Nəzəri sual – asan

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 46.86 Kb.
tarix25.05.2018
ölçüsü46.86 Kb.

«Informasiya texnologiyalarına giriş» fənnindən

Imtahan sualları846a1, a2 qrupları

 1. Nəzəri sual – asan

  1. İnformasiya texnologiyaları anlayışı.

  2. Yeni informasiya texnologiyaları.

  3. İnformasiya texnologiyasının növləri. Xarakteristika və məqsəd.

  4. Verilənlərin emalı informasiya texnologiyaları. Əsas komponentlər.

  5. Verilənlərin emalı informasiya texnologiyaları: verilənlərin emalı, yadda saxlanılması və hesabatların tərtib edilməsi.

  6. Ofisin avtomatlaşdırılması. Xarakteristika və təyinat.

  7. Ofisin avtomatlaşdırılması informasiya texnologiyası. Əsas komponentlər.

  8. Elektron sənəd dövriyyəsinin yaradılma üsulları.

  9. Mətnlərin avtomatik tanınması.

  10. Avtomatik tərcümə vasitələri. 1. Nəzəri sual – orta mürəkkəb

  1. İdarəetmənin informasiya texnologiyası. Xarakteristika və təyinat.

  2. Qərarlar qəbulu informasiya texnologiyası. Xarakteristika və məqsəd.

  3. Qərarlar qəbulu informasiya texnologiyası. Verilənlər bazası, modellər bazası, interfeysin idarəetmə sistemi.

  4. Ekspert sistemlərinin informasiya texnologiyası. Süni intellekt.

  5. Ekspert sistemlərində istifadəçi interfeysi, interpretator.

  6. Ofisin avtomatlaşdırılması. Verilənlər bazası, cədvəl prosessoru, elektron təqvim.

  7. Ofisin avtomatlaşdırılması. Telekonfrans və videomətn.

  8. Kompyuterə informasiyanın daxil edilməsinin avtomatlaşdırılması.

  9. Yeni informasiya texnologiyasının əsas prinsipləri.

  1. . Kompyuter lüğətləri və əlaqələndirilmiş mətnin avtomatik tərcümə proqramları 1. Nəzəri sual – mürəkkəb

  1. İdarəetmənin informasiya texnologiyası. Əsas komponentlər.

  2. Qərarlar qəbulu informasiya texnologiyası. Əsas komponentlər.

  3. Ekspert sistemlərinin informasiya texnologiyası. Xarakteristika və məqsəd.

  4. Ekspert sistemlərinin əsas komponentləri.

  5. İnternet müşahidəçiləri.

  6. World Wide Web və HTML.

  7. HTML dilinin təyini

  8. Web sayt haqqında ümumi informasiya.

  9. İnternetdə Web-səhifələrə baxış.

  10. Hipermətnli istinad, multi media və qrafika. 1. Nəzəri sual – asan

  1. WORLD WIDE WEB VƏ HTML. İnternet anlayışı.

  2. WEB sayt anlayışı. WEB səhifələrin yaradılması.

  3. HTML sənədinin qurulma qaydaları.

  4. HTML-in teqləri.

  5. HTML dilinin spesifikasiyaları.

  6. HTML sənədinin strukturu.

  7. HTML sənədinin başlıq bölməsi.

  8. Teqlərin atributları.

  9. Sərlövhələr və altsərlövhələr.

  10. H1 – H6 teqləri və onların parametrləri. 1. Nəzəri sual – orta mürəkkəb

  1. Sənədin HEAD bölməsi.

  2. Şərhlər (izahatlar).

  3. Fiziki formatlama.

  4. Məntiqi formatlama.

  5. Birbaşa formatlama.

  6. HTML sənədində abzasların yaradılması.

  7. P, HR, BR teqlərinin təyinatı və onların atributları.

  8. HTML sənədinin BODY bölməsi.

  9. Blok səviyyəli teqlər.

  10. MARQUEE teqi.

2. Nəzəri sual – mürəkkəb

2.1. HTML sənədində “qaçan sətrin” yaradılması.

2.2. HTML sənədinin funksional bölmələrinin müəyyən edilməsi.

2.3. MARQUEE teqinin atributları.

2.4. Hiperistinadlar. Mütləq və nisbi istinadlar.

2.5. A teqi və atributları. email ünvanına istinad.

2.6. BODY teqinin parametrləri.

2.7. P teqinin parametrləri.

2.8. Üfüqi xətlərin yaradılması.

2.9. HR teqi və onun parametrləri.

2.10. HTML sənədində fonun tərtibatı.

3. Nəzəri sual – asan

3.1. FONT teqi və parametrləri

3.2. Şrift üslubu üzərində əməliyyatlar.

3.3. HTML sənədində şəkillərin ölçülərinin təyin etməsi.

3.4. FRAMESET teqinin parametrləri.

3.5. FRAME teqinin parametrləri.

3.6. Freymlərin təsvirinin qaydaları.

3.7. Siyahıların yaradılması.

3.8. Təriflər siyahısı.

3.9. Cədvəllərin qurulmasının özəllikləri.

3.10. Cədvəldə sərlövhələr. Xanaların birləşdirilməsi.

3. Nəzəri sual – orta mürəkkəb

3.1. Qrafika. WEB səhifələrdə şəkillərin yerləşdirilməsi.

3.2. HTML sənədində hipermətnli istinadlar və lövbərlər.

3.3. Freymlər. HTML sənədində freymlərin tətbiqi.

3.4. Nömrələnmiş və markerli siyahılar.

3.5. Qarışıq siyahılar.

3.6.Marker kimi şəkillərdan ibarət olan siyahılar. Onların təsviri.

3.7. Cədvəllərin əsas atributları.

3.8. HTML sənədində Multimedia obyektlərinin yerləşdirməsinin özəllikləri.

3.9. Mətn üzərində işin imkanları

3.10. FONT teqi və atributları.

3.Nəzəri sual – mürəkkəb

3.1. WEB səhifələrdə şəkillərin yerləşdirilməsi. Teqləri, parametrləri.

3.2. HTML sənədində şəkillərin düzləşdirilməsi.

3.3. Siyahıların növləri.

3.4. HTML sənədində cədvəllərin yaradılması.

3.5. HTML sənədində Multimedia obyektləri.

3.6. Mətnin formatlaşdırılması.

3.7. Şriftlərin formatlaşdırılması.

3.8. Hiperistinadlar. Sadə istinadlar. Digər saytlara keçidi üçün hiperistinadların təşkili.

3.9. Hiperistinadlar. Fayla istinad.

3.10. Bir səhifədən digərinə keçidi üçün istinsdların təşkili.

4. Misal – asan

4.1. Səhifəni yaradın və istifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.2. Səhifəni yaradın, bir sərlövhəni yerləşdirin, bir abzas (qısa) yaradın, sərlövhə ilə abzas arasında üfüqi xətt yaradın. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.3. Səhifəni yaradın, bir sərlövhəni, abzası və üfüqi xətti yerləşdirin. Üfüqi xəttin uzunluğunu 250 px təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.4. Birbaşa formatlama teqlərindən istifadə etməklə bir sayt yaradın. Orada bir abzas mətn (qısa) yerləşdirin. Səhifənin fonunu mavi rəngdə təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.5. Səhifəni yaradın və fon kimi bir şəkil yerləşdirin (faylın adı “Tulips.jpg”), səhifənin sağ və sol sərhədlərini 40 px təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.6. Səhifəni yaradın. Bir abzas yaradın və mətnin şriftini “Arial”, ölçüsünü 5 və rəngini göy təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.7. Səhifəni yaradın. Fiziki formatlama teqlərindən istifadə etməklə mətnin görünüşünü dəyişdirin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.8. Səhifəni yaradın. Məntiqi formatlama teqlərindən istifadə etməklə mətnin görünüşünü dəyişdirin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.9. Səhifəni yaradın. Sərlövhəni, bir abzası və bir şəkil yerləşdirin. Sərlövhənin, abzasın və şəkilin aralarında üfüqi xətlər yaradın. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.10. Səhifəni yaradın. Sərlövhəni, bir abzası və bir şəkil yerləşdirin. Sərlövhənin, abzasın və şəkilin aralarında üfüqi xətlər yaradın. Şəkilin mərkəzdən nizamlanmasını, enini 25%, hündürlüyünü 25% və şəkilin təsvirini təşkil edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.Misal – orta mürəkkəb

4.1. Səhifəni yaradın, sərlövhəni və iki abzasdan ibarət qisa bir mətn yerləşdirin. Hər bir abzası iki tərəfdən düzləşdirin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.2. Səhifəni yaradın. Səhifənin yuxarı və aşağı sərhədlərini 30 px təyin edin. Bir abzas yaradın və mətnin rəngini qırmızı təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.3. Səhifəni yaradın, bir sərlövhəni, abzası və üfüqi xətti yerləşdirin. Üfüqi xəttin uzunluğunu 300 px, qalınlığı 10 px, rəngini isə qırmızı təyin edin. Xətti mərkəzdə yerləşdirin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.4. Səhifəni yaradın. “Qaçan sətri” yaradın, onun fonun rəngini sarı və dövrün təkrarlanma sayını 3 təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.5. Səhifəni yaradın. “Qaçan sətri” yaradın, onun fonu kimi bir şəkli və hərəkət sürətini 7 təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.6. Səhifəni yaradın. “Qaçan sətri” yaradın, onun fonun rəngini gümüşü və hərəkətinin istiqamətini yuxarıdan aşağıya təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.7. Səhifəni yaradın. “Qaçan sətri” yaradın, onun fonun rəngini boz və fırlanma sahəsinin hündürlüyünü 150 px, fırlanma sahəsinin enini isə 20 % təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.8. Səhifəni yaradın. Sərlövhəni, bir abzası və “qaçan sətri” yaradın, onun fonun rəngini çəhrayı və fırlanma sahənin ətrafında üfüqi və şaquli məsafəni 10 px təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.9. Səhifəni yaradın. Sərlövhəni, bir abzası və bir şəkil yerləşdirin. Sərlövhənin, abzasın və şəklin aralarında üfüqi xətlər yaradın. Şəkilin sağ tərəfdən nizamlanmasını, enini 200 px, hündürlüyünü 250 px və şəkilin ətrafında çərçivəni təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

4.10. Səhifəni yaradın. Sərlövhəni, bir abzası və bir şəkil yerləşdirin. Sərlövhənin, abzasın və şəkilin aralarında üfüqi xətlər yaradın. Şəkilin sağdan nizamlanmasını, enini 120 px, hündürlüyünü 120 px və şəkilin ətrafında çərçivə yaradın. Çərçivənin ölçüsünü 10 px təyin edin. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

5. Misal – asan

5.1. Bir saytdan www.google.com saytına keçməsi üçün hiperistinad yazın. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

5.2. Bir saytdan www.3jam.com saytına keçməsi üçün hiperistinad yazın. Qeyd: www.3jam.com saytı yeni pəncərədə yaradın. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

5.3. Saytın sonundan əvvəlinə keçmək üçün hiperistinad yazın. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

5.4. Iki pəncərədən (üfüqi) ibarət sayt yaradın. Birinci pəncərənin ölçüsü 400 px olmalı. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

5.5. Iki pəncərədən (şaquli) ibarət sayt yaradın. Pəncərənin ölçüsünü istifadəçi tərəfindən dəyişdirmək mümkün olmaması üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.6. Səhifədə sadə nömrələnmiş siyahı (3 punktdan ibarət olan) yaradın və müvafiq HTML kodları yazın.

5.7. Sadə markerli siyahı yaradın. Markeri kvadrat şəklində olması üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.8. Səhifədə 2 sütundan və 2 sətirdən ibarət cədvəl yaradın. Cədvəlin sərlövhəsini “Cədvəl 1” (cədvəlin aşağısında) və xanaların başlıqlarını, uyğun olaraq, “Xana 1”, “Xana 2”, “Xana 3” yaratmaq üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.9. Səhifədə 3 sütundan və 3 sətirdən ibarət cədvəl yaratmaq üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.10.Səhifədə 2 sütundan və 2 sətirdən ibarət cədvəl yaradın və cədvəli çərçivəyə alın. Bundan əlavə, cədvəlin uzunluğunu 400 px quraşdırın. Müvafiq HTML kodları yazın.

5. Misal – orta mürəkkəb

5.1. Şəkillərdə verilən görüntülərə uyğun olan HTML kodları yazın. Qeyd – şəklin adı Penguins.jpg :
1) 2) 3)
5.2. Aşağıda verilmiş şəkillərdə göstərilən fonlara uyğun olaraq HTML kodları yazın. Qeyd: 2-ci səklin adı tulips.jpg


 1. 2) 3)

5.3. Səhifədə 2 sütundan və 2 sətirdən ibarət cədvəl yaradın və cədvəli çərçivəyə alın. Bundan əlavə, cədvəlin uzunluğunu 400 px quraşdırın. Müvafiq HTML kodları yazın.

5.4. Sadə nömrələnmiş siyahı yaradın. Nömrələnmə 9-dan başlanması və siyahının növbəti elementi 12 olması üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.5. Qarışıq (nömrələnmiş və markerli) siyahı yaratmaq üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.6. Səhifədə 2 sütundan və 2 sətirdən ibarət cədvəl, xana və xanadakı yazılar arasında 20 px məsafə yaratmaq üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.7. Səhifədə 3 sütundan və 3 sətirdən ibarət cədvəl və qonşu xanalar arasında 10 px məsafə yaratmaq üçün müvafiq HTML kodları yazın.

5.8. Səhifədə 2 sütundan və 2 sətirdən ibarət cədvəl yaradın və cədvəli çərçivəyə alın. Bundan əlavə, cədvəlin fonunu çəhrayı rəngdə edin. Müvafiq HTML kodları yazın.

5.9. Səhifədə 2 sütundan və 2 sətirdən ibarət cədvəl yaradın və cədvəli çərçivəyə alın. Bundan əlavə, cədvəlin fonu kimi tulips.jpg şəklini yerləşdirin. Cədvəlin uzunluğunu 100% və hündürlüyünü 50% quraşdırın. Müvafiq HTML kodları yazın.

5.10. Səhifəni yaradın. Sərlövhəni, bir abzası və bir şəkil yerləşdirin. Sərlövhənin, abzasın və şəkilin aralarında üfüqi xətlər yaradın. Şəkilin soldan nizamlanmasını, enini 25%, hündürlüyünü 25% və şəkilin ətrafında çərçivə yaradın. Çərçivənin ölçüsünü 10 px, rəngini isə göy təyin edin. Mətn və şəkil arasında 10 px bərabər olan şaquli məsafə yaradın. İstifadə etdiyiniz teqləri və atributları təsvir edin.

Tərtib edən:“İnformasiya texnologiyaları və sis-

temləri” kafedrasının baş müəllimi Abasova N.K.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə