##Fakültə : Tarix və Coğrafiya ##İxtisas : Tarix müəllimliyi, tarix və coğrafiya müəllimliyi( qiyabi)Yüklə 1.1 Mb.
səhifə5/5
tarix28.04.2020
ölçüsü1.1 Mb.
1   2   3   4   5

A) Özbəkistan Tacikistan, Türkmənistan, Rusiya Federasiyası;

B) Ukrayna, Gürcütan, Azərbaycan, Rusiya Federasiyası;

C) Türkmənistan, Tacikistan, Moldova, Rusiya Federasiyası;

D) Belorus, Ukrayna, Litva, Rusiya Federasiyası;

E) Belorus, Ukrayna, Rusiya Federasiyası;

3. Ermənilər nə vaxtdan «Qarbağ problemi»ni siyasi yolla həllindən Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibə yolu ilə həllinə keçdi?

A) 1988 ci il iyulun 18 - də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin iclasından sonra;

B) 1989 - cu il iyunun 16 - da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaranandan sonra;

C) 1988 - ci il noyabrın 17 - dən sonra;

D) 1991 - ci il oktyabrın 18 - dən sonra;

E) 1991 - ci il avqustun 30 - dan sonra;

4. 1990 - cı il yanvarın 19 - dan 20 - nə keçən gecə Bakıda nə baş verdi?

A) Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edildi, Sovet ordusu siiahsız adamları qırdı;

B) Fövqəladə vəziyyət elan edildi, qayda - qanun yarandı;

C) Sovet əsgərləri bir - birinə atəş açdı;

D) Fövqəladə vəziyyət elan edildi, şəhərə ordu çıxarılmadı;

E) Bakıda skitlik yarandı;

5. 1958 - ci ildə Azərbaycanda təhsil sistemində baş vermiş əsas dəyişiklik:

A) Ümumi icbari səkkizillik təhsil tətbiq edildi;

B) Ümumi icbari ibtidai təhsil sistemi tətbiq olundu;

C) Ümumi icbari orta təhsil sistemi tətbiq olundu;

D) Təhsil Qanunu tətbiq edildi;

E) Heç bir dəyişiklik baş vermədi;

6. 1966 - cı ildə respublikamızın mədəni həyatında baş vermiş hadisə:

A) Ümumi icbari orta təhsil elan olundu;

B) Yeni ali təhsil ocağı açıldı;

C) Hamılıqla orta təhsil peşə təhsil ilə tamamlandı;

D) İcbari səkkizillik təhsilə keçildi;

E) Politexnik təhsilə keçildi;

7. 1991 - ci il avqustun 8 - də Ermənistandan azərbaycanlıların qovulduğu sonuncu kənd:

A) Şirazlı;

B) Gözəldərə;

C) Nüvədi;

D) Malıbəyli;

E) Quşçular;

8. 1988 - ci ildə Ermənistanın etnik təmizlənməsi prosesində neçə min azərbaycanlı qovuldu?

A) 260 min;

B) 240 min;

C) 230 min;

D) 255 min;

E) 250 min;

9. 1992 - ci ildə işğal olunmuş rayonları müəyyən edin:

1 - Şuşa;

2 - Gəbrayıl;

3 - Laçın;

4 - Kəlbəcər;

5 - Qubadlı;

6 - Zəngilan;

A) 1, 3, 4;

B) 2, 5, 6;

C) 1, 3, 4;

D) 6, 2, 5;

E) 1, 2, 3;

10. 1946 - 1955 - ci illərdə Sumqayıtda hansı müəssisələrin tikilməsini cavablarda müəyyən edin:

1 - 1946 - 1948 - ci illərdə Boru Prokat zavodunun ilk sexi, 1952 - ci ildə zavodun özü işə düşdü;

2 - 1953 - cü ildə Neftayırma zavodu;

3 - 1952 - ci ildə Sintetik Kauçuk zavodu;

4 - 1948 - ci ildə Asbest - şifer zavodu;

5 - 1955 - ci ildə Alüminium zavodu;

6 - 1947 - ci ildə İstilik elektrik stansiyasının yeni trubini istifadəyə verildi;

7 - 1954 - cü ildə «Şimal» Dövlət elektrik stansiyası;

A) 3, 4, 5, 6;

B) 2, 4, 7, 3;

C) 6, 4, 3, 2;

D) 5, 1, 7, 4;

E) 1, 3, 5, 6;

11. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə Azərbaycanda yaranmış sənaye şəhərləri hansılardır?

1 - Sumqayıt;

2 - Lənkəran;

3 - Daşkəsən;

4 - Mingəçevir;

5 - Gəncə;

6 - Şuşa;

A) 5, 3, 6;

B) 2, 5, 6;

C) 1, 3, 4;

D) 3, 2, 5;

E) 1, 2, 3;

12. 1826 - 1828 - ci illərdə 1828 - 1830 - cu ilə kimi İran və 84 min 60 nəfər türk ermənisi harada yerləşdirildi?

1 - Zaqafqaziya

2 - İrəvan Quberniyası

3 - Şimali Azərbaycan

4 - Yelvazetpol

5 - İrəvan xanlığı

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 5, 4

E) 2, 3, 5

13. 1949 - cu ildə Ermənistan köçürülən azərbaycanlılar harada yerləşdirilirdi?

1 - Zərdab, Şirvan

2 - Yevlax, Gəncə

3 - Kürdəmir, Göyçay

4 - Salyan, Mirbəşir

5 - Sabirabad, Yevlax

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5

14. Ermənistandan qovulan azərbaycanlıların yerinə ermənilər haradan gətirilmişdi?

1- İran, Suriya

2- İran, Rusiya

3- Livan, Yunanıstan

4- Bolqarıstan, Rusiya

5- Rumıniya, Bolqarıstan

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 3

E) 1, 3, 5

15. 1948 - 1953 - cü illərin deportasiyası zamanı həbs olunurlar

1 - Atakişiyev, Sumba

2 - Markaryan, Qriqoryan

3 - Bağırov, Borşev

4 - Markaryan, BAğırov

5 - Barşev, Yemelyanov

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 5

16. Bağırovun əlaltıları hesab edilib cəzalandırılırdılar?

1- Sumbatov

2- Borşev

3- Qriqoryan

4- Yemelyanov

5- Markoryan

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5

17. BMT baş katibi Triqol Liye göndərilən məktəbdə hansı ərazilərin ermənilərə verilməsi tələb olunmuşdu?

1- Qars, Ərdahan

2- Ərzurum, Trabzon

3- Anadolu, Qars

4- Qarabağ, Trabzon

5- Bitlis, Van

A) 1, 2, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5

18. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - ADR - in süqutu

2 - Hümmət partiyasının yaranması

3 - Təbriz üsyanı

4 - Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası haqqında qərar

5 - DQMV - nin Azərbaycandan ayrılması haqqında qərar.

A) 2, 3, 1, 4, 5

B) 2, 1, 3, 4, 5

C) 2, 1, 3, 5, 4

D) 2, 3, 1, 5, 4

E) 2, 4, 5, 1, 3

19. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Rusiya ilə İran arasında Zaqafqaziya uğrunda mübarizə

2 - Rus qoşulan İrəvan xanı Məhəmmədə qarşı vuruşma ermənilərdən istifadə etməsi

3 – I Pyotr ermənilərlə əlaqəsi başlandı

4 - Azərbaycana yenidən rus qoşunları çar dəyişməsi nəticəsində dayandırıldı

5 – Zaqafqaziya uğrunda müharibə İranın məğlub olması

A) 2, 1, 5, 3, 4

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 2, 1, 5

D) 3, 1, 5, 2, 4

E) 2, 1, 5, 3, 4

20. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Köçürülmüş əhalinin Kür - Araz ovalığında yerləşdirilməsi

2 - Ermənistan SSR - dən köçürülən ilk dəstənin Azərbaycana gəlişi

3 - Tehran konfransı

4 - Köçürmənin Ermənistan SSRİ - nin nəzarətinə keçməsi

5 - Stalinin vəsaiti

A) 3, 2, 1, 4, 5

B) 3, 5, 4, 2, 1

C) 3, 1, 5, 4, 2

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 4, 5, 2, 3, 1

21. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1- Mikoyanın Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi təklifi

2- BMT - nin baş naziri Truqoveliye göndərilən məktub

3- Stalinin vəfatı

4- Tehran konfransı

5- Köçürmənin ən ağır ili

A) 4, 2, 5, 3, 1

B) 1, 2, 3, 5, 4

C) 2, 5, 1, 4, 3

D) 3, 5, 2, 1, 4

E) 1, 5, 3, 4, 2

22. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - ADR - in süqutu

2 - Hümmət partiyasının yaranması

3 - Təbriz üsyanı

4 - Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası haqqında qərar

5 - DQMV - nin Azərbaycandan ayrılması haqqında qərar.

A) 2, 3, 1, 4, 5

B) 2, 1, 3, 4, 5

C) 2, 1, 3, 5, 4

D) 2, 3, 1, 5, 4

E) 2, 4, 5, 1, 3

23. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1- Dağlıq Qarabağdan 132 azərbaycanlı ailəsinin köçürülməsi

2- Ermənistandan əlavə 120 ailənin köçürülməsi

3- Stalinin Azərbaycan xalqına xəyanəti

4- II Yekaterina tərəfindən ermənilərin köçürülməsi haqqında fərman

A) 1, 5, 2, 3, 4

B) 1, 5, 4, 3, 2

C) 4, 5, 3, 2, 1

D) 5, 3, 2, 1, 4

E) 2, 5, 1, 4, 3

24. Uyğunluğu seçin

1- Rusiya ilə İran arasında Zaqafqaziya uğrunda yenidən müharibəsi

2- Tehran konfransı

3- Ermənistandan əlavə olaraq 120 ailənin köçürülməsi

4- Azərbaycana 15 min əhalinin köçürülməsi

5- Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinin təklifi

a - 1943

b - 1826

c - 1964

d - 1948

e - 1950

A) 1 - b, 2 - a, 3 - e, 4 - d, 5 - c

B) 1 - a, 2 - c, 3b, 4 - d, 5 - e

C) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - e, 5 - e

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 5 - d, 4 - e

E) 1 - b, 2 - d, 3 - e, 4 - a, 5 - c

25. Uyğunluğu seçin

1- Stalinin vəfatı

2- Köçürmənin Ermənistan SSRİ - nin nəzarəti altında olması

3- Dağlıq Qarabağın 132 azərbaycanlı ailəsinin köçürülməsi

4- Köçürmənin səviyyəsinin zəifləməsi

5- Tehran konfransı

a- 1951

b- 1952


c- 1949

d- 1943


e- 1953

A) 1 - e, 2 - a, 3 - c, 4 - b, 5 - d

B) 1 - e, 2 - c, 3 - a, 4 - d, 5 - b

C) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e, 5 - d

D) 2 - b, 2 - d, 3 - a, 4 - c, 5 - e

E) 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - a, 5 - e

26. Uyğunluğu seçin:

1- Köçürmənin ən ağır ili

2- Stalinin vəfatı

3- Tehran konfransı

4- Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsinin Mikoyan tərəfindən təklifi

a - 1950

b - 1958

c - 1943

d – 1964

e - 1946

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - e

B) 1 - b, 2 - a, 4 - d, 4 - c, 5 - e

C) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a, 5 - e

D) 1 - e, 2 - c, 3 - b, 4 - a, 5 - e

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e, 5 - d

##num=14// level= 1// sumtest=22 // name= 1980 - 1990 - ci illərdə milli - azadlıq hərəkatı //

1. Cənubi Qafqazda ən böyük su elektrik stansiyası neçənci illərdə və harada istifadəyə verilmişdir?

A) 1945 - 1951 - ci illərdə, Azərbaycanda (Şəkidə) ;

B) 1944 - 1950 - ci illərdə Azərbaycanda (Qazaxda) ;

C) 1945 - 1954 - cü illərdə, Azəbaycanda (Mingəçevirdə) ;

D) 1943 - 1951 - ci illərdə, Azərbaycanda (Qubada) ;

E) 1960 - cı ildə Azərbaycanda (Xaçmazda) ;

2. Azərbaycan Yazıcılar ittifaqı sədri şair S. Vurğuna “Dönməzlər” imzası ilə məktub daxil olur, şairdən nə xahiş edilir?

A) “Vətən Ulduzları” adlı şer yazmağı

B) “Azərbaycan həqiqətləri” adlı şer yazmağı

C) “İldırımlı yollarla” adlı şer yazmağı

D) Arxa cəbhənin qəhrəmanlığına aid şer yazmağı

E) Azərbaycan mühacirətinə aid şer yazmağı

3. ”İldırım” adlı antisovet təşkilatının Azərbaycan Pedaqoji İnstitutundan olan aspirantı kim olmuşdur?

A) Gülhüseyn Abdullayev

B) İsmixan Rəhimov

C) Azər Ələsgərov

D) Kamal Əliyev

E) Haci Zeynalov

4. Berlində “Milli Azərbaycan Komitəsi”ni kimlər yaradır?

A) M. Ə. Rəsulzadə, H. Münşi

B) M. Ə. Rəsulzadə, F. Düdənginski

C) M. Ə. Rəsulzadə, X. Xasməmmədov

D) Fuad Əmircan, Zahid Xoyski

E) M. Ə. Rəsulzadə, Z. Xoyski

5. Azərbaycanda milli hərəkatın I mərhələsində baş vermiş mitinqlər:

1- Gəncə

2- Şəki

3- Yevlax

4- Salyan

5- Mingəçevir

A) 1, 5, 2

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 5

6. 1988 - ci ilin yayında fəaliyyətə başlayan qeyri - formal qruplar:

1 – Varlıq

2 – Günəş

3 - Çənlibel

4 - Fiyuzat

5 - Gənc alimlər

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 5

7. 1983 - cü ildə Qroznı - Bakı neft kəmərinin işə salınması ilə

1 - Azərbaycan SSRİ - nin vahid neft kəmərinə qoşulması

2 - Neft istehsalı zəiflədi

3 - Xarici kapital yığımı azaldı

4 - Kükürdlü Sibir nefti emal edilmək üçün Bakıya verildi

5 - Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə yeni zavod xətləri işə salındı

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5

8. Şosse və dəmir yollarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq işə salındı

1- Ağdam, Xankəndi

2- Yevlax, Balakən

3- Şəki, Zaqatala

4- Bakı, Aktau

5- Bakı – Böyük Kəsik

A) 1, 2


B) 1, 3

C) 4, 5


D) 3, 5

E) 1, 5


9. 1988 - ci il fevralın 28 - də erməni millətçilərinin Sumqayıtda ixtişaş törətmələrinin səbəbləri?

1 - Dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklərdən uzaqlaşdırmaq;

2 - Dünya miqyasında Sovet dövlətini ifşa etmək;

3 - Qeyri - insani əməllərinə haqq qazandırmaq;

4 - «Böyük Ermənistan» ideyasını pərdələmək, istilaçılıq niyyətini həyata keçirmək;

5 - Rusları gözdən salmaq;

6 - Sovet dövlətinin nüfuzunu qorumaq;

A) 3, 2, 1;

B) 2, 5, 6;

C) 1, 3, 4;

D) 5, 2, 4;

E) 1, 2, 3;

10. 1989 - cu il yanvarın 12 - dən noyabrın 28 - dək fəaliyyət göstərmiş müvəqqəti Xüsusi İdarə Komitəsinin antiazərbaycan siyasəti yeritdiyini cavablarda müəyyən edin:

1 - Vilayətin idarə və müəssisələrini Azərbaycan SSR - nin tabeliyindən çıxartdı;

2 - Vilayətin müəssisələinin Azərbaycanla əlaqəsini genişləndirdi;

3 - Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin blokadasına və azərbaycanlıların qovulmasına başlandı;

4 - Azərbaycan kəndlərindən blokada götürüldü;

5 - Ermənilərin silahlandırılmasına başlandı;

6 - Erməni silahlı dəstələri tərksilah edildi;

A) 1, 3, 5;

B) 2, 4, 6;

C) 3, 6, 2;

D) 6, 5, 4;

E) 1, 2, 3;

11. «Qondarma Dağlıq Qarabağ problemi» ni hazırlayan və ona təkan verən amillər:

1 - Z. Balayanın «Ocaq» kitabının (1984) nəşr edilməsi;

2 - Xarici radioların təbliğatı;

3 - 1985 - ci ildə Afina Daşnaksütyun partiyasının «Böyük Ermə nistan» uğrunda mübarizəni genişləndirmək təşəbbüsü;

4 - Ermənistanda sosializm quruculuğu;

5 - «Krunk» (Durna) təşkilatının Azərbaycanda gizli fəaliyyəti;

6 - «Varlıq» qrupunun Azərbaycanda fəaliyyəti;

7 - 1987 - ci ildə Parisdə Qorbaçovun köməkçisi Aqanbekyanın Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi bəyanatı

8 - Sovet dövlət və partiya rəhbərlərinin erməni separatçılarına qarşı cəzasızlıq mövqeyi tutması;

9 - Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranması;

10 - Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşəbbüs qrupu;

A) 1, 3, 5, 7, 8;

B) 2, 4, 6, 9, 10;

C) 10, 5, 4, 7, 9;

D) 7, 9, 3, 2, 4;

E) 1, 2, 3, 4, 5;

12. 1959 - 1966 - cı illərdə Sumqayıtda hansı yeni müəssisələrin istifadəyə verildiyini müəyyən edin:

1 - Şin zavodu (1959)

2 - Superfosfat zavodu (1960)

3 - Alüminium zvodunun 2 - ci hissəsi (1960)

4 - Kabel zavodu (1959)

5 - Kimya kombinatı (1963)

6 - Soyuducular zavodu (1960)

A) 4, 3, 1;

B) 1, 4, 6;

C) 2, 3, 5;

D) 5, 1, 6;

E) 1, 2, 3;

13. Milli azadlıq hərəkatı

1) 1989 - cu il iyul 29 - da

2) 1989 - cu il iyul 16 - da

3) 1989 - cu il avqust 14 - də

4) 1989 - cu il avqust 12 - də

5) 1989 - cu il sentyabr 15 - də

A) 1, 4

B) 2, 5


C) 2, 3

D) 1, 5


E) 1, 3

14. Milli - azadlıq hərəkatının I mərhələsinin yüksək zirvəsi baş verdi?

1 - 1988 - ci noyabr 17 - də

2 - 1989 - cu il iyul 16 - da

3 - 1989 - cu il iyul 29 - da

4 - 1989 - cu il avqust 12 - də

5 - 1988 - ci il dekabr 5 - də

A) 2, 5


B) 1, 4

C) 2, 3


D) 2, 4

E) 1, 5


15. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Azadlıq meydanı rus əsgərlərinin dəyənəkləri ilə mitinqçilərdən təmizləndi

2 - Bakıda yarım leqal şəraitdə AXC - nin təsis konfransı keçirildi

3 - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar X sessiyası işə başladı

4 - DQMV - də erməni seperatçı qüvvələri gizli fəaliyyətdən açıq fəaliyyətə keçdi

5 - Azərbaycan SSR Ali Soveti suverenlik haqqında qanun qəbul etdi

A) 4, 1, 2, 3, 5

B) 4, 2, 1, 5, 3

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 5, 1, 2, 3, 4

E) 1, 2, 3, 4, 5

16. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Azərbaycan SSRİ Nazirlər Soveti AXC - nin rəsmi qeydiyyatdan keçirtdi

2 - Azərbaycan SSR Ali Soveti sverenlik haqqında qanun qəbul etdi

3 - Konfransda liberallar radikallar üzərində qələbə çaldı

4 - Ali Sovetin sessiyasında seçki qanunu qəbul edildi

5 - Kütləvi saxtakarlıqla müşahidə olunan elitası qabil gəldi

A) 2, 1, 3, 4, 5

B) 2, 3, 5, 4, 1

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 2, 1, 3, 5, 4

E) 5, 4, 3, 2, 1

17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Prezident seçkiləri təyin olundu

2 - Milli azadlıq hərəkatının IV mərhələsi başladı

3 - Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar X sessiyası işə başladı

4 - DQMV - də erməni seperatçı qüvvələri gizli fəaliyyətdən açıq fəaliyyətə keçdi

5 - Bakıda yarımleqal şəraitdə AXC - nin təsis konfransı keçirildi

A) 4, 5, 3, 2, 1

B) 4, 3, 2, 1, 5

C) 5, 2, 1, 4, 3

D) 3, 4, 5, 1, 2

E) 1, 2, 3, 4, 5

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Azərbaycanda milli hərəkatın I mərhələsinin ən yüksək zirvəsi Meydan hərəkatı oldu

2 - AXC - nin Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzi təşkil olundu

3 - Milli Azadlıq hərəkatı ikini mərhələyə qədəm qoyaraq inkişaf etdi

4 - Milli - azadlıq hərəkatının III mərhələsi əhatə edir

5 - Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatının IV mərhələsi başladı

A) 1, 4, 5, 2, 3

B) 2, 1, 4, 5, 3

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 3, 2, 1, 4

E) 1, 3, 2, 4, 5

19. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Bakıda yarımleqal şəraitdə AXC - nin təsis konfransı

2 - konfransda liberallar radikallar üzərində qələbəsi

3 - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar X sessiyası

a- 1989 - cu il sentyabr 15 - də

b- 1989 - cu il iyulun 16 - da

c- 1990 - cı il yanvarın 6 - 7

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Azadlıq hərəkatının birinci mərhələsi

2 - Azadlıq hərəkatının ikinci mərhələs

3 - Azadlıq hərəkatının üçüncü mərhələsi

a- 1990 - cı il yanvar 1991 - ci il avqust

b- 1988 - 1989 - cu il iyul ayı

c- 1989 - cu il iyul 1990 - cı il yanvar

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

21. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Azadlıq hərəkatının I mərhələsi

2 - Azadlıq hərəkatının II mərhələsi

3 - Azadlıq hərəkatının III mərhələsi

a- AXC - də radikal və liberal qanadların yaranması və kəskin mübarizəsi

b- Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının kortəbii və təşkilatlanması

c- Milli azadlıq hərəkatının enməsi və sabitləşməsi

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - a, 2 - c, 3 - b

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - c, 2 - a, 3 - b

22. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Azərbaycanda SSR Ali Sovetinin növbədənkənar X sessiyasının işə başlaması

2 - Azərbaycanda SSRİ Ali Soveti suverenlik haqqında qanunu

3 - Azərbaycanda SSR NAzirlər Soveti AXC - nin rəsmi qeydiyyatdan keçirməsi

a- 1989 - cu il sentyabr 23

b- 1989 - cu il oktyabr

c- 1989 - cu il sentyabr 15

A) 1 - c, 2 - a, 3 - b

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 2 - b, 3 - a

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

##num=15// level= 1// sumtest=23 // name= Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarıdır //

1. Universitet və institutlarda “Heydər Əliyev” məktəbləri təşkil olunmuşdu:

A) 1993

B) 1997


C) 1996

D) 1998


E) 1992

2. Azərbaycan Respublikasının prezidenti H. ƏIiyev 1994 - cü il mayın 4 - də Brüsseldə hansı sənədi imzalamışdır?

A) Azərbaycan Respublikasının NATO - nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulması;

B) Dünyanın ən iri neft şirkətlərinin konsorsimu ilə müqavilə imzalamışdır;

C) «Əsrin müqaviləsi» nin bağlanması;

D) ADNŞ ilə Fransanın neft şirkətləri arasında müqavilənin imzalanması;

E) Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvülük barədə müqavilə

3. Azərbaycan Respublikasının prezidenti H. ƏIiyev 1994 - cü il mayın 4 - də Brüsseldə hansı sənədi imzalamışdır?

A) ADNŞ ilə Fransanın neft şirkətləri arasında müqavilənin imzalanması;

B) Dünyanın ən iri neft şirkətlərinin konsorsimu ilə müqavilə imzalamışdır;

C) «Əsrin müqaviləsi» nin bağlanması;

D) Azərbaycan Respublikasının NATO - nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşulması;

E) Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvülük barədə müqavilə;

4. 1988 - ci il iyunun 21 - də DQMV Xalq Deputatları Sovetinin sessiyası vilayətin Ermənistana verilməsi haqqında qərarına Ermənistan SSR - in münasibəti?

A) Vilayəti öz tərkibinə qəbul etməyə razılıq verdi;

B) Vilayətin Azərbaycan SSR tərkibində qalmasına razı oldu;

C) Vilayətin statusunun artırılmasını irəli sürdü;

D) Vilayətin ayrıca dövlət olmasını təklif etdi;

E) Vilayətin Rusiya tabeliyinə verilməsini irəli sürdü;

5. 1993 - cü il iyunun 24 - də Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətləri kimə verildi?

A) Respublika Ali Soveti Milli Məclisini sədri H. ƏIiyevə;

B) Azərbaycan Respubliksının Baş Nazirinə;

C) Respublika Ali Soveti Milli Məclisinin sədr müavini H. ƏIiyevə;

D) Respublika Ali Soveti Milli Məclisinin sədr müavini A. Cəlilova;

E) Respublika Ali Soveti Milli Məclisinin sədr müavini İ. Qənbərova;

6. Mehdi Hüseynzadə neçənci ildə Sovet ittifaqı qəhrəmanı adına layiq görülür?

A) 1942

B) 1943


C) 1941

D) 1954


E) 1957

7. Şərq cəbhəsində (Yaponiya) döyüşən Azərbaycan diviziyası:

A) 223

B) 271


C) 416

D) 26 Bakı komissari adına polk

E) 77

8. 77 - ci atızı diviziyanın yaradıcısı və komandiri kim olmuşdur?A) C. Naxçıvanski

B) S. Orconikidze

C) H. Aslanov

D) Gəray Əsədov

E) Qafur Məmmədov

9. Azərbaycan Legionerlərinin nəşr etdirdiyi “Azərbaycan” qazetinin redaktoru kim olmuş?

A) Məcid Musazadə

B) M. Ə. Rəsulzadə

C) Ə. Düdənginski

D) Abay Dağlı

E) Fuad Əmircan

10. Azərbaycan przidenti H. ƏIiev nə vaxt BMT - də çıxış etmişdir?

A) 1995 - ci il oktyabrın 22 - də, BMT - nin 50 illiyində

B) 1995 - ciin yanvarında, BMT - nin 50 illiyində;

C) 1996 - cı ilin oktyabrında, BMT - nin 50 illiyində;

D) 1997 - ci ilin oktyabrında, BMT - nin 50 illiyində;

E) 2000 - ci ildə, BMT - nin 55 illiyində;

11. 70 - ci illər təhsildə nə baş verdi

1 - məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin sayı 1. 875 - ə çatdı

2 - təhsilin səviyyəsi aşağı düşdü

3 - orta ixitsas və ali təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi genişləndi

4 - Azərbaycanda 5 yeni ali məktəb yaradıldı

5 - Orta ümumtəhsil məktəblərdə vəziyyət dözülməz idi

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 3

12. 1988 - ci ildə olmuşdur:

1 - XİK ləğv olundu

2 - AXC - nin təsis konfransı

3 - Meydan hərəkatı

4 - AXC - nin “Müvəqqəti təşəbbüs mərkəzi”

5 - Azadlıq Meydanında Azərbaycan xalqının idarəsini ifadə edən izdihamlar

A) 2, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5

13. 1934 - 1982 - ci illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi işləyənlərin xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - Heydər Əliyev;

2 - İmam Mustafayev;

3 - Mir Cəfər Bağırov;

4 - Vəli Axundov;

A) 3, 2. 4, 1;

B) 1, 2, 3, 4;

C) 3, 1, 4, 2;

D) 2, 1, 3, 4;

E) 1, 4, 2, 3.

14. H. Əliyevin siyasəti sahəsində:

1 - 213 yeni iri sənaye müəssisəsi istismara verildi

2 - Azərbaycan təhsilində intibah baş verdi

3 - Sağlam millətçilik ideyalarının yayılmasında misilsiz xidməti olub

4 - Azərbaycan legionlarının əsas bazaları Polşa və Almaniya ərazisində yerləşdirildi

1 - Milli Azərbaycan Birliyinin qurultayı keçirildi

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3

15. 1970 - 1982 - ci illərdə baş verən:

1 - Respublikamızda 213 yeni iri sənaye müəssisəsi istismara verilmişdi

2 - Azərbaycan təhsilində intibah dövrüdür

3 - Azərbaycanın iqtisadi, ictimai - siyasi və mədəni tarixində yeni bir dövr hesab olunur

4 - Sənayedə böyük ləngimə baş verdi

5 - xarici kapital axını ləngidi

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 4

16. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1 - Respublikada Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi

2 - H. Əliyevin Naxçvan MR Ali Məclisinin sədri seçilməsi

3 - H. Əliyevin Moskvada öz vəzifəsindən istefa verməsi

4 - Gəncə şəhərinin tarixi adının bərpası

5 - H. Əliyev Azərbaycan KP MK - nın I katibi seçilməsi

A) 5, 3, 4, 1, 2

B) 3, 2, 1, 4, 5

C) 1, 5, 4, 3, 2

D) 4, 3, 5, 2, 1

E) 2, 1, 4, 3, 5

17. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1 - Azərbaycan SSR - nin yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi

2 - Bakı - Qroznı Neft Kəmərinin istifadəyə verilməsi

3 - H. Əliyevin SSRİ Nazirlər Sovetinin I müavini təyin edilməsi

4 - H. Əliyevin Prezident seçilməsi

5 - Lissabon sammiti

A) 3, 5, 1, 4, 2

B) 3, 1, 5, 2, 4

C) 1, 5, 4, 2, 3

D) 4, 5, 2, 3, 1

E) 1, 3, 2, 4, 5

18. Xronoloji ardıcıllığı düzün

I. YAP yaranması

II. H. Əliyevin Bakıya gəlməsi

III. H. Əliyevin II dəfə Respublika Prezidenti seçilməsi

IV. H. Əliyevin respublikada I rəhbərliyi dövrü

V. Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi

A) 4, 5, 1, 2, 3

B) 3, 5, 4, 2, 1

C) 5, 4, 1, 2, 3

D) 1, 2, 3, 5, 4

E) 2, 3, 1, 5, 4

19. Xronoloji ardıcıllığı düzün

1 - Kür su kəməri istifadəyə verildi

2 - Sabirabad iri su təchizatı kompleksi işə salındı

3 - Qroznı - Bakı neft kəməri işə salındı

4 - Bakı - Aktau ___ yolu

5 - Ağdam - Xankəndi dəmir yolu salındı

A) 1, 5, 3, 4, 2

B) 1, 5, 2, 4, 3

C) 4, 2, 1, 5, 3

D) 2, 3, 1, 5, 4

E) 3, 5, 1, 2, 4

20. Uyğunluğu seçin

1 - “Ağ liman”, “Şəhərin yay günləri”

2 - “Büllür sarayda”

3 - “Qətl günü”

4 - “Ağ dəvə”

5 - “Dostluq himni”

a - Q. Qarayev

b - Y. Səmədoğlu

c - Elçin

d - İ. Əfəndiyev

e - Anar

A) 1 - b, 2 - e, 3 - c, 4 - d, 5 - a

B) 1 - e, 2 - d, 3 - b, 4 - c, 5 - a

C) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - b, 5 - e

D) 1 - e, 2 - a, 3 - d, 4 - c, 5 - a

E) 1 - d, 2 - a, 3 - e, 4 - b, 5 - c

21. Uyğunluğu seçin

1 - Bakı - Qroznı neft kəməri

2 - Sabirabad su təchizatı

3 - Bakı - Aktau (Şevçenko)

4 - Bakı Ağır Eletrik Qaynaq Avadanlığı

a - 1982

b - 1983

c - 1983

d - 1984

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d

C) 1 - d, 2 - b, 3 - a, 4 - c

D) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b

E) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

22. Uyğunluğu seçin

1 - 1989 - cu il 16 iyul

2 - 1989 - cu il 15 sentyabr

3 - 1988 - ci il

4 - 1988 - ci il 17 noyabrdan 4 dekabra qədər

5 - 1989 - cu il 28 noyabr

a- AXC - nin təsis konfransı keçirildi

b- AXC rəsmən qeydə alındı

c- AXC - nin “Müvəqqəti” təşəbbüs mərkəzi yaradıldı

d- Meydan hərəkatı

e- XİK ləğv edildi

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d, 5 - e

B) 1 - e, 2 - a, 3 - b, 4 - d, 5 - c

C) 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b, 5 - e

D) 1 - b, 2 - e, 3 - d, 4 - c, 5 - a

E) 1 - c, 2 - b, 3 - d, 4 - e, 5 - a

23. Uyğunluğu seçin

1 - XİK ləğv olundu

2 - AXC - nin “Müvəqqəti təşəbbüs mərkəzi” yaradıldı

3 - AXC - nin təsis konfransı keçirildi

4 - AXC rəsmən qeydə alındı

5 - Prezident vəzifəsi təsis edildi

a - 1989 - cu il 15 iyul

b - 1988 - ci il

c - 1989 - cu il 28 noyabr

d - 1990 - cı il 19 may

e - 1989 - cu il 5 sentyabr

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a, 4 - e, 5 - d

B) 1 - b, 2 - c, 3 - e, 4 - d, 5 - a

C) 1 - a, 2 - e, 3 - c, 4 - b, 5 - d

D) 1 - e, 2 - a, - d, 4 - c, 5 - dE) 1 - d, 2 - e, 3 - b, 4 - c, 5 - a
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə