##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə9/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

##num= 9// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycan XIV əsrin sonu – XV əsrdə feodal dövlətlər //


1. Qaraqoyunlu sülaləsinin banisi olmuşdur:

A) Bayram Xoca

B) Qara Məhəmməd

C) Əıi Şəkər bəy

D) Qara Yusif

E) Pir Həsən

2. Qara Yusiflə Cəlari Sultan Əhmədin arasındakı bağlaşmanın şərtini göstərin:

A) Teymurun tələbi ilə Misrə yürüş etməli idilər

B) Sultan Əhməd Təbrizə, Qara Yusif isə Bağdada yiyələnməli idi

C) Teymuri imperiyası onların arasında bölünməli idi

D) Sultan Əhməd Bağdada, Qara Yusif isə Təbrizə yiyələnməli idi

E) Qara Yusif Azərbaycana iddialarından əl çəkməli idi

3. Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşah müstəqil siyasət yeritməyə başladı:

A) 1447 - ci ildə Teymuri Şahruxun ölümündən sonra

B) 1435 - ci ildə Təbriz yaxınlığında İsgəndəri məğlubiyyətə uğratdıqdan sonra

C) 1436 - cı ildə hökmdar elan edildikdən sonra

D) 1453 - cü ildə Əcəm İraqını tutduqdan sonra

E) 1458 - ci ildə Teymurilərin mərkəzi Heratı tutduqdan sonra

4. 1412 - ci ilin sonunda Kür sahilindəki döyüşdə məğlubiyyətin Şirvanşah I İbrahim üçün nəticələrini göstərin:

A) Cəlairi Sultan Əhmədə sığınmağa məcbur oldu

B) Şirvanşah titulu daşımaqdan məhrum edildi

C) Əsir aparıldı, Təbrizdən bir daha Şirvana buraxılmadı

D) Qara Yusifə itaət eməklə, Şirvanı idarə etmək hüququ aldı

E) Ağqoyunlularla ittifaqa girməyə məcbur oldu

5. Allahın təbiətdə, əşyada, sözdə xüsusən insanda təcəssümünü əsas götürürdü.

A) Hürufilik

B) Məzdəkilik

C) Manilik

D) Sufilik

E) Xürrəmilik

6. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənə aiddir:

A) Azərbaycanın şimal və cənubunu vahid dövlətdə birləşdirdi.

B) Mərkəzləşmiş dövlət yaratdı, vergi islahatı keçirdi, Əbu Səidlə sülh bağladı. .

C) Tamğa vergisini ləğv etdi, Trabzonu tutub xəzinəsini ələ keçirdi.

D) Vergiləri artırdı. Əbu Səid və II Mehmet Fatehlə barışdı.

E) Mərkəzləşmiş dövlət yarada bilmədi, “Qanunnnamə hazırladı, Əbu Səidi məğlub etdi.

7. Qaraqoyunların qalib gəldiyi döyüşlərdən deyil:

1 - I Şənbi - Qazan

2 - Alaşerd

3 - Bağdad

4 - Sərdrud

A) 2, 4

B) 3, 4

C) 1, 3

D) 2, 3

E) 1, 4

8. Aşağıda göstərilənlər hansı döyüşün nəticəsi ilə bağlıdır?

1 - Miranşah öldürüldü

2 - Teymuri qüvvələr Azərbaycandan qovulub çıxarıldı

3 - Teymurilər məğlub oldular

A) Muş

B) II Şənbi - Qazan

C) Sərdrud

D) Kürsahili

E) I Şənbi - Qazan

9. Qaraqoyunlu dövlətinə aiddir:

1 - 1256 - 1357 - ci illərdə mövcud olmuşdur.

2 - Paytaxtı Təbriz idi.

3 - Əsasını Cahanşah qoymuşdur.

4 - 1410 - 1468 - ci illərdə mövcud olmuşdur.

5 - Osmanlı dövləti tərəfindən məhv edilmişdir.

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 4, 5

D) 2, 4

E) 2, 3

10. XIII - XIV əsrlərin memarlıq abidələrini göstərin:

1 - Qız qalası

2 - Nardaran qalası

3 - Darülmülk

4 - Naxçıvanda Gülüstan türbəsi

5 - Ramana qalası

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

11. Ağqoyunlu Uzun Həsənin Avropa dövlətləri ilə geniş əlaqələr yaratmaqda məqsədi:

1 - İlk növbədə ipək ticarətini sahmana salmaq

2 - Teymuri Əbu - səidə qarşı müttəfiq tapmaq

3 - Öz ordusuna top - tüfəng almaq

4 - Portuqallara qarşı onlardan hərbi yardım almaq.

5 - Osmanlı dövlətinə qarşı müttəfiq tapmaq

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Birinci Şənbi - Qazan döyüşü

2 - Teymurun Azərbaycana üçüncü yürüşü

3 - Sərdurut döyüşü

4 - Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının dağılması

A) 1, 3, 2, 4

B) 2, 4, 3, 1

C) 3, 1, 2, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 4, 2, 1, 3

13. Xronoloji ardıcıllıq gözlənilmişdir:

1 - Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının dağılması

2 - Çapaqçur döyüşü

3 - Bağdad yaxınlığında döyüş

4 - Teymurilərin Van şəhərini qarət etməsi

A) 2, 4, 3, 1

B) 2, 4, 1, 3

C) 1, 2, 4, 3

D) 2, 3, 1, 4

E) 4, 2, 1, 3

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Alaşkerd döyüşü

2 - Qara Yusiflə I İbrahim arasında Kür sahilində döyüş

3 - II Şənbi - Qazan döyüşü

4 - Şirvanşah I İbrahimin Təbrizə daxil olması

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 3, 1, 2

D) 3, 1, 3, 2

E) 4, 3, 2, 1

15. Uyğun variant müəyyən edin:

I. Qara Yulyq Osman

II. Cahanşah

III. Şirvanşah I İbrahiı

IV. Qara Yusif

1 - Dərbəndilər sülaləsinin əsasını qoydu

2 - Teymuri dövlətinin paytaxtı Heratı tutdu

3 - Ağqoyulu bəyliyinin əsasını qoydu

4 - Ağqoyulu dövlətinin əsasını qojdu

5 - Qaraqoyulu dövlətinin əsasını qoydu

A) I – 3, II – 2, III – 1, IV – 5

B) I – 4, II – 2, III – 1, IV – 5

C) I – 2, II – 5, III – 3, IV - 4

D) 1 – 1, II – 3, III – 4, IV – 2

E) I – 5, II – 4, III – 3, IV – 1

16. Uyğun variantı müəyyən edin:

I - II - Şənbi - Qazan döyüşü

II - Alaşkerd döyüşü

III - Sərdrud döyüşü

IV - Çapaqçur döyüşü

1 - Teymuri Miranşah öldürüldü

2 - Qaraqoyunlular ağır məğlubiyyətə uğradı

3 - Cəlairi Sultan Əhməd məğlub olub öldürüldü

4 - Qara Məhəmməd Əmir Teymuru məğlub etdi

A) I – 4, II – 3, III – 2, IV – 1

B) I – 2, II – 3, III – 1, IV – 4

C) I – 3, II – 2, III – 1, IV – 4

D) I – 1, II – 4, III – 3, IV - 2

E) I – 3, II – 2, III – 4, IV – 1

17. Xronoloji ardıcıllıq gözlənilmişdir:

1 - Malatya döyüşü

2 - Trabzonun fəthi

3 - Qoylu hisar döyüşü

4 - Otluqbeli döyüşü

A) 3, 2, 4, 1

B) 2, 3, 4, 1

C) 2, 3, 1, 4

D) 3, 2, 1, 4

E) 4, 2, 1, 3


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə