Octombrie 2014, mun. Chişinău I. ContextYüklə 167.47 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü167.47 Kb.

Raport privind desfăşurarea Atelierului de lucru

pentru membrii Consiliului Naţional al Elevilor de pe lângă Ministerul Educaţiei,

anul de studii 2014-2015

27-29 octombrie 2014, mun. Chişinău

I.CONTEXT

Consiliul Naţional al Elevilor de pe lîngă Ministerul Educaţiei (CNE) a fost constituit prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.136 din 26 martie 2013 „Cu privire la aprobarea mecanismelor de participare a elevilor la procesul decizional’’.

În perioada 27-29 octombrie 2014 a avut loc cel de-al doilea atelier de lucru, în cadrul căruia membrii acestuia au prezentat rapoartele efectuate, au avut diverse întâlniri cu specialişti din domeniu şi au determinat sarcini pentru perioada noiembrie-decembrie.

II. PARTICIPANŢI

La atelierul nr.II din cei 33 de membri au participat doar 29 de elevi. Nu s-au prezentat la atelier 4 elevi : Botnari Anastasia este  încadrata in proiectul Dialog intercultural în Elveţia, Guzun Adrian a refuzat de a fi membru al Consiliului din motiv de sănătate, Neiculova Anastasia şi-a retras candidature din motive personale şi Rălenu Nicolae nu s-a prezentat din motive necunoscute.III. OBIECTIVE, CONŢINUT, PROCES DE LUCRU

Pentru atelierul de lucru nr.II s-au propus următoarele obiective :

 • Consultarea opiniei elevilor despre activitatea Consiliilor elevilor în instituțiile preuniversitare de învățământ;

 • Introducerea noţiunilor de plăţi formale şi neformale, faptă imorală şi ilegală;

 • Examinarea raportului privind plățile ilegale în sistemul de învățământ preuniversitar;

 • Stabilirea împreună cu elevii a criteriilor de monitorizare pentru perioada noiembrie-decembrie

Conţinutul atelierului s-a axat pe următoarele blocuri de subiecte :

 • Raportul membrilor CNE: structura, forma, modul de colectare a informaţiei;

 • Consiliile Şcolare şi problemele legate de acestea: modul de constituire, funcţionalitatea şi eficienţa, informarea, transparenţa activităţilor, consultarea opiniei elevilor;

 • Problemele cu care se confruntă Consiliile Şcolare: neimplicarea tinerilor, ignoranţa profesorilor, raportul băieţi/fete, mapa Consiliului, motivaţia, asigurarea materială;

 • Noul Cod al Educaţiei şi prevederile acestuia: orientarea profesională, evaluarea profesorilor, procesul de învăţare bazat pe competenţe, sistemul de notare, examenele de Bacalaureat, măsuri împotriva abandonului şcolar;

 • Proiectul „Şcoala mea”: scopul, beneficiarii, criteriile de selecţie, implementările, baza de date pe pagina web www.bugetstories.md

 • Plăţi ilegale în educaţie: legalitatea plăţilor şi cadourilor în instituţiile preuniversitare, ce reprezintă mita, definiţia corupţiei, fundaţiile şi asociaţiile obşteşti în cadrul instituţiilor de învăţământ, plăţi formale şi neformale, conflict de interese;

 • Studiul sociologic „Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar”


Procesul de lucru

Subiectele din agendă au fost examinate , utilizănd diverse strategii didactice şi în următoarea consecutivitate :Subiect/ temă discutată

Procesul de lucru/strategii didactice utilizate

Crearea cadrului de lucru.

Obiectivele şi agenda
Turul noutăţilor : nume, instituţie, vârstă, noutatea

Împărtăşirea riscurilor la care au fost expuși acasă/instituții şi propunerea modalităţilor de depășire a acestora

Reproşuri pentru ME, invidie din partea colegilor, curiozitatea din partea tuturor.

Feedback la feedback-ul oferit de participanţi după I atelierFacilitator : Iosif Moldovanu, consultant, Ludmila Botnar

Procesul și rezultatele monitorizării activității CE
Lucru în grupuri mici: fiecare grup propune o modalitate de a compila informația pe care au acumulat-o

Structura raportului: Fiecare indicator fiind un capitol, în care este inclusă informaţia acumulată din toate raioanele.Prezentări/dezbateri în grupul mare

Definitivarea constatărilor/ concluziilor şi recomandărilor privind rezultatele monitorizării eficienței activității CEFacilitator: Iosif Moldovanu, consultant, Ludmila Botnar

Eficienţa Consiliilor Şcolare. Prezentarea rezultatelor monitorizării.

Dezbatere publică privind activitatea Consiliilor Elevilor în instituțiile de învățămînt preuniversitar cu reprezentanţi de la Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului, reprez. Direcțiilor raionale de învățămînt din Chișinău, Anenii Noi, Strășeni, Călărași, Criuleni, Hîncești, Ialoveni, Orhei

Subiectele dezbătute: eficienţa consiliilor, cum motivăm elevii, transparenţa deciziilor, raportul băieţi/fete, pregătirea consilierilor, dosarul consiliului-necesitate sau birocraţie.Expert: Eugenia Parlicov, şefa Direcţiei Învăţămănt Primar

Schimb de experiență/bune practici cu membrii CE de la Liceul Teoretic Spiru Haret din mun. Chișinău.

Prezentarea structurii Consiliului de Elevi şi Senatului din Liceul Teoretic Spiru Haret, unor proiecte implementate de aceste structuri, precum Study and Wok, Rock'n Haret, Academia succesului.


Expert: Adrian Brat, elev cl IX Liceul Teoretic Spiru Haret din mun. Chișinău

Instrumente de monitorizare şi modalităţi de implicare în viaţa şcolii

Prezentarea proiectului „Şcoala mea” şi paginii web www.bugetstories.ma

Relatarea despre modalitatea de participare în proiectul Şcoala mea şi demonstrarea cum putem avea acces la informaţie despre bugetul şcolii.

Accesarea de către elevi ai bugetului instituţiei de învăţmînt unde îşi fac studiile.

Expert: Victoria Vlad, Cercetător economic, Expert-GrupÎntâlnire cu conducerea ME pentru dezbatere

Dezbaterea întrebărilor cu care membrii CNE vin de la semenii lor în calitate de reprezentanți ai unui raion/municipiu( Anexa 4, a)

Dl viceministru al educaţiei Igor GrosuPlățile ilegale în educație.

Răspunsul Ministerului Educației


Studiul sociologic

„Plăţile formale şi neformale achitate de către părinţi în instituţiile de învăţământ preuniversitar”Introducerea noţiunilor de corupţie, plăţi formale/neformale. Discuţii. Dezbateri.

Expert: Rodica Josanu, şef secţie juridică Ministerul Educaţiei

Prezentarea studiului efectuat, familiarizarea cu Codul de etică al cadrului didactic.Expert : Anatol Gremalschi, doctor habilitat, profesor universitar Institutul de Politici Publice


Cum să ne facem vocea auzită. Strategii de pledoarie.
Feedback

Lucru în grupuri mici: propunerea de mijloace pentru promovarea activităţii.

Lucru frontal: discuţii, informare, notarea ideilor principale

Crearea grupului închis pentru membrii CNE pe pagina web. www.facebook.com, unde ei pot comunicaşi colabora eficient în perioadele ce nu au loc ateliere de lucru.

Oferirea unui feedback de către membrii CNE (Anexa4 b)Facilitator : Ludmila Botnar

Stabilirea sarcinilor pentru perioada următoare (septembrie-octombrie)

(anexa 4)

Facilitator: Ludmila Botnar


IV. CONSTATĂRI ŞI CONCLUZII FINALE

 • La scrierea rapoartelor de monitorizare echipele unu şi doi au prezentat rapoarte cu informaţia compilată şi generalizată pentru instituţiile de învățământ analizate, însă membrii altor trei echipe au prezentat rapoarte individuale, ele fiind neuniforme şi foarte variate ca structură. • Elevii au folosit diferite mijloace pentru colectarea informaţiei, echipa 2 a organizat sondaj de opinii, pe când unii membri au cerut informaţie de la Direcţiile de învățământ şi alţii au executat raportul în baza investigaţiilor efectuate şi a propriei opinii. • În discuţii cu experţii doar o parte din elevi sunt activi şi pun întrebări, vin cu propuneri, însă majoritatea membrilor CNE se abţin. • Reieșind din rapoartele prezentate şi cele discutate în cadrul atelierului, putem analiza doar situaţia în instituţiile de învățământ în care își fac studiile membrii CNE, nu şi situaţia în ţară. • Discuţiile cu experţii invitaţi au fost utile, au fost introduse noi noţiuni referitor la plăţile ilegale, au fost explicate modalităţile de face rost de informaţie cu privire la bugetul şcolii. • Membrii CNE au fost onoraţi de prezenţa dl viceministru al educaţiei la atelier şi au solicitat invitarea a mai multor experţi ce joacă un rol important în sistemul educaţiei.

V. RECOMANDĂRI

 • Asigurarea în cadrul atelierului unor activități de dezvoltare personală, care ar permite membrilor CNE să dezvolte capacităţile de comunicare, de dezbatere şi argumentare.

 • Organizarea activităţilor înafara atelierului, cum ar fi vizitarea ministerului, guvernului, liceului Academiei de Ştiinţă a Moldovei.

 • Comunicare mai eficientă în perioadele dintre ateliere.

 • O mai bună formulare a sarcinilor pentru executarea rapoartelor.

ANEXE

  1. Lista participanţilor

  2. Agenda evenimentului

  3. Raportul CNE

  4. Produsele participanţilor. Subiecte abordate în cadrul întâlnirilor cu:

   1. Dl Igor Grosu, viceministru al educaţiei

   2. Feedback-ul membrilor CNE

   3. Subiectul şi indicatorii propuşi pentru mnitorizare


Anexa 1

Lista membrilor CNE participanţi la atelierul de lucru


Nr.

Nume, prenume

Sex

Localitate

Raion

Clasa

InstituţieBaiu Elena

F

Ignăței

Rezina

X

L. T. ,,I. Sârbu”Batîr Andrei

B

Rîbniţa

Rîbniţa

XI

L. T. „Evrika”Berzan Nicoleta

F

Doroţcaia

Dubăsari

XI

L. T. DoroţcaiaBogdan Călin

B

Glodeni

Glodeni

XI

L. T. „V. Coroban”Botezatu Alina

F

Baraboi

Donduşeni

VIII

L. T. „Prometeu”Candu Anastasia

F

Vasieni

Ialoveni

X

L. T. „D. Cantemir”Canuda Aureliu

B

Nisporeni

Nisporeni

VIII

L. T. „Ştefan cel Mare”Cernouţan Vladislav

B

Leova

Leova

VIII

L. T. „C. Spătaru”Chilari Bogdana

F

Mandîc

Drochia

V

Gimnaziul MandîcCuzuioc Ana

F

Rubleniţa

Soroca

XI

L. T. RubleniţaDomenco Adrian

B

Cociulia

Cantemir

X

L. T. „V. Hanganu”Eriomenco Nicoleta

F

Paicu, c. Zîrnești

Cahul

VII

L. T. ”I. Creangă”Gogu Nadejda

F

Mereni

Anenii-Noi

X

L. T. „E. Nicula”Iachimciuc Victoria

F

Costeşti

Rîşcani

X

L. T. „S. Lucaci”Lapp Tudor

B

Bravicea

Călăraşi

VIII

L. T. „Ştefan cel Mare”Lupu Rusalina

F

Sălcuţa

Căuşeni

X

L. T. „Meşterul Manole”Lupuşor Cristina

F

Chişinău

Chişinău

XI

L. T. „Gh. Asachi”Mazuru Stela

F

Ungheni

Ungheni

XI

L. T. „Gh. Asachi”Moroz Andrei

B

Drochia

Drochia

VIII

L. T. nr. 3Petcoglo Alexandra

F

Basarabeasca

Basarabeasca

IX

L. T. „A. Puşkin”Pîrlog Silvia

F

Mingir

Hîncești

X

L. T. ”Șt. Holban ”Revenco Maria

F

Satul Nou

Cimișlia

VI

Gimnaziul „T. Strișcă”Rotari Valentin

B

Chișinău

Chișinău

IX

L. T. ,,Ginta Latină’’Rotaru Stela

F

Ghiliceni

Teleneşti

V

Gimnaziul GhiliceniRussu Vicu

B

Lipnic

Ocniţa

XI

L. T.„M. Sadoveanu”Stadnic Valeria

F

Talmaza

Ştefan-Vodă

VII

Gimnaziul „A. Sîrghi”Staraia Daria

F

Sîngerei

Sîngerei

IX

L. T. „Olimp”Straciuc Nicoleta

F

Bălţi

Bălţi

XI

L. T. „G. Coşbuc”Tarlapan Gabriela

F

Bălți

Bălţi

X

L. T. „I. Creangă”
pentru membrii Consiliul Naţional al Elevilor de pe lângă Ministerul Educaţiei

27-29 octombrie 2014, CTCT Artico

Anexa 2

Atelier de lucru nr. II

pentru membrii Consiliului Naţional al Elevilor de pe lîngă Ministerul Educaţiei

27-29 octombrie 2014, Centrul republican pentru copii și tineret ,,Artico’’

Ora/sesiune

27 octombrie 2014, luni

28 octombrie 2014, marți

29 octombrie 2014, miercuri

09.30 – 11.00

Sesiunea nr. I

Bun venit! Prezentări.

Așteptări, temeri, riscuri.

Obiectivele şi agenda atelierului.

Regulament de lucru.Reflecții după prima zi de atelier.

Implicarea elevilor în gestionarea resurselor instituției de învățămînt.Reflecţii după ziua a II-a de atelier.

Determinarea problemelor/dreptului care vor fi monitorizat.11.00 – 11.30

Pauză

Pauză

Pauză

11.30 – 13.00

Sesiunea nr. II

Analiza rezultatelor monitorizării dreptului la opinie: eficiența Consiliilor Elevilor.


Dezbatere privind respectarea dreptului la educație cu participarea dlui Igor GROSU, viceministru al educației.


Analiza/înțelegerea dreptului care va fi monitorizat: funcții, indicatori, metode de colectare a datelor, sursa.

13.00 – 14.00

Prînz

Prînz

Prînz

14.00 – 15.40
Sesiunea nr. III

Dezbatere publică privind activitatea Consiliilor Elevilor în instituțiile de învățămînt preuniversitar.


Prezentarea rezultatelor studiului privind plățile ilegale în sistemul de învățămînt preuniverstar.

Plecarea participanţilor

15.40 – 16.00

Pauză

Pauză
16.00 – 17.30
Sesiunea nr. IV

Schimb de bune practici privind activitatea organelor de autoconducere ale elevilor.


Cum să ne facem vocea auzită: obiective, strategii, instrumente.

Anexa 3

frame2
Raport

cu privire la constituirea Consiliilor școlare ale elevilor (CȘE)
septembrie – octombeie 2014

Elaborat de membrii CNE

Chișinău, 2014

În perioada 1 septembrie-24 octombrie, membrii Consiliului Naţional al Elevilor (CNE) au fost responsabili pentru monitorizarea calităţii educaţiei şi constituirea consiliilor şcolare ale elevilor din cadrul instituţiilor de învățământ în care îşi fac studiile.

Raportul cuprinde informații referitoare la modul de constituire al consiliilor şcolare, funcţiile acestuia, instrumentele folosite de către CŞE, gradul de implicare a tuturor elevilor din instituţia respectivă, modul în care se iau deciziile şi raportul numeric între consilieri şi numărul total de elevi.

1. Există sau nu în instituţiile de învăţământ un consiliu şcolar ?

În cadrul liceului teoretic Ştefan Holban raionul Hînceşti şi a liceului teoretic I. Creangă raionul Cahul nu există un consiliu şcolar al elevilor, dar la cererea şi insistenţa membrilor CNE, aceste organe reprezentative ai elevilor, urmează să apară deja peste o săptămână în liceul teoretic I. Creangă. După alegerile liceale, la etapa actuală candidații s-au înscris și au început să-și promoveze campaniile electorale. Iar liceul teoretic Ștefan Holban este la etapa informării elevilor despre importanța creării unui asemenea consiliu, și a funcției acestora.

În celelalte instituții, gimnaziul Ghiliceni r. Telenești, L. T. „Doroţcaia”, r. Dubăsari şi L. T. „I. Creangă” or. Bălţi, L. T. „Gheorghe Asachi” din mun. Chişinău, L.T. „I. Sârbu” din Ignăţei, r. Rezina şi în L.T. nr. 3 din r. Drochia este prezent Consiliul Elevilor.

La fel şi în liceul „G. Coşbuc” din Bălţi, „Meşterul Manole” din Căuşeni şi „D. Cantemir” din Vasieni, r. Ialoveni , L. T. „Mihai Eminescu” din or. Sîngerei, r. Sîngerei, L.T. „Rubleniţa” din r. Soroca există și activează un Consiliu al Elevilor. În L.T. „Prometeu” din Baraboi, r. Donduşeni începând cu anul 2009 își desfăşoară activitatea Consiliul Elevilor, iar în Liceul Teoretic „Evrika” este prezent un consiliu școlar sub numele de Senatul Şcolii.

În r. Ocniţa există Consiliul Elevilor în toate şcolile, inclusiv L.T.”M. Sadoveanu” din Lipnic, în or. Leova conform datelor Direcţiei de învățământ, fiecare şcoală are un Consiliu Şcolar al Elevilor. În r. Ungheni din cele 9 licee şi 36 de gimnazii există Consilii Şcolare în toate cele 45 de instituţii, însă în or. Nisporeni doar în 2 din 4 instituţii de învățământ preuniversitar există CE-ul.


2. Cum sunt constituite consiliile şcolare ?

În cadrul gimn. Ghiliceni r. Telenești , L.T. „I. Creangă” or. Bălţi , L. T. „Meşterul Manole” din Sălcuţa, r. Căuşeni, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Sîngerei cât şi L.T. „Prometeu” din r. Donduşeni , L.T. „Rubleniţa” din r. Soroca membrii consiliului sunt aleşi în mod democratic în timpul alegerilor periodice efectuate în școală. Consiliul Elevilor funcţionează pe principiul reprezentativităţii este constituit din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod democratic. Preşedintele CȘE este ales prin vot direct și secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ. Vicepreşedintele este ales ca urmare a obţinerii locurilor doi/trei la alegeri. Secretarul este ales prin vot de către membrii CȘE.

În LT „Doroţcaia” consiliul de asemenea se formează în baza alegerilor democratice periodice însă aici în cursa pentru a deveni membru CŞE iau parte toți doritorii din diferite clase începând cu a 5-a. Ei trebuie să-şi formeze o campanie electorală ce presupune lista acţiunilor pe care vrea să le realizeze timp de 3 ani şi să aibă în mod obligatoriu 10 susţinători pentru a putea trece pragul minim de voturi. Consiliul se formează din primii 15 care au cele mai multe voturi, ceilalți candidați care nu au trecut devin voluntari pe lingă consiliu. Președintele vicepreședintele și secretarul sunt aleși în cadrul primei ședințe a noului consiliu format prin vot direct sau secret.

În Liceul Teoretic „Evrika” din Rîbniţa din Senatul școlii fac parte cîte unu-trei reprezentanți ai claselor liceale și cîte un elev din clasele gimnaziale, ei fiind aleși în mod democratic la începutul fiecărui an şcolar. Senatul școlii este condus de un Șef, ales de către membrii senatului în cadrul unor alegeri democratice organizate la începutul fiecărui an şcolar. Votul este secret, iar elevii sunt singurii reponsabili pentru alegerea reprezentantui clasei lor. Reprezentanţii claselor promovează interesul clasei la nivelul Senatului școlii.

În L.T. „G. Coşbuc” din Bălţi membrii consiliului sunt aleşi la discreţia profesorului în baza mediei notelor elevului, însă în unele clase sunt delegaţi de colegi.

În L. T. „Gheorghe Asachi” din mun. Chişinău doritorii de a se implica sunt invitati de a devein membri ai consiliului şi în L.T. „D.Cantemir” din Vasieni, r. Ialoveni în baza unui anunţ plasat pe panoul informativ al liceului toţi doritorii şi-au depus candidaturile pentru a fi membri ai consiliului.

În L.T. „Prometeu” din Baraboi, r. Donduşeni Consiliul Elevilor este împărţit în mai multe grupuri de lucru şi formate pentru planificarea şi supravegherea activităţii specifice ale CLE, precum Comisia pentru prevenirea violenţei, comisia pentru promovarea modului sănătos de viaţă, Educaţie culturală şi sport, Asistenţa socială şi voluntariat, Ecologie. Ele sunt formate din 3 membri în cele mai dese cazuri.

În L.T. „Constantin Spătaru”, or. Leova, r. Leova se aleg membrii pe principii democratice, fiecare clasă alegîndu-şi reprezentantul, indiferent de notele acestuia, deseori el fiind diferit de şeful clasei. Prin vot deschis se alege un preşedinte al Consiliului Şcolar, care ulterior organizează şedinţele şi în L.T. „Ginta Latină” din mun. Chişinău Senatul este constituit în urma alegerilor democratice. Din fiecare clasă liceală sunt înaintaţi 2-3elevi

În r. Ungheni în 4 instituţii de învăţămînt consiliul şcolar este constituit de elevi care doresc voluntar să activeze, în 41 – este alcătuit din şefii de clasă.

3. Ce funcţii îndeplineşte consiliul şcolar?

CŞE are multiple funcții în cadrul instituției de învățământ. El contribuie la dezvoltarea politicii şcolii în cele mai diverse domenii aşa ca prevenirea violenţei şi abuzurilor, introducerea uniformei, alimentarea sănătoasă, regulile de comportament, planul de activitate şi activităţi extra- curriculare. CŞE contribuie la promovarea unei bune comunicări în cadrul şcolii, prin intermediul buletinului electronic informativ adica site-ul liceului şi menţinerea panoului informative al CŞE în școală în care elevii sunt liberi să scrie ce vor, ce gîndesc ce le place şi ce nu, deasemenea sunt plasate anunturile privind activităţile, proiectele în care se pot implica şi rezultatele celor trecute deja. Referindu-ne la rolul reprezentativ consiliul reprezintă legatura dintre conducerea scolii, cadrul didactic şi elevi. Din această perspectivă, responsabilitatea acestuia este de a ajuta comunicarea dintre profesori şi elevi, de a sustine interesele elevilor, de a organiza proiecte cu și pentru elevi, de a disemina informaţii despre evenimente şi oportunităţi, de a strînge feedback-ul din partea elevilor. Analizând rolul organizatoric, se poate afirma că evenimentele şi acţiunile consiliului răspund nevoilor elevilor, complementează cunoştinţele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul ţintă în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive În acelaşi timp, consiliul are responsabilitatea de a oferi o alternativă divertismentului negativ în forma activităţilor de grup.Datele respective sunt obtinute de către Rotaru Stela în urma unui sondaj realizat în gimnaziu printre rîndurile elevilor iar Tarlapan Gabriela și Berzan Nicoleta în urma interogării a membrilor consiliului și a coordonatorilor de consiliu.4. Consultă sau nu , consiliul şcolar toţi elevii?

Consiliul şcolar din gim. Ghiliceni consultă toţi elevii în timpul careului săptămânal întrebându-i dacă sunt sau nu de acord cu evenimentele planificate de consiliu, dacă au careva neplăceri sau propuneri fiind ulterior luate toate în considerație. La fel şi în L. T. „Meşterul Manole” din Sălcuţa, r. Căuşeni ,în Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din r. Sîngerei şi în L.T. „I. Sârbu” din Ignăţei, r. Rezina toţi elevii sunt consultaţi.

În liceele teoretice Doroțcaia și I.Creangă membrii consiliului sunt disponibili în orice moment pentru a consulta toți elevii care se adresează cu iniţiative sau plângeri şi se străduie să rezolve problemele puse în discuţie apelând organele responsabile de problema în cauză. De asemenea sunt consultaţi unii elevi, de la egal la egal, de către membrii consiliului la cererea profesorului în cazul unor situaţii discrete: abandon școlar, lipse nemotivate, întârzieri, comportament agresiv și violent sau modul nesănătos de viață .

În Liceul Teoretic „Evrika” din Rîbniţa Senatul școlii consultă elevii tuturor claselor cu excepția celor primare şi în L.T. „Prometeu” din Baraboi, r. Donduşeni CLE consultă opiniile tuturor elevilor cu excepţia clasei 1, deoarece ei necesită timp pentru acomodare.

L.T.”M. Sadoveanu” din Lipnic, r. Ocniţa deciziile în consiliu se iau prin vot. În dependență de importanţa unui eveniment votarea se face prin vot direct sau ascuns.

Conform sodajelor efectuate de membrii CNE în L.T. „G. Coşbuc” din Bălţi 50% din elevii întrebaţi au zis că sunt consultaţi, respectiv 40% - au zis probabil şi 10% au negat, în L. T. „Gheorghe Asachi” din mun. Chişinău la întrebarea „Consultă Consiliul toți elevii?”respondenţii au răspuns afirmativ – 70%, cele 30% rămase nu sunt siguri şi în L.T. „D. Cantemir” din Vasieni, r. Ialoveni 75% au afirmat că părerea lor este întrebată de către Consiliul Elevilor.

În L.T. „Gh. Asachi” din r. Ungheni Concilil Şcolar nu consultă toţi elevii. „Cine areurechi de auzit să audă”


5. Ce instrumente se folosesc în crearea unui eveniment?

Generalizând datele membrilor CNE am constatat că pentru a organiza un eveniment consiliul întreprinde următoarele măsuri :


- Discutarea în consiliu a necesităţii și impactului efectuării acestui eveniment.
- Înaintarea cererii pentru organizarea evenimentului către administraţia liceului şi către
consiliul pedagogic.
- Stabilesc numărul de persoane implicate în eveniment.
- Stabilirea vârstei pentru care este prezentat evenimentul.
- repartizarea responsabilităţilor consilierilor vis-a-vis de acest eveniment şi nemijlocit
selectarea elevilor şi repartizarea rolurilor.
- Discutarea ustensilelor necesare( decor, rechizite, unelte) şi a felului în care vor fi
achiziţionate.
- Prezentarea planului detailat al activităţii către administraţia liceului.
- La finele evenimentului obligatoriu se face o analiză SWOT în cadrul căreia se stabilesc
punctele forte, succesele şi punctele slabe, insuccesele, care au avut loc pe parcursul
realizării acestui eveniment cu scopul de a facilita pregătirile evenimentelor ulterioare şi nu a repeta greşelile comise.
- De asemenea se discută candidaturile elevilor care s-au manifestat plenar în acest
eveniment pentru a fi decernaţi cu o diplomă, certificat sau cadou.

- Se foloseşte de planul de activitate, dorinţele elevilor şi actele normative ce prevăd modul de organizarea a unui eveniment

- Se ia în considerație respectarea opiniilor grupului de lucru. Evenimentul se bazează pe promovarea unor valori (cultura națională, cultura vorbirii și a vestimentației, etc.)


6. Cum se i-au deciziile la consiliu ?

Deciziile în cadrul consiliului se iau după analiza minuțioasă a tuturor propunerilor înaintate folosindu-se arta de a convinge şi votul de cele mai dese ori ajungându-se la consensus. În toate instituţiile investigate deciziile se pun la vot democratic şi dacă întrunesc majorittea sunt adoptate .


7. Raportu cantitativ între elevi şi consiliu?

În gimn. „Ghiliceni” r, Teleneşti sunt 10 consilieri şi 284 de elevi, raportul este 1/28. În liceul teoretic „I. Creangă” or Bălți sunt 15consilieri și 373 de elevi, astfel se obține un raport aproximativ de 1/24 la fel şi în liceul teoretic „Doroțcaia” r. Dubăsari sunt 15 consilieri și 356 de elevi, de asemenea se obține raportul aproximativ de 1/24 care constituie ~4 %.

Şi în L.T. „Prometeu” din Baraboi, r. Donduşeni sunt 12 consilieri din 287 de elevi (~4 %). În Liceul Teoretic „Evrika” din Rîbniţa din nr. total de 116 elevi sunt 12 membri ai CE Consiliului Elevilor,7 fiind liceeni şi 5 din ciclul gimnazial, deci aproximativ 10%.

În L.T. „G. Coşbuc” din Bălţi - 9% , în L. T. „Gheorghe Asachi” din mun. Chişinău - 5% , şi în L.T. „D. Cantemir” din Vasieni, r. Ialoveni - 7%, L. T. „Meşterul Manole” din Sălcuţa, r. Căuşeni - 12%.

În Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” învață 210 elevi liceeni. În Consiliul Elevilor activează 14 elevi liceeni, a câte 2 din fiecare clasă. (6.5%), iar în L.T. „I. Sârbu” din Ignăţei, r. Rezina îşi fac studiile 364 de elevi , 5% din ei sunt încadrați în comitetul de elevi din liceu, în L.T. „Rubleniţa” din r. Soroca 4% sunt consilieri. În L.T. „Gh. Asachi” din r. Ungheni 10% din elevi întră în componenţaconsiliului elevilor

L.T. nr. 3 din r. Drochia Consiliul este condtiutui de 3.5%. În L.T. „Ginta Latină” din mun. Chişinău Consiliul este alcătuit din 25 de persoane.


Anexa 4SUBIECTE ABORDATE ÎN DISCUŢIA CU DL IGOR GROSU, VICEMINISTRU AL EDUCAŢIEI :


 • Curriculum şcolar  şi competenţele prevăzute de acesta;

 • Examenele de bacalaureat şi schimbările în organizarea acestora;

 • Manualele , conţinutul si modalitatea de înlocuire;

 • Orientarea profesională a elevilor, paşi concreţi pe care ii întreprinde Ministerul Educaţiei;

 • Corectitudinea utilizării î sau â;

 • Sistemul de apreciere  a elevilor:  schimbări , măsuri de ameliorare;

 • Evaluarea cadrelor didactice: modaliţăti, criterii, competitivitate;

 • Situaţia actuală a liceelor, profilurile lor, perspectiva liceelor      clasice;

 • Măsurile de prevenire a abandonului şcolar, monitorizarea situaţiei,

 • Noile prevederi ale Codului Educaţiei al Republicii Moldova;

 • Plăţile ilegale în instituţiile de învăţămînt preuniversitar:  reparaţii,     procurare de manuale, caiete de evaluări, cadouri, etc.

 • Asigurarea cu transport a elevilor;

 • Asigurarea unei comunicări eficiente  şcoală-societate, responsabilizarea părinţilor.


FEEDBACK DIN PARTEA ELEVILOR DUPĂ ATELIER :
Ce am aflat în cadrul atelierului:


 • prevederi di noul Cod al Educaţiei;

 • criterii cărora un cadru didactic se conformează

 • care sunt plăţile formale şi neformale;

 • ce este şi cum se desfăşoară proiectul „Şcoala mea”

 • pagina web www.bugetstories.md, unde putem găsi bugetul unei şcoli

 • posibilităţile de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ

 • situaţia în alte şcoli ale colegilor

 • ce reprezintă corupţia

 • gestionarea bugetului în interiorul liceului, gimnaziului

 • planul de acţiuni al liceului „Spiru Haret”

 • cele 11 porunci ale lui Bill Gates

 • viziunea lui Kim Robbins asupra educaţiei din SUA

Ce aş dori să aflu/ mă informez în cadrul atelierului :

 • Strategia Ministerului Educaţiei

 • Volumul temelor pentru acasă

 • Diverse proiecte în care mă pot încadra

 • Cadrele didactice

 • Consiliile internaţionale

 • Unde se mai implică tinerii

 • Consiliile de Administrţie

 • Proiecte privind reforme în educaţie

 • Persoane importante, care muncesc în sistemul educaţional

 • Jocuri intelectuale

 • Proiectul „La o pauză de cafea”

 • Metode de organizare şi desfăşurare a unui eveniment

 • Metodele de prevenire a violenţei, discriminării şi abandonului şcolar

Întorcîndu-mă acasă voi… :

 • Informa colegii şi cadrele didactice despre noul Cod al Educaţiei;

 • Îmbunătăţi lucrul Consiliului Elevilor

 • Organiza ore deschise „O oră la sfat”

 • Implica colegii şi şcoala în proiectul „Şcoala mea”

 • Organiza acţiuni de monitorizare a situaţiei în şcoală

 • Metodele utilizate în alte şcoli pentru sporirea transparenţei, eficienţei, calităţii şi funcţionalităţii

 • Centraliza senatul şcolii în scopul eficientizării

 • Aplica jocul de captare a atenţiei „Hopa” şi „Madzînga”

 • Adresa mai multe întrebări direcţiei şcolii


Pentru monitorizare participanţii au propus subiectul:

 • Plăţi formale/neformale ca mijloc de demotivare a elevilor

Indicatorii de monitorizate a subiectului în cauză:

 • Existenţa sau nu al plăţilor în instituţiile de învăţământ

 • Regularitatea acestor plăţi

 • Caracterul

 • Impactul neachitării /consecinţe

 • Distribuirea acestor plăţi

 • Consultarea opiniei elevilor în distribuirea surselor financiare acumulate

 • Transparenţa în gestionarea banilor colectaţi

 • Eficienţa/utilitatea investiţiei

 • Gradul de implicare a copiilor

 • Informarea (existenţa unor panouri de informare în accesul tuturor)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə