ÖN söz bismillahir rəhmanir rəhim !Yüklə 83,26 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü83,26 Kb.
#8876

ÖN SÖZ

Bismillahir - rəhmanir - rəhim !

Əziz oxucular! Bu kitabı yazmaqda məqsədimiz kimsəyə nifrət edib onu təhqir etmək deyil. Yalnız vəhhabilərin əxlaqdan kənar ehkamlarını camaata çatdırıb onları qəflətdən ayıltmaqdır. Qoy insanlar bilsinlər ki, vəhhabilər hansı fikrə, hansı əqidəyə qulluq edirlər. Onlar özlərini eyibsiz və nöqsansız göstərmək üçün bütün müsəlmanları pisləməkdən başqa bir yol bilmirlər. Bu firqə hər hansı bir müsəlmanı vəhhabi əqidəsinə uyğun görmədikdə onu müşrik, yaxud da kafir adlandırırlar. Tutduqları çirkin yolu bəzəyib avam camaatın razılığını qazanmaq üçün xüsusilə şiələrə, onların müctəhidlərinə və alimlərinə hörmətsizlik edirlər. Onların yazdığı risalələri də naqis hesab edirlər. Amma özlərinin yazdığı kitab və mənbələrdə əxlaqsız və bəyənilməz fikirlərdən heç bir söhbət açmırlar. Bu yolla da müsəlmanları parçalayıb onların vəhdət və birliyini pozaraq fitnə-fəsad törədirlər.

Biz islamdan, dindən və dindarlıqdan xəbəri olmayan vəhhabilərə fitnədən əl çəkmələrini və Həzrəti Peyğəmbərin (s.ə.a.s) gətirdiyi şəriətə düzgün əməl etmələrini tövsiyə edirik. Onlara bildirmək istəyirik ki, aynaya baxan şəxsə bədənində və ya libasında olan çirkinlik görsənərsə, o, bunun müqabilində aynaya təşəkkür etməlidir, onu günahkar bilib sındırmamalıdır. Əgər bir mömin həmvətənimiz tutduğunuz yolun nöqsanlarını və şəriətlə uyğunsuzluğunu sizə izah edirsə, onunla mücadilə etməkdənsə, bu nöqsanları özünüzdən uzaqlaşdırmalısınız. Əhli-beyt tərəfdarlarının dini mənbələrində sizin əqidənizlə uyğun gəlməyən bir rəvayət və ya fətva gördükdə bu məsələləri həddən artıq böyüdüb hər vasitə ilə (internet və s.) dünyaya yaymağa çalışırsınız. Bəs nə üçün öz dini mənbələrinizdə olan çirkin əqidələri və İslamdan uzaq fətvəları Qur'an və şəriətlə ziddiyyət təşkil etdiyi halda görmürsünüz? Müxtəlif məqalələr yazaraq Əhli-beyt (ə)-a tabe olan şiələrin tutduğu yol və onların müctəhidlərinin yazdığı fətvaları tənqid edib nalayiq sözlər işlədirsiniz. Biz bu cür məqalələri oxuduqdan sonra sizin halımıza, həmçinin bəyənilməyən kəlmələrdən istifadə etməyinizə təəssüflə yanaşırıq. Nə üçün sizlər özünüzü təbliğ etmək üçün başqalarına hörmətsiz yanaşırsınız. Sizin vaxtaşırı yazdığınız elmsiz, mənasız məqalələrə həmin tərzdə cavab yazmağı biz şəriətə uyğun və özümüzə layiq bilmirik. Bu səbəbə əsasən Mütəal Allahın Qur'anda buyurduğu "Və cadilhum billəti hiyə əhsən", "Onlarla gözəl tərzdə danış" ayəsini özümüzə əsas götürərək bu kiçik kitabı yazmağı qərara aldıq. Bu işdə əsas məqsədimiz xeyirxahlıq və haqqı çatdırmaqdır.

Görəsən, siz vəhhabilər tarix boyu şiələrin hansısa əqidəsini, işini və ya şiə alimlərinin yüksək səviyyəli kitablarını bəyənib təqdir etmisinizmi? Onlara din və vətən yolunda apardıqları müharibələrdə dəstək olmusunuzmu? Din yolunda şəhid olan insanlarını xoş fikirlə xatırlamısınızmı? Cənubi Livanda İsraillə müharibədə hansı vəhhabi şiələrə yardım edib, hansı vəhhabi İraqda və Fələstində olan müsəlmanlara yardım edir? Neçə vəhhabi indiyədək bu yolda can verib? Bəli, əslində elə bunlar kömək etməməlidirlər. Çünki bunlar həqiqətən şiələri müsəlman bilmirlər. Lakin Əbu Sufyan, Müaviyə, Yəzid, İbn Ziyad və Şimr kimi cinayətkar şəxsləri Peyğəmbərə (s) zülm etdikləri və onun Əhli-beytini qətlə yetirdikləri halda müsəlman bilib lə'nət etmirlər.

Bu cənablar şiələrin imamlarına, müqəddəs ziyarətgahlarına həqarətlə yanaşır, Əhli-beyt (ə) tərəfdarlarının azan, namaz, əqd-nigahlarını batil hesab edirlər. Lakin özlərinin saxta din və əqidələrini Səudiyyə Ərəbistanının muzdlu və saxta din xadimlərindən öyrəndikləri fikirləri İslam şəriətindən hesab edirlər. Məsələdən agah şəxslər bilirlər ki, bunların şiələrin məscidlərini və din alimlərini pisləməkdən məqsədləri özlərinə haqq qazandırmaq və bu yolla öz batil əqidələrini insanlar arasında yaymaqdır. Bəzi vaxt özlərini haqq tərəfdarı kimi göstərmək üçün İmam Baqir (ə) və İmam Sadiq (ə)-dan hədislər gətirib onların tarixdə yaşayış tərzindən danışırlar. Lakin Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bu bir hiylə və vəhhabiliyi yaymaq üçün bir gedişdir. Siz oxucular üçün bu firqənin cinsi məsələlərlə əlaqədar olan hökm və məsələlərinə öz mənbələrinə istinadən baxmaq kifayət edər. Biz o mənbələrdə yazılan məsələləri sizin üçün bu kiçik kitabda qeyd etmişik. Əminik ki, hər kəs bunların çirkin əqidələrindən xəbərdar olsa, onlara qız verib-qız almaz. Bu şəxslərlə ailə qurub özünü rüsvay etməz. Çünki qadına bu səviyyədə hörmətsizliyi ancaq onların mənbələrində tapmaq olar.

Əziz oxucular! Yuxarıda qeyd olunan məsələlərdə vəhhabilər dedikdə məqsədimiz bu əqidələri bilib inadkarlıqla onları müdafiə edənlərdir. Lakin bu həqiqətlərdən xəbəri olmayıb o firqədə olan kəslərə xüsusən də cavanlara biz dinin düşməni kimi baxmamalıyıq. Əksinə, onları başqa əqidəyə mənsub müsəlman hesab edib həqiqəti onlara sakit və əxlaqi tərzdə çatdırmalıyıq.

Məzhəb qardaşlarımızdan, yəni şiələrdən xahişimiz budur ki, bu mətləbləri vəhhabilərə izah edərkən mücadilədən, həmçinin bəyənilməyən kəlmələrdən istifadə etməsinlər. Çünki Allahın Qur'anda Peyğəmbərə (s) buyurduğunu əsas götürərək bu kiçik hazırlamaqda hədəfimiz haqqı vəhhabilərə çatdırmaqdır: "Və ma alər-rəsuli illəl-bəlağ", "Peyğəmbərin üzərinə düşən vəzifə haqqı insanlara çatdırmaqdır." Bu kitabda onların çirkin fətvalarını yazmaqla müsəlman adını daşıyan vəhhabilərin inandığı fikirləri xalqımıza, xüsusən də qeyrətli cavanlara və yeni nəsilə çatdırırıq ki, onların batil fikirlərinə aldanıb bu çirkaba bulaşmasınlar. Ərəblərdə belə bir məsəl var: "Evi şüşədən olan kəs özgəsinə daş atmaz." Vəhhabilərin bu qədər çirkin, nifrətəlayiq, mədəniyyətdən və müsəlmançılıqdan kənar fətvaları ola - ola digər şəxsləri töhmət etmələri və pisləmələri heç bəyənilmir. Görəsən, hansı namuslu bir qız, yaxud qeyrətli bir oğlan bu qədər çirkin və rüsvayçı fətvalardan sonra vəhhabi olmağa razı olar. Çünki vəhhabilik, həqiqətən islamdan və şəriətdən sayılmır. Əksinə, bu çirkin bir çibana bənzəyir ki, sağlam insanın bədəninin hansısa bir yerində törəyib bütün bədənə əziyyət verir.

Biz burada vəhhabilərin etiqad göstərdikləri ehkam və fətvaları onların inandığı mənbələrdən qeyd etmişik. Həmin fikirlər və fətvalardan bəzisini sizlərə təqdim edirik.

    | < Mündəricat > |    | Növbəti |

PUL VERƏRƏK ZİNA ETMƏYİN HÖKMÜ

Bu barədə İbn Həzm özünün "əl-Mühəlla" adlı kitabında Əbu Hənifədən belə nəql edir: "Əgər bir kişi gizli bir yerdə bir qadına pul verərək onunla zina1 edərsə, həmin şəxslərə heç bir hədd cəzası2 düşmür. Çünki kişi qadına pul verərək zina etmişdir. Əgər pul verməsəydi, onlara hədd cəzası vacib olardı." / "əl - Mühəlla", İbn Həzm, c:11, səh:250-251 /

Cəziri "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə" kitabının Hudud fəslində Hənəfilərdən belə nəql edir: "Əgər kişi bir qadına pul verib razılığını alıb zina etsə, onlara hədd cəzası düşmür, yalnız şəri - hakim tərəfindən azca şallaq vurular." Bu hökmə sübut olaraq Ömər ibn Xəttabdan belə nəql edirlər: "Bir gün bir qadın səhraya gedib çobandan bir az süd istəyir. Çoban qadının onunla yaxınlıq etməsinə razılıq verənədək süd verməməkdə israr edir. Qadın südə hədsiz ehtiyac duyduğu üçün çobanla zina etməyə razılıq verir. Onlar bu işi bitirdikdən sonra bu məsələnin şərən düzgün olub - olmadığını, həmçinin hədd cəzasının nə qədər olduğunu bilmək üçün Ömərə müraciət edirlər. Ömər də bu barədə belə fətva verir: Qadının aldığı süd onun mehriyyəsi olduğu üçün onlara hədd cəzası tətbiq etmək olmaz. Yəni, əgər kişi o qadının istədiyi miqdarda süd vermədən onunla zina etsəydi, onlara hədd cəzası vacib olardı." / "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə," Cəziri, Hüdud fəsli səh:1193 /

Məhəmməd İbn Həzm özünün nəql etdiyi sənədlə belə rəvayət edir: "Bir qadın Ömərin yanına gedib belə dedi: - Səhrada qoyun otarırdım. Bir kişi məni gördü və yaxınlaşıb mənə bir xurcun xurma verdi, bir az sonra bir xurcun da xurma verdi, daha sonra bir xurcun da xurma verdi, sonra isə mənimlə yaxınlıq (zina) etdi. Ömər qadından soruşdu: - Nə dedin? Qadın həmin sözləri yenidən təkrar etdikdən sonra Ömər əli ilə üç dəfə işarə edərək dedi: - Mehriyyə verib, mehriyyə verib, mehriyyə verib. Yəni, bu xurmalar sənin mehriyyəndir. Artıq sizin üçün heç bir hədd cəzası yoxdur."

Bu barədə Əbdürrəzzaq da yuxarıda qeyd olunan hədisin bənzərini nəql edib. / "əl - Məcmu", Muhyiddin Nuvi, c:20, səh:25 / Əbu Hənifə də bu mövzuda Ömər kimi fətva verib. / "əl - Məbsut", Sərəxsi: c:9, səh:58 /.

1 Nikahsız yaxınlıq


2 Hədd - İslam şəriətində xüsusi cəza tədbiridir. Günahkar insana müyyən əməlinin müqabilində şallaq vurmaqla həyata keçirilir.

QƏRİBƏ BİR ADƏT

İbn Cərih deyir ki, Əta ibn Əbi Riyah mənə belə dedi: "Bunlarda (Əhli-Beytdən ayrı düşüb başqa məzhəblərə qulluq edənlərdə) belə bir adət vardır ki, kişi öz qızını yaxınlıq etmək üçün üç nəfərin (1-nökərinin; 2-oğlunun, yəni qızın qardaşının; 3-qardaşının, yəni qızın əmisinin) yanına göndərməyi caiz bilir. Bu işə qızın anası da razılıq verir." Amma Əta deyir ki, "mənim bu işdən xoşum gəlmir və mənə bu məsələni düzgün bir ravi rəvayət etməyib." Lakin rəvayət olunub ki, onlarda bu növ adət vardır ki, öz qızlarını qonağa hörmət etmək üçün onun yanına göndərirlər. Vəhhabi alimlərindən Süfyani Sövri də, bu əməlin caiz olmasına fətva verib. Malikilərin müctəhidləri (şəriət alimləri) də, bu əməli qəbih saymayaraq heç bir hədd cəzasının olmadığını deyiblər. / "əl - Mühəlla" , İbn Həzm, c:11, səh:257-258 /

MƏHRƏM QADINLARLA NİKAH

1. ANA, BACI və SÜD BACISI İLƏ NİKAHIN HÖKMÜ

Əhli-Sünnə alimləri qarşısında belə bir məsələ var: " İnsan öz anası, bacısı və süd bacısı ilə nikah edə bilər, ya yox? " Onların bəzisi belə deyir: "Əgər bir şəxs öz anası, bacısı və süd bacısı ilə haram olduğunu bilmədən yaxınlıq edərsə, bu əməl zina sayılmaz. Yox, əgər bu əməlin haram olduğunu bilərək bu işi görərsə, belə bir şəxsə hədd (şallaq) vurular. Bu nikahdan əmələ gələn uşaq da, o kişinin şəri (qanuni) övladı deyil."

Malik isə, bu barədə öz fətvasında belə deyir: "Əgər bir şəxs adını çəkdiyimiz kimsələri (ana, bacı və süd bacısı) evində kəniz saxlayıb nikahsız yaxınlıq edərsə, bu yolla doğulan övlad həmin şəxsin şəri övladıdır və heç bir hədd cəzası da yoxdur. Ancaq belə bir şəxsə bir az şallaq vurular. Lakin adını çəkdiyimiz bu şəxslərlə (ana, bacı, süd bacısı) o kişinin kənizi deyil, onlarla azad qadınlar kimi nikah vasitəsilə yaxınlıq etsə, belə bir əməl nikah deyil, zina sayılır. Bu şəxsə də, hədd (şallaq) vurulmalıdır."

2. ANA, BACI, XALA, BİBİ və s. - ilə NİKAHIN HÖKMÜ

Bu barədə Əbu Hənifə Malikin fətvasından da çirkin bir fətva verərək belə demişdir: "Əgər bir şəxs doğma anası, qızı, bacısı, nənəsi, bibisi, xalası, həmçinin bibi qızı və xala qızı ilə zina etsə, bu əməlin haram olduğunu bilsə də, bu yolla dünyaya gələn övlad öz övladı sayılar və onlara (zina etdiyi şəxslərə) mehriyyələrini də verməlidir. Belə bir kimsəyə hədd cəzası yoxdur. Yalnız tə'zir cəzası1 düşür." / "əl - Mühəlla",İbn Həzm, c:11, səh:253 /

Əbu Hənifənin bu barədə başqa bir fətvası belədir: "Əgər bir şəxs nikahı caiz olmayan bir qadınla (ana, bacı, xala, bibi və s.) haram olduğunu bilmədən kəbin kəsərək yaxınlıq edərsə, belə bir şəxs üçün hədd cəzası yoxdur. Lakin adını çəkdiyimiz şəxslərlə haram olduğunu bilərək nikah bağlayıb yaxınlıq edərsə, belə bir şəxsə hədd (şallaq) vurular." / "əl - Lübab fi Şərhil - Kitab", Şeyx Əbdülğəni, Hüdud fəsli, c:11, səh:540 /

Muhyiddin Nuvi buna dair belə bir fətva nəql edib: "Əgər bir şəxs qohum - əqrəbasından olan qadınlardan (ana, bacı, xala, bibi və s.) birinə malik olub onunla yaxınlıq edərsə, belə bir şəxsə hədd vurular. Çünki öz qohumuna malik olmaq onlarla nikah vasitəsilə yaxınlıq etməyi halal etməz. Lakin səhih bir fətvaya əsasən belə bir şəxsə hədd cəzası düşmür. Çünki o, öz qohumu ilə yaxınlıq edib, başqasının namusuna təcavüz etməyib ki...! " / "əl - Məcmu" , Muhyiddin Nuvi, c:20, səh:20 /

Sərəxsi bu barədə Əbu Hənifədən belə bir fətva nəql edir: "Əgər bir şəxs öz məhrəmlərindən biri ilə nikah bağlayıb yaxınlıq etsə və bu əməlin haram olmasını bilsə də, bilməsə də, ona hədd cəzası düşmür." / "əl - Məbsut", Sərəxsi, c:9, səh:85, "Şərhi - Məanil - Asar", Əhməd ibn Məhəmməd ibn Sələmə, c:3, səh:149 /

1. Qeyd: Vəhhabilərin nəql etdiyi rəvayətlərə əsasən bir şəxsə hədd cəzasından aşağı olan təzir cəzası düşərsə, həmin şəxsə on şallaqdan aşağı bir miqdarda şallaq vurular. Bax: "Səhih-Buxari", Təzir fəsli, c:7, səh:2512; "Səhih-Müslim", c: 3, səh: 1332; "Səhih İbn Həbban", c: 10, səh: 395; "əl - Kafi", İbn Qüddamə, c:4, səh:174; "Sünənil - Beyhəqi", c: 13, səh: 146


MEYİTLƏ YAXINLIQ ETMƏYİN HÖKMÜ

Vəhhabi alimlərinin fətva verdikləri məsələlərdən biri də budur: "Görəsən, bir şəxs meyitlə, yaxud özünün süd ana və bacısı ilə yaxınlıq edərsə, belə bir kimsəyə hədd cəzası düşürmü?" Övzayi (vəhhabilərin böyük alimlərindən biri) belə demişdir: "Bəli, düşür. Çünki o, ölü ilə yaxınlıq etmişdir. Ölü ilə yaxınlıq etmək isə, diri ilə yaxınlıq etməkdən də çirkindir. Günahı da, diri ilə yaxınlıq etməkdən daha artıqdır."

Amma vəhhabilərin Əbu Bəkr adlı alimlərindən biri belə fətva verib: "Həmin şəxsə hədd vurulmaz. Çünki meyitlə yaxınlıq etmək, divarla yaxınlıq etmək kimi bir şeydir. Belə bir yaxınlıq etməyin müqabilində isə heç bir hədd cəzası yoxdur."

Habelə Əshabi-Rəy və Şafeyinin fətvasına əsasən, "Bir şəxs malik olduğu süd ana və bacısı ilə yaxınlıq edərsə, belə bir şəxsə hədd (şallaq) vurulmaz. Çünki o, öz mülkiyyətində, ixtiyarında olan ana və bacısı ilə yaxınlıq etmişdir." / "əş - Şərhul - Kəbir", Əbdürrəhman ibn Qüddamə, c:10, səh:185; "əl - İqna", Şərbini, c:2,səh:638; "Haşiyətud - Dusuqi", c:4, səh:314 /

LİVAT BARƏSİNDƏ VERİLƏN FƏTVALAR

Bu çirkin əməlin cəzası barəsində Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.a.s) sonra gəlib özlərini fəqih və alim adlandıran kimsələrin içində müxtəlif fikirlər var. O fikirlər bunlardır:

1.Əta ibn Əbi Ribah, Həsən Bəsri, Səid ibn Müsəyyib, İbrahim Nəxəi, habelə Şafeyi, Əhməd ibn Hənbəl və Əbu Yusif deyiblər ki, "livat1 edən şəxs zina edən şəxs kimi cəzalandırılar.2"

Amma Hakim və Əbu Hənifə deyiblər ki, "bu günah zinadan yüngül bir günahdır. Onun zina qədər cəzası yoxdur. Livat edən şəxsə günah etdiyi üçün bir az (10) şallaq vurular." / "əl-Cəvabul-Kafi li mən səələ anid-Dəvaiş-Şafeyi", İbn Qəyyim, c:1, səh:48 /

2.Bir şəxsin öz qulu ilə livat etməsi barəsində Qazi əl-Hüseyn, Şeyx ibn Səhl Əbu Verdidən nəql edir ki, o, deyir: "Əgər bir şəxs öz nökəri ilə livat etsə, ona heç bir hədd cəzası yoxdur." Qazi əl-Hüseyn sözünə davam edərək belə deyir: "Ola bilsin ki, Şeyx ibn Səhl Əbu Verdi nökərlə livat etməyi məcusi (atəşpərəst) qadınla, həmçinin süd bacısı ilə zina etmək kimi caiz bilir."

Rafeyi (vəhhabilərin böyük alimlərindən biri) bu barədə deyir: "Ola bilsin ki, Şeyx ibn Səhl Əbu Verdi insanın öz nökəri ilə livat etməyini heyvanlarla yaxınlıq etmək kimi hesab edir. Ona görə də bu barədə cəza bilmir." / "Təbəqatuş-Şafeiyyətul-Kubra", c:4, səh:43-45 /

İbn Əqil "Füsul" adlı kitabında deyir: "Əgər bir şəxs öz nökəri ilə livat etsə, bizim əshabımızın (keçmiş əhli-sünnə alimlərinin) nəzərində belə bir şəxsə hədd cəzası yoxdur. Gərək livat etdiyi nökəri azad etsin." / "Bədayiul - Fəvaid" , İbn Qəyyim Cövziyyə, c:4, səh:908 /

Yuxarıda qeyd olunan fətvadan belə çıxır ki, insan hər gün yeni bir nökər gətirərək onunla livat edib onu azad etsə, günahı bağışlanar. Çünki bu əməlin cəzası nökəri azad etməkdir.

1. Kişi və ya qadınla arxadan yaxınlıq etməyə livat deyilir. Bu əməlin ən çirkin dərəcəsi bir kişinin öz həmcinsi ilə etdiyi cinsi yaxınlıqdır.


2. Şəriətdə zina edən subay kişi və ərsiz qadına yüz ədəd şallaq vurular. Lakin evli kişi və ərli qadın zina edərsə, daş-qalaq etməklə öldürülər. Nur surəsi, ayə:2

İSTİMNAYA DAİR FƏTVALAR

Əbdürrəzzaq, İbn Cərihdən rəvayət edir ki, o, demişdir: - İbrahim ibn Əbu Bəkr, Mücahid adlı bir şəxsdən rəvayət edərək belə deyib: "Bizdən əvvəlki camaatımız cavanlara istimna etməyi əmr edərdilər. Həmçinin icazə verərdilər ki, qadın öz fərcinə1 bir şey daxil etməklə şəhvətini söndürsün." Ravi deyir ki, Əbdürrəzzaqa dedim: - "Qadının öz nəfsini söndürmək üçün fərcinə bir şey daxil etməsi caizdirmi?" O, dedi: - "Bəli, zinadan uzaqlaşmaq üçün bu əməli edə bilər." / "əl - Müsənnəf " , Əbdürrəzzaq, c:7, səh:391/

Əbdürrəzzaq digər bir rəvayətdə İbn Cərihdən, o da Əmr ibn Deynaridan rəvayət edir ki, o, deyib: "Mən oğlanların, kişilərin istimna etməsində heç bir pis şey görmürəm." Əbdürrəzzaq, Süfyani Sövridən, o da İbad adlı şəxsdən, o da Cabir ibn Zeyd Əbi Şəsadan rəvayət edir ki, o, öz fətvasında belə deyib: "Məni (sperma) insanın öz bədənində, belində olan sudur, onu hara və necə istəsə, tökə bilər." / "əl - Müsənnəf " , Əbdürrəzzaq, c:7, səh:391/

İbn Həzm özünün "əl-Mühəlla" kitabında belə deyir: "Əgər bir qadın fərcini açaraq (yəni, paltarını soyunaraq) əlində olan bir şeyi (xiyarı, bananı, badımcanı və s.) fərcinə sürtərək ləzzət alıb onu içəri daxil etməzsə, heç bir günahı yoxdur. Həmçinin kişinin istimna etməsində heç bir günah yoxdur. Yəni, əgər bir şəxs öz alətini sol əli ilə hərəkətə gətirib istimna etsə, heç bir günahı yoxdur. Habelə qadın da sol əli ilə öz fərcini belə etsə, heç bir günahı yoxdur."

İbn Həzm bu barədə belə deyir: "Amma mən özüm bunu bəyənmirəm. Bu barədə camaat içində söhbətlər gedib. Bəziləri onu bəyənməmiş, digərləri isə vəhhabilər kimi onu halal və caiz bilmişlər." / "əl - Mühəlla", İbn Həzm, c:11, səh:392 /

Çox maraqlıdır ki, İbn Həzm, həmçinin vəhhabilər öz batil fikirlərini sübut etmək üçun İslam Peyğəmbərinin (s.ə.a.s) əmisi oğlu İbn Abbasdan rəvayət nəql ediblər ki, o, belə deyib: "İstimna elə bir pis şey deyil. Çünki istimna insanın öz alətini hərəkətə gətirib mənini (sperma) bayıra axıtmasıdır." / "Fiqhus-Sünnə", Seyyid Sabiq, c:2,səh:434-436; "əl-Mühəlla", İbn Həzm, c:11, səh:393 /

Habelə Ömər ibni Xəttabın oğlu İbn Ömərdən nəql edirlər ki, o, demişdir: "İstimna orqanı əlləməkdən başqa bir şey deyil (yəni, o bir damardır ki, onu hərəkətə gətirməklə ondan sperma xaric edirsən)."

Qütadə, Əla ibn Ziyadidən, o da atasından nəql edərək deyir: "Camaat (vəhhabilər) müharibələrdə olduğu müddətdə istimna edərdilər."

İbn Qəyyim Cövziyyə, Əhməd ibn Hənbəldən rəvayət edir ki, o, dedi: "Əgər bir kişinin şəhvəti Ramazan ayında cuşa gələrsə, caizdir ki, istimna etməklə özünü sakitləşdirərək nəfsinə qalib gəlsin." Lakin Əhməd ibn Hənbəl həmin şəxsin hansı tərzdə istimna etməsi haqqında heç bir şey demir. Amma mənim fikrimcə, "başqasının orucunu batil etməyən yolla, yəni, öz həyat yoldaşının əli ilə və ya onun bədəninə toxunmaqla, yaxud özünün həddi-buluğa çatmayan kiçik bir kənizinin (həmçinin kafir bir kənizin) əli ilə istimna edə bilər. Əgər bu qeyd etdiyimiz yollarla istimna mümkün olsa, özünü sakitləşdirmək üçün alətini onların fərcinə daxil etməsi caiz deyil." / " Bədayiul - Fəvaid" , İbn Qəyyim Cövziyyə , c:4, səh:906 /

"əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə" kitabının müəllifi belə fətva verib: "Bir şəxs öz əli ilə istimna etsə, yaxud qadın-qadınla özünü sakitləşdirsə, belə şəxslərə hədd cəzası yoxdur. Çünki bu əməlin haram olmasına baxmayaraq alınan ləzzət naqis bir ləzzət hesab olunur. Bu naqis ləzzətin cəzası isə, şəri - hakimin məsləhət gördüyü qədər, 10 şallaq vurmaqdır." / "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə", Cəziri, Hüdud fəsli, səh:1223 /

Əziz oxucular! təəssüflər olsun ki, belə bir kimsələr özlərini müsəlman və alim adlandırırlar. Əgər onlar cavanlarına şəhvətini söndürmək üçün istimna etməyi, qadınlara zinadan uzaq durmaq üçün öz fərclərinə bir şey daxil etməyi caiz bilir, kişilərə süd ana, bacısı ilə və nökərlə zina və ya livat etməkdə hədd cəzası bilmirlərsə, daha bunlarda qeyrət, namus və müsəlmançılıqdan nə qalır...?!1. Qadının cinsi orqanı


ZİNA ETDİYİN ŞƏXSLƏ EVLƏNMƏYİN HÖKMÜ

Əbu Hənifənin bu barədə fətvası belədir: "Əgər kişi bir qadına pul verərək xidmətçi götürüb onunla zina etsə, yaxud digər bir qadınla zina etdikdən sonra onunla evlənsə, onlara heç bir hədd cəzası düşmür, Çünki birinci qadına pul verib xidmətçi götürmüş, ikinci qadınla isə evlənmişdir. Belə bir məqamda kişi qadının sahibi sayılır. Hər kəs öz mülkü ilə (xidmətçi götürdüyü və ya evləndiyi qadınla) zina etmiş olsa, belə bir zina etməyə hədd cəzası yoxdur." / "əl - Müğni", Abdullah ibn Qüddamə, c:10, səh:194; "əş - Şərhul - Kəbir", Əbdürrəhman ibn Qüddamə, c:10, səh:188 /

Alimlərlə Əbu Hənifənin verdiyi fətvada incə bir fərq var: Böyük müctəhidlər, alimlər öz fətvalarında belə deyiblər: "Əgər bir şəxs bir qadınla zina etdikdən sonra onunla ailə qursa, onların üzərindən hədd cəzası düşməz. Şəriət baxımından hal-hazırda nikahla yaşasalar da, nikahdan öncə zina etdikləri üçün onlara hədd vacibdir." Çünki, Allah-Taala Qurani Kərimdə belə buyurub: "Əz - zaniyətu vəz - zani fəclidu kullə vahidin minhuma miətə cəldəh. Və la təxuzkum bihima rafətun." Mənası:" Zinakar kişi və qadının hər birinə yüz ədəd şallaq vurun. Və bu barədə onlara rəhim etməyin."

Lakin Əbu Hənifə bu barədə: "Onlar üçün hədd cəzası yoxdur " deyib. / "əl - Mühəlla", İbn Həzm, c: 11, səh: 252 /

MARAQLI BİR FƏTVA

Əbu Hənifənin fətvalarından biri də belədir: "Əgər bir şəxs müsəlmanlardan birinin həyat yoldaşına aşiq olarsa, onun evinə yük daşımaq və ya o evdə işləmək bəhanəsi ilə gediş - gəliş yaratması caizdir. Sonra isə həmin qadını ərindən boşanmağa vadar edə bilər. O qadın ərindən boşanaraq iddə saxladıqdan sonra həmin şəxs qadının istəyini nəzərə almadan onu nikah bağlamağa məcbur edə bilər." / "əl - Mühəlla", İbn Həzm, c: 11, səh: 399 /

NAMƏLUM ŞƏXSDƏN OLAN UŞAQ

Böyük alimlər öz fətvalarında belə deyiblər: "Əgər kişi hər hansı bir qadınla bir qrup insanın şahidliyi ilə nikah bağladıqdan sonra müəyyən bir səbəbə görə həmin an, həmin yerdə onun təlaqını versə, altı ay sonra bu qadın uşaq dünyaya gətirsə, o uşaq həmin kişinin övladı deyil. Çünki nikah bağlandıqdan sonra onunla heç bir yaxınlıq etmədən təlaq vermişdir."

Lakin Əbu Hənifə deyir: "Uşaq o kişinin övladı hesab olunur. Çünki əqd oxumaq vasitəsi ilə o qadının dünyaya gətirdiyi uşaq yaxınlıq etməsələr də, həmin kişinin övladıdır." / "əl - Müğni", İbn Qüddamə, c: 8, səh: 64 /


BƏYƏNMƏK ÜÇÜN QADINA BAXILACAQ HƏDD

Evlənən kişi ailə qurduğu qadını bəyənmək üçün onun bədəninin harasına qədər baxa bilər? Vəhhabi alimlərindən Övzai adlı bir şəxs belə deyir: "Əgər bir oğlan bir qadınla ailə qurmaq istəsə, kəbin kəsmədən öncə onu bəyənmək üçün bütün bədəninə (övrət1 yerindən başqa) diqqətlə baxa bilər."

İbn Həzm bu barədə belə fətva verib: "Ailə quran şəxs evlənmək istədiyi qadına həm öndən, həm də arxadan baxa bilər."

Əhməd ibn Hənbəldən bu barədə üç fətva nəql olunub. Onlardan biri budur: "Bir kişi evlənmək istədiyi qadını bəyənmək üçün nikah etmədən əvvəl soyundurub onun hər yerinə baxa bilər." / "Fəthul - Bari", c:9, səh:149 /

Bu fətvalardan belə çıxır ki, vəhhabilər bu alqı-satqıda da artıq dərəcədə diqqət etməyi lazım bilirlər.1. İnsanın cinsi orqanı


UŞAQ və ya DƏLİ İLƏ YAXINLIQ

Görəsən uşaq və ya dəli ilə yaxınlıq edənə hədd düşürmü? Əbu Hənifənin fətvasında belə nəql olunub: "Əgər bir qadın həddi - buluğa çatmayan bir oğlanla cinsi yaxınlıq edərsə, yaxud dəli bir kişiyə razılıq verib onunla yaxınlıq etsə, belə şəxslərə (kişi, qadın və uşaq) hədd vurulmaz. Çünki hədd cəzası ağlı yerində olan və həddi buluğa çatan kimsələrlə yaxınlıq edən şəxslərə vacibdir." / "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə", Cəziri, Hüdud fəsli, səh:1175 /

İbn Qüddamə "əl-Müğni" kitabında vəhhabilərin müftilərindən (alimlərin-dən) birindən belə nəql edir: "Əgər bir qadın on yaşa çatmayan oğlanın alətini öz fərcinə daxil etsə, o qadına heç bir hədd cəzası düşmür." / "əl - Müğni", İbn Qüddamə, c: 9, səh: 54 /


LAL KİŞİ və ya QADINLA ZİNA ETMƏYİN HÖKMÜ

Lal kişi və ya lal qadınla zina etməyin cəzası barəsində Əbu Hənifə belə deyir: "Əgər bir şəxs məhkəmədə lal qadınla zina etdiyini, yaxud bir qadın lal kişi ilə zina etdiyini etiraf etsə, bunların heç birinə hədd cəriməsi yoxdur. Çünki lal olan şəxsin məhkəmədə etiraf etməsi onun günahkarlığını sübut etməz. Hətta başı ilə işarə etsə, yaxud kağız üzərində yazsa da." / "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə", Hüdud fəsli, Cəziri, səh:1189 /

QƏNİMƏT OLAN QIZ və ya QADINLA ZİNA ETMƏK

Vəhhabilərin digər bir fətvası belədir: "Əgər bir vəhhabi müharibədə olarkən düşməndən ələ düşmüş qənimət olan qız və ya qadınla zina etsə, belə bir əsgərə hədd cəzası yoxdur. Çünki müharibə meydanında, döyüşən əsgərə hədd vurmaq bəyənilmir. Əgər hədd vurularsa, ola bilər ki, o əsgər müsəlman ordusundan ayrılıb, düşmən ordusuna qoşulsun." / "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə", Hüdud fəsli, Cəziri, səh: 1196 /

QADININ MƏHRƏMLƏRİNİN YANINDA ÖRTƏCƏYİ YERLƏR

Qadın xəlvət yerdə və ya məhrəmlərinin yanında, bədənini hara qədər örtməlidir? Vəhhabilərin bu barədə fətvası belədir: "Qadın (namaz qıldığı vaxt istisna olmaqla) naməhrəm olmayan yerdə və ya öz məhrəmlərinin (ata, qardaş, əmi, dayı, oğul) yanında, həmçinin müsəlman qadınlarının yanında, göbəkdən dizinədək örtsə, kifayət edər. Yəni (göbəkdən dizədək istisna olmaqla), digər yerləri açıq qala bilər." / "əl - Fiqh aləl - Məzahibil - Ərbəə", Səlat fəsli, Cəziri, səh:112 /

ƏRİ OLMAYIB ŞƏHVƏTİ CUŞA GƏLƏN QADIN

Ehli sunne alimi İbn Cövziyyənin fikri: "Əri olmayan, şəhvət baxımından, çətinliyi olan qadına kişi alətinə bənzər müasir əşyaları, həmçinin xiyar, banan, badımcan və s. əşyaları fərcinə daxil edib onunla özünü sakitləşdirməsi caizdir." / "Bədayiul - Fəvaid", İbn Qəyyim Cövziyyə, c:4, səh:905;"Kəşful - Qina", Mənsur ibn Yunis Bəhuti, Hüdud fəsli, c:6, səh:1418;"əl - Füru", Məhəmməd ibn Muflih əl-Məqdisi,c:6, səh:120; "əl - Mubdi fi Şərhil - Müqni", c:9, səh:107; "əl - İnsaf ", Əli ibn Süleyman əl - Mərdavi, c:10, səh:252 /

Həmçinin ibn Həzm özünün məşhur "əl-Mühəlla" kitabında bir neçə sənədlə Həsən Bəsridən belə rəvayət edir ki, o, deyib: "Qadının öz şəhvətini sakitləşdirməsi üçün, habelə zinadan uzaq olması üçün bu əşyalardan istifadə etməsinin heç bir ziyanı yoxdur." / "əl - Mühəlla", İbn Həzm, c:11, səh:390 /


KİŞİNİN ÖZÜNÜ SAKİTLƏŞDİRMƏSİ ÜSULU

İbn Qəyyim Gövziyyə vəhhabi kişilərinin şəhvət baxımından çətinlik çəkənlərinə dair verdiyi fətva: "Qarpızı, yemişi dələrək alətinizi onun içinə daxil etməyiniz və ya düzəldilmiş manikenlərə alətinizi sürtüb özünüzü sakitləşdirməyiniz caizdir." / "Bədayiul - Fəvaid", İbn Qəyyim Cövziyyə, c:4, səh:905 /

KİÇİK QIZ UŞAĞI İLƏ YAXINLIQ

Vəhhabilərin Sərəxsi adlı alimi belə deyir: "Kişilərə şəhvət və cinsi istəkləri üçün kiçik qız uşaqlarının bədənlərinə əl çəkib onları öpmələrinin heç bir günahı yoxdur." / "əl - Məbsut ", Sərəxsi, c: 10, səh: 155; c: 15, səh: 109; "əl - Müğni", İbn Qüddamə, c: 9, səh: 15 /

Sərəxsinin növbəti fətvası budur: "Əgər bir kişi zina məqsədi ilə kiçik qız uşağı ilə yaxınlıq etməklə onun fərcini ifza edərsə (sidik yolu ilə, uşaqlıq yolunun arasında olan pərdəni yırtıb iki yolu birləşdirsə), belə bir kişiyə hədd cəzası düşməz. Çünki, sağlam bir yerdən istifadə etməyib." / "əl - Məbsut ", Sərəxsi, c: 9, səh: 75 /

Səudiyyə Ərəbistanının Fətva Mərkəzindən soruşulmuş məsələyə verilən cavab... Sual bundan ibarətdir: "Atam, anam və ailəm məni kiçik bir qız uşağı ilə evləndirib nikahımı oxuyublar. Şəhvətimi söndürmək üçün onunla necə yaxınlıq edə bilərəm?" Cavab: "Caizdir ki, sən onu qucaqlayıb öpəsən, alətini onun fərcinə sürtərək mənini (spermanı) ora axıdasan." / Fətvanın tarixi: h1423, 6 Şaban, Fətva N23672 /

QEYRİ - MÜMKİN BİR ŞEY HAQDA FƏTVA

Maliki məzhəbinə qulluq edən Əhməd ibn Muhəmməd əs-Səud adlı bir alimdən belə soruşublar: "Əgər bir kişi bədəninin bütünlüyü ilə qadının fərcinə girsə, hökmü nədir? Bu şəxsə qüsl düşür, ya yox?" Əhməd ibn Muhəmməd əs-Səud belə cavab verib: "Bu barədə heç bir hədis və rəvayətimiz yoxdur."

Lakin Şafeyi alimləri bu barədə belə fətva veriblər: "Əgər kişi əvvəl alətini, sonra bədəninin qalan hissəsini qadının fərcinə daxil etsə, belə şəxsə qüsl vacib olar. Amma əvvəl başını və ya ayağını, sonra bədəninin digər yerini daxil etsə, qüsl düşməz." / "Haşiyətuş - Şərhus - Səğir" , Savi, c: 2, səh: 164 /

Lakin başqa bir mənbədə belə fətva veriblər: "Əgər kişi bütünlüklə qadının fərcinə daxil olsa, hər ikisinə (qadın və kişiyə) qüsl düşür." / "Həvaşiş - Şirvani", Şirvani, c: 1, səh: 259 /

Bu barədə digər fətva da bundan ibarətdir: "Əgər kişi ayaqları ilə qadının fərcinə daxil olsa, ona qüsl düşər. Yox, əgər başı ilə daxil olsa, belə şəxsə qüsl vacib deyil." / "Ma la Yəcuzu fihil - Xilaf ", Əbdülcəlil İsa, səh: 90 /


QURBANLIQ QOYUN

Vəhhabilərin Əbdülcəlil İsa adlı aliminin fətvası: "Əgər bir kişi dişi bir qoyunla yaxınlıq etdikdən sonra, qoyun hamilə olub balasını insan şəklində doğarsa, həmin uşaq da böyüyüb pişnamaz olarsa, belə bir pişnamazı qoyundan doğulduğuna görə, qurban bayramında qurban kəsmək olarmı? " Bu sualın cavabında vəhhabilərin bu dahi alimi belə demişdir: "Bəli, onu qurban kəsmək caizdir, hətta savabı da var." / "Ma la Yəcuzu fihil - Xilaf ", Əbdülcəlil İsa, səh: 80 /

QADIN YOX, KİŞİ QÜSL VERMƏLİDİR

Vəhhablərin Əbdülhəmid Şirvani adlı başqa bir alimi öz fətvasında belə deyir: "Əgər kişi alətini yarı bölsə, yarsını bir həyat yoldaşına, yarsını da digər həyat yoldaşına daxil etsə, həmin qadınlara qüsl vacib olmaz, amma kişi gərək qüsl versin."

Başqa bir məsələyə həmin vəhhabi alimi belə fətva verib: "Əgər kişi alətini bölərək yarısını həyat yoldaşının qabağına, yarısını da arxasına daxil edərsə, o kişiyə qüsl vacib olar."

Onun başqa bir fətvası da belədir: "Əgər bir kişi öz alətini uzadıb arxadan özünə daxil edərsə, gərək qüsl versin." / "Həvaşiş - Şirvani alə Töhvətil - Möhtac", Əbdülhəmid Şirvani, c: 1, səh: 260-262 /


Əziz oxucuların nəzərinə çatdırırıq ki, bu qeyd olunan fətvaların hamısını adını çəkdiyimiz mənbələrdən nəql etmişik. Həmin mənbələrin çap nöm-rəsi və tarixi sizin əlinizdəki mənbə-lərlə uyğun olmaya bilər. Məhz buna görə də xahiş edirik ki, o mənbələrə müraciət edərkən onun harada və hansı tarixdə çap olunduğunu diqqətlə yoxlayasınız !


Vəssəlamu alə mənit-tabəal-huda!
Salam olsun hidayət yolunu tutanlara!| Geriyə |    | < Mündəricat > |    | Növbəti |

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. "əl - Mühəlla", İbn Həzm, c:11, "Darul-Fİqh" nəşriyyatı, mühəqqiq Əhməd Şakir.


2. "əl - Lübab fi Şərhil - Kitab", Şeyx Əbdülğəni, Hüdud fəsli, c:11, "Darul - Mərifə" nəşriyyatı
3. "əl - Məcmu", Muhyiddin Nuvi, c:20, " Darul - Fikr ", nəşriyyatı
4. "əl - Məbsut ", Sərəxsi, c:9, "Darul - Mərifə" nəşriyyatı, h. 1406 -cı il
5. "Şərhu Məanil - Asar", Əhməd ibn Məhəmməd ibn Sələmə, c:3, "Darul - Kutubil - Elmiyyə" nəşriyyatı, 1996-cı il
6. "Bədayius - Sənayi", Əbu Bəkr Kaşani, c:7, "Məktəbətul-Həbibiyyə" nəşriyyatı
7. "Hilyətul-Füqəha fi Mərifəti Məzahibil-Füqəha", Əbu Bəkr Məhəm?məd ibn Əhməd əş-Şaşi əl-Qəffal, c:8
8. "əd - Durrul - Muxtar fi Şərhi Tənviril - Əbsar", əl-Həstəki, c:3, "Darul-Fikr " nəşriyyatı, h. 1415 - ci il
9. "Rəddul - Muxtar aləd - Durril -Muxtar", c:3, "Darul - Fikr " nəşriyyatı
10. "əş - Şərhul - Kəbir", Əbdürrəh?man ibn Qüddamə, c:10, "Daru Ehyail-Kutubil-Ərəbiyyə " nəşriyyatı
11. "əl - İqna", Şərbini, c:2, "Darul-Fikr" nəşriyyatı, h. 1415-ci il
12. "Haşiyətud-Dusuqi", c:4, "Darul-Fikr " nəşriyyatı
13. "əl-Cəvabul-Kafi Mən Səələ anid-Dəvaiş-Şafeyi", İbn Qəyyim, c:1, "Darul - Kutubil - Elmiyyə" nəşriyyatı
14. "Təbəqatuş-Şafeiyyətul-Kubra", c:4, "Darul-Hicrə" nəşriyyatı, 1992-ci il
15. "Bədayiul - Fəvaid", İbn Qəyyim Cövziyyə, c:4, Məkkə, "Məktəbətu Nəzaril - Baz " nəşriyyatı, h. 1416 - cı il, çap:I
16. "əl-Müsənnəf ", Əbdürrəzzaq, c:7, "əl - Məclisul - Elmi" nəşriyyatı, mühəqqiq əl-Əzəmi
17. "Fiqhus - Sünnə", Seyyid Sabiq, c:2, "Darul-Kitabil-Ərəbi" nəşriyyatı, çap:I
18. "əl-Fiqh aləl - Məzahibil-Ərbəə", Cəziri, Hüdud fəsli, Beyrut, "Daru İbn Həzm" nəşriyyatı, çap:I
19. "əl-Müğni", Abdullah ibn Qüdda-mə, c 8,10, "Darul - Kitabil -Ərəbi " nəşriyyatı
20. "Fəthul-Bari", c:9, "Daru Ehyait-Turas" nəşriyyatı, çap:4
21. "Kəşful-Qina", Mənsur ibn Yusif Bəhuti əl-Hənbəli, Hüdud fəsli, c:6, "Darul-Kutubil-Elmiyyə" nəşriyyatı, çap:I, h. 1418 - ci il
22. "əl-Füru", Məhəmməd ibn Müflih əl-Məqdisi,c:6,"Darul-Kutubil-Elmiy-yə" nəşriyyatı, çap:I, h 1418 - ci il
23. "əl-Mubdi fi Şərhil-Muğni", c:9
24. "əl-İnsaf", Əli ibn Süleyman əl-Mərdavi əl-Hənbəli, c:10,"Daru Ehyait-Turas" nəşriyyatı
25. "Haşiyətuş - Şərhis - Səğir alə Əqrəbil - Məsalik", əs-Savi, c:2, çap:Misir, h. 1392 - ci il
26. "Həvaşiş - Şirvani", Şirvani, c:1, "Darul - Kutubil - Elmiyyə" nəşriyyatı
27. "Ma la Yəcuzu fihil - Xilaf", Əbdülcəlil İsa
28. "Həvaşiş - Şirvani alə Töhvatil - Möhtac", Əbdülhəmid Şirvani, c:1, "Daru Ehyait - Turas" nəşriyyatı

| Geriyə |    | < Mündəricat > |
Yüklə 83,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin