevsi yatırımdan elde edilen kazanç belirlenebilmişse, indirimli oran bu kazanca uygulanır.

 • Eğer tevsi yatırımdan elde edilen kazanç belirlenebilmişse, indirimli oran bu kazanca uygulanır.

 • Belirlenememişse tevsi yatırım tutarı,yatırımcının dönem sonu aktif kaleminde yer alan sabit kıymetlerin toplam tutarına oranlanır.

 • Kurumun toplam kazancının bu orana isabet eden kısmı tevsi yatırımdan elde edilen kazanç sayılır.

 • İndirimli oran ve katkı tutarı bu kazanca uygulanır.1-Finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar

 • 1-Finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar

 • 2- iş ortaklıkları

 • 3- Taahhüt işleri

 • 4- yap-işlet modeli ile elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışının düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında yapılan yatırımlar

 • 5-3996 sayılı kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli ile yapılan yatırımlar

 • 6- maden kirası(rödovans) sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlarYatırımcının bankadan çektiği en az 1 yıl vadeli

 • Yatırımcının bankadan çektiği en az 1 yıl vadeli

 • kredilerin sabit yatırım tutarının %70’ine kadar

 • kullanılan kısmı için ödeyeceği faizin:

 • 3. Bölgede TL cinsi kredilerde %3: döviz cinsi kredilerde %1’lik

 • 4. Bölgede TL cinsi kredilerde %5’lik,döviz cinsi kredilerde %2’lik

 • kısmını ilk 5 yıl devlet ödeyecek.! Faiz desteği için talebi kredi çekilen banka

 • ! Faiz desteği için talebi kredi çekilen banka

 • yapar.aynı yatırım için sadece bir banka faiz

 • desteği talebinde bulunabilir.

 • ! Kullanılmış makine ve teçhizat için yapılacak

 • yatırımlar ve KİT’ler ile diğer kamu kurum ve

 • kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği

 • verilmez.Yatırım yapılmak istenen yerin organize

 • Yatırım yapılmak istenen yerin organize

 • sanayi bölgesinde yatırım için boş yer

 • yoksa,

 • Toplam yatırım tutarı ,istenilen yatırım

 • yerinin piyasa değerinin tarım ve hayvancılık

 • için en az 1, turizm için 2, diğer yatırımlar

 • için 3 katı ise,

 • 49 yıl süreli irtifak(kullanma) hakkı verilecek.Kime > Tekstil,konfeksiyon,deri ve deri

 • Kime > Tekstil,konfeksiyon,deri ve deri

 • mamulleri sektöründe 1. ve 2. bölgelerde olan

 • Hangi şartla > 31/12/2010 tarihine kadar 4.

 • bölgedeki illere taşınır ve en az 50 kişilik

 • istihdam sağlarsa1- kurumlar veya gelir vergisi 5 yıl süreyle %75

 • 1- kurumlar veya gelir vergisi 5 yıl süreyle %75

 • indirimli alınacak.

 • 2- yatırım yeri tahsis edilebilecek.

 • 3- çalışanların asgari ücrete denk gelen sigorta

 • primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl devlet tarafından ödenecek.

 • 4- 2009 yılı sonuna kadar taşınma biterse taşınma

 • giderlerini devlet karşılayacak.Gümrük vergisi alınmayacak mallar

 • Gümrük vergisi alınmayacak mallar

 • CKD(tüm parçaların tamamen sökülüp takılabilen böylece gittiği yerde monte edilebilen montaja dayalı üretim) aksam ve parçaları ithali

 • Gemi ve yat inşa yatırımları için kullanılacak tekne kabukları ithali • Yatırım tamamen yeniyse,toplam yarattığı istihdam kadar ve faaliyete geçtiği tarihten itibaren

 • Değilse, yatırımdan önceki son altı aylık dönemin

 • ortalama istihdamına yeni yatırımla eklenilen

 • istihdam kadar ve yatırımın bittiği tarihten itibaren • Nereye başvurulacak?

 • - Hazine müsteşarlığına veya sanayi odalarına1- imza sirküleri

 • 1- imza sirküleri

 • 2- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi

 • 3-Yatırım Bilgi Formu ile eki olan bilgi ve belgeler

 • 4- müracaat edilen yerin hesabına yatırılan parayı gösteren makbuzun aslı5-prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil(erteletme) ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına veya yapılandırmanın bozulmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak yazının aslı

 • 5-prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil(erteletme) ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına veya yapılandırmanın bozulmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak yazının aslı

 • 6-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin eki olan listelerde yer alan yatırım konuları için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı

ŞİŞE CAM FABRİKASI AÇILMASI PLANLANIYOR.

 • ŞİŞE CAM FABRİKASI AÇILMASI PLANLANIYOR.

 • En az 2 Milyon TL sabit yatırım tutarı olmalı.

 • Kurumlar vergisi indirimi:2010 yılı sonuna kadar

 • başlanırsa %40 yatırıma katkı, %80 indirimli KV ;

 • 2010’dan sonra başlanırsa %20 yatırıma katkı,

 • %60 indirimli KV

 • Faiz desteği: TL cinsi kredi alırsa faizin %3’lük,

 • döviz cinsi alırsa %1’lik kısmı için en fazla 5 yıl • Sigorta primi işveren hissesi desteği:2010 yılı

 • sonuna kadar başlanırsa işletmeye geçiş

 • tarihinden itibaren 5 yıl, başlanmazsa 3 yıl

 • KDV istisnası:tesiste kullanacağı makine ve

 • donanım için KDV desteği

OTELLER VAR ve AYNI İLDE YENİ ŞUBELERİNİN

 • OTELLER VAR ve AYNI İLDE YENİ ŞUBELERİNİN

 • AÇILMASI PLANLANIYOR.

 • 3 yıldız ve üzeri ve en az 1 milyon TL sabit

 • yatırım tutarı olmalı.

 • Kurumlar vergisi indirimi:2010 sonuna kadar

 • başlanırsa %30 yatırıma katkı,%60 indirimli KV;

 • başlanmazsa %15 yatırıma katkı,%40 indirimli KV

 • Sigorta primi işveren hissesi desteği:2010 yılı

 • sonuna kadar başlarsa 3 yıl yararlanabilir.Başlamazsa

 • yararlanamayacak.Petkim :10 yılda 10 milyar dolar yatırım

 • Petkim :10 yılda 10 milyar dolar yatırım

 • Petrokimya sanayiine verilen vergi indirimi teşviği ve

 • SSK prim teşviklerinden faydalanması bekleniyor.

 • Tüpraş: 2009-2012 yıllarında 2 milyar dolar

 • residium(ham petrol çökeltisi) iyileştirme yatırım

 • kompleksi

 • Kurumlar vergisi ve ssk primleri teşviğinden

 • yararlanmayı planlıyor.Vestel ve Arçelik:LCD modüllerine ilişkin vergi

 • Vestel ve Arçelik:LCD modüllerine ilişkin vergi

 • indirimleri ve teknolojik aletlere sunulan yatırım

 • indirimi teşviklerinden faydalanabilir.

 • Koza Madencilik:Eskişehir(1.bölge) ve

 • Ağrı’da(4.bölge) 3. ve 4. şubelerinin açılmasına dair 85

 • milyon dolar yatırım

 • Vergi,faiz ve SSK prim teşviği işine yarayacak.Tofaş:450 milyon Avro değerinde yeni LCV

 • Tofaş:450 milyon Avro değerinde yeni LCV

 • model yatırımı

 • vergi indirimi ve SSK teşviğini kullanabilir.

 • Tat Konserve:Urfa harranova projesi’ne 80

 • milyon dolar yatırım

 • Vergi indirimi ve faiz teşviği, ayrıca gümrük

 • vergisi ile ilgili teşviklerden faydalanabilecek.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə