Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Merkez ve Bölge MüdürlükleriYüklə 0,51 Mb.
səhifə1/3
tarix14.01.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#37691
  1   2   3Solmaz


Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.


Merkez ve Bölge Müdürlükleri

İstanbul Merkez : (212) 249 4062

İzmir Bölge Md. : (232) 463 6516

Mersin Bölge Md. : (324) 237 8606

Ankara Bölge Md. : (312) 417 8660

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİTARİH : 12.08.2005

SİRKÜLER : 2005-59

SEKTÖR : GENEL

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİNDE KULLANILAN

FÜMİGASYON, ISIL İŞLEM VE ISPM 15 STANDARDI


İlgi: 06.12.2004 tarihli 2004/51 sayılı sirküler.

30.12.2004 tarihli 2004/57 sayılı sirküler.

07.03.2005 tarihli 2005/13 sayılı sirküler.

09.03.2005 tarihli 2005/16 sayılı sirküler.


Bilindiği üzere, Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Maddelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik 04.05.2004/25452 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girsede, yapılan Yönetmelik değişiklikleri ile yürürlük tarihi 01.01.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bugüne kadar yayımlanan ilgi sirkülerlerimizde anılan Yönetmelik ve yapılan değişiklikler duyurulmuştur. Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi uygulamasında kullanılan Fümigasyon, Isıl İşlem ve ISPM 15 Standardı hakkında araştırma raporu ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.
SOLMAZ
Sirkülerle ilgili sorularınız için :

Semih SÜTÇÜ : semihs@solmaz.com.tr

Bekir ODABAŞI : bekiro@solmaz.com.tr

FÜMİGASYON, ISIL İŞLEM VE ISPM 15 STANDARDI
ISPM 15 Standardı kapsamında Fümigasyon ve Isıl İşlem

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002 de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlar la ilgili olarak, ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek için oluşturulacak yapının kurulması gerektiğinden 04.5.2004 Tarihli Resmi Gazete’de 1.1.2006.’da yürürlüğe girmek üzere bitki sağlığı önlemlerine yönelik ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi hakkında yönetmelik yayımlanmıştır. Bu kapsamda ahşap ambalaj malzemelerinin yurtdışı ve yurtiçi sirkülasyonunda zararlı organizmaların taşınmasını ve yayılmasını önlemek için yapılacak ısıl işlem veya metil bromür uygulaması sonucunda, ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi standardının oluşturulması ve ahşap ambalaj malzemesi üreticilerinin bitki sağlığı güvencesi ile öngörülen şartlara uyduğunu gösteren işaret kullanma izni verilmesi ile ilgili hususları içermektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002 de yayımlanan, ISPM No: 15 Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlar bu doğrultusunda ilgili yönetmelik hükümleri belirlenmiştir.
Fümigasyon: Gerek çuvallanmış gerekse dökme yığın halinde depolanmış tarım ürünlerinden başlayarak, fidanlara, binalara, taşıtlara, hayvansal ürünlere, deri ve deriden mamul eşyalar ile mobilya ve kitaplara varıncaya kadar çok değişik metaryale musallat olan zararlıların kapalı mahalde katı, sıvı veya gaz halindeki fümigantların tatbiki ile öldürülmesi işlemine verilen addır.
ISPM 15 standardına göre Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini ifade eder.


Fümigant: Fümigasyon işleminde kulanılarak kapalı bir yere sevk edilen ve (zehirli) gaz halinde zararlı etmenleri imha edebilen katı, sıvı veya gaz durumundaki kimyasal maddelerdir.


  • Methyl Bromide

  • Magnezyum Fosfit (Plate)

  • Alüminyum Fosfit

Fümigantlar zararlıların tüm evrelerine; yumurta, larva, krizalit ve olgun böcek dahil olmak üzere öldürmektedir. Fümigasyonunun üstünlüğü tek seferde kesin sonuç alınabilmesidir.

Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin; alıcı ülke zirai karantina mevzuatının gerektirmesi, ihracat, re-export ve transit geçişlerde böcek, akar, nematod, hastalık, yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun inspektörlerce tesbit edilmesi ve lüzum görülmesi; ambalaj maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi ve iç karantinaya tabi zararlı organizmaların belirlenmesi, kültür bitkilerinin yetiştirildiği ortamların temizlenmesi hallerinde, ayrıca fümigasyon için uygun hale getirilen müze, kütüphane, gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boş ambar ve depolarda istek üzerine uygulanacak fümigasyonla ilgili hususları içerir.Isıl işlem (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin teknik şartname uyarınca asgari sürede asgari sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılması işlemidir. Bütün ahşap ambalaj malzemeleri, odunun çekirdek sıcaklığı en az 56 C° olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıtılmasını ifade eder.

ISPM 15 Standardı: Uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işlem veya metil bromürle fümigasyon uygulaması yapıldıktan sonra uygunluğunu gösterir standardı ifade eder.

Fümigasyon Şartları

Vakumlu Fümigasyonun Teknik Şartları

Bu fümigasyonda aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır.

a) Vakum fümigatuvarları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.

b) Fümigasyon odasına, fümigant mutlaka gaz halinde verilmelidir.

c) Fümigasyon süresince hücre iç basınç ve sıcaklığı istenilen miktarda sabit tutulmalıdır.

d) Gazlama müddetinin sonunda yiyecek maddelerinde en az iki, diğer maddelerde en az bir defa hava ile yıkama işlemi yapılmalıdır.

e) Yeşil bitkiler, taze sebze ve meyveler vakum fümigasyonuna tabi tutulmamalıdır.

f) Vakumlu fümigasyona tabi tutulan uyku dönemindeki aşı kalemi, çelik, fidan gibi bitkiler bir saat geçmedikçe, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

g) Fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin ¾ ünü geçmemelidir.

h) Fümige edilecek madde ızgara üzerine istiflenmelidir.Atmosferik Fümigasyon Teknik Şartları

Bu fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulmalıdır.A- Gazlama Odalarında Fümigasyon:

a) Gazlama odaları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.

b) Atmosferik fümigasyonda gaz odasının sıcaklığı, belirlenen doz ve süre için geçerli olan sıcaklığın altına düşürülmemelidir.

c) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin 3/4 ünü geçmemelidir.

d) Fümige edilecek madde ızgara üzerinde istiflenmelidir.

B- Gaz Geçirmez Örtü Altında Fümigasyon

a) Fümigasyonun yapılacağı zemin beton değil ise, yığın altına branda bezi, plastik örtü veya benzeri bir örtü serilmelidir.

b) Fümige edilecek madde ambalajlı ise ızgara yerleştirilecek, sirkülasyonu sağlamak amacıyla ambalajlar aralıklı olarak istif edilmelidir.

c) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda istif ile örtü arasında 30 cm. boşluk bırakılmalıdır.

d) Yığına fümigant uygulaması, her fümigantın teknik özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

C- Toprak Fümigasyonu

a) Toprak, bitkisel artıklardan temizlenmeli, 35-40 cm. derinliğinde ve granül hale gelecek şekilde işlenmeli, uygun tavda olmalıdır.

b) Fümigant her tarafa yayılacak şekilde bir dağıtma düzeni ile, uygun sıcaklık ve basınç altında uygulanmalıdır.

c) Uygulamadan sonra toprağın fümiganttan arındırılması sağlanmalıdır.Sağlıklı Fümigasyon İçin Aranan Şartlar

Fümigasyon öncesinde ve sırasında aşağıdaki tedbirler alınmalıdıır.

a) Fümigasyon işlemi, meskun yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılmalıdır.

b) Fümigasyon işlemi, biri Operatör, diğeri Operatör Yardımcısı olmak üzere en az 2 fümigasyon elemanı tarafından yapılmalıdır.

c) Fümigasyon yapanlar, fümiganta uygun süzgece sahip gaz maskesi kullanacak ve süzgecin kullanım süreleri not edilmelidir.

d) Ekipmanda, hiç kullanılmamış süzgeç daima hazır bulundurulmalıdır.

e) Fümigasyon esnasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenilmemelidir.

f) Fümigant kesinlikle deri ile temas etmemelidir.

g) Fümigasyon işleminden sonra, fümigasyon mahallinde uygun bir yere uyarı levhası asılmalıdır.

h) Muhtemel zehirlenme ve yangın tehlikesine karşı hastane ve itfaiye teşkilatı telefon numaraları Fümigasyon Operatörünce bilinmelidir.

ı) Fümigasyon uygulamaları yapanlarda, zehirlenme belirtileri görüldüğünde derhal doktora baş vurulmalıdır.

Fümigasyon Yapacak Resmi Kuruluşlarda, Özel ve Tüzel Kişi ve Kuruluşlarda Aranacak Şartlar

Resmi Kuruluşlar

Fümigasyon yapacak resmi kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır.

a) En az bir Fümigasyon Operatörü ve Yardımcısına sahip olmak,

b) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz yoğunluğu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı, uyarı levhası, en az 20 m.lik şeritmetre, ızgara, kraft kağıdı, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurmak.

c) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceği uygun bir depoya sahip olmak.

Özel ve Tüzel Kişiler

Fümigasyon yapacak özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır.

a) Ticaret siciline kayıtlı olmalı,

b) Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak,

c) En az bir Fümigasyon Operatörü ile bir Operatör Yardımcısına sahip olmak,

d) İşletme içinde bir lavabo bulundurmak.

e) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz yoğunluğu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı, uyarı levhası, en az 20 m.lik şeritmetre, ızgara, kraft kağıdı, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurmak.

f) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceği uygun bir depoya sahip olmak.Özel ve Tüzel Kişi ve Kuruluşların Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi

Ruhsatlandırma

6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu’nun 32 nci maddesine istinaden, ücret karşılığında fümigasyon işlerini yapmak isteyen özel ve tüzel kişi ve kuruluşların , aşağıdaki belge ve bilgilerle Zirai Karantina Müdürlüklerine, bunların bulunmadığı illerde Müdürlüklere başvuruda bulunurlar.

a) Dilekçe,

b) Fümigasyon Operatörü ve Operatör Yardımcısı Belgelerinin Müdürlükçe onaylı fotokopisi ve arlarındaki iş sözleşmesi,

c) Ziraat Mühendisleri Odası Üyelik Belgesi,

d) Ticaret sicil kayıt örneği,

e) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz yoğunluğu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı, uyarı levhası, en az 20 m.lik şeritmetre, ızgara, kraft kağıdı, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurduğuna,

Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceği uygun bir depoya sahip olduğuna

İşletme içinde bir lavabo bulundurduğuna dair belge

f) 2 adet fotoğraf,

g) Örneği Ek-VI de verilen noterden alınmış Taahhütname.

Başvuruda bulunulan belgeler Müdürlükçe incelenir. En az 2 Fümigasyon Operatörü tarafından işyerinde inceleme yapılır ve 14 üncü maddedeki şartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere Müdürlük tarafından Fümigasyon Ruhsat Belgesi (EkV) verilir.Denetleme

Müdürlükler; ücret karşılığında fümigasyon yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşları, görevlendirecekleri 2 Fümigasyon Operatörü ile yılda en az 5 defa denetler.

Müdürlükler yapılan denetleme ve sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporları 6 şar aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

Denetlemede tespit edilen aksaklık ve noksanlıklar, iş yerinde bulundurulması zorunlu olan noter tasdikli Denetleme Defterine kaydedilir ve imzalanır.

Aksaklık ve noksanlıkların en geç 1 ay içerisinde giderilmemesi halinde, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara yazılı olarak ihtar verilir.

İptal

Denetlemelerde belirlenen aksaklık ve noksanlıkları, ihtar tarihini takiben 1 ay içerisinde gidermeyen özel ve tüzel kişilerin ruhsatları iptal edilir.

Ruhsatı iptal edilenler, en az 4 yıl süre ile ruhsat talep edemezler.

ISPM 15 standardına göre Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme Programı

Başvurular, Aranan Şartlar, Yetki ve Onay Verilmesi,

Başvurular

Ahşap ambalaj malzemesi imalatçıları ve bu sektöründe faaliyet gösteren diğer ilgili taraflar Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme Programına katılmak için başvurabilir. Katılımcılar kayıt yaptırdıktan ve programın gereklerini yerine getirmeye yeterli oldukları yönünde değerlendirildikten sonra ürünlerini tanımlayan ve her ürünün Türkiye menşeli olduğunu ve bitki sağlığı ile ilgili belli şartları taşıdığını gösteren standart bir kod kullanma iznine sahip olur.

ISPM 15 Standart uygulamasına geçecek kişi ve kuruluşlar aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yaparlar.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Ticaret sicil kayıt örneği,

c) Metil bromürle fümigasyon uygulaması yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bünyelerinde en az bir fümigasyon operatörü çalıştırdıklarına dair noter onaylı iş sözleşmesi, Fümigasyon Operatör Belgesinin onaylı fotokopisi ile Metil Bromür Uygulama Belgesinin fotokopisi,

d) Metil bromür ile uygulama yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin fümigasyon şartları ile ilgili hususlarına dikkat edeceğine dair taahhütname,

e) Isıl işlem yapacak kişi ve kuruluşlar işyeri çalışma ruhsatı ve kapasite raporu.

İmalatçı firmalar bünyelerinde Fümigasyon operatörü bulundurmadan fümigasyon işlemini ücret karşılığında fümigasyon ruhsatına sahip firmalara yaptırabilirler.

6 mm ve 6 mm’nin altındaki ahşap ambalaj malzemeleri bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.
İhraç ve İthal Edilen Ürünlerde Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Aranan Şartlar

Ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 Standardına uygun olarak;a) Kabuğu soyulmuş,

b) Isıl işlem veya metil bromür ile fümigasyon işleminden geçirilmiş,

c) ISPM 15 Standartlarına uygun şekilde işaretlenmiş olması koşulları aranır.

Bu koşulları taşımayan malzemeler, masrafı ithalatçıya ait olmak üzere imha edilir veya fümigasyon ya da ısıl işleme tabi tutulur veya mahrecine iade edilir.

Ülkemiz orijinli ahşap ambalaj malzemeleri Türkiye’ye geri gönderilen mallarda kullanılması halinde, bu ahşap ambalaj malzemelerinin Türkiye menşeli olduğu kolaylıkla anlaşılamaz ise, geri gönderilmeden önce ihracatçı ülkede üretilen aynı malzeme ile eşit muameleye tabi tutulur. Aksi taktirde mallar yerine ulaştığında ihracatçı ülke menşeli uygun olmayan malzemeler iyileştirmeye yönelik olarak masrafları ithalatçıya ait olmak üzere imha edilir veya fümigasyon ya da ısıl işleme tabi tutulur veya mahrecine iade edilir.


Isıl İşlemden Geçmiş Ahşap Ambalaj Malzemesini İthal Eden Veya Yurt İçinden Temin Eden Firmalara İşaret Kullanma Yetkisi Verilmesi

Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, ahşap ambalaj malzemesi üzerinde Uluslararası Standart HT işaretinin kullanılmasını istediklerinde; ısıl işlem tesisleri yoksa, Türkiye veya yurtdışındaki satıcılardan ısıl işlemden geçmiş kereste temin edebilirler.HT İşaretini Kullanmak İsteyen Şirkete Onay Verilme Şartları

Isıl işlem yetkisi verilme şartları;a) Isıl işlem görmüş ahşap ambalaj malzeme satıcısı yurtdışında ise alınan kerestenin, türüne ve menşe ülkesine göre, ısıl işlem gördüğünü gösterir endüstri veya imalat belgesi ile bitki sağlığı sertifikası ibraz edilmelidir. Ayrıca, şirketin deposundaki HT işaretli kerestenin fiziksel denetimi yapılmalıdır.

İthalatçı ithalat esnasında ısıl işlemi kanıtlayan dokümanları ibraz etmelidir.b) Ahşap ambalaj malzeme satıcısı Türkiye’de ise, ısıl işlem tesislerinin işaretleme programına kayıt olması zorunludur. Bu durumda, HT işaretini kullanmak için onay isteyen şirketin üretimi ile ilgili fatura, teslimat notları gibi kayıtlarını ibraz ederek, ısıl işlem görmüş kerestenin onaylanmış bir kaynaktan elde edildiğini göstermesi gerekir.

c) DB işaretinin kullanılması, başvuru sahibinin HT işaretiyle birlikte DB işaretini de kullanmak istediği durumlarda, alınan kerestenin ısıl işlem uygulanmasının yanı sıra kabuğunun da soyulduğunu göstermek için, endüstri ve bitki sağlığı sertifikalarına ait belgeleri ibraz etmesi gerekir. Alternatif olarak, imalatçının, kerestelerin kullanımdan önce uygun bir denetim sisteminden geçmiş olduğu ve kabuklu tüm parçaların atılması veya kabuğun alınması için tüm önlemlerin alınmış olduğunu göstermelidir.

d) İthal edilmek istenen tomruk, kereste ve odunlarda 06.07.2003 tarihli ve 25160 sayılı Zirai Karantina Yönetmeliğinin ilgili şartları aranır.

MB İşaretini Kullanmak İsteyen Şirkete Onay Verilme Şartları

Ahşap ambalaj malzemesinde bitki sağlığı ile ilgili olarak, gelişimin bütün safhalarında zararlı organizmalar karşısında sadece metil bromür ile yapılan fümigasyonun etkili olduğu kabul edilmektedir.

Bir şirketin MB ya da DB-MB işaretlerini kullanımı onaylanmadan önce yerine getirmesi gereken metil bromür fümigasyon şartları aşağıdaki gibidir.

a) Fümigasyon işi ahşap ambalaj malzemesi üreten şirket de yapılacaksa şirket bünyesinde en az bir Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve metil bromür uygulama belgesine sahip fümigasyon operatörü istihdam etmek zorundadır. Ayrıca 06.07.2003 tarihli ve 25160 sayılı Zirai Karantina Yönetmeliğindeki fümigasyonla ilgili bütün şartları yerine getirmiş olması gerekir.

b) Ahşap ambalaj malzemesi üreten firma fümigasyon işlemini Fümigasyon Ruhsatına sahip firmaya yaptıracaksa, fümigasyon firmasıyla yaptığı iş sözleşmesi, fatura ile fümigasyon tamamlama tutanağının (Ek-5) bir nüshasını bulundurmak zorundadır.

c) Fümigasyon işlemine tabi tutulmuş malzeme MB ya da DB MB işaretleri için kullanım onayı almak isteyen şirket tarafından yurtiçinden satın alınmışsa, 25/9/2001 tarih ve 156 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğindeki belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayacak gerekli dokümanları sağlaması gerekir.

d) Fümigasyon operatörünce, her fümigasyon işleminden sonra Ek-5 te verilen fümigasyon tamamlama tutanağı tutulmalıdır.
Kurumsal Yapılar

İnceleme ve Denetim

Yerinde incelemeyi ve denetlemeyi yapacak olan denetim üyeleri Bakanlık ve Çevre ve Orman Bakanlığının konu ile ilgili teknik elemanlarından oluşur. Başvurular ile ilgili her denetleme 3 teknik eleman tarafından yapılır. Denetleme aşağıdaki hususları göz önünde bulundurularak yapılır.a) Kullanılan ahşap malzemenin kaynağı ve tipi işlenmiş veya işlenmemiş olması,

b) Tesiste uygulanan işleme yöntemleri (örneğin; ısıl işlem veya fümigasyon) ve işlenen kereste hacmi, işleme tesislerinin kapasitesi,

c) Üretilen ambalaj malzemesinin kullanım amaçları; örneğin yurtiçinde, Avrupa Birliğinde veya üçüncü dünya ülkelerine ihraç,

d) İşaretli ambalaj üretimine yönelik malzemeleri ayırmada kullanılan depolama alanları ve diğerleri ile işaretli olmayan malzemeler,

e) Satın alınan ham maddelerin ve üretilen ambalaj malzemelerinin kayıtları.

Hazırlanan değerlendirme raporu yetkili komisyona sunulur.Yetkili Komisyon

Ülkemizde ahşap ambalaj malzemesi üreten kişi ve kuruluşların işaretleme yetkisini alabilmesi için uygulama yerlerini inceleyen denetim biriminin hazırlamış olduğu uygunluk değerlendirmesi raporlarını inceler. Değerlendirme raporlarının incelemesi sonucunda ISPM 15 şartlarını yerine getiren kişi ve kuruluşlara Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesini verir.(Ek 6) Bu Komisyon aşağıdaki kuruluşları temsil eden üyelerin katılımı ile toplanır.

Bakanlık                                       3 üye

Çevre ve Orman Bakanlığı                2 üye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği       1 üye

Yetkili Komisyon, başvurular dikkate alınarak Genel Müdürlüğün talebi ile toplanır.Yetkili Komisyonun Görevleri

Yetkili Komisyon aşağıdaki görevleri yürütür.a) Denetleme üyeleri tarafından yerinde inceleme yapılarak oluşturulan değerlendirme raporlarını inceler.

b) Değerlendirme Raporu ile ilgili ISPM 15 şartlarının yerine getirildiğinin belirlenmesi halinde firmayı yetkilendirir. Bu yetki çerçevesinde her firmaya ayrı bir kod numarası verilir.

Kod numarası verilen kişi ve kuruluşlar işaretleme sistemine geçerler. (Ek-1 Tasdikli IPPC İşareti)İşaretleme Sistemi, İşaretlemede Dikkat Edilecek Hususlar

İşaretleme Sistemi

Standart işaret aşağıdaki bilgileri içerir. (Ek-1)a) İki karakterli ISO ülke kodu olan TR ve üç haneli imalatçı kodu.

b) İlgili işlem kodu olan DB-HT veya DB-MB .

c) Standart ISPM 15 işareti.

İşaretlemede Dikkat Edilecek Hususlar

İşaretlemede aşağıdaki hususlara dikkat edilir.a) Malzemenin tercihen iki dik yüzeyine, ama en az birine ambalajlandığı zaman görülmesi engellenmeyecek şekilde işaret konulmalıdır.

b) İşaret kolay okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

c) Kalıcı olmalı ve parçalanmadan çıkarılmalıdır.

d) Kırmızı ve turuncu rengin dışında herhangi bir renkte olmalıdır.

e) Karışık, yanıltıcı veya yanlış yönlendirici olmamak kaydıyla başka bilgiler de belirtilebilir.

f) Eğer ilave bilgiler eklenmesi gerekiyorsa, imalatçı parti numarası veya şirketin adı ve logosu ile ilgili bilgiler yer alır.

Isıl İşlem, Isıl İşlem Tesislerinde Aranan Şartlar ve Tesisin Isıl İşlem Yapabilirliğinin Doğrulanması (Verifikasyon ) İşlemleri

Isıl İşlem

Bütün odun ve odundan yapılmış ambalaj malzemeleri, en az 30 dakika süreyle çekirdek sıcaklığı en az 56 C° sıcaklıkta ısıtılmalıdır. Ahşap ambalaj malzemesinin ısıl işleme tabi tutulmasının amacı karantina zararlıları ve hastalık etmenlerinin ortadan kaldırmasıdır.Isıl İşlem Tesislerinde Aranan Şartlar Ve Tesisin Isıl İşlem Yapabilirliğinin Doğrulanması   (Verifikasyon) İşlemleri

Gerekli olan tipik bir kurutma işlemi sırasında, yani alışılmış miktarlarda palet veya biçilmiş kereste kullanılan işlemler sırasında, bir kereste istifinin çeşitli noktalarında ahşabın çekirdek sıcaklığının ölçülmesi, sonrada bu testin tekrarlanması gerekir.İlk denemeden alınan sonuçlar kuşku uyandıracak kadar farklılıklar göstermediği sürece bir deneme yeterlidir. Aynı işletmedeki diğer ısıl işlem odalarının (birden çok ısıl işlem odası içeren işletmeler) aynı kontrol sistemine, aynı kazan, geometri ve spesifikasyonlara sahip olduğu ortaya konabildiği takdirde, bunlar da 13-ölçüm testinden geçen oda gibi ısıl işlem için onaylanır. Çok odalı bir işletmede diğer odaların da 13-ölçüm testinden geçirilen oda ile aynı geometri ve benzeri özelliklerine sahip olduğunu değerlendirmek için gerekli olan kriterler Ek 3 de verilmiştir. Ancak, ilk 13-ölçüm değerlendirmesine tâbi tutulan odada olduğu gibi diğer tüm haznelerde de, sürekli gözetim için, her istiften bir adet ölçüm alınmalıdır.Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin