Məhsul HaqqındaYüklə 113.18 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü113.18 Kb.

 

Məhsul Haqqında:

Sement əsaslı, piqment, modifikasiyalı kimyəvi qatqılar və mineral sərt aqreqatlardan ibarət olan istifadəyə hazır toz qarışıqdır.

 

İstifadə sahələri • Şiddətli mexanik aşınmalara məruz qalan

 • Depolar, limanlar və yollar

 • Emalatxanalar, fabriklər və tərsanələr

 • Avtodayanacaq, servis stansiyaları və qarajlar

 • Ticarət və sənaye binalarının döşəmələri

 • Təyyarə və helikopterlərin (vertolyot) uçuş-enmə zolağı və angarları

 • Və başqa yerlərdə istifadəsi uyğundur.

 

Üstünlükləri • Tətbiq olunduğu beton səthində

 • Yüksək aşınma müqaviməti təmin edir. Normal betona nisbətən müqaviməti 3 qat artırır.

 • Səthin toz verməsinin qarşısını alır

 • Zərbələrə qarşı müqaviməti artırır

 • Tətbiqi çox asandır və istifadəyə hazırdır

 • Neft məhsullarına qarşı müqaviməti artırır

 • Oksidlənmir, uzun ömürlüdür

 • Daxili və xarici məkanlar üçün uyğundur

 • Özündən rənglidir. Boyaya ehtiyac yoxdur

 

Texniki Xüsusiyyətləri • Rəng=  Boz-Qırmızı-Yaşıl

 • Aşınma Davamlılığı= 5cm³/50mm² (TS699)

 • Təzyiq Müqaviməti≥  100 N/mm²

 • Sınma Müqaviməti ≥  15 N/mm²

 • İstifadəyə vermə müddəti= 10gün

 • Sərfiyyat=   2-3mm qalınlıqda tətbiq etmək üçün 4.5-6 kq/m²

 

Səth Hazırlığı

Tətbiq olunduğu yerin ölçüsündən asılı olaraq 4-5mm-lik anoloqlara biri boş, biri dolu şəkildə ən az 10 sm hündürlüyündə beton tökülür

Tətbiq olunan betonun möhkəm olması üçün qarışdırma suyuna Azpol İzopolex 900 Betonit Məhlul qatqısı əlavə edilməsi tövsiyə edilir.

Tökülən beton vibrator vasitəsilə yerləşdirilib, mastarlanır.

Mastarlanan betonun üzəri ehtiyac olduqda taxta mala ilə pardaqlanır.

Səthdə yığılan artıq sular səthdən hopdurularaq götürülür.

Baş barmaq ilə betonun səthinə qüvvətli basdıqda, zəmin üzərində 3-5 mm dərinlikdə iz qalması, zəminin istifadəyə hazır olduğunu göstərir.

 

İstifadəsiƏl ilə və ya uyğun bir avadanlıqla materialın 2/3-i zəminə homogen şəkildə səpilərək yayılır

Yayılan tozun betondakı suyu özünə çəkib yaş görünüş əmələ gətirməsi gözlənilir.

Betonun plastikliyi və bərkimənin başlanğıcı imkan verdiyi müddətdə ilk düzəltmələr edilir

Düzgün bir zəmin yaratmaq üçün material helikopter mala ilə zəminə yaxşıca yedirdilərək betonla birləşdirilir.

Düzgün bir zəmin yaratmaq üçün helikopter ən aşağı sürətdə ve metal parıldatma bıçaqları isə minimum bucağa qoyularaq işlədilməlidir

Materialın qalan 1/3-lik hissəsi təkrar bu səthə tökülür və islanmağı gözlədikdən sonra pardaqlanır

Tamamlama işi, zəmin sərtləşib üzərində gəzə bilmək üçün hazır olduqdan sonra aparılmalıdır

 

Diqqət:Birbaşa günəş şüaları altında, çox isti və çox küləkli yerlərdə tətbiq olunmamalıdır

Tətbiqindən 3-4 gün sonra süni dərzlər sökülməli və anoloqların arası AZPOL HARDFLOOR 200 yüksək müqavimət qarışığı ilə doldurulmalıdır

 

Qablaşdırma: 25 kg-lıq kraft kisə.Product information:

A two-component blend powder on cement base ready to use, consisting of pigmental, modification admixtures and fixating mineral aggregates.

 

Ranges of use: • Depot, ports and roads

 • Workshops, factories and dockyards

 • Parking places, service stations and garages

 • Floor of trade and industrial buildings

 • Landing strips and shed for airplanes and helicopters

 • Also usage in other places, surfaces of which are subject to intense weathering.

 Advantages:

 • At the surface of a concrete used:

 • Provides an excellent resistance to weathering. Interacting with an ordinary concrete intensifies resistance about tree times.

 • Prevents arising of dust.

 • Increases tolerance of impact.

 • Easy in preparation and ready to use.

 • Increases resistance to oil products.

 • Oxydation proof, long-lived in use.

 • May be uses as well as in internal and external spaces.

 • Has its own color. No need in paint.

Technical data:

 • Color = Grey – Red – Green

 • Weathering proof = 5 cm³/50 mm² (TS699)

 • Pressure proof ≥ 100 n/mm²

 • Frangibility proof ≥ 15 n/mm²

 • Period of use = 10 days

 • Consumption = for use with width in 2-3 mm — 4.5-6 kg/m²

Surface preparation:

Depending on size of the surface used at different 4-5 mm analogues (in order to on of them stayed empty) the concrete is emptied at least 10 cm high. In odder to make concrete firm it is recommended to add to the mixture of dilution water a solution mixture of Azpol İzopolex 900 Betonit. Mix with a help of vibrator an put on the support. After binder the surface of the concrete is polished with a help of wooden plasterer's float, if necessary. Water surplus accumulating on the surface is taken away by means of absorption. Strong press on the surface of concrete with a thumb, whish leaves mark about 3-5mm depth signifies that the base is ready to use.
Usage:

2/3 of material shall be equally spread on the base by hand or with a help of any inventory.

After absorption of moisture contained in concrete, one shall wait until the powder becomes wet.

Changes shall be done within the period of time, which will provide moldability and beginning of concrete hardeninghardening. In order to create correct base, material shall be spread on the surface and combined with concrete with a help of vibrator. In order to create correct base the vibrator shall be used on the minimum speed and blades for polishing of metal shall be used under with minimum inclination. The rest 1/3 part of material again spreads on the surface and after humidification it shall be polished. Finishing work shall be performed after the base becomes firm up to the degree when on can walk on it.


Warning!!!

Can not be used in very hot places, places subject to insolation and strong wing.

In 3-4 days after use, artificial bases shall be broken and passages between analogues shall be filled with AZPOL HARDFLOOR 200 with a high pressure sensibility.

Packaging: Craft bag, 25 kg.

О товаре

Является порошковой смесью на цементной основе готовой к применению, состоящей из пигментных, модификационных примесей и закрепляющих минеральных агрегатов.

 

Область применения:Депо, порты и дороги
Мастерские, фабрики и верфи
Мета парковок, сервисные станции и гаражи
Пол торговых и промышленных зданий
Посадочные полосы и ангары самолётов и вертолётов

И использование в других местах, поверхности которых подвержены сильному выветриванию.

 

ПреимуществаНа поверхности применяемого бетона:

Обеспечивает отличную устойчивость к выветриванию. У нормального бетона усиливает устойчивость примерно в 3 раза.


Предотвращает появление пыли на поверхности.
Повышает устойчивость к ударам.
Прост в приготовлении и готов к использованию.
Повышает устойчивость к нефтепродуктам.
Не оксидируется, продолжителен в использовании.
Приемлем для внутренних и внешних пространств.
Имеет собственный цвет. Не имеется необходимости в краске.
Технические особенности:

Цвет = Серый – Красный — Зелёный


Устойчивость к выветриванию = 5 см³/50 мм² (TS699)
Устойчивость к давлению ≥ 100 н/мм²
Устойчивость к ломкости ≥ 15 н/мм² 
Срок использования = 10 дней

Потребление = для применения шириной в 2-3 мм — 4.5-6 кг/м²

Подготовка поверхности:

В зависимости от размера используемой поверхности на разных аналогах 4-5 мм и (с тем, чтобы один из них оставался пустым) высыпают бетон высотой минимум в 10 см.  


Для того, чтобы используемый бетон был крепким рекомендуется добавить в состав разбавляющей воды смесь раствора Azpol İzopolex 900 Betonit.
Нанесите с помощью вибратора для бетона и подложите подкладку.
При необходимости после подшивки поверхность бетона полируется при помощи деревянной штукатурной тёрки.
Собирающиеся на поверхности излишки воды убираются путём всасывания.
Сильное нажатие большим пальцем на поверхность бетона, после которого образуется след глубиной в 3-5 мм свидетельствует о том, что основа готова к применению.
Применение:

Рукой или при помощи какого-либо инвентаря ⅔ материала равномерно распределяется на основу


После всасывания содержащейся в бетоне влаги, необходимо подождать пока порошок не увлажнится
Изменения следует делать в промежутке времени, который обеспечивают пластичность и начало затвердения бетона
Для создания правильной основы материал с помощью вибратора должен быть нанесён на поверхность и соединён с бетоном
Для создания правильной основы вибратор должен быть использован на самой меньшей скорости и ножи для полировки железа должны быть использованы под наименьшим углом
Оставшаяся 1/3 часть материала повторно наносится на поверхность и после того, как она увлажнится, её полируют
Завершающую работу следует выполнять после того, как основа затвердеет до той степени, что по ней уже можно ходить
Внимание!!!

Не должен быть использован в очень жарких местах, в местах подверженных воздействию солнечных лучей и сильного ветра.


Через 3-4 дня после применения искусственные основы должны быть разрушены, а промежутки между аналогами нужно заполнить смесью AZPOL HARDFLOOR 200 с высокой устойчивостью к давлению.
Упаковка: 25кг крафтовый мешок
Каталог: userfiles -> catalog


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə