##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə16/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

##num= 16// level= 1// sumtest=15 // name= Azərbaycanda kapitalist münasibələrinin inkişafı //


1. Bakı şəhərinin quberniya mərkəzinə çevrilməsindən Bakıda şəhər özünüidarəsinin yaradılmasına kimi neçə il keçmişdir?

A) 21

B) 20

C) 19

D) 26

E) 18

2. Qafqaz canişinliyi yaradıldıqdan neçə il sonra ləğv olundu?

A) 41

B) 35

C) 40

D) 39

E) 44

3. XIX əsrin ikinci yarısında çar Rusiyasının Azərbaycanda keçirdiyi burjua islahatlarına aid deyildir:

A) şəhər

B) inzibati - ərazi

C) məhkəmə

D) kəndli

E) hərbi

4. Çar hökumətinin 1870 - ci il 14 may «Əsasnaməsi»nin 1847 - ci il «Əsasnaməsi»ndən əsas fərqi:

A) Kəndlərin şəxsi asılılığının ləğv edilməsi, kəndlilərə öz pay torpaqlarını satın almaq hüququnun verilməsi

B) Sahibkar kəndlərin bəylərdən asılılığının rəsmləşdirilməsi

C) Kəndlilərə 5desyatın torpaq sahəsinin ayrılması

D) Dövlət kəndlilərinə toycu ödəmək şərti ilə dövlət torpaqlarından istifadə hüququnun verilməsi

E) Birinci sənəd, sahibkar, ikincisi isə dövlət kəndlilərinə aid idi

5. Zaqatala üsyanı Şeyx Şabanın rəhbərlik etdiyi Çar - Balakən üsyanından neçə il sonra başlanmışdır?

A) 43

B) 30

C) 32

D) 33

E) 23

6. 1870 - ci il kəndli islahatına aiddir:

1 - Hər bir kişiyə beş desyatin pay topağı verilməsi

2 - Kəndlilər 18 gün əvrəzə getməli idi

3 - Sahibkar kəndlilərin şəxsi asılılığı ləğv edildi

4 - Kəndlilərə pay torpağını almaq üçün dövlət borc pul verməli idi

5 - Kəndlilər müvəqqəti mükəlləfiyyətli adlandılar

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

7. XIX əsrin II yarısında kənd təsərrüfatının kapitalizmin inkişafına şərait yaratmışdır

1 - Ticarət əkinçiliyinin inkişafı

2 - Varlı kəndlilərin muzdlu əməkdən geniş istifadə etməsi

3 - Kənd təsərrüfatında xarici kapitalın hökmranlığı

4 - Əmtəə - pul münasibətlərinin genişlənməsi

5 - Qafqaz ipəkçilik stansiyasının açılması

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

8. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Qafqaz canişinliyinin yaradılması

2 - Komendant idarə üsulunun ləğvi. Ümumrusiya idarə siteminə keçilməsi.

3 - Cənubi Qafqazda inzibati və məhkəmə islahatı haqqında qanun

4 - Gürcüstan - imeretiya quberniyası və Xəzər vilayətinin lağv edilməsm

A) 1, 3, 2, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 3, 2, 1, 4

D) 3, 1, 2, 4

E) 1, 2, 3, 4

9. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Bakıda ilk parafin zavodunun istifadəyə verilməsi

2 - Rusiyanın ən iri misəritmə müəssisəsinin Gədəbəydə istifadəyə verilməsi

3 - Balaxanı neft mədənlərində icbari kəndli əməyinin ləğv edilməsi

4 - Suraxanıda ilk neft emalı zavodunun işə salınması

A) 2, 3, 1, 4

B) 3, 4, 1, 2

C) 4, 1, 3, 2

D) 1, 2, 4, 3

E) 4, 3, 2, 1

10. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Yelizavetpol quberniyasının yaradılması

2 - Quberniya mərkəzinin Şamaxıdan Bakıya köçürülməsi

3 - Bakıda şəhər islahatının keçirilməsi

4 - İrəvan quberniyasının yaradılması

A) 3, 4, 2, 1

B) 1, 3, 4, 2

C) 2, 3, 1, 4

D) 4, 2, 1, 3

E) 2, 1, 4, 3

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1 - «Nobel qardaşları» şirkətinin yaradılması

2 - Bakıda buruq üsulu ilə qazılan neft quyusunun ilk dəfə fantan vurması

3 - Neft sənayesində iltizam sisteminin ləğv edilməsi

4 - Biləcər - Petrovsk (Maxaçqala) dəmir yolunun istifadəyə verilməsi

A) 3, 4, 2, 1

B) 2, 3, 4, 1

C) 2, 1, 3, 4

D) 4, 3, 2, 1

E) 3, 2, 1, 4

12. Xronoloji ardıcıllıqı müəyyən edin:

1 - “Nobel qardaşları” şirkətlınin yaradılması

2 - Bakıda buruq üsuli ilə qazılan neft quyusunun ilk dəfə fontan vurması

3 - Neft sənaesində iltizam sisteminin ləğv edilməsi

4 - Qori şəhərində Cənubi Qafqaz müəllimlər Seminariyasının təçkili

A) 2, 4, 3, 1

B) 2, 3, 4, 1

C) 1, 4, 3, 2

D) 3, 4, 1, 2

E) 3, 2, 4, 1

13. Uyğun variantI myəyyən edin:

I - “Əkinci” qəzeti

II - “Kəşkül” qəzeti

III - “Əxbar” qəzeti

IV - “Azərbaycan” qəzeti (XIX əsr)

1 - Tiflisdə nəşd edilib, ilk dəfə “millət” ifadəsini işlətmiş

2 - Cənubi Azərbacanda nəşr edilmiş ilk qəzet (fars dilində nəşr edilib)

3 - Şimali Azərbaycanda mətbuatın əsasını qoymuşdur

4 - Şimali Azərbaycanda ilk həftəlik rayon qəzeti (Quba rayonunda nəşr edilib)

A) l - 4, ll - 1, lll - 3, lV - 2

B) l - 3, ll - 2, lll - 4, lV - l

C) l - 2, ll - 3, lll - 1, lV - 4

D) l - 3, ll - 4, lll - 1, lV - 2

E) l - 3, ll - 1, lll - 4, lV - 2

14. Azərbaycanda qaçaqların fəaliyyət göstərdiyi qəzaları müəyyən edin

1 - Qaçaq Kərəm

2 - Qaçaq Nəbi

A) Qazax, Zəngəzur,

B) Yelizavetapol, Zəngəzur

C) Zəngəzur, Şuşa

D) Qazax - Şuşa

E) Şuşa – Quba

15. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Dərbənd quberniyası

II - Şamaxı quberniyası

III - Yelizavetpol quberniyası

IV - Bakı quberniyası

1 - Azərbaycanda yaradılmış sonuncu quberniya

2 - Ləğvindən sonra ərazisinin bir hissəsinin Bakı quberniyasına qatılan quberniya

3 - 1859 - cu ildə Şamaxı zəlzələsindən sonra yaranan quberniya

4 - Azərbaycanda yaranan ilk ali dördsinifli məktəbin təsis edildiyi quberniya

A) I – 2, II – 4, III – 1, IV – 3

B) I – 4, II – 2, III – 1, IV – 3

C) I – 3, II – 4, III – 2, IV – 1

D) I – 2, II – 4, III – 3, IV – 1

E) I – 1, II – 3, III – 4, IV – 2


Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə