##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə13/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

##num= 13// level= 1// sumtest=18 // name= Azərbaycan xanlıqları //


1. İrəvandakı “Göy məscid”in Sərdar sarayı ilə ümumi cəhət:

A) Hüseynəli xanın göstərişi ilə inşa edilməsi

B) Məhəmməd xanın əmri ilə inşa edilməsi

C) Ağa Məhəmməd şah Qacarın yürüşləri zaman dağıdılması

D) Memar sərkər Əbdüləzimin rəhbərliyi ilə tikilməsi

E) XVIII əsrin I yarısında inşa edilməsi

2. XVIII əsrin 40 - cı illərinə aid deyil:

A) III Sam Mirzə üsyanının başlanması

B) Nadir şah Əfşarın öldürülməsi

C) Astarada rəiyyətin səfərbərliyə alınması

D) Hacı Çələbi üsyanın baş verməsi

E) Şahbağı döyüşünün baş verməsi

3. Hacı Çələbiyə aid deyil:

A) Kürəkçay müqaviləsinin bağlanması

B) Nadir şah Əfşarla toqquşması

C) Təbrizə yürüş etməsi

D) “Bayat savaşı” nda məğlub olması

E) Qəbələ və Ərəşin asılı hala salınması

4. Hansı daha əvvəl olmuşdur?

A) Gavduşan döyüşünün baş verməsi

B) Dərbəndin Quba xanlığına birləşdirilməsi

C) “Bayrat savaşı”nın baş verməsi

D) “Qızılqaya xəyanəti”nin baş verməsi

E) Salyanın Quba xanlığına birləşdirilməsi

5. Ağa Məhəmməd xan Qacarın Cənubi Qafqaza I hücumu üçün səciyyəvi deyil:

A) Bütün Şimali Azərbaycan xanlıqlarının tabe edilməsi

B) Şuşa qalasının mühasirəyə alınması

C) Tiflis şəhərinin tutulması

D) Şamaxı şəhərinin tutulması

E) Uğursuzluqla nəticələnməsi

6. Fətəli xan Əfşardan neçə il sonra Ağa Məhəmməd xan Qacar ilk dəfə Qarabağ xanlığına hücum etmişdir?

A) 35

B) 38

C) 36

D) 37

E) 39

7. Azərbaycan tarixinin XVI əsrin birinci yarısına aid ifadəni müvafiq olaraq müəyyən edin:

1 - Vəkil

2 - Darğa

3 - Naib

a - Rusiyanın Xəzəryanı bölgələrdə hökmranlığı dövründə mahalları idarə edirdi

b - Şahın dünyəvi və dini işlərdə tam hüquqlu müavini idi

c - Bəylərbəyi tərəfindən təyin edilərək mahalı idarə edirdi

d - Kələntərə tabe olmaqla şəhərdə asayişin qorunmasına başçılıq edirdi

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - d, 2 - a, 3 - c

C) 1 - a, 2 - c, 3 - b

D) 1 - b, 2 - d, 3 - c

E) 1 - c, 2 - b, 3 - a

8. XIX əsrin əvvəllərində baş vermiş Rusiya - Osmanlı müharibəsinə qədər Rusiyanın işğal etmədiyi Azərbaycan xanlıqları:

1 - Şəki

2 - İrəvan

3 - Gəncə

4 - Lənkəran

5 - Qarabağ

6 - Naxçıvan

A) 4, 5, 6

B) 1, 2, 6

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 4, 6

9. Fətəli xanın köçürmə siyasətinin məqsədləri:

1 - Daxili çəkişmələrə son qoymaq

2 - Quba xanlığının əhalisinin sayını artırmaq

3 - Xanlığın sərhədlərini möhkəmləndirmək

4 - Rus işğalının qarşısını almaq

5 - Ara müharbələrinə son qoymaq

6 - Şirvanda özünə dayaq yaratmaq

A) 2, 3, 6

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 6

D) 2, 3, 5

E) 2, 3, 4

10. Azərbaycanın şimalında yaranmış xanlıqlara aid deyil:

1 - Dərbənd

2 - Təbriz

3 - Gəncə

4 - Lənkəran

5 - Maku

6 - Urmiya

A) 3, 4, 6

B) 1, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 5, 6

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Nadirə qarşı Astara kəndlilərinin üsyanı

2 - Kirmanşah sülh müqaviləsinin bağlanması

3 - III Sam Mirzənin üsyanı

4 - Şahbağı döyüşünün baş verməsi

A) 2, 1, 4, 3

B) 2, 4, 1, 3

C) 1, 2, 4, 3

D) 1, 3, 2, 4

E) 4, 1, 2, 3

12. Xronoloji ardıcıllığı göstərin:

1 - Lənkəran xanlığının Quba xanlığından asılı hala düşməsi

2 - İbrahimxəlil xanla II İraklinin Gəncəni işğal etməsi

3 - Gavduşan döyüşünün baş verməsi

4 - Şamaxı xanlığının Şəki və Quba xanlığı arasında bölüşdürülməsi

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 3, 4, 2

C) 4, 3, 1, 2

D) 2, 1, 3, 4

E) 4, 3, 2, 1

13. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Sisianovun öldürülməsi

2 - Qarababa döyüşünün baş verməsi

3 - Quba xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi

4 - Aslandüz döyüşü

A) 2, 1, 3, 4

B) 3, 1, 2, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 1, 3, 4, 2

E) 1, 3, 2, 4

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Şamaxı xanlığının ləğvi

2 - Quba xanlığının ləğvi

3 - Lənkəran xanlığının ləğvi

4 - Şəki xanlığının ləğvi

5 - Bakı xanlığının ləğvi

A) 1, 3, 2, 4, 3

B) 2, 5, 4, 1, 3

C) 5, 1, 3, 2, 4

D) 4, 1, 2, 3, 4

E) 5, 2, 4, 1, 3

15. Uyğun variantı müəyyən edin:

I - Pənahəli xan

II - Məhəmməd Həsən Qacar

III - Qubalı Fətəli xan

IV - Kərim xan Zənd

1 - 1985 - ci ildə Lənkəran xanlığını asılı vəziyyətə saldı

2 - “Şiraz qonaqlığını” təşkil etdi

3 - “Xatın arxı” döyüşündə qələbə çaldı

4 - “Xatın arxı” döyüşündə məğlub oldu

5 - Bütün Azırbaycanı birləşdirdi

A) I – 3, II – 4, III – 1, IV – 2

B) I – 3. II – 5, III – 1, IV – 2

C) I – 2, II – 3, III – 5, IV – 4

D) I – 4, II – 1, III – 2, IV – 3

E) I – 5, II – 2, III – 3, IV - 1

16. Uyğun variantı müəyyən edin:

I - Gavduşan döyüşü

II - Xatın arxı döyüşü

III - Qəmşə döyüşü

IV - Şahbağı döyüşü

1 - II Sam Mirzə məğlub oldu

2 - Pənahəli xan Məhəmməd Həsən Qacara qalib gəldi

3 - Fətəli xan Əfşar zəndlərə qalib gəldi, İsgəndər xan öldürüldü

4 - Qubalı Fətəli xan məğlub oldu

A) I – 3, II – 1, III – 2, IV – 4

B) I – 2, II – 4, III – 3, IV – 1

C) I – 4, II – 2, III – 1, IV – 3

D) I – 4, II – 2, III – 3, IV – 1

E) I – 2, II – 3, III – 4, IV – 1

17. Hacı Davudun başçılığı ilə üsyanın nəticələrinə aiddir:

1 - Şabran, Xudat və Şamaxı üsyançıların əlinə keçdi

2 - Şamaxıdakı rus tacirlərinə zərər dəydi və ölənlərdə oldu

3 - Rusiya Hacı Davudun mübarizəsini hərtərəfli müdafiə etdi

4 - Üsyançıların başqa yerlərə hücumu bir nəticə vermədi

5 - Üsyançılara qarşı göndərilmiş cəza dəstələri Hacı Davud və Qazıqumuxlu

Surxay xanın başçılıq etdiyi üsyançılar tərəfindən darmadağın edildi

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 5

18. I Pyotrun yürüşü yarımçıq qoyub geri qayıtmasının səbəblərinə aiddir:

1 - Rus qoşunları içərisində yoluxucu xəstəliklərin yayılması

2 - İsveçlə yeni müharibə təhlükəsinin yaranması

3 - Bakının alınması zamanı Rusların xeyli itki verməsi

4 - Rusların Xəzəryanı ərazilərə basqın etməsinə Türkiyənin kəskin etirazları

5 - Hacı Davudun qoşun toplayıb rusların irəliləməsinin qarşısını almağa hazırlaşması

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4


Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə