##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə24/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

##num= 24// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycan mədəniyyəti (1920 – 1940) //


1. İlk azərbaycan baleti:

A) “Qız Qalası”

B) “Koroğlu”

C) “Yeddi Qözəl”

D) “Nərgiz”

E) “Şahsənəm”

2. Bakı Universitetinin açılmasından neçə il sonra dünyada ilk konservatoriya açıldı?

A) 2 il

B) 1 il

C) 12 il

D) 4 il

E) 7 il

3. İlk səsli Azərbaycan filmi olmuşdur:

A) “Gilan qızı”

B) “Arşın mal alan”

C) “Bakılılar”

D) “Hacı Qara”

E) Mavi dəniz sahilində”

4. “Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasından neçə il sonra “Koroğlu” operası tamaşaya qoyulmuşdur:

A) 15

B) 27

C) 31

D) 29

E) 28

5. Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan bölməsi açılandan neçə il sonra Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitu fəaliyyətə başladı?

A) 32

B) 41

C) 38

D) 42

E) 26

6. Daha əvvəl baş vermişdir:

A) Şərq dünyasında ilk Konservatoriyanın açılması

B) Bakı Dövlət Universtetinin yaranması

C) Azərbaycanda ilk operanın yaranması

D) Şərqdə ilk demakratik respublikanın qurulması

E) Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulması

7. 1926 - cı ildə baş verməmişdir:

A) Bakıda ilk radio qurğusunun quraşdırılması

B) “Qızıl qələmlər” İttifaqının yaradılması

C) Bakıda I Ümumittifaq Türkoloji qurultayın keçirilməsi

D) Radiostansiyasının fəaliyyətə başlaması

E) Heç biri

8. Azərbaycanda ilk teatr binası tikildikdən neçə il sonra ilk opera Səhnəyə qoyulmudur?

A) 28

B) 15

C) 20

D) 35

E) 25

9. 1921 ci ilə aid deyil:

A) Latın qrafikalı əlifbaya keçid

B) Azərbaycanda Ali Rəssamlıq Məktəbinin açılması

C) Azərbaycan Pedoqoji İnsitutunun açılması

D) Azərbaycan Politexnik İnsitutunun açılması

E) Azərbaycanda Şərq dünyasında ilkKonservatoriyasının açılması

10. Qori Müəllimlər Seminariyasının bölməsi açılandan neçə il sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu fəaliyyətə başladı?

A) 52 il

B) 45 il

C) 38 il

D) 40 il

E) 42 il

11. 1920 - 30 - cu illərdə milli teatrın inkişafında böyük xidməti olmuş sənət xadimləri:

1 - Yaşar Nuri

2 - Nəsibə Zeynalova

3 - A. M. Şərifzadə

4 - H. Seyidbəyli

5 - Ü. Rəcəb

A) 3, 1

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 2, 3

E) 3, 5

12. 1923 - cü ildə Sovet Azərbaycanında yaradılmışdır:

1 - Din əleyhinə komissiya

2 - Savadsızlıqla mübarizə üçün Xüsusi Komitə

3 - “Azərbaycanı Öyrənən Cəmiyyət”

4 - Azərbaycan Rəssamlar ittifaqı

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 1, 2

D) 1, 3

E) 2, 3

13. Xronoloji ardıcıllığı müəyyn edin;

1 - Azərbaycan SSR - in II Konstitusiyasının qəbul edilməsi

2 - Zaqafqaziya Federasiyasının ləğv edilməsi

3 - Azərbaycanda kiril əlifbaya keçid

4 - Bakıda ilk radiostansiyasının fəaliyyətə başlaması

A) 3, 4, 1, 3

B) 2, 4, 1, 3

C) 1, 3, 4, 2

D) 4, 3, 2, 1

E) 4, 2, 1, 3

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - “Koroğlu” operasının tamaşaya qoyulması

2 - Bakıda Ümumittifaq Türkoloji qurultayın keçirilməsi

3 - Kiril əlifbasına keçirilməsi

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 2

C) 3, 2, 1

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 2

15. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Azərbaycan Kinostudiyasının yaranması

2 - “Koroğlu” operasının tamaşaya qoyulması

3 - Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının yaradılması

A) 1, 3, 2

B) 2, 1, 3

C) 3, 2, 1

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 1

16. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Azərbaycan SSR - də Latın qrafikalı əlifbaya keçid

2 - Azərbaycan Opera və Balet teatrının açılması

3 - Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının yaradılması

A) 1, 2, 3

B) 3, 2, 1

C) 2, 1, 3

D) 2, 3, 1

E) 1, 3, 2

17. Məntiqi ardcıllığı tamamlayın:

1 Bəhruz Kənkərli

1 - Rüstəm Mustafayev

3…

A) Əzim Əzimzadə

B) Hüseyn Cavad

C) Vurğun

D) Mikayıl Müşviq

E) Xan Şuşinski

##num= 25// level= 1// sumtest=16 // name= Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində //


1. Almaniyanın planına görə türk xalqları yaşayan ərazilərdə Almaniyadan asılı olaraq hansı dövlət yaradılmalı idi?

A) Şimali Qafqaz

B) Böyük Azərbaycan

C) Böyük Türküstan

D) Böyük Qafqaz

E) Cənubi Qafqaz

2. II Dünya müharibəsi illərində Sovet Azərbaycanından nə qədər adam cəbhəyə səfərbər edilmişdir?

A) 640 min nəfər

B) 1 milyona yaxın

C) 300 min nəfər

D) 123 min nəfər

E) 800 min nəfər

3. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülən ilk azərbaycanlı:

A) İdris Süleymanov

B) Mehdi Hüseynzadə

C) Qafur Məmmədov

D) Həzi Aslanov

E) İsrafil Məmmədov

4. SSRİ - nin müttəfiqləri olan ABŞ və İngiltərənin Qafqazla bağlı planı adlanırdı:

A) “Vilvet”

B) “Edelveys”,

C) “Barbarossa”

D) “İldırım sürətli”

E) “Ost”

5. I Dünya müharibəsi başlanandan neçə il sonra II Dünya müharibəsi başlandı?

A) 31

B) 21

C) 27

D) 25

E) 24

6. Həzi Aslanov ikinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhramanı adi alması haqqında fərman imzalandı:

A) 1942 - ci il

B) 1945 - ci il

C) 1944 ci il

D) 1992 - ci il

E) 1991 - ci il

7. Almanların Qafqaza hücum planı adlanırdı:

A) “Edelveys”

B) “Vilvet”

C) “Barbarossa”

D) “Ost”

E) “Overlord”

8. İkinci Dünya müharibəsində faşist Almaniyasının planlarına daxil idi:

1 - Qafqazı, xüsusi ilə Bakını və bütün Azərbaycanı işğal etmək

2 - Türkiyəni işğal etdikdən sonra Afrikaya qoşun çıxarmaq

3 - Cənubi Azərbaycan daxil olmaqla İranı zəbt edib İran körfəzinə və Hind okeanına çıxmaq

4 - Türkiyəni zəvt etdikdən sonra Ərəbistana qoşun çıxarmaq

5 - İngiltərənin ən zəngin müstəmləkəsi olan Hindistanı zəbt etmək

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4

9. Almaniyanın işğalçılıq planında Azərbaycanın xüsusi yer tutmasının səbəbi

1 – Azərbaycan sərvətləri

2 – Qərb və Şərq arasında strateji coğrafi mövqeyi

3 – Azərbaycanın Türkiyə ilə dil birliyinin mövcud olması

4 – Azərbaycanda alman məskənlərinin salınması

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 2, 3

D) 3, 4

E) 1, 2

10. İkinci Dünya müharibəsi illərində Bakıda istehsal olunurdu:

1 - “Kalaşnikov” avtomatı

2 - “YAK - 3” qırıcı təyyarası

3 - “Şpakin” pulemyotu

4 - “T - 34” tankları

5 - “Katyuşa” raketləri

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 3

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - 416 - cı atıcı diviziyasına “Taqanroq” fəxri adının verilməsi

2 - Həzi Aslanova birinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhramanı adının verilməsi

3 - SSRİ, ABŞ və İngiltərə dövlət başçılarının Tehran konfransı

4 - İsrafil Məmmədova Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adının verilməsi

A) 4, 2, 1, 3

B) 4, 1, 3, 2

C) 2, 4, 1, 3

D) 3, 2, 1, 4

E) 2, 4, 3, 1

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənedin:

1 - Faşist Almaniyası üzərində qələbə

2 - 416 - cı Azərbaycan diviziyasının təşkili

3 - SSRİ - nin İrana qoşun yeritməsi

A) 1, 2, 3

B) 3, 1, 2

C) 2, 3, 1

D) 3, 2, 1

E) 2, 1, 3

13. Xronoloji ardıcıllığ müəyyən edin:

1 - 416 - cı Azərbaycan diviziyasına”Taqanroq diviziyası” fəxri adının verilməsi

2 - İsrafil Məmmədovun Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülməsi

3 - Azərbaycan SSR - də hərbi vəziyyətin elan olması

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 2, 1

E) 1, 2, 3

14. Xronoloj ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - 402 - ci milli diviziyasının yaradılması

2 - Qafqaz uğrunda döyüşlərin başlnaması

3 - İkinci dünya müharibəsinin başlanması

4 - Zaqafqaziya Müsəlmanlarının Ruhani İdarəsinin təşkil olunması

A) 3, 1, 2, 4

B) 3, 2, 1, 4

C) 1, 3, 4, 2

D) 3, 1, 4, 2

E) 2, 3, 1, 4

15. İkinci Dünya müharibəsi illərində Azərbaycada yeni strateji xammal yataqları kəşf edən geoloq alimlər:

1 - Yusif Məmmədəliev

2 - Mirəli Qaşqay

3 - Mustafa Topçubaşov

4 - Şamil Əzizbəyov

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 1, 4

E) 2, 3

16. 1945 - ci illərə aid olanları seçin:

1 - SSRİ, ABŞ və İngiltərə dövlət başçılarının Tehran konfransı

2 - SSRİ, ABŞ və İngiltərə dövlət başçılarının Yalta (Kırım) konfrannsı

3 - Azərbaycan EA - nın təsis edilməsi

4 - SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin qərarı ilə Saqafqaziya Müsəlmanlarının

Ruhani İdarəsinin təşkil edilməsi

5 - Ziya Bünyadovun Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adını alması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5


Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə