##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.69 Mb.
səhifə22/27
tarix12.08.2018
ölçüsü0.69 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

##num= 22// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycanda Sovet dövlət aparatının təşkili. Xalq təsərrüfatının bərpası //


1. Ermənilərin iddia etdikləri “Türkiyə Ermənistanı” planlarını alt - üst etdi?

A) Mudros sazişi

B) Ərzincan müqaviləsi

C) Mart soyqırımı

D) AXC - nin de - fakto tanınması

E) Brest - Litovski müqaviləsi

2. Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyət başına gələməsindən neçə il sonra Azərbaycanda bolşeviklər hakimiyyətə gəldilər?

A) 4

B) 5

C) 2

D) 3

E) 6

3. Sovet Azərbaycanında 1920 - ci il 12 may dekreti ilə:

A) Silki və mülki rütbələr ləğv olundu

B) Xalq Komissarları soveti təşkil olundu

C) İlk konstitusiya qəbul olundu

D) İnqilab Komitəsi yaradıldı

E) Bolşeviklər hakimiyyətə gəldilər

4. Sənayeləşdirmə nəticəsində Azərbaycan SSRİ:

A) Kolxozlar yaradıldı

B) Aqrar respublikadan sənaye respublikasına çevrildi

C) İnkişaf etmiş sənaye respublikasına çevrildi

D) SSRİ - də I yerə çıxdı

E) Aqrar respublikadan aqrar - sənaye respublikasına çevrildi

5. Azərbaycanda kolxoz quruluşu yarandı:

A) Kollektivləşmə nəticəsində

B) Sənayeləşdirmə nəticəsində

C) Hərbi Kommunizmin siyasəti nəticəsində

D) Ərzaq sapalağı nəticəsində

E) Yeni iqtisadi siyasətə yeçid nəticəsində

6. Azərbaycan SSR - də təhsil sahəsində ilk tədbir:

A) Latın qrafikasından kiril qrafikasına keçid

B) Savadsızlığın ləğvi

C) Kirill qrafikasından ərəb qrafikasına keçid

D) Kitabların rus dilindən Azərbaycan dilinə çevrilməsi

E) İlk qəzetlərin yaradılması

7. Ərzaq sapalağı üçün səciyyəvidir:

A) Zorakı metodlarla həyata keçirilməsi

B) Yalnız fəhlələrdən alınması

C) Ticarət azadlığının verilməsi

D) Ərzaq satışının sərbəstləşdirilməsi

E) Kollektivləşdirmə illərində həyata keçirilməsi

8. Sovet Azərbaycanının XX əsrin 20 - ci illərin sonu 30 - cu illərinin əvvəlləri tarixini xarakterizə edir:

A) Naxçıvanla Azərbaycanın digər torpaqları arasında olan sərhədlərin bağlanması

B) Naxçıvan sərhədlərinin və gələcək statusunun qəti olaraq müəyyən edilməsi

C) Şərur Dərələyəzin qeyri - şərtsiz Ermənistana verilməsi

D) Sənayeləşdirmə xəttinin elan olunması

E) Elliklə kollektivləşmənin başa çatması

9. 1921 - ci il martın 16 - da RSFSR - lə Türkiyə arasında imzalanmış müqavilənin şərtlərinə aiddir:

1 - Azərbaycanın himayəçiliyi altında Naxçıvanın muxtar ərazi olmasına icazə verməsi

2 - Zəngəzurun Ermənistana verilməsi

3 - Türk qoşunlarının Ermənistan ərazisini tərk etməsi

4 - Azərbaycanın Naxçıvan mahalını III dövlətə güzəştə getməməsi

5 - Türkiyə qoşunlarının naxçıvan mahalını tərk etməsi

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 4, 5, 2

10. Azərbaycanın formal müstəqilliyinə son qoyuldu:

1 - ZSFSR - nin təşkili ilə

2 - DQMV - nin yaradılması ilə

3 - SSRİ - nin təşkili ilə

4 - Naxçıvanın MSSR - nin yaradılması ilə

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 1, 2

E) 3, 4

11. 1921 - ci ildə Azərbaycanda qadağan edilmiş partiyalar:

1 - ADP

2 - Əhrar

3 - Ak(b) P

4 - Birlik

5 - Müsavat

6 - İttihad

A) 2, 4, 5

B) 1, 5, 6

C) 2, 5, 6

D) 2, 3, 4

E) 2, 1, 4

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı XKS - nin yaranması

2 - Azərbaycan SSR XKS - nin yaranması

3 - Azərbaycan SSR - in birinci sovetlər qurultayının çağrılması

4 - Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin “Torpaq haqqında” dekreti

A) 3, 1, 4, 2

B) 2, 1, 3, 4

C) 1, 3, 2, 4

D) 4, 3, 1, 2

E) 1, 2, 4, 3

13. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Naxçıvan MSSR - in yaradılması

2 - SSRİ - in yaradılması

3 - ZSFSR - in yaradılması

A) 3, 2, 1

B) 2, 1, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 1, 2

E) 1, 2, 3

14. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1 - DQMV - nin təşkili

2 - Naxçıvan MSSR - nin təşkili

3 - ZSFSR - nin ləğvi

A) 1, 3, 2

B) 3, 2, 1

C) 2, 1, 3

D) 3, 1, 2

E) 1, 2, 3

15. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Azərbaycanda «çanaq» vergisinin qoyulması

2 - Azərbaycanda ərzaq çapalağının tətbiq olunması

3 - Azərbaycanda ərzaq vergisinin tətbiq olunması

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 3, 1

E) 3, 2, 1

16. Azərbaycanda sənayeləşdirmə dövründə üstünlük verilən əsas sənaye sahələri:

1 - Yüngül

2 - Neft

3 - Elektrikləşmə

4 - Hərbi

A) 1, 2 2, 3

B) 2, 4

C)

D) 1, 3

E) 3, 1

17. 1920 - ci illərə aiddir:

1 - SSRİ EA - nın Azərbaycan fililalının təşkili

2 - Azərbaycanı öyrənən cəmiyyətin yaranması

3 - Kinostudianın yaranması

4 - «Koroğlu» operasının tamaşaya qoyulması

A) 1, 3

B) 2, 3

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 2, 4


Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə