##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə3/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

##num= 3// level= 1// sumtest=18 // name= Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması. İlkin feodal Alban dövləti. //


1. VII Əsrin 50 - ci illərində Cavanşirin ərəblərlə mübarizədə əsas müttəfiqi idi:

A) Bizans

B) Sasanilər

C) Xəzərlər

D) Hunlar

E) Alanar

2. Cavanşirə aid deyil:

A) Xəzər xaqanlığı ilə qohumluq əlaqəsinin yaradılması

B) Paytaxtın Bərdəyə köçürülməsi

C) III Yezdəgerdin müttəfiqi olması

D) İlk Mehrani hökmdar olması

E) Sui - qəsd nəticəsində öldürülməsi

3. Albaniyada iri fedallar adlanırdı:

A) Patrik

B) Dastakert

C) Xostaq

D) Azad

E) Patrisi

4. Alban memarlıq abidələri sırasına daxil deyil:

A) Torpaq qala

B) Çıraq qala

C) Govur qala

D) Gülüstan qalası

E) Cavanşir qala

5. Alban hökmdarı Vaçe üsyan etmişdir:

A) Sasani ağalığı və atəşpərəstliyə qarşı

B) Ərəb əsarəti və islama qarşı

C) Sasani ağalığı və islama qarşı

D) Monqol zülmünə və atəşpərəstliyə qarşı

E) Roma ağalığı və xiristanlığa qarşı

6. Albaniyanın Sasani tərkibinə qatılması haqqında məlumat verilir:

A) Strabonun əsərlərində

B) Kerifto adlı abidədə

C) Ərəb məlliflərinin əsərlərində

D) I Şapurun Nəqşi – Rüstəmdəki məbəd divarinda

E) Qobustanda tapılan daş kitabədə

7. Sasanilər:

1 - Xristianlığın yayılmasının qarşısını almaq

2 - Öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək

3 - İtaətdə olan xalqları itaətdə saxlamaqda vasitə kimi görürdülər

A) Zərdüştlüyü

B) Xristianlığı

C) Köçürmə siyasətini

D) Bütpərəstliyi

E) Müharibələri

8. Göstərilən hökmdarların uyğun olaraq aid olduğu dövlətlər:

I - Cavanşır

II - Xosrov Pərviz

III - Müaviyyə

IV - Aza

1 - Sasani

2 - Ərəb xilafəti

3 - Manna

4 - Albaniya

A) I - 2, II - 1, III - 4, IV - 3

B) I - 4, II - 2, III - 1, IV - 3

C) I - 3, II - 1, III - 4, IV - 2

D) I - 4, II - 1, III - 3, IV - 2

E) I - 4, II - 1, III - 2, IV - 3

9. Türk tayfalarının ikinci etnik axını zamanı Azırbaycanda məskunlaşan tayfalar:

1 - Hun

2 - Sak

3 - Sikit

4 - Sabir

A) 2, 4

B) 3, 4

C) 1, 2

D) 1, 4

E) 2, 3

10. Sasani və Roma imperiyası arasında baş verən döyüşlər:

1 – Dizirav

2 – Xalxal

3 – Avarayr

4 – Amid

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 1, 4

E) 2, 4

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Sasani dövlətinə ərəblərin son qoyması

2 – Kadisiyyə döyüşü

3 - Nəhavənd və Həmədan döyüşləri

4 - Sanatürkün Erməni çarlığına yürüşü

A) 4, 2, 3, 1

B) 4, 3, 2, 1

C) 2, 4, 1, 2

D) 3, 2, 4, 1

E) 2, 3, 1, 4

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Aquen kilsə məclisi

2 – Dizirav döyüşü

3 – Amid döyüşü

4 – Avarayr döyüşü

A) 3, 2, 4, 1

B) 2, 3, 1, 4

C) 1, 2, 3, 4,

D) 3, 2, 1, 4

E) 4, 2, 1, 3,

13. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1 – Mehranilərin Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi:

2 – Sasanilərin süqutu

3 – Mani hərəkatı

4 – Məzdəkin edamı

5– Aquen kilsə məclisi

A) 4. 3. 5, 1, 2

B) 5, 3, 4, 2, 1

C) 3, 5, 4, 1, 2

D) 3, 5, 4, 2, 1

E) 2, 1, 3, 5, 4

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Sasanilərin Albaniyada mərzibanlıq sistemni ləğv etməsi

2 - Məzdəkin öldürülməsi

3 - Cavanşirin hakimiyyətə gəlməsi

4 - I Şapurun Roma imperatoru Valerianı əsir alması

A) 2, 1, 4, 3

B) 4, 2, 1, 3

C) 1, 4, 2, 3

D) 2, 4, 3, 1

E) 4, 1, 2, 3

15. Uyğun variantları müəyyən edin:

I - Atropatena

II - Albaniya

III - Manna

IV - Assuriya

1 - Nineviya

2 - Qazaka

3 - İzurtu

4 - Qəbələ

5 - Ekbatan

A) I – 4, II – 2, III – 3, IV – 5

B) I – 5, II – 4, III – 3, IV – 2

C) I – 2, II – 4, III – 3, IV – 5

D) I – 2, II – 4, III – 3, IV – 1

E) I – 3, II – 2, III – 5, IV – 4

16. Göstərilənlər uyğun olaraq aiddir:

I - Girdiman dövlətinin yaranması

II - Mehranilər sülaləsinin süqutu

III - Sasanilərin süqutu

1 - 705

2 - 651

3 - VII əsr

4 - VI əsr

A) I – 3, II – 1, III – 2

B) I – 3, II – 1, III – 4

C) I – 2, II – 3, III – 1

D) I – 1, II – 3, III – 4

E) I – 1, II – 3, III – 2

17. Uyğunluq pozulmuşdur:

A) Haylandur hunları ilə müharibə aparmışdır –Alban hökmdarı II Vaçe

B) Məzdək öldürülmüşdür – Sasani şahı I Xosrovun dövründə

C) Sasanilər tərəfindən məğlub edilmişdir – I Vaçe

D) Amid döyüşündən sonar itirilmiş torpaqlar geri qaytardı – Alban hökmdarı – Urnayr

E) III Mömın Vaçaqanın Alban hökmdarı olmasına razılıq verdi – Sasani şahı Balaş

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Dzirav döyüşü

II - Amid döyüşü

III - II Həşdadsər döyüşü

1 - 653 - cü il

2 - 836 - cı il

3 - 359 - cu il

4 - 371 - ci il

A) I – 4, II – 3, III – 2

B) I – 2, II – 3, III – 1

C) I – 2, II – 3, III – 4

D) I – 1, II – 3, III – 2

E) I – 4, II – 1, III – 3


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə