Konseyin Amacı Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmakYüklə 445 b.
tarix26.07.2018
ölçüsü445 b.
#59237Konseyin Amacı

 • Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak,

 • Mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek,

 • Bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.Konseyin Amacı

 • Mühendislik dekanları arasında

 • Deneyimlerin paylaşıldığı,

 • İyi uygulamaların tartışıldığı,

 • Güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği

 • İletişimi güçlendiren bir platform.Konseyin Yapısı

 • 87 Üniversite’de görev yapan 91 Mühendislik Fakültesi Dekanı MDK’nın doğal üyesidir.

 • Toplantılara iş dünyasından ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve meslek kuruluşlarından da temsilciler davet edilmektedir.19 Ocak 2001 1. MDK Toplantısı ODTÜ Ankara

 • 19 Ocak 2001 1. MDK Toplantısı ODTÜ Ankara

 • 20 Haziran 2001 2. MDK Toplantısı ODTÜ Ankara

 • 11-12 Ocak 2002 3. MDK Toplantısı Çukurova Üniversitesi Adana

 • 24-25 Mayıs 2002 4. MDK Toplantısı Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa, KKTC

 • 13-14 Aralık 2002 5. MDK Toplantısı Selçuk Üniversitesi Konya

 • 16-17 Mayıs 2003 6. MDK Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Antalya

 • 12-13 Aralık 2003 7. MDK Toplantısı Başkent Üniversitesi Ankara

 • 20-22 Mayıs 2004 8. MDK Toplantısı Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir

 • (I. Ulusal Mühendislik Kongresi)

 • 3-4 Aralık 2004 9. MDK Toplantısı Atatürk Üniversitesi Erzurum

 • 19-21 Mayıs 2005 10. MDK Toplantısı Uludağ Üniversitesi Bursa

 • 2-3 Aralık 2005 11. MDK Toplantısı Anadolu Üniversitesi Eskişehir

 • 11-13 Mayıs 2006 12. MDK Toplantısı Karaelmas Üniversitesi Zonguldak

 • (II. Ulusal Mühendislik Kongresi)

 • 1-2 Aralık 2006 13.MDK Toplantısı Pamukkale Üniversitesi Denizli

 • 4-5 Mayıs 2007 14.MDK Toplantısı Karadeniz Teknik Üniv. TrabzonAralık 2006 – Nisan 2007

 • Yürütme Kurulu Toplantıları

 • 09.02.2007 (Kadir Has Üniversitesi)

 • 17.03.2007 (Uludağ Üniversitesi)

 • Gelişmeler

 • MDK’nın Kurumsallaşması

 • - ÜAK (Fen ve Teknik Bilimleri Eğitim Konseyi)

 • - İŞBAP Başvurusu için HazırlıkAralık 2006 – Nisan 2007

 • Tanınırlık

 • YÖK Strateji Raporu

 • Üniversitelerarası Kurul

 • BTYK Toplantılarına Katılım

 • DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV

 • Türk Dil Kurumu

 • IFEES (International Federation of Engineering Education Societies)

 • e-posta: mdk@anadolu.edu.tr

 • Web Sitesi (http://mdk.anadolu.edu.tr)

 • Logo Çalışmaları

 • Diğer Aktiviteler

 • Portal

 • MADEK

 • 6th ASEE Global Colloquium on Engineering Education (GCEE 2007)

 • 29 Eylül – 4 Ekim 2007

4. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN YÖNETİM YAPISI KONUSUNDA STRATEJİK SEÇMELER

 • Üniversite üstü diğer organ olan Üniversitelerarası Kurul, üniversite sayısının artışıyla 100’e yaklaşmasıyla birlikte ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. ÜAK birçok ülkede olduğu gibi Rektörler Komitesi’ne dönüşebilir ve yalnızca rektörlerden oluşabilir. ÜAK’ın son 25 yıldaki uygulamaya göre güçlendirilmesi ve sürekli tam zamanlı görev yapan bir yürütme kuruluna sahip olması yarar sağlayacaktır. Böyle bir kurulda da temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve güzel sanatların asgari düzeyde temsili öngörülebilir. Böyle bir kurul, rektörler dışından ve öğretim üyeleri arasından ÜAK’ın belirleyeceği üyeler arasından seçilebilir. Başka bir seçenek ise, rektörler arasından seçilecek ve doğal olarak tam zamanlı olamayacak ve 1 ya da 2 yıl için görev yapacak bir yönetim kurulu ve onu destekleyecek sekreteryanın oluşturulmasıdır.

 • Üniversitelerarası Kurulun, belli bir meslek grubu için, yükseköğretimde yeniden düzenlemeler gerektiğinde ya da önemli sorunlarla karşılaşıldığında, Dekanlar Komiteleri oluşturarak, görüş geliştirmesini sağlama yoluna gitmesi yararlı olacaktır.9. YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ KONUSUNDA STRATEJİK SEÇMELER

 • ABET ile yapılan işbirliği süreci, ülkemizdeki mühendislik programları için, benzer bir ulusal kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi önemli bir oluşumu beraberinde getirmiştir. 2002 yılında mühendislik fakülteleri dekanları tarafından oluşturulan, Mühendislik Dekanları Konseyi bünyesinde Mühendislik Akreditasyon Kurulu (MÜDEK) kurulmuş ve mühendislik alanlarında ulusal bir kalite güvencesi sisteminin oluşturulması açısından, ülkemizde örnek bir başlangıç olmuştur. MÜDEK günümüz itibariyle, 60 eğitimli değerlendirici portföyüne ulaşmış ve 2003-2004 yılında 8 üniversitemizde 10 mühendislik programı MÜDEK Değerlendirme Sürecinden geçmiştir. Ancak, MÜDEK günümüze kadar, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan hukuki bir kimlik kazanamamıştır.

 • Birim/alt birim veya program bazında dış değerlendirme yapabilecek Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) gibi kuruluşların oluşumu, diğer bilim/meslek alanlarında da teşvik edilmeli ve bu kurum/kuruluşların çalışmalarını, hukuki bir yapı içerisinde yürütebilmeleri sağlanmalıdır. Bu kapsamda oluşturulacak kurum/kuruluşların günümüzde giderek önem kazanan “niteliklerin (yetkinliklerin) çerçevelendirilmesi (belirlenmesi)-(qualification framework)” çalışmalarında, özellikle bilim ve meslek alanlarındaki çıktıların, dış kalite güvencesi konusunda önemli işlevleri olacağı göz önünde bulundurularak, yapılandırılmaları teşvik edilmelidir.

 • Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesi ile ilgili Bologna Süreci eylem maddesi konusunda YÖK tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Yükseköğretim yeterliliklerinin düzeylerine ilişkin çalışmalar iki ay içinde tamamlanacaktır. Mühendislik yeterliliklerine ilişkin çalışmaların 2007 sonunda tamamlanması planlanmıştı. Diğer sektörlere ilişkin çalışmalar ise 2008 sonunda bitirilmek üzere takvime bağlanmıştır.11. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TOPLUMUN VE EMEK PİYASASININ TALEPLERİNE DUYARLILIĞININ ARTTIRILMASIAralık 2006 – Nisan 2007

 • Tanınırlık

 • YÖK Strateji Raporu

 • Üniversitelerarası Kurul

 • BTYK Toplantılarına Katılım

 • DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV

 • Türk Dil Kurumu

 • IFEES (International Federation of Engineering Education Societies)

 • e-posta: mdk@anadolu.edu.tr

 • Web Sitesi (http://mdk.anadolu.edu.tr)

 • Logo Çalışmaları

 • Diğer Aktiviteler

 • Portal

 • MADEK

 • 6th ASEE Global Colloquium on Engineering Education (GCEE 2007)

 • 29 Eylül – 4 Ekim 2007

Gelişmeler

 • Yurt Dışı

 • Yurt İçiLizbon Deklarasyonu 2010’a sonrasına doğru Avrupa Üniversiteleri: Farklılıklarla birlikte ortak amaca yönelme 17-18 Mayıs 2007, Londra

 • Avrupa Yüksek Öğretim Alanının İnşası

 • - Ana hedeflere yeniden odaklanma

 • - Öğrenci Odaklılık

 • - AKTS

 • - Öğrenci Destek Hizmetleri

 • - Öğrenim Çıktıları

 • - Yaşam Boyu Öğrenim

 • Avrupa Yüksek Öğretim Alanının Uluslararası Tanınırlığı

 • - Bologna Markası

 • - Kurumsal Stratejiler

 • - GelişmeAraştırma ve İnovasyonun Teşvik Edilmesi

 • Araştırma ve İnovasyonun Teşvik Edilmesi

 • - Yüksek Öğretim ile Araştırma arasında ilişki

 • - Doktora programlarındaki kalitenin arttırılması

 • - Araştırma için kurumsal stratejilerin geliştirilmesi

 • - İnovasyon kapasitesinin teşvik edilmesi

 • - Üniversite-iş çevreleri iş birliği

 • - Esnek Yasal ve Mali düzenlemeler

 • - Üniversite-Toplum işbirliği

 • Kalite

 • - Kalite süreci ve kurumsal özgörevler

 • - Dış tanınırlık

 • - Avrupa Boyutu

 • Özerklik ve Mali EsneklikLLP 2007-2013

 • Erasmus:

  • “Kalite”nin yanısıra;
  • Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin,
  • Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin,
  • Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılması


STUDENT MOBILITY/ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

 • Study - Değişim

 • PlacementsYerleştirme (Staj, eğitimler)Student Mobility - Study

 • 3 - 12 ay

 • Aylık Hibe

 • Üniversitelerarası Anlaşma

 • Kriterler..

 • 2+ Sınıf Öğrencileri

 • Learning Agreement

 • Transcript of Records

 • Akademik TanınmaStudent Mobility - Placements

 • 3 - 12 ay : 1 Temmuz - 30 Eylül

 • (Short Cycle için min. 2 hafta)

 • Aylık hibe

 • Kriterler..

 • Zorunlu Stajlar

 • Training Agreement

 • Placement Contract

 • Transcript

 • TanınmaStudy + Placement

 • Placement misafir olunan kurumun nezareti/idaresi altında olacak

 • Faaliyet dönemleri birbirini takip edecek (boşluk olmayacak)

 • Toplam süre 3 - 12 ay arası

 • 1 ay placement + 2 ay study

 • 1. sınıf öğrenciler faydalanamayacakSTAFF MOBILITY/ PERSONEL HAREKETLİLİĞİStaff Mobility - Teaching

 • 5 saat - 6 hafta : 1 Temmuz - 30 Eylül

 • Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat

 • Üniversitelerarası Anlaşma

 • Teaching Programme

 • İlk Defa Gidecek Akademisyene ÖncelikStaff Mobility - Training

 • EÜB Sahibi Üniversiteler ve “Eligible” İşletme

 • İdari ve Akademik Personel

 • İşletmelerde: seminer, “workshop”, kurs vermek

 • İşletmelerden seminer vb eğitim almak

 • Akademik personelin eğitim almak için ortak kuruma gönderilmesiStaff Mobility - Training

 • 1 hafta - 6 hafta : 1 Temmuz - 30 Eylül

 • Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat

 • Üniversitelerarası ise Anlaşma

 • Üniversite-İşletme Arasında ise Anlaşma Yok

 • İşletmeden Üniversiteye “Mobility” Durumunda Üniversitenin Daveti

 • Working Programme

 • Yurtdışına İlk Çıkışlara Öncelik

6. TÜRKİYE’NİN YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE, YÜKSEKOKULLARIN VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ PROGRAMLARININ YENİDEN İLİŞKİLENDİRİLMESİ KONUSUNDAKİ STRATEJİK SEÇMELER

“Liderler”:

 • “Liderler”:

 • İsviçre, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya

 • BU GELİŞMELER

 • TEHDİT Mİ?

 • FIRSAT MI?Reaktif yaklaşım

 • Reaktif yaklaşım

4 MAYIS CUMA 10:45-12:45 Panel: “Yetkin Mühendislik” Moderatör: Prof. Dr. Mustafa TOKYAY (ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Panelistler: Prof. Dr. Tuğrul TANKUT (ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Prof. Dr. Mehmet Nuri BODUR (MDK Üyesi) Mustafa ÇOBANOĞLU (MÜDEK, MAK Üyesi) Muhammet SÖZEN (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı) 13:00-14:00 Öğle Yemeği-Turizm ve Otelcilik Uygulama Merkezi 14:00-15:30 Bölümlerin-Laboratuarların Gezilmesi 15:30-16:30 “Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Hakkında Bilgilendirme” Refik ÜREYEN (TTGV) 16:30-17:00 Kahve Arası 17:00-19:00 Fakültelerimizin Ortak Problemleri ve Çözüm Arayışları5 MAYIS CUMARTESİ

 • 5 MAYIS CUMARTESİ

 • 08:30-09:00 Doç. Dr. Erbil PAYZIN (MÜDEK-MAK Başkanı)

 • 09:00- 10:15 Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ (MADEK Koordinatörü)

 • 10:15-10:40 Kahve Arası

 • 10:40-11:00 Prof. Dr. Mehmet Nuri BODUR (Mühendislik Altyapısı Kıyaslama Çalışma Grubu Üyesi)

 • 11:00-11:30 Diğer Çalışma Grupları ve Yeni Öneriler

 • 11:30 -12:00 Değerlendirme ve Kapanış

 • 12:00-13:30 Öğle Yemeği

 • GEZİ PROGRAMI

 • 14:00-15:00 Ayasofya Müzesi ve Atatürk Köşkü

 • 15:00-19:30 Sümela ManastırıYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin