##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə2/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

##num= 2// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycan ərazisində tayfa ittifaqları və qədim dövlətlər //


1. E. ə III - II minillikdə Urmiya gölü hövzəsində meydana gəlmiş dövlət qurumlarını göstərin:

A) Aratta, Atropatena, Albaniya

B) Şumer, Akkad, Kuti

C) Manna, Kuti, Midiya

D) Aratta, Lullubi, Kuti

E) Kuti, Şumer, Manna

2. Manna və Midiya dövlətlərinin paytaxtları olmuşdur:

A) İzirtu, Ekbatan

B) Qəbələ, Qazaka

C) Bərdə, İzirtu

D) Qazaka, Ekbatan

E) Ekbatan, Subi

3. Azərbaycana türk dilli tayfaların birinci axını kimlərin adı ilə bağlıdır:

A) Şumerlərin

B) Albanların

C) Hunların

D) Sabirlərin

E) Skitlərin

4. Mannalıların dini görüşləri ilə bağlıdır:

A) Xocalıdan tapılan muncuq üzərindəki işarələr

B) Zivyədəki gümüş sini üzərindəki rəsmlər

C) Həsənlidə tapılmış qızıl camın üzərində təsvirlər

D) Keriftoda tapılmış yazılar

E) Qobustandakı qədim təsvirlər

5. Qavqamella döyüşündə iştirak etmiş tayfalarımız:

A) Alban, sak, kaspi, kadusi

B) Lullibi, kuti, turuki, su

C) Lullubi, alban, turuki, su

D) Elam, şumer, akkad, manna

E) Elam, naxç, gərgər, manna

6. Düzgün variant müəyyən edin:

l - Kiaksar

ll - ll Kir

lll - Ahşeri

lV - İranzu

1 - Üsyan nəticəsində öldürülmüşdür

2 - Əhəməni dövlətinin əsasını qoymuşdur

3 - Manna dövlətinə son qoymuşdur

4 - E. ə VIII əsrin ikinci yarısında mərkəzləşmiş dövlət yaratmışdır

A) I - 1, II - 4, III - 3, IV - 2

B) I - 2, II - 3, III - 1, IV - 4

C) I - 4, II - 3, III - 2, IV - 1

D) I - 3, II - 2, III - 1, IV - 4

E) I - 3, II - 1, III - 4, IV - 2

7. Kiaksarın dövründə:

1 - Manna Midiyanın tərkibinə daxil edildi

2 - Liviyaya son qoyuldu

3 - Urartu dövlətinin müstəqilliyinə son qoyuldu

4 - Babil Midiyaya birləşdirildi

5 - Assuriya Midiyaya son qoydu

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 1, 3

E) 1, 4

8. İskit mədəniyyətinin Manna mədəniyyətinə təsir göstərən tapıntılar:

1 - Qılınc dəstəyi və qın tiələri

2 - Şum alətləti və ayaqla hərəkətə gətirilən dulus çarxı

3 - Qızıl və gümüş ritonlar

4 - Kurqanlar və insan formalı daş heykəllər

A) 1, 3

B) 1, 4

C) 2, 3

D) 3, 4

E) 1, 2

9. Atropatenada yaşayan tayfalar:

1 - Müq

2 - Kaspi

3 - Kadusi

4 - Massaget

5 - Maq

6 - Skif

A) 1, 2, 3, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 2, 4, 5

E) 2, 4, 5, 6

10. Albaniyanın sitayiş etdikləri allahlara aiddir:

1 - Zevs

2 - Yağış

3 - İldırım

4 - Helios

5 - Külək

6 - Selena

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 4, 5

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Midiya dövlətinin süqutu

2 - Manna dövlətinin süqutu

3 - Əhəməni dövlətinin süqutu

A) 1, 3, 2

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 3, 1, 2

E) 2, 1, 3

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - II Sarqonun Mannaya “Böyük yüruşü”

2 - İranzunun ölümü

3 - Əhəmənilər dövlətinin süqutu

4 - Qavqamela (Cancal) döyüşü

A) 4, 3, 2, 1

B) 2, 1, 3, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 4, 2, 1

13. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Qaumatanın dövlət çevrilişi

2 - Maqneziya döyüşü

3 - II Kirin Tomiris tərəfindən öldürülməsi

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 1

C) 1, 3, 2

D) 3, 1, 2

E) 3, 2, 1

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - II Sarqonun “Böyük yürüşü”

2 - İranzunun hakimiyyətə gəlməsi

3 - Atropatena dövlətinin yaranması

A) 2, 3, 1

B) 1, 3, 2

C) 1, 2, 3

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 2

15. Uyğun variantı müəyyən edin:

I - Manna

II - Assuriya

III - İskit padşahlığı yaranmışdır

1 - Aratta dövlətinə son qoymuşdur

2 - E. ə. 590 - cı ildə süqut etmişdir

3 - E. ə. 605 - ci ildə süqut etmişdir

4 - E. ə. VII əsrdə yaranmışdır

A) I – 4, II – 3, III – 2

B) I – 2, II – 4, III – 3

C) I – 3, II – 1, III – 2

D) I – 2, II – 3, III – 4

E) I – 2, II – 3, III – 3

16. Düzgün variantı müəyyən edin:

l - Torpaq vergisi

ll - İri feodallar

lll - Orta və xırda feodallar

lV - Şərti torpaq

1 - Patrik

2 - Xaraq

3 - Xostaq

4 - Azad

A) I - 3, II - 4, III - 1, IV - 2

B) I - 2, II - 1, III - 3, IV - 4

C) I - 4, II - 3, III - 2, IV - 1

D) I - 2, II - 1, III - 4, IV - 3

E) I - 2, II - 3, III - 4, IV - 1

17. Dövlətləri xronoloji ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - Albaniya

2 - Manna

3 - Kuti

4 - Midiya

A) 3, 2, 4, 1

B) 4, 2, 1, 3

C) 3, 2, 1, 4

D) 2, 3, 1, 4

E) 3, 4, 2, 1


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə