Expo2016 antalya expo kulesi Mİmari proje yarişmasi jüRİ raporuYüklə 41,98 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü41,98 Kb.
#38951

EXPO2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

JÜRİ RAPORU

1.ELEME


Jüri, projelerin tasarım ve sunum niteliklerini gözeterek tümünün bir üst aşamaya geçmesine karar vermiştir.

2.ELEME


2.Eleme de yapılan değerlendirme sonusunca ; A01-A04-A10-A12-A14-A18-A19-A21-A25-A30-A32-A36-A37-A39-A41-A42-A45-A47-A50-A51 (20 Adet) projeler oy birliği ile elenmiştir.

3.ELEME


A06- Kulenin su ve elektrik üretebilir olması sürdürübilirlik acısından takdirle karşılanmıştır. Ancak tasarımın, alanın dışına taşması ve taşan bölümlerinin kaldırılması durumunda ise mimari bütünlüğün bozulacağı düşünülmüştür.

A08- Önerinin kule imgesi taşımadığı, tasarımın derinleştirilmiş olması takdirle karşılanmakla birlikte, yüzey tasarımının bezemeye dönüşmüş olması abartılı bulunmuştur.

A09-Tasarımının biçimsel tekdüzeliği nedeniyle olumsuz bulunmuştur.

A16-Tasarımın çok parçalılığı ve parçaların ilişkisizliği olumsuz bulunmuştur.

A23- “Expo2016 Antalya” temasıyla ilişkisi zayıf ve tasarım dili yenilikten uzak bulunmuştur.

A24- Yüzey konsrüksiyonuyla esas kule tasarımı arasındaki biçimsel ilişkisizlik olumsuz bulunmuştur.

A27-Sık rastlanan kule anlayışı algılanmış ve tema ile ilişkilendirilemediğinden, oy birliği ile

A28 - Düşeyde yeşil duvar ve bahçe hücreleri oluşturması nedeniyle 3.elemeye kadar gelmiş ancak dış sükrüktürün görsel karmaşası nedeniyle 3. eleme de oybirliğiyle elenmiştir.

A33 - Expo2016 Antalya” temasına ve özgün bir kule mimarisine yeterli gönderimde bulunmadığı düşünülmüştür.

A38 - Alanın tümünü kapsayan mimari modellemeler ve sunum tekniği olumlu bulunmuştur. Seyir teraslarının ve asansörün kuleye ön ve arka yönler kazandırması olumsuz bulunmuştur.

A40 - Temayla (çocuk ve çiçek) ilişkisi çok zayıf bulunmuştur.

A52 - Yüzeyi oluşturan diagrid sistemin kule mimarisiyle bütünleşmediği ve bezeme niteliğinde olduğu algılanmıştır.

4.ELEME

A05- Kule imgesinin plastik niteliği beğenilmekle birlikte taşıyıcı orta çekirdekle çevresindeki spiral heliksin kirişlerinin, tasarım ve imalat olarak bütünleşmemesi her kirişin açıklığı ve açısının farklı olmasının doğuracağı imalat zorluğu olumsuz bulunmuştur.A15- Biçimi oluşturan ışıklı öğelerin gece görünümüne odaklandığı görülmektedir. Gündüz aynı etkiyi yapamayacağı ve kulenin yalın formunun yeterli zengin görsellik sunmadığı düşünülmüştür.

A17- Tasarımında ekolojik değerleri gözetmesi sürdürülebilir özelliği olumlu bulunmuştur. Zarif ve dinamik yapısı beğenilmiştir. Ancak, statik uygulamaya yönelik problemlerin olduğu düşünülmüş ve kulenin tabanında, giriş meydan tasarımına ve dolaşımına müdahalesi olumsuz bulunmuştur.

A22- Yüzey konstrüksiyonunun çok fazla bezemeye dönüşmüş olması olumsuz bulunmuştur.

A26- Bambuların çıkaracağı ses unsurunun tasarımla bütünleştirilmesi ve farklı bir algı amaçlanması olumlu bulunmuştur. Kulenin biçimsel olarak yeterli estetik niteliğe ulaşamadığı düşünülmüştür.

A34- Özgün kavramsal yaklaşımı, dolaşım elamanlarının aynı zamanda seyir terasları olarak kullanılması, olumlu bulunmuştur. Kütlesel biçimin iki boyutlu algısı olumsuz bulunmuştur. Meydan zeminiyle kurduğu ilişki okunaklı bulunmamıştır.

A35- Programın ve fonksiyonlarının iyi çalışılmış olmasına karşın temayla bağdaşmadığı düşünülmüş ve kütlesi çok anıtsal bulunmuştur.Özgün kavramsal yaklaşımı mimarlığın düşünsel boyutunu vurgulaması beğenilmekle birlikte temayla doğrudan ilişki kuramaması olumsuz bulunmuştur. Ayrıca açıklıkları 20 mt olan L

A43- Yalın estetik yaklaşımı olumlu bulunmuştur ancak; tasarımda kulenin esas biçiminin yeterli estetik niteliğe ulaşamadığı yüzey konstrüksiyonunun saydamlığı nedeniyle biçimsel özelliğinin vurgulanamadığı ve uygulamada bu saydamlığa

A46- “Expo2016 Antalya” logosuna gönderme yapması ve biçimsel dinamizmi beğenilmekle birlikte, biçimsel ögelerin fonksiyon ve programla bütünleşememesi olumsuz bulunmuştur.

A49- Çocuk oyunundan yola çıkılmış olması takdirle karşılanmış ancak yeterli biçimsel zenginliğe ulaşamadığı düşünülmüştür.

Projeler oy birliği ile elenmiştir.

ÖDÜL GRUBU

1.ÖDÜL


A48 - Çocuk ve çiçek temasını kütle grafiği ile ifade etmekteki başarısı, tasarım dilindeki yumuşaklık, “Expo2016 Antalya” alanının genel tasarımı ile uyumu, güçlü ve dengeli taşıyıcı sistemi, panoramik asansörlerin kütleye kattığı dinamizm, seyir teraslarının Expo Meydanıyla kurduğu olumlu ilişki jürinin beğenisini kazanmış, 1.Ödül almaya oy çokluğuyla layık görülmüştür (Nur Çağlar, Halime Şenol, Işıl Farukoğlu ).

Karşı Görüş (Nejat Bayülke,M.Osman Aydın)

A07 nolu proje; çağdaş-strüktür, estetik, biçim bütünleşmesi, sadeliği, değişik açılardan zengin görüntüler vermesi beğeniyle karşılanmıştır. İzleyenleri düşündürerek ilgisini çekebilecek ve “Expo 2016 Antalya” yı sürekli gündemde tutabilecek bir potansiyel taşıdığı düşünülmüştür. A48 rumuzlu projeye kıyasla daha özgün nitelikler taşıyor olması düşüncesiyle A07 rumuzlu projenin birinci ödül alması gerektiği savunulmuştur

2.ÖDÜL

A07- Çocuğun dinamizmini kütlenin hareketiyle ifade etmesi, biçimsel imgenin yalınlığındaki çarpıcılık, biçiminin özgün tasarımı son derece başarılı bulunmuştur. Oy çokluğu ile 2. Ödüle layık görülmüştür.3. ÖDÜL

A20 - “Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” temasını tasarımında tarım alanlarının gerek biçimsel gerekse fiziksel varlığına gönderme yaparak vurgulamış olması jürinin beğenisini kazanmıştır. Dolaşım elamanlarının seyir teraslarını ve kulenin biçimsel formunu oluşturması olumlu karşılanmıştır.

1.MANSİYON

A44- Kavramsal yaklaşımı ve kule tasarımına getirdiği yorum, yavaşlatılmış deneyim temasını vurgulaması, dolaşım seyir oyun gibi süreçlerin törenselleşmesi olumlu bulunmuştur. Ancak, “Expo2016 Antalya” Expo Kulesi beklentisini karşılamamıştır.

2.MANSİYON

A13- “Çiçek ve Çocuk” temasını çeşitlilik ve oyun olarak yorumlaması, ağaç ev temasını işlemesi, ahşap strüktür sistemini kullanmasındaki yenilik ve incelik, üzerine takılan oyun elamanlarını sonsuz seçeneklere açık olması, jürinin beğenisini kazanmıştır. Tasarım ögelerinin çeşitliliğine rağmen kütlesel imgenin tekdüzeliği olumsuz bulunmuştur.

3.MANSİYON

A31- “Çiçek ve Çocuk” temasını işlemekteki özgün yaklaşımı, oyun düşüncesinin tasarımın kurucu ögelerinden biri olması beğeni ile karşılanmıştır. Ancak renk ve çiçek temalarının özellikle üst kotlardaki devamlılığının sağlanmasında ve başlıca fonksiyonlarından biri olan çevreyi izlemedeki zorluk nedeniyle 3. Mansiyon almaya uygun bulunmuştur.

4.MANSİYON

A03 - Biçimle temayı bütünleştirmesi, “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” kavramını yaşayan, değişen, dönüşen bir kuleyle ifade etmesi olumlu bulunmuştur. Yüzey konstrüksiyonunun taşıyıcı sistemin bir parçası olarak düşünülmesi çözümsüz bulunmuştur.

5. MANSİYON

A29 - Özgün tasarımsal yaklaşımı ve “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” aktarma düşüncesindeki incelik jürinin beğenisini kazanmıştır. Expo Meydanındaki yeşil düzenlemelerin yaya dolaşımını engelleyeceği ve seyir terasının çatı bahçesi gibi kullanılması olumsuz bulunmuştur.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

SATIN ALMALAR

SATIN ALMA 1

A02- Atıkların değerlendirilmesi ile ilgili çalışılmış olması olumludur. Sunuşun vurguladığı canlılığın ve çocuksu neşenin ve sürekliliğin gerçekte pet şişelerin renkleri ile sağlanamayacağı ancak ortaya koyduğu düşüncenin ve oyun temasının atıkların geri dönüşümü ile bütünleştirilmesi olumlu ve özgün bulunduğundan satın alma ile ödüllendirilmesi uygun bulunmuştur.

SATIN ALMA 2

A11 - Üç yönlü tasarımında ve üç seyir platformunda kentin tarihsel, kültürel ve doğal sürekliliğini izlemeye yönelik yaklaşımları ile iki farklı sirkülasyon elemanının sarmal çözümündeki ustalık olumlu bulunmakla birlikte, kütlesel ifadesinin yetersiz olduğu düşünülerek satınalma ile ödüllendirilmesi uygun bulunmuştur.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ÖDÜL LİSTESİ

1.ÖDÜL

RUMUZ: 013SM

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI SERDAR KIZILTAŞ

ZEYNEP MELİKE ATAY

DANIŞMANLAR

MEHMET KERESTECİ MAKİNE MÜH.

EMRE KOCAK İNŞAAT MÜH.

BAYRAM EKİCİ ELEKTİRİK MÜH.2.Ödül

Rumuz: F0A26

Proje MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI BURÇİN AKCAN ÜNAL-MİMAR

M.AYDIN AVUNDUK,-Y.MİMAR

ARMAN YAŞA -Y.MİMAR

ÖZGÜR DAĞLAR - MİMAR

MEHMET YİĞİT ÖZTÜRK -MİMAR

ÖMER KARAKURT -MİMAR

DANİŞMANLAR

ŞEBNEM ÜNAL İNŞAAT MÜH.

ESRA KARAKAŞ- ELEKTİRİK MÜH.

ASİL SİNAN AVUNDUK -MAKİNE MÜH.

MERVE DÖNMEZ -MİMAR

3.ÖDÜL

RUMUZ428YB

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI MELİS VARKAL DELİGÖZ –Y.MİMAR

MUSTAFA GÖKHAN ÇELİKAĞ-Y.MİMAR

YARDIMCILAR

TUBA DOĞU-Y.MMAR

CANAN NALÇA- MİM. ÖĞRENCİSİ

GÖKHAN YILDIRIM-MİMARDANIŞMANLAR

EMEL VARKAL - İNŞAAT MÜH.

SELAHATTİN ALSANCAK- MAKİNE MÜH.

SERKAN AYDIN ELEKTİRİK-ELEKTRONİK MÜH.1.MANSİYON

Rumuz:324EN

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI D.ÜMİT YÜCEL,Y.MİMAR

ÇİĞDEM YÜCEL,DR.MİMAR

YARDIMCILAR

R.TUĞBA KIZILKUŞAK, MİMAR

EMRULLAH SÖNMEZ,ÖĞRENCİ

SERHAT ÖZLÜ,ÖĞRENCİ

DANIŞMANLAR

ALİRIZA KARACA -İNŞAAT MÜH.

SUAT GÜLÇİMEN -MAKİNE MÜH.

ŞAKİR UMUTKAN -ELEKTİRİK MÜH.2.MANSİYON

Rumuz:374JB

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI ONUR EROĞUZ- MİMAR

ANIL BÜTÜN-MİMAR

YARDIMCILAR

TUĞBA SAĞIR - ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

EMRAH AYDOĞMUŞ - CG ARTIST

DANIŞMANLAR

YUSUF ÖZEN - İNŞAAT MÜH.

KAMURAN ÖZDEMİR - MAKİNE MÜH.

FULYA MUTLUTÜRK - ELEKTRİK MÜH.3.MANSİYON

RUMUZ:049AC

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI AYTAÇ ÖZEN-MİMAR

KADRİ ATABAŞ-MİMAR

OĞUZ CAVLAK-MİMAR

DANIŞMANLAR

SERDAL COŞGUN PEYZAJ MİMARI

A.KENAN ÖZBEK İNŞAAT MÜH.

KÜRŞAT NAZLI ELEKTRİK MÜH.

HALİL SARP LAÇİN MAKİNE MÜH.

4.MANSİYON

RUMUZ:813CT

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI DOĞAN TÜRKKAN- MİMAR MÜHENDİS

CİHAN SEVİNDİK-MİMAR

YARDIMCILAR

SİNAN TUNCER- ÖĞRENCİ

BİRSEL SAYGILI -ÖĞRENCİ

DANIŞMANLAR

TOLGA SEZGİN İNŞAAT MÜH.

NAİL ÜNAL MAKİNE MÜH.

METİN KARGACI ELEKTRİK MÜH.

MELİS AKINCI MİMAR

5.MANSİYON

RUMUZ: 407EC

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI SELİM VELİOĞLU –DR.MİMAR

ERCE FUNDA-MİMAR

ORKUN ÖZÜER-DR MİMAR

ERSEN GÖMLEKSİZ-MİMAR

DANIŞMANLAR

SELİM SANDIKÇI - İNŞAAT MÜH.

CAFER AKTÜRK - MAKİNE MÜH.

HAYRİ AYDIN - ELEKTRİK MÜH.

MELİS AKINCI - MİMAR

1.SATINALMA

Rumuz : 596AN

PROJE MÜELLİFLERİ

EKİP BAŞI ALPER GÜLLE -MİMAR

AYÇA ÖNER -MİMAR

K.ONUR KESKİN-MİMARDANIŞMANLAR

NURAY ÖZASLAN-MİMAR

YASİN BATIR - MAKİNE MÜH.

ZEYNEL ABİDİN AKAN- İNŞAAT MÜH.

MAHMET MURAT ÇAVUŞ- ELEKTRİK MÜH.

2.SATINALMA

PROJE MÜELLİFLERİ

RUMUZ: 935ef

ALİ SİNAN - MİMARYARDIMCILAR

CEM DURSUN - MİMAR ÖĞRENCİ

BELİZ BEDİZ-ÖĞRENCİ

GÖKHAN YILDIRIM-MİMAR

OKAN MUTLU AKPINAR-PEYZAJ MİMARI

DANIŞMANLAR

A.KENAN ÖZBEK- İNŞAAT MÜH.

VOLKAN ÜNLÜ -MAKİNE MÜH.

YÜCEL CABADAĞ - ELEKTRİK MÜH

Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR M.Osman AYDIN Nejat BAYÜLKE

Mimar Mimar İnşaat Y.Müh.

Halime Özsüt ŞENOL Işıl FARUKOĞLU

Mimar Mİmar

Prof. Dr. Halim PERÇİN Prof. Dr. Jale ERZEN Dr. Deniz UTKUTUĞ

Peyzaj Mimarı Sanat ve Estetik Uzmanı İnşaat Müh.Nazmiye ÖZTÜRK Hidayet ERŞAN Ebru ER

Mimar Mimar Mimar
Yüklə 41,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin