Giresun mesleki ve teknik anadolu lisesi 2017-2018 EĞİTİm yili siniflar tarih dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik planYüklə 284,25 Kb.
səhifə2/3
tarix22.01.2018
ölçüsü284,25 Kb.
#39455
1   2   3K A S I M

III


I9.2.3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.III. Kuşatıcı (cihanşümul) imparatorluklar (Mısır, Hitit); IV. Kuşatıcı olmayan imparatorluklar (Yeni Asur, Yeni Babil, Pers). Örnek olarak verilen siyasi yapıların tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.

2. Şehir (site) devletleri

a1. Mısır ve Hitit İmparatorlukları

b.Asur, Babil ve Pers İmparatorlukları


1. Ders Kitabı

2. Öğretmen El Kitabı

3. Konuyla İlgili Yayınlar

4 Sesli ve Görüntülü Eğitim Araçları

5. Harita ve Atlaslar

6. Türk Milli Kültürü

(İbrahim Kafesoğlu)EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.II

b)Yukarıda anılan siyasi organizasyon türleri; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak I. Gücün meşruiyet kaynakları; II. Gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç);

3. İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı

4. İlk Siyasi Organizasyon Türleri

a. Mezopotamya Medeniyeti

b. Yunan Medeniyeti

c. Hitit ve Urartu Medeniyeti

d. Pers Medeniyeti

e. Mısır Medeniyeti

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.IV


I

Hedef: Elde edilen bilgilerin ölçülüp değerlendirilmesi.

Davranışlar: Bireysel olarak öğrencilerin başarı düzeylerinin tespiti, anlaşılamamış konuların belirlenmesi. Eksik görülen konuların tamam hale getirilmesi.


I. Yazılı Sınav

II

9.2.3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.

III. Güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu (tiranlık, aristokrasi, oligarşi, monarşi, demokrasi, cumhuriyet, imparatorluk) temaları çerçevesinde ele alınır.

5. İlk Devletlerde Askerî, Sosyal ve Ekonomik Yaşam

1. Anlatım

2. Tartışma,

3.Soru-cevap

4. Beyin Fırtınası

5. Not tutturma

6.Tekrarlama

7.Harita Okuma
7.Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi

(Osman Turan)8.İslam Ansiklopedisi

(Diyanet Vakfı)9.Selçuklular- Türk İslam Devletleri

(Erdoğan Merçil)10. İslami Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Aydemir, A. (2006),

11.Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: Devlet Matbaası. .Bayur, Y. H. (1930),

12.Sorularla Eski Türk Tarihi(Ali Ahmetbeyoğlu)

13.Selçuklu Tarihi, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları. Kafesoğlu, İ. (1972),

14.İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu. . Ögel, B. (2014),

15.Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun Kitabevi. Togan, Z. V. (1981),YARDIMSEVERLİK

VI


9.2.4. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.


Sözlü ve yazılı hukuk kategorilerine ve bunların kaynaklarına (akıl, gelenek ve kutsal kitaplar) ilişkin tarihî örnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku, Tevrat) ele alınır.

Ç. KANUNLAR DOĞUYOR

1. Hammurabi Kanunları

2. Hitit Kanunları

3.On Emir (Tevrat)II


9.2.5. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.


a)Erken İlk Çağ’da insan-tabiat ilişkisinde insanın tabiata hükmeden bir konumda olmadığı vurgulanır.

b)Konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarının Erken İlk Çağ’dan itibaren birbirlerini tamamlayan ve coğrafi şartlara bağlı olarak tercih edilen hayat tarzları olduğu vurgulanır.


D. DOĞA, İNSAN VE GÖÇ


A R A L I K


II

c) Erken İlk Çağ’da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebepleri (geçim imkânını kaybetme, iklim değişikliği, politik değişiklikler, inanç nedeniyle baskı altına alınma), belli başlı tarihî örneklerle (Ege Göçleri, İç Asya’dan göçler, Filistin’den Yahudi sürgünleri, ilk Hıristiyanların Roma baskısından kaçmaları) ele alınır.

1. Toplulukların Yeni Coğrafyalara Hareketleri

2. Ege Göçleri

3.İç Asya Göçleri,

a. Türk Göçleri

b. Yahudilerin Göçleri

c. Hırıstiyanların Göçleri
II

ç)Erken İlk Çağ’daki başlıca tüccar kavimler (Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar, Soğdlar, Yahudiler) ve faaliyet bölgeleri harita üzerinde tanıtılır. Bu toplulukların siyasi tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.


4. İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.
II

I


9.2.6. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar.
a)MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’da hüküm sürmüş siyasi teşekküller harita ve eş zamanlı tarih şeridi üzerinde gösterilir.


E-DEVLETTEN İMPARATORLUĞA (MÖ 350-MS 1250)

1. İmparatorluklarda Gücün Meşruiyet Kaynağı

a. Makedonya Krallığı ve Büyük İskender

b. Roma İmparatorluğu

c.Sasani İmparatorluğu

d. Çin İmparatorluğu

e. Moğol İmparatorluğu

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.

II


b) Yukarıda bahsedilen siyasi organizasyonlar; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç), güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele alınır.

2. İmparatorluklarda Askerî, Sosyal ve Ekonomik Durum

a. Makedonya Krallığı ve Büyük İskender

b. Roma İmparatorluğu

c.Sasani İmparatorluğu

d. Çin İmparatorluğu

e. Moğol İmparatorluğu

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.III


I


c) Söz konusu siyasi organizasyonlar, şu tanımlamalar altında örneklerle ele alınır: I. Kuşatıcı (cihanşümul) imparatorluklar (Çin, Büyük İskender İmparatorluğu, Romaİmparatorluğu, Sasaniler); II. Kuşatıcı olmayan imparatorluklar (Moğol İmparatorluğu) ve III. Feodal siyasi yapılar. Örnek olarak verilen siyasi yapıların tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.

3. İmparatorluklarda Yönetim Organizasyonu

a. Makedonya Krallığı ve Büyük İskender

b. Roma İmparatorluğu

c.Sasani İmparatorluğu

d. Çin İmparatorluğu

e. Moğol İmparatorluğu

f. Feodalizm

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.
II

9.2.7. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar.


a) İlk Çağ’ın sonları ve Orta Çağ’da çıkartılan önemli kanun metinlerine (Roma hukuku, Justianus Kanunları, Cengiz Yasası) kısaca değinilir.

b) Seçme örnek ve uygulamalardan hareketle (kanunnameler, aile ve iş akitleri, ceza infaz yöntemleri), insan topluluklarının kültür ve gelişmişlik düzeyleri ile sosyal yapılarının evrensel hukuk ilkelerinin uygulanmasını farklılaştırdığı vurgulanır.

F-KANUNLAR GELİŞİYOR

1. a. Roma İmparatorluğu

1. 12Levha Kanunları

2.Justinianus Kanunları

b. Moğol İmparatorluğu

1. Cengiz Yasası
ADALET

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.A R A L I KIV

I9.2.8. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da konar-göçer ve yerleşik hayat tarzları ile askeri organizasyon biçimleri arasındaki bağlantıları analiz eder.a)Asya ve Avrupa’da var olmuş askerî organizasyon türleri teşkilat, teçhizat (başlıca harp aletleri ve silahlar) ve doktrin (strateji ve taktikler) açısından ele alınır. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’daki askerî yapılara değinilirken bağımsız ya da ücretli hür savaşçı toplulukların düzenli ve disiplinli ordulara dönüşmesinin devletleşme süreciyle gerçekleştiği vurgulanır.G-İLK VE ORTA ÇAĞ’DA ORDU

1. Teşkilat

a. Mezopotamya

b. Mısır

c. Hitit

d. Pers

e. Roma

2. Teçhizat

1. Anlatım

2. Tartışma,

3.Soru-cevap

4. Beyin Fırtınası

5. Not tutturma

6.Tekrarlama
1. Ders Kitabı

2. Öğretmen El Kitabı

3. Konuyla İlgili Yayınlar

4 Sesli ve Görüntülü Eğitim Araçları

5. Harita ve Atlaslar

6. Türk Milli Kültürü

İbrahim Kafesoğlu)II

Hedef: Elde edilen bilgilerin ölçülüp değerlendirilmesi.

Davranışlar: Bireysel olarak öğrencilerin başarı düzeylerinin tespiti, anlaşılamamış konuların belirlenmesi. Eksik görülen konuların tamam hale getirilmesi.


II. Yazılı Sınav
O C A K


II


9.2.8. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da konar-göçer ve yerleşik hayat tarzları ile askeri organizasyon biçimleri arasındaki bağlantıları analiz eder.

b) Yerleşik ve konar-göçer toplulukların savaşma pratikleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler bu toplulukların sosyo-ekonomik yapılarıyla ilişkilendirilerek ele alınır.

3. Doktrin (Strateji ve Taktik)

4.Yerleşik ve Konar-göçerler Arasındaki Savaşlar

1. Anlatım

2. Tartışma,

3.Soru-cevap

4. Beyin Fırtınası

5. Not tutturma

6.Tekrarlama

7. Araştırma


7.Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi

(Osman Turan)8.İslam Ansiklopedisi

(Diyanet Vakfı)9.Selçuklular- Türk İslam Devletleri

(Erdoğan Merçil)10. İslami Kaynaklara Göre Peygamberler,

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Aydemir, A. (2006),11.Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: Devlet Matbaası. .Bayur, Y. H. (1930),

12.Sorularla Eski Türk Tarihi(Ali Ahmetbeyoğlu)

13.Selçuklu Tarihi, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları. Kafesoğlu, İ. (1972),

14.İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu. . Ögel, B. (2014),

15.Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Enderun Kitabevi. Togan, Z. V. (1981),
Giresun Müzesi Ziyareti


II

9.2.9. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.


a) Tarım ekonomisinde istihdam edilen farklı emek türleri (hür köylü, toprağa bağlı köylü, serf ve köle emeği) üzerinde durulur.


H-. TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ

1. Artı Üründen Sosyal Sınıflara


II


I

b) Tarıma dayalı ekonomilerde artı ürünün bölüşümü ile toprak mülkiyeti ve vergilendirmenin siyasi ve sosyal organizasyonların (monarşi, feodalite, tabakalı toplum, kast sistemi) oluşmasındaki işlevleri ele alınır.

c) İnsan ve hayvan gücüne dayalı tarımsal üretim kapasitesininsınırlılığı ile toplumsal düzenin gelenekçi yapısı arasındaki ilişkiye değinilir.

2. İlk ve Orta Çağ’da Toplumsal Tabakalaşma

3. İlk ve Orta Çağ’da Tarımsal Üretim

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.

II

ç)İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da Asya ve Avrupa arasındaki ticarete konu olan mallara, nakliye araçlarına, ticaret mekânlarına (agora, arasta, karum, çarşı, han, ribat-kervansaray) ve madeni paralara değinilir.

4. İlk ve Orta Çağ’da TicaretYARDIMSEVERLİK

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.III


I

d) Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu’nun dünya ticaretindeki rollerine ve bu yollara hâkim olma mücadelelerinin gerekçelerine vurgu yapılır. Söz konusu ticaret güzergâhları harita üzerinde gösterilir.

5. İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları
EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.

II

9.2.10. Yazının icadı sonrasında gelişen yazılı kültürlerin ve bilimsel çalışmaların; insanın ve medeniyetlerin tarihselliklerinin süreklilik kazanmasındaki rollerini kavrar.


a) Yönetim işleri, vergi kayıtları ve ticaret muhasebesinde yazının kullanılmasının etkilerine değinilir.

b) Yazılı kültürlerin ve bu kültür çevrelerinde etkili olan dillerin (Sanskritçe, Latince, Yunanca, Arapça, Pehlevice-Farsça, Türkçe, Çince) yüzyıllar boyunca farklı kavimleri çeşitli medeniyetler etrafında birleştirdiği vurgulanır.

I-YAZININ GELİŞİMİ

1- Piktografik Yazı

2- Yazılı Kültürün Başlaması


EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.Ş U B A T


II


I

c) Kadîm tıp, astronomi ve coğrafya bilimlerinin modern zamanlardaki uygulamalı fen bilimlerinden ne tür farklılıklara sahip olduğu bilimin amacı, konusu ve yöntemi açılarından ele alınır.

1. İlk Çağ’da Bilim

2. İlk Çağ medeniyetlerinin bilimsel birikime katkıları

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.


III. ÜNİTE : İLK ve ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA Kazanım sayısı: 6 Ünitenin Program içindeki payı : % 16,7 Üniteye plan içinde ayrılan zaman : 11 Ders Saati
Ş U B A TIIII9.3.1. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır


Türk adının anlamı açıklanarak İlk ve Orta Çağlarda Türk topluluklarının Asya’da yaşadıkları ve hâkim oldukları alanlar harita üzerinde gösterilir. Bu topluluklarla ilgili başlıca gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir.

A.AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ

1. Orta Asya Kültür Merkezleri

2. Orta Çağ’da Türk Devlet ve Toplulukları

1. Anlatım

2. Tartışma,

3.Soru-cevap

4. Beyin Fırtınası

5. Not tutturma

6.Tekrarlama

7. Araştırma
VATANSEVERLİK

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.
III

I9.3.2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.


a) Birer boy birliği (boylar federasyonu) olarak Asya Hun, Kök Türk ve Uygur Devletleri, gücün meşruiyet kaynağı (Gök Tengri ve Kut inançları); gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, konar-göçer hayat tarzı, soy dayanışması ve silahlı güç); güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu (kurultay, doğu-batı ayrımı ve ülüş ilkesi) temaları çerçevesinde ele alınır. Bu devletlerin siyasi tarihlerine ayrıntılı şekilde girilmez.
B-BOYLARDAN DEVLETE

1. Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı

EBA Ders anlatımından faydalanılacaktır.Yüklə 284,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin