İlk ve Orta Çağ mimarisinin genel özellikleri kilise, mabet gibi dinî yapılardan izlenmektedirYüklə 445 b.
tarix29.10.2017
ölçüsü445 b.
#20761İlk ve Orta Çağ mimarisinin genel özellikleri kilise, mabet gibi dinî yapılardan izlenmektedir

 • İlk ve Orta Çağ mimarisinin genel özellikleri kilise, mabet gibi dinî yapılardan izlenmektedir

 • Rönesans ve Barok Dönem mimarisinin genel özellikleri ise dinî yapıların yanında saray ve şatolarda görülmektedir.

 • 19. yüzyılda sanayi devrimindeki gelişmelere bağlı olarak fabrikalar, istasyonlar, garajlar, uçak hangarları gibi binalar önem kazanmış, mimaride hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Bu gelişme resmî binalar, ev, tiyatro ve kiliseler için de geçerli olmuştur.1919’da Walter Gropius (Kopiyus, 1883-1969) tarafından Almanya’nın Weimar (Vaymar)

 • 1919’da Walter Gropius (Kopiyus, 1883-1969) tarafından Almanya’nın Weimar (Vaymar)

 • kentinde kurulan mimarlık ve güzel sanatlar okulu Bauhaus, 20. yüzyıl modern mimarisinin oluşmasında etkili olmuştur.

 • *Bauhaus, sanatsal yetisi olan insanları, yaratıcı şekillenmeyi başaracak mimar,ressam ve el sanatçısı olarak yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bauhaus’ta mimarlık, resim ve heykel alanında eğitim verilmiştir.İki dünya savaşı arasındaki zaman, modern mimarlığın başlangıcı kabul edilir.

 • İki dünya savaşı arasındaki zaman, modern mimarlığın başlangıcı kabul edilir.

 • Bu durum, günümüz insanının çalışma ve yaşam koşullarının teknik düzeyine uygun yeni mekân anlayışı geliştirme ihtiyacı ve mimarların yalın “gerçek” biçimler aramaları olarak iki nedene bağlanabilir.

 • Mimarlar, bütün üretim yöntemlerini ve yeni yapı malzemelerini kullanarak sayısız uygulama olanağı bulmuştur.

 • 19. yüzyılda yeni sanat hareketinde demir ile cam, yapı malzemesi ve süs ögesi olarak kullanılmasına Paris’te yapılan Eiffel Kulesi örnek gösterilebilir.

 • Demir konstrüksiyonlar, cam, prefabrik yapı ögeleri ve betonarmenin kullanımı mimaride âdeta bir devrim başlatmıştır. Bu yeni malzeme ve teknikler sayesinde ağır duvarlar terk edilmiş, yapıyı çelik iskelet üzerine inşa etme yöntemi geliştirilmiştir.Crystal Palace in Hyde Park, 28 May 1851-Londra Joseph Paxton

 • Crystal Palace in Hyde Park, 28 May 1851-Londra Joseph Paxton

 • Tarihte ilk kez önceden hazırlanmış fabrikasyon inşaat parçalarından kurulmuş bir yapıdır.

Saydam dış cephe tasarımları, yani cam duvarların uygulanmaya başlanması mimarlığın düşlerinden birini gerçekleşmiştir. Bu yöntemle aynen heykel sanatında olduğu gibi binanın dışı iç mekâna bağlanmış ve ağır kitle etkisi azaltılmıştır.

 • Saydam dış cephe tasarımları, yani cam duvarların uygulanmaya başlanması mimarlığın düşlerinden birini gerçekleşmiştir. Bu yöntemle aynen heykel sanatında olduğu gibi binanın dışı iç mekâna bağlanmış ve ağır kitle etkisi azaltılmıştır.

 • 19. yüzyıl sonunda demir ve camdan başka mimariye üçüncü bir yapı unsuru olarak giren beton, 20. yüzyıl mimari sanatında önemli bir yer tutmuştur.

 • yapının çevresiyle ilişkisinin düşünülerek tasarlanmasıdır.

 • Toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan yapının çevreye uygun olması düşünülmüştür.

 • Mimaride gerçekleştirilen yenilik ve gelişmeler, doğal olarak mobilya tasarımı ve endüstriyel seri üretimi de etkilemiştir.Le Corbusier

 • Le Corbusier

 • Alvar Aalto

 • Frank Lloyd Wright

 • İskandinavya’dan Arne Jacobsen

 • İtalya’dan Giuseppe Terragni -Gio Ponti Japonya’dan Kenzo Tange,

 • Venezuella’dan Carlos Villanueva

 • Brezilya’dan Lucio Costa ve Oscar (Oskar) Niemeyer,

 • ABD’den Philip Johnson20. yüzyılın mimarisinde yaptığı bina tasarımlarıyla yeni bir çığır açan İsviçre asıllı Fransız mimar Le Corbusier (1887 - Ağustos 1965 (Lö Korbüziyi), villalar ve öğrenci yurtları yapmıştır.

 • 20. yüzyılın mimarisinde yaptığı bina tasarımlarıyla yeni bir çığır açan İsviçre asıllı Fransız mimar Le Corbusier (1887 - Ağustos 1965 (Lö Korbüziyi), villalar ve öğrenci yurtları yapmıştır.

 • İyi bir gezgin olan Le Corbusier, bu gezilerden edindiklerini mimari anlayışı ile bağdaştıran ve bu günün mimarisini şekillendiren bir mimar olmuştur.Le Corbusier’yi bu kadar değerli kılan yönlerinden biri kuşkusuz çıplak betonu ilk kez bilinçli biçimde kullanmış olmasıdır. Binalarda ilk kez kolonu kullanarak bütün mimarlık anlayışını değiştiren bir adım atan Le Corbusier, o güne dek aynı zamanda taşıyıcı olan duvarları yükten kurtarır. Bu yöntem, tasarımı özgürleştirir ve yapının işlevselliğini artırır. Betonu ve tuğlayı heykeltıraş gibi kullanır; çıplak bırakmaktan korkmaz Yapılarında geometrik biçimlerin öne çıktığı, teknolojiyi mimaride kullanmaktan kaçınmayan, avant garde mimarinin öncüsü Le Corbusier, tarihi ve geleneği göz ardı etmeden mimarlık anlayışına çağdaş bir yorum getirmiştirTasarımlarında kütlesel inşa tekniklerini uygulayan mimar, kentsel sorunlara ilgi duymuştur. Tüm yerleşimlerin bloklarının parkların etrafında ve çok katlı olarak kurulmasını planlamıştır. Le Corbusier, mimarlık görüşünü beş temel ilkeye dayandırır:

 • Tasarımlarında kütlesel inşa tekniklerini uygulayan mimar, kentsel sorunlara ilgi duymuştur. Tüm yerleşimlerin bloklarının parkların etrafında ve çok katlı olarak kurulmasını planlamıştır. Le Corbusier, mimarlık görüşünü beş temel ilkeye dayandırır:

 • Kolonların duvarları taşıyıcı olmaktan kurtararak bütün yükü alması; yapının taşıyıcıları ve duvarların işlevsel yönden birbirinden bağımsız olması;

 • Betonarme strüktürün teknik özelliğin dışında estetik öğe olarak kullanılması;

 • Serbest cephenin bir parçası olarak yatay bant şeklinde uzanan pencerelerin iç mekanı aydınlatması;

 • Son olarak en üst katta binanın doğal çevreyle uyumunu sağlamak için çatıların teras bahçeye dönüştürülmesi…

 • “Hayatımda yaptığım en büyük hata Atatürk’e yazdığım mektuptur. Eğer ‘İstanbul’u bu dokusu ile bırakın, imar planı yapmayın. Bu şehir Bizans kokusunu taşımalıdır’ gibi aptal bir gafı yapmasaydım şu an dünyanın incisi olan o şehrin imar planını ben yapıyor olacaktım.”

Gustavo Capanema Palace, Rio de Janeiro (Brazil).

 • Gustavo Capanema Palace, Rio de Janeiro (Brazil).Çağdaş mimari tarihinde en çok üzerinde söz edilmesi gereken mimar, Alvar Aalto (Alto),mimaride akılcılığın katı kurallarının geçerli olduğu dönemde yumuşak, doğaya yakın biçimli çalışmalar yapmıştır. Onun eserlerinin şiirsel ve gizemli bir tarzı olduğu söylenebilir. Viipuri (Finlandiya) Kütüphanesi, Paimio (Paymiyo) Sanatoryomu ve Saynatsalo belediye binası önemli çalışmalarıdır.

 • Çağdaş mimari tarihinde en çok üzerinde söz edilmesi gereken mimar, Alvar Aalto (Alto),mimaride akılcılığın katı kurallarının geçerli olduğu dönemde yumuşak, doğaya yakın biçimli çalışmalar yapmıştır. Onun eserlerinin şiirsel ve gizemli bir tarzı olduğu söylenebilir. Viipuri (Finlandiya) Kütüphanesi, Paimio (Paymiyo) Sanatoryomu ve Saynatsalo belediye binası önemli çalışmalarıdır.

 • Vuoksenniska Kilisesi’nde, birbiriyle hiç bağlantısı olmayan parçalarla organik bir bütünlük oluşturmayı başarmıştır. Sanatçının çalışmaları uluslararası alanda etkili olmuştur.Paimio Tuberculosis Sanatorium, 1929-33

 • Paimio Tuberculosis Sanatorium, 1929-33VUOKSENNISKA CHURCH

 • VUOKSENNISKA CHURCH

ABD’li mimar Frank Lloyd Wright (Fırenk Liloyd Rayt)’ın 1937’de yaptığı “Çağlayan Üzerindeki Ev”, en ünlü eseridir. Bina, sahibinin romantik yapısını ortaya koyacak biçimde tasarlanmıştır.

 • ABD’li mimar Frank Lloyd Wright (Fırenk Liloyd Rayt)’ın 1937’de yaptığı “Çağlayan Üzerindeki Ev”, en ünlü eseridir. Bina, sahibinin romantik yapısını ortaya koyacak biçimde tasarlanmıştır.

 • Yeşillikler arasından akan bir çağlayan üzerine yatay biçimde inşa edilen yapıda mekânlar, yatay yan kanatlara yerleştirilmiş, doğanın hareketliliğine uyulmuştur. Sanatçı, bu eserinden dolayı “modern mimarinin romantiği” olarak ünlenmiştir. Aslında doğa tutkusu da onun böyle ünlenmesinde etkili olmuştur. Çünkü o, doğaya anlam kazandıran bir peyzajcı gibi çalışmıştır.ABD'li ünlü bir mimar

 • ABD'li ünlü bir mimar

 • Wright iç mekân tasarımıyla ilgili yeni bir fikir geliştirdi. Odaları (mekânları) tekil işlevine göre kutu halinde geri çekti. Böylece bu kutuları gerek üst üste gerekse iç içe geçirerek ortak kullanımlı mekânlar yarattı. Tavan yüksekliğindeki ince oynamaları ve belirlenmiş hacimlerdeki bölcüleriyle, tanımlanmış mekân ve eklenmiş mekân arasındaki zıtlığı yaratmış oldu.

 • Wright olgunlaşan bu konut projeleri temel bir haç (L veya T şeklinde) etrafında konumlanıyordu. Tuğla, ahşap ve sıva gibi basit malzemeler kullanıyordu tasarımlarında.

20. yüzyılda dünyanın çeşitli merkezlerinde eserleri bulunan, İskandinavya’dan Arne Jacobsen (Arni Yakopsın), İtalya’dan Giuseppe Terragni (Cüseppe Terranni), Gio Ponti (Co Bonti), Japonya’dan Kenzo Tange, Venezuella’dan Carlos Villanueva (Karkos Vilanuva), Brezilya’dan Lucio Costa (Luçyo Kosta) ve Oscar (Oskar) Niemeyer, ABD’den Philip Johnson (Filip Cansın), modern mimarinin önemli temsilcileridir.

 • 20. yüzyılda dünyanın çeşitli merkezlerinde eserleri bulunan, İskandinavya’dan Arne Jacobsen (Arni Yakopsın), İtalya’dan Giuseppe Terragni (Cüseppe Terranni), Gio Ponti (Co Bonti), Japonya’dan Kenzo Tange, Venezuella’dan Carlos Villanueva (Karkos Vilanuva), Brezilya’dan Lucio Costa (Luçyo Kosta) ve Oscar (Oskar) Niemeyer, ABD’den Philip Johnson (Filip Cansın), modern mimarinin önemli temsilcileridir.Egzotik Brezilya doğumlu Oscar Niemeyer, yumuşak,hatlı binaların mimarı olarak tanımlanır. Mühendislik yeteneklerini tasarımla birleştirerek XX. yüzyılın en gösterişli, şiirsel ve farklı binalarını tasarladı. Betonu estetik hedeflere yönelik bir plastik malzeme olarak kullanmanın öncülüğünü yapmıştır.

 • Egzotik Brezilya doğumlu Oscar Niemeyer, yumuşak,hatlı binaların mimarı olarak tanımlanır. Mühendislik yeteneklerini tasarımla birleştirerek XX. yüzyılın en gösterişli, şiirsel ve farklı binalarını tasarladı. Betonu estetik hedeflere yönelik bir plastik malzeme olarak kullanmanın öncülüğünü yapmıştır.

 • Brezilya Ulusal Kongre Binası, Assisili Francesco Kilisesi, Palácio da Alvorada, Brasilia Katedrali bulunmakta140metre yüksekliğinde, 38 katlı konut binası 1957 ve 1966 yılları arasında inşa edildi. 1160 konutta, 5000 kişi yaşamaktadır. Zemin katında 70 dükkanın bulunduğu bir ticari alan yer almakta, bir kilise, seyahat acentası, kitapevi, 4 restoran bunlara hizmet vermektedir. Binanın büyüklüğü nedeniyle Sao Paolo kent idaresi binaya ayrı bir zip kodu vermiştir.

 • 140metre yüksekliğinde, 38 katlı konut binası 1957 ve 1966 yılları arasında inşa edildi. 1160 konutta, 5000 kişi yaşamaktadır. Zemin katında 70 dükkanın bulunduğu bir ticari alan yer almakta, bir kilise, seyahat acentası, kitapevi, 4 restoran bunlara hizmet vermektedir. Binanın büyüklüğü nedeniyle Sao Paolo kent idaresi binaya ayrı bir zip kodu vermiştir.

Son derece kalın ve yuvarlak gözlükleri ile Amerikan mimarlık camiasındaki en tanınmış kişilerin başında gelmektedir

 • Son derece kalın ve yuvarlak gözlükleri ile Amerikan mimarlık camiasındaki en tanınmış kişilerin başında gelmektedir

 • Mimarlık dünyasının en prestijli ödülü sayılan Pritzker Mimarlık Ödülü de ilk kez kendisine 1975 yılında verilmiştir

Her ne kadar ilk inşa edildiklerinde şaşırtıcı ve kışkırtıcı gelen cam ve çelikten oluşan modern mimarlık eserleri 1960’lı yıllara gelindiğinde dünyanın dört bir tarafında yaygınlaşmıştı. Bu sebepten dolayı Philip Johnson kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Uluslararası Stil’in önemli unsurlarından olan metalik görüntü fikrini reddetmeye başladı ve de daha etkileyici ve camın geri plana çekildiği tasarımlar gerçekleştirmeye başladı. Bu tasarım değişikliğine en güzel örnekleri Pittsburgh’daki PPG Yapısı ve Kaliforniya’daki Kristal Katedral’dır.

 • Her ne kadar ilk inşa edildiklerinde şaşırtıcı ve kışkırtıcı gelen cam ve çelikten oluşan modern mimarlık eserleri 1960’lı yıllara gelindiğinde dünyanın dört bir tarafında yaygınlaşmıştı. Bu sebepten dolayı Philip Johnson kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Uluslararası Stil’in önemli unsurlarından olan metalik görüntü fikrini reddetmeye başladı ve de daha etkileyici ve camın geri plana çekildiği tasarımlar gerçekleştirmeye başladı. Bu tasarım değişikliğine en güzel örnekleri Pittsburgh’daki PPG Yapısı ve Kaliforniya’daki Kristal Katedral’dır.

AT&T Binası, New York

 • AT&T Binası, New YorkPPG Place in Pittsburgh, Pennsylvania

 • PPG Place in Pittsburgh, Pennsylvania

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin