Kafedra: Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya


Kommutasiya üsulları... (2)Yüklə 287,67 Kb.
səhifə3/3
tarix01.01.2022
ölçüsü287,67 Kb.
#103215
1   2   3

Kommutasiya üsulları... (2)


 1. Kanalların kommutasiyası; məlumatların kommutasiyası; paketlərin kommutasiyası.

 2. Şin kommutasiyası; Halqavari kommutasiyası; paketlərin kommutasiyası.

 3. Kanalların kommutasiyası;Token Ring şəbəkəsi kommutasiyası;

 4. Məlumatların kommutasiyası; Şin kommutasiyası;

 5. Paketlərin kommutasiyası.

 6. Ulduzvari topologiya;Tam əlaqələndirilmiş şəbəkə
 1. İstifadəşinin İnternetə qoşulması üsulları ? (2)

 1. E- mail; UseNet; FTP; Gopher; WWW

 2. Word, Excel; TelNet;

 3. Server; FTP TCP

 4. Gopher; Ms-dos ; Word

 5. Excel; UseNet; Şəbəkə

 1. Internet nədir? (2)

   1. Çoxlu sayda kompüterlərdən, kabellərdən, marşrutizatorlardan və şəbəkədə əlaqəni və işi təmin edən proqram təminatlarından ibarət şəbəkə sistemidir.

   2. Serverlərdən verilənləri çağıran kompüterlərdır.

   3. Informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur

   4. Lokal və uzaq kompüterlərdəkı verilənlərə daxil olmanı təmin edən proqram və kompüterlər sistemidir.

   5. Müxtəlif qurğuları əlaqələndirən texniki vasitədir
 1. Internetin dünyada ilk dəfə meydana gəldiyi tarix hesab olunur…(2)

 1. 1969-cu il

 2. 1971-ci il

 3. 1972-ci il

 4. 1980-ci il

 5. 1965-ci il
 1. İnternet əsas komponentləri nədir? (1)

 1. Server; Şəbəkə ; Kliyent

 2. Gopher; Server;

 3. Şəbəkə; WinWord; Kliyent

 4. Brauzer; Kliyent; Server;

 5. Şəbəkə; WAİS proqramı
 1. Server nədir? (2)

 1. Lokal və uzaq kompüterlərdəkı verilənlərə daxil olmanı təmin edən proqram və kompüterlər sistemidir.

 2. Serverlərdən verilənləri çağıran kompüterlərdır.

 3. Informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur

 4. Verilənlərin yalnız ötürülməsini təmin edən kompüterlər sistemidir.

 5. Informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur
 1. Kliyent nədir? (2)

 1. Kliyent- serverlərdən verilənləri çağıran kompüterlərdır.

 2. Kliyent-lokal və uzaq kompüterlərdəkı verilənlərə daxil olmanı təmin edən proqram və kompüterlər sistemidir.

 3. Kliyent-informasiya mübadiləsi aparan kompüterlər qrupudur

 4. Kliyent-verilənlərin yalnız ötürülməsini təmin edən kompüterlər sistemidir.

 5. Kliyent-paketləri ünvanlaşdırdması və onlan təyin olunan yerlərə çatdırılmasını təmin edir.
 1. Kompüter şəbəkələri ümumi olaraq neçə cür təsnif edilə bilər? (1)

 1. Lokal şəbəkələr, Qlobal şəbəkələr, Korpa­rativ şəbəkələr.

 2. Lokal şəbəkələr, Qlobal şəbəkələr, İnternet şəbəkələr

 3. Qlobal şəbəkələr, İnternet şəbəkələr

 4. Qlobal şəbəkələr, Korpa­rativ şəbəkələr

 5. Lokal şəbəkələr, Sistem şəbəkələr
 1. Lokal şəbəkələrin əsas topologiyaları hansıdır? (2)

 1. şin topologiyası, halqavari topologiya, ulduzvari topologiya

 2. Paralel topologiya, halqavari topologiya, şin topologiyası

 3. Ardıcıl topologiya, şin topologiyası, paralel topologiya

 4. Xətti topologiya, halqavari topologiya, ulduzvari topologiya

 5. halqavari topologiya, şin topologiyası,ardıcıl topologiya
 1. WWW ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq, şəbəkədən müxtəlif sənədlərin alınması, onlara baxış keçirməyə və məzmununun redaktə etməyə imkan verən tətbiqi proqram hansıdır? (1)

   1. Brauzer

   2. Word

   3. WinWord

   4. Excel

   5. WAİS proqramı
 1. Qlobal hesablama şəbəkəsi hansı alt şəbəkələrdən ibarətdir? (3)

  1. Verilənləri ötürmə şəbəkəsi; EHM şəbəkəsi; Terminal şəbəkəsi

  2. Lokal şəbəkələr, Qlobal şəbəkələr, İnternet şəbəkələr

  3. Uyğunluq, kütləvilik, diskretlik, adekvatlıq

  4. Mətn, Tipləşdirilmiş,Tipləşdirilməmiş

  5. Lokal şəbəkələr, Sistem şəbəkələr; EHM şəbəkəsi;
 1. Yaradılmış sənəddə redaktə işinin və ya digər düzəlişlərin edilməsi ilə əlaqədar müəyyən mövqeyin tez tapılmasını müəyyənləşdirən əlamətin olması tələbatını hansı əmrlə yerinə yetirmək lazımdır?. (3)

 1. ВставкаЗакладка

 2. Рецензирование Примечания

 3. Вставка Символь

 4. Ссылки  Примечания

 5. Главная Закладка
 1. Sənədə Word redaktorunda və ya digər redaktorda yaradılmış faylın məzmununun deyil adının qoyularaq istənilən vaxt onun xüsusi əlaqə ilə gətirilməsini təmin etmək məqsədilə hansı əmri yerinə yetirmək lazımdır?. (3)

 1. Вставка Гиперссылка

 2. Рецензирование Примечания

 3. Вставка Закладка

 4. Ссылки  Примечания

 5. Главная Закладка
 1. Proqramda istifadə olunan nişanlar (metkalar) necə elan edilir? (1)

 1. Label

 2. Uses crt

 3. Output

 4. Graph

 5. Const
 1. MS Excel-də E2 xanasında 16, E5 xanasında 3, E7 xanasında 5, yerləşir. =2*E2+ 8/(E7-E5) düsturunun yazıldığı E8 xanasının qiyməti nəyə bərabərdir?(3)

 1. 36

 2. 4

 3. 8

 4. 20

 5. 12 1. Aşağıdakı proqram nəyi ekranda çap edir? (2)

Proqram M; VAR S: CHAR; BEGİN

FOR S:=’A’ TO ’Z’ do

WRITE (‘ ‘ ,S)

END.


 1. latın əlifbanın hərflərini

 2. rus əlifbanın hərflərini

 3. kiril əlifbanın hərflərini

 4. 1-dən 9-a qədər rəqəmləri

 5. Azərbaycan sözündəki hərfləri 1. Aşağıdakı proqrama görə nə hesablanır? (3)

PROGRAM M1; VAR A,B,C,P,S:REAL; BEGİN

READLN (A,B,C); P:=(A+B+C)/2; S:=SQRT(P*(P-A)*(P-B)*(P-C));

WRITE (`S=`,S) END.


  1. üçbucağın sahəsi

  2. dairənin sahəsi

  3. Üçbucağın hündürlüyünün təyini

  4. Kvadrat tənlıiyin köklərinin hesablanması

  5. ƏBOB-un tapılması

 1. Word-də Formatlaşdırma alətlər panelində alətinin vəzifəsi nədən ibarətdir (1)

   1. Mətnin sətirləri arasındakı məsafənin müəyyənləşdirilməsi

   2. Yaddaşdan lazım olan yerə qoymaq

   3. Kəsib yaddaşa vermək

   4. Yaddaşa köçürmək

   5. Mətnin hər hansı bir formatlaşdırılmış hissəsinin formatını digər bir hissəyə mənimsədir. 1. Paskal dilində necə yazılır? (1)

  1. EXP(5*LN(A))

  2. A**5

  3. A^5

  4. SQR(A)*5

  5. EXP(A*LN(5))
 1. Aşağıdakı proqram nəyi təyin edir? (3)

PROGRAM M2; VAR A,B,Y:REAL; BEGIN

READLN(A,B); IF A

WRITE(‘Y=’,Y); END.


 1. iki ədədin min-mumun təyini

 2. iki ədədin max-mumun təyini

 3. ƏBOB-tapılması

 4. 3 ədədin max-mum un təyini

 5. 3 ədədin min-mumun təyini 1. Bu menyulardan hansı Ms Word proqramına aid deyil? (1)

a)данные;

b)главная;

c)ссылки;

d)вставка;

e)вид


 1. Ms Excel-də nisbi ünvan nədir? (3)

a) hesablama prosesində dəyişə bilən ünvan;

b) özündə sabit məlumat saxlayan ünvan;

c) aktiv ünvan;

d) unikal yaziya malik ünvan;

e) rəqəmlərdən ibarət ünvan.


 1. Ms Excel-də mütləq ünvan nədir? (3)

a) özündə sabit məlumat saxlayan ünvan;

b) aktiv ünvan;

c) hesablama prosesində dəyişə bilən ünvan;

d) unikal yaziya malik ünvan;

e) rəqəmlərdən ibarət ünvan.


 1. Hesablama nəticəsində oyuqda məlumatının səbəbi nədir? (3)

a) sifra bölmə cəhdi;

b) hesablamanin nəticəsi oyuqda yerləşmir;

c) oyuq müdafiə olunur;

d) arqument və funksiyanin mümkün olmayan qiymətləri;

e) Oyuqda xüsusi əməliyyat yerinə yetirilir.


 1. Ms Word proqramında panelində 6-cı nişanın vəzifəsi nədir? (1) 1. Oyuqda yazı istiqaməti

 2. Xətlərin növləri

 3. Oyuqların rənglənməsi

 4. Xətlərin qalınlığı

 5. yazıların ölçüsü
 1. MS Excel proqramında aşılan sənəddə neçə işçi səhifə var? (1)

a) 3; b) 6; c) 1; d) 4; e) düzgün cavab yox
 1. Hesablama nəticəsində oyuqda ####### yazılarsa, bu nə məna daşıyır? (2)

  1. hesablamanin nəticəsi oyuğa yerləşmir;

  2. hesablama düzgün aparilmayib;

  3. sifra bölmə cəhdi;

  4. hesablama düsturunda rəqəm olmayan element var;

  5. hesablamanin nəticəsi çox kiçikdir.
 1. Ms Excel proqramında oyuqları formatlamaq üçün hansı əmr seçilir? (2)


 1. Hesablama nəticəsində oyuqda yazılmışdır. Məlumatın yazılmasının səbəbi nədir? (3)

 1. Hesablama düsturunda rəqəm olmayan element var

 2. Sıfıra bölmə cəhdi

 3. Oyuq müdafiə olunur

 4. Hesablamanın nəticəsi oyuqda yerləşmir

 5. Əlavə əməliyyat aparılmalıdır.
 1. Bu pəncərə elementlərindən hansı yalnız Ms Excelə məxsusdur? (1)

 1. Düstur sətri;

 2. Vəziyyətlər sətri;

 3. Sərlövhə sətri;

 4. Alətlər paneli

 5. Menyu sətri.
 1. Ms Excel-də xanaya düstur daxil edildikdə onun qarşısında hansı simvol qoyulmalıdır? (1)

 1. =

 2. %

 3. $

 4. E

 5. #
 1. Ms Excel sistemində xana nə deməkdir? (1)

 1. Sətir və sütunun kəsişməsi

 2. Proqram;

 3. Sətir;

 4. Mətn;

 5. Sütun.
 1. Ekran təsvirinin əsas elementi necə adlanır? (2)

      1. Piksel

      2. Düym

      3. Piktoqram

      4. Parametr

      5. Obyekt
 1. Kompyüter qrafikasına aid deyil: (2)

 1. Fine Reader

 2. Rastr

 3. Vektor

 4. Fraktal

 5. Vektor və Rastr
 1. Kompyüter qrafikasını əsasən hansı növlərə ayırırlar? (2)

a) rastr, vektor, fraktal

b) front page exspress, rastr

c) promt, vektor, fraktal

d) fine reader, vektore)heç biri


 1. İnternetdə kompyüter qrafikasının hansı növü tətbiq olunur? (3)

      1. Rastr

      2. Vektor

      3. Fraktal

      4. Bütün növləri

      5. Heç biri
 1. Hansı növ kompyüter qrafikasında təsvirlər düsturların köməyilə yaradılır? (3)

 1. Fraktal

 2. Vektor

 3. Rastr

 4. Heç biri

 5. Fraktal və Rastr
 1. Rastr qrafik redaktorun əsas funksiyası: (3)

 1. Təsvirləri emal etmək (işləmək)

 2. ”Sıfır”-dan təsvir yaratmaq

 3. Təsvirləri yaratmaq üçün proqramlaşdırmaq

 4. Təsvirləri köçürtmək

 5. Təsvirlərin keyfiyyətini yüksəltmək
 1. Fraktal qrafikadan əsasən hansı proqramlarda istifadə edirlər? (1)

      1. Əyləncə proqramlarında

      2. Tədris proqramlarında

      3. Təlim proqramlarında

      4. Ofis proqramlarında

      5. Tətbiqi proqramlarında
 1. Vektor qrafikada obyektlər nədən təşkil olunur? (2)

      1. Xəttlərdən

      2. Pikseldən

      3. Nöqtələrdən

      4. Paint elementlərindən

      5. Kvadratlardan
 1. Təqdimatnın göstərilməsi rejimindən çıxmaq üçün hansı düymə sıxılır (1)

 1. Esc

 2. Tab

 3. Alt

 4. Ctrl

 5. End
 1. PowerPoint proqramında yaradılmış  təqdimat hansı genişlənməyə malikdir: (2)

 1. .ppt

 2. .exe

 3. .txt

 4. .dos

 5. .xls
 1. Printer həlli(разрешение) dedikdə nə başa düşülür? (2)

      1. Vahid uzunluqda çap edilə bilən nöqtələrin sayı

      2. Monitora uyğun təsvirin ölçüsünün müəyyən edilməsi

      3. Əməliyyat sisteminin xassəsi

      4. Təsvirin özünün xassəsi

      5. Kompyüter sisteminin iş xüsusiyyəti
 1. Printer həlli (разрешение)necə ölçülür? (2)

      1. Dpi (Dyümə düşən nöqtələrlə)ilə

      2. Piksellə

      3. Əməliyyat sisteminin mərtəbəliliyi ilə

      4. Videokartın ölçüsü ilə

      5. Rənglərin sayı ilə

166======(1)

167======(2)

167======(3)

Yüklə 287,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin