Gsc “Azərbaycan Hava Yolları”

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 325.59 Kb.
səhifə3/3
tarix13.12.2018
ölçüsü325.59 Kb.
1   2   3

2.3.5. Tələbənin sərbəst işi (TSİ) və nəzarət növləri.

Həftə

nin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)

Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin №-si

1

2

3

4

5

1

1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

1

1 №-li laboratoriya dərsi

2

CN

1

1

2 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

2

3 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

2

2

1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

2

2

4 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

2

2

1 №-li məşğələ dərsi

2

CN

2

3

5 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

3

3

2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

3

3

2 №-li laboratoriya dərsi

2

CN

3

3

6 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

3

1

2

3

4

5

4

7 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

4

4

3 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

4

4

8 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

4

4

2 №-li məşğələ dərsi

2

CN

4

5

9№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

5

5

4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

5

5

3 №-li laboratoriya dərsi

2

CN

5

5

10 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

5

6

11 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

6

6

5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

6

6

12 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

6

6

3 №-li məşğələ dərsi. Kollokvium №1

2

CN

6

7

13 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

7

7

4 №-li laboratoriya dərsi

2

CN

7

7

14 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

7

7

6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

7

8

15 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

8

8

16 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

8

8

7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

8

8

4 №-li məşğələ dərsi

2

CN

8

9

17 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

9

9

5 №-li laboratoriya dərsi

2

CN

9

9

18 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

9

9

8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

9

10

19 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

10

10

20№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

10

10

9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

10

10

5 №-li məşğələ dərsi. Kollokvium №2

2

CN

10

11

21№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

11

11

6 №-li laboratoriya dərsi

2

CN

11

11

22 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

11

11

10 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

11

12

23 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

12

12

24 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

12

12

6 №-li məşğələ dərsi

2

CN

12

13

25 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

13

13

7 №-li laboratoriya dərsi

2

CN

13

13

26 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

13

14

27 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

14

14

28 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

14

14

7 №-li məşğələ dərsi. Kollokvium №3

3

CN

14

15

29 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

15

15

8 №-li laboratoriya dərsi

1

CN

15

15

30 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

15
Fənn üzrə cəmi

90*CN – cari nəzarət (laboratoriya dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar.

3.1. Tövsiyə olunan ədəbiyyat.

Əsas ədəbiyyat.

 1. Левичев В.Г. Радиопередающие и радиоприемные устройства. – М.: Воениздат, 1974.

 2. Павлов Б. А., Вилесов Л. Д., Филатов В. Н. Генераторы с внешним возбуждением: Учеб. пособие / СПбГУАП. СПб., 2003. 28 с.: ил.

 3. Проектирование и техническая эксплуатация радиопередающих устройств / М.А. Сиверс, Г.А. Зейтленок, Ю.Б. Несвижский и др.: Учебное пособие для вузов – М.: Радио и связь, 1989. – 368 с.: ил.

 4. Ворона В.А. Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета. – М.: Горячая линия - Телеком, 2007.

 5. Палшков В.В. Радиоприемные устройства. Учебное пособие. – М.: Радио и связь, 1984.-392с., ил.

 6. Həsənov A.R., Abdullayev X.İ. Siqnalların qəbulu və işlənməsi qurğularının hesabatı və layihələn­diril­məsi: kurs layihələrinin yerinə yetirilməsi üçün dərs vəsaiti. Бakı: МАА, 2009, 210с.

 7. Пашаев А.М., Гасанов А.P. Антенны и распространение радиоволн. - Б.:НАА, 2007, стр.186.

 8. Пашаев А.М., Гасанов А.P., Джафаров Дж.Г., Исмаилзаде Г.И. Антенно-фи­дер­ные устройства. / Руководство к выполнению лабораторных работ. -Баку : НАА , 1998 г.

 9. Paşayev А.М., Həsənov А.R. Antena-fider qurğuları / laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün dərs vəsaiti –Bakı, МАА, 2010, 117s., şəkilli.


Əlavə ədəbiyyat.


 1. Paşayev A.M., Həsənov A.R. Radiotexniki siqnallar və dövrələr. Bakı, МАА, 2005, -274s., şəkilli.

 2. Paşayev A.M., Həsənov A.R. Harmonik siqnalların qeyri-xətti və parametrik çevrilmələri. Bakı, MAA, 2008, 206s., şəkilli.3.2. Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı
Adı

Mövzu planı üzrə mövzunun şifri

Miqdarı

1

Slaydlar
Elektron

2

Laboratoriya stendləri
7

3

Fənnin öyrənilməsinə dair metodiki göstərişlər
Elektron və çap nüsxəsi

4

Fənn üzrə kurs işlərinin yazılmasına dair metodiki göstərişlər
Elektron və çap nüsxəsi


3.3 İmtahan suallarının nümunələri

1.GSC “Azərbaycan Hava Yolları”GSC “Azərbaycan Hava Yolları”2.GSC “Azərbaycan Hava Yolları”GSC “Azərbaycan Hava Yolları”3.GSC “Azərbaycan Hava Yolları”GSC “Azərbaycan Hava Yolları”4.GSC “Azərbaycan Hava Yolları”GSC “Azərbaycan Hava Yolları”5. GSC “Azərbaycan Hava Yolları”GSC “Azərbaycan Hava Yolları”6.GSC “Azərbaycan Hava Yolları”GSC “Azərbaycan Hava Yolları”7. Kənardan həyəcanlanan generatorun aktiv elementinin giriş müqaviməti GSC “Azərbaycan Hava Yolları”8. İstifadəçinin müqaviməti kənardan həyəcanlanan generatorun aktiv elementinin optimal yük müqavimətinə GSC “Azərbaycan Hava Yolları”9. Hansı rejimdə işçi nöqtə VAX-ın xətti hissəsinin ortasında yerləşdirilir?10. Kəsmə bucağının 180 dərəcə qiyməti hansı rejimə uyğun gəlirGSC “Azərbaycan Hava Yolları”11. GSC “Azərbaycan Hava Yolları”12. Kəsmə bucağının 90 dərəcə qiyməti hansı rejimə uyğun gəlirGSC “Azərbaycan Hava Yolları”13. GSC “Azərbaycan Hava Yolları”14. Yük dövrəsində ayrılan faydalı gücün mənbədən sərf olunan gücə nisbəti necə adlanırGSC “Azərbaycan Hava Yolları”15. GSC “Azərbaycan Hava Yolları”16. GSC “Azərbaycan Hava Yolları”17. GSC “Azərbaycan Hava Yolları”18. Güc gücləndiricisinin yükü çıxış cərəyanının hansı harmonikasının tezliyinə köklənirGSC “Azərbaycan Hava Yolları”19. Tezliyin iki dəfə artırılması üçün istifadə olunan vurucunun yükü çıxış cərəyanının hansı harmonikasının tezliyinə köklənirGSC “Azərbaycan Hava Yolları”20. GSC “Azərbaycan Hava Yolları”
Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə