Performans göstergeleriYüklə 446 b.
tarix26.10.2017
ölçüsü446 b.
#13909PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans göstergeleri, idarenin misyon, vizyon, amaçları ve hedefleri ile yürüteceği faaliyetlerle doğrudan ilgili olmalı, idarenin neyi başarmaya çalıştığını ölçmelidir.

 • Performans göstergeleri, idarenin misyon, vizyon, amaçları ve hedefleri ile yürüteceği faaliyetlerle doğrudan ilgili olmalı, idarenin neyi başarmaya çalıştığını ölçmelidir.

 • Hesap verme sorumluluğu ile bağlantılı olmalıdır.

 • Dengeli olmalıdır.

 • Fayda - Maliyet Analizi yapılmalıdır.

 • Güvenilir olmalıdır.

 • Karşılaştırılabilir olmalıdır.

Girdi göstergeleri, belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösteren ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılan araçlardır.

 • Girdi göstergeleri, belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösteren ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılan araçlardır.Tıbbi müdahale için ihtiyaç duyulan doktor sayısı

 • Tıbbi müdahale için ihtiyaç duyulan doktor sayısı

 • Faaliyette tam zamanlı çalışanların sayısı

 • Okuma-yazma projesine tahsis edilen derslik sayısı

 • Kullanılan araç/ gereç sayısı

 • Ortalama öğretmen maaşı

 • Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

 • Tahsis edilen iş makinelerinin çalışma kapasitesi

 • Belirli bir tedavide kullanılan ilaçların maliyetiÇıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösteren araçlardır.

 • Çıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösteren araçlardır.Verilen ruhsat ve lisansların sayısı

 • Verilen ruhsat ve lisansların sayısı

 • Muayene edilen gemilerin sayısı

 • İnşa edilen yol uzunluğu

 • Tamir edilen araç sayısı

 • Taşınan yolcu sayısı

 • İncelenen mükellef sayısıKurum dışındaki kişi ve kuruluşlara sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olmalıdır.

 • Kurum dışındaki kişi ve kuruluşlara sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olmalıdır.

 • Açıkça belirlenebilir ve tanımlanabilir olmalıdır

 • Nihai ürünleri ele almalıdır- iç süreçler veya ara çıktılardan oluşmamalıdır.

 • Planlanan sonuçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır.Doğrudan veya dolaylı olarak kurumun kontrolü altında olmalıdır.

 • Doğrudan veya dolaylı olarak kurumun kontrolü altında olmalıdır.

 • Fiyat, miktar ve kalite gibi performans öğeleri ile ilgili bilgi üretilebilir olmalıdır.

 • Zaman içinde karşılaştırılabilir bilgi sağlamalıdır.

 • Diğer hizmet sağlayan kurumlarla karşılaştırılabilir bilgi sağlamalıdır.Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösteren araçlardır.

 • Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösteren araçlardır.Kızamık vakalarındaki azalma yüzdesi

 • Kızamık vakalarındaki azalma yüzdesi

 • Ülkeye gelen turist sayısındaki artış yüzdesi

 • Okuryazarlık oranındaki artış yüzdesi

 • Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısındaki azalma

 • İşsizlik oranında meydana gelen azalmaHükümetin hedeflerini ve önceliklerini yeterli bir şekilde yansıtmalıdır.

 • Hükümetin hedeflerini ve önceliklerini yeterli bir şekilde yansıtmalıdır.

 • Toplum üzerindeki etkileri göstermelidir.

 • Kurumun hangi stratejilerine ne kadar katkı sağladığı belirlenmelidir.

 • Odaklanması planlanan hedef kitle belirlenmelidir.

 • Belirli bir zaman çerçevesinde gerçekleştirilebilir olmalıdır.Sonuçlara ilişkin gerçekleşmeleri izlemek ve değerlendirmek mümkün olmalıdır.

 • Sonuçlara ilişkin gerçekleşmeleri izlemek ve değerlendirmek mümkün olmalıdır.

 • Kurumun çıktıları ve sonuçları arasındaki nedensellik bağını belirlemek mümkün olmalıdır.

 • Tanımlamalar ve ifadeler açık olmalıdır-kurum dışındakilere kolayca raporlanabilmelidir.

Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren araçlardır.

 • Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren araçlardır.Bir günde personel başına düşen işleme konulmuş şikayet sayısı

 • Bir günde personel başına düşen işleme konulmuş şikayet sayısı

 • Verilen ruhsatların birim maliyeti

 • Tedavi edilen hastaların birim maliyeti

 • Birim zamanda (saat, gün, ay) tamamlanan işlem miktarı

 • Danışman başına düşen hizmet verilen kişi sayısıArtık yapılmaması gereken bir işi daha verimli yapmak anlamsızdır.

 • Artık yapılmaması gereken bir işi daha verimli yapmak anlamsızdır.

 • Verimliliğin çıktı kalitesinin azaltılması yoluyla arttırılması tehlikesi vardır.Etkililik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceleyen araçlardır.

 • Etkililik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceleyen araçlardır.Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

 • Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

 • Cezaevinden tahliye olduktan sonra tekrar suç işlemeyenlerin oranı

 • Gübreleme konusunda danışmanlık hizmeti alanlardan ürün miktarında artış sağlayan çiftçilerin oranı

 • Üniversiteyi bitiren öğrencilerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

 • Yeni yapılan kaldırımlardan üç yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı

 • Önlem alınan kaza kara noktalarında kaza şiddetinin azalma oranıBilgisayara girilen verilerin doğruluk yüzdesi

 • Bilgisayara girilen verilerin doğruluk yüzdesi

 • Belirlenen standart zamanda ruhsat işlemleri tamamlananların yüzdesi

 • Seyahat sağlığı hizmetlerinden memnun olanların yüzdesi

 • Karayollarında hatalı işaretleme sayısı

 • Öğretmenlerinden memnun olan kursiyerlerin yüzdesi

 • Yemek hizmetine ilişkin şikâyet oranı

 • Belediye otobüslerinin duraklardan zamanında geçme oranı

 • Üniversite akademik personelinin yayınlarına uluslararası atıf endekslerindeki ortalama atıf sayısıKalite göstergeleri, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ölçen araçlardır.

 • Kalite göstergeleri, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ölçen araçlardır.Hizmet sağlamada vaktindelik

 • Hizmet sağlamada vaktindelik

 • Ulaşılabilirlik ve kullanışlılık

 • Destek hizmetlerinin varlığı

 • Hizmet sunumunda nazik olma

 • Potansiyel kullanıcılara yeterli ve doğru bilgi sağlama

 • Hizmet sunumunda kullanılan araçların şartları ve güvenilirliği

 • Müşteri memnuniyetiKalite Göstergeleri hizmetin ne kadar iyi verildiğini gösterir ancak hizmetin hangi sonuçlara yol açtığı konusunda bilgi vermez.

 • Kalite Göstergeleri hizmetin ne kadar iyi verildiğini gösterir ancak hizmetin hangi sonuçlara yol açtığı konusunda bilgi vermez.

 • Belirli bir hizmet için kalitenin hangi boyutunun daha önemli olduğuna kim karar verecek?İlgili olmalıdır

 • İlgili olmalıdır

 • Hesap verme sorumluluğu ile bağlantılı olmalıdır

 • Dengeli olmalıdır

 • Fayda-maliyet analizi yapılmalıdır

 • Güvenilir olmalıdır

 • Karşılaştırılabilir olmalıdır

Girdi?

 • Girdi?

 • Çıktı?

 • Verimlilik?

 • Sonuç?

 • Etkililik?

 • Kalite?SORUMLULUK İLKESİ

 • SORUMLULUK İLKESİ

 • DOĞRULUK VE TARAFSIZLIK İLKESİ

 • AÇIKLIK İLKESİ

 • TAM AÇIKLAMA İLKESİ

 • TUTARLILIK İLKESİ

 • SONUÇ ODAKLILIK İLKESİ

 • PERFORMANS ODAKLILIK İLKESİ

 • YILLIK OLMA İLKESİ

 • KATILIMCILIK İLKESİ

 • BÜTÇENİN ANALİTİK DEĞERLENDİRMESİ İLKESİPERFORMANS PROGRAMLARI, MALİ

 • PERFORMANS PROGRAMLARI, MALİ

 • SAYDAMLIK VE HESAP VERME

 • SORUMLULUĞUNU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE

 • HAZIRLANIR.PERFORMANS PROGRAMLARINDA

 • PERFORMANS PROGRAMLARINDA

 • YER ALAN BİLGİLERİN

 • DOĞRU VE GÜVENİLİR OLMASI

 • ÖNYARGISIZ VE TARAFSIZ

 • BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI ZORUNLUDUR.PERFORMANS PROGRAMLARI, İLGİLİ TARAFLARIN VE

 • PERFORMANS PROGRAMLARI, İLGİLİ TARAFLARIN VE

 • KAMUOYUNUN BİLGİ SAHİBİ OLMASINI SAĞLAMAK

 • ÜZERE AÇIK, ANLAŞILIR VE SADE BİR DİL

 • KULLANILARAK HAZIRLANIR. PROGRAMLARDA

 • KULLANILAN TEKNİK TERİM VE KISALTMALARIN

 • KULLANILMASI DURUMUNDA BUNLAR AYRICA

 • TANIMLANIR.PERFORMANS PROGRAMLARINDA YER ALAN

 • PERFORMANS PROGRAMLARINDA YER ALAN

 • BİLGİLERİN EKSİKSİZ OLMASI, FAALİYETLERİ TÜM

 • YÖNLERİYLE AÇIKLAMASI GEREKİR.

 • İDARENİN FAALİYETLERİYLE İLGİSİ OLMAYAN

 • HUSUSLARA PERFORMANS PROGRAMLARINDA

 • YER VERİLMEZ.FAALİYETLERİN GÖSTERİLMESİ VE PERFORMANSIN

 • FAALİYETLERİN GÖSTERİLMESİ VE PERFORMANSIN

 • ÖLÇÜMÜ, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE

 • AYNI YÖNTEMLER KULLANILIR. YÖNTEM

 • DEĞİŞİKLİKLERİ OLMASI DURUMUNDA, BU

 • DEĞİŞİKLİKLER PROGRAMDA AÇIKLANIR.

 • PERFORMANS PROGRAMLARI YILLAR İTİBARIYLA

 • KARŞILAŞTIRMAYA İMKÂN VERECEK BİÇİMDE

 • HAZIRLANIR.Sonuç odaklılık ilkesi : Performans programları, nihai etki odaklı bir anlayışla idare amaç ve hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğini ortaya koymak üzere hazırlanır.

 • Sonuç odaklılık ilkesi : Performans programları, nihai etki odaklı bir anlayışla idare amaç ve hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğini ortaya koymak üzere hazırlanır.

 • Performans odaklılık ilkesi : Performans programları, kamu idaresinin performansını tüm yönleri ile açıklamak ve performansın geliştirilmesini sağlamak üzere hazırlanır.

 • Yıllık olma ilkesi : Performans programları, üç yıllık bütçeleme anlayışına uygun olarak idarenin bir mali yıla ilişkin performans hedeflerini ve yürütülecek faaliyetlerini gösterecek şekilde geçmiş iki yıl ve gelecek üç yıl bilgilerini içerecek şekilde hazırlanır.

 • Katılımcılık ilkesi : Kamu idareleri performans programlarını hazırlarken hizmetlerinden yararlananların, idare çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımlarını sağlar ve katkıları alınır.

 • Bütçenin analitik değerlendirmesi ilkesi : Bütçe bilgileri yıllar itibariyle karşılaştırılarak analiz edilmesi ifade eder.PERFORMANS PROGRAMLARI, NİHAİ ETKİ

 • PERFORMANS PROGRAMLARI, NİHAİ ETKİ

 • ODAKLI BİR ANLAYIŞLA İDARE AMAÇ VE

 • HEDEFLERİNİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ

 • ORTAYA KOYMAK ÜZERE HAZIRLANIR.PERFORMANS PROGRAMLARI, KAMU

 • PERFORMANS PROGRAMLARI, KAMU

 • İDARESİNİN PERFORMANSINI TÜM YÖNLERİ

 • İLE AÇIKLAMAK VE PERFORMANSIN

 • GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE

 • HAZIRLANIR.PERFORMANS PROGRAMLARI, ÜÇ YILLIK

 • PERFORMANS PROGRAMLARI, ÜÇ YILLIK

 • BÜTÇELEME ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK

 • İDARENİN BİR MALİ YILA İLİŞKİN

 • PERFORMANS HEDEFLERİNİ VE

 • YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERİNİ

 • GÖSTERECEK ŞEKİLDE GEÇMİŞ İKİ YIL VE

 • GELECEK ÜÇ YIL BİLGİLERİNİ İÇERECEK

 • ŞEKİLDE HAZIRLANIR.KAMU İDARELERİ PERFORMANS

 • KAMU İDARELERİ PERFORMANS

 • PROGRAMLARINI HAZIRLARKEN

 • HİZMETLERİNDEN YARARLANANLARIN,

 • İDARE ÇALIŞANLARININ, SİVİL TOPLUM

 • KURULUŞLARININ, İLGİLİ KAMU KURUM VE

 • KURULUŞLARI İLE İLGİLİ DİĞER TARAFLARIN

 • KATILIMLARINI SAĞLAR VE KATKILARI ALINIR.BÜTÇE BİLGİLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE

 • BÜTÇE BİLGİLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE

 • KARŞILAŞTIRILARAK ANALİZ EDİLMESİNİ

 • İFADE EDER.Kurumsal performans değerlendirme

 • Kurumsal performans değerlendirme

 • Bireysel performans değerlendirme

Kamu idarelerinin belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.

 • Kamu idarelerinin belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.Kurumsal performans değerlendirmesi, kamu politikalarının, idarelerin, birimlerin analitik olarak değerlendirilmesidir.

 • Kurumsal performans değerlendirmesi, kamu politikalarının, idarelerin, birimlerin analitik olarak değerlendirilmesidir.

 • Amacı bilgiyi artırarak belirsizlikleri azaltmaktır.

 • Karmaşık yöntemler kullanılmasına rağmen varılan sonuçlar bir kanaati ifade eder.Performans değerlendirmesi performans yönetimi kapsamında bütüncül bir çerçevede yapılmalıdır.

 • Performans değerlendirmesi performans yönetimi kapsamında bütüncül bir çerçevede yapılmalıdır.

 • Performans yönetiminin yerine geçmez.

 • Performansı değerlendirenler ile kullananlar ve değerlendirilenler arasında yeterli işbirliği sağlanmalıdır.Karar alma süreçlerini güçlendirmek

 • Karar alma süreçlerini güçlendirmek

 • Kaynak dağıtımında etkili olmak

 • Saydamlığı artırmak

 • Hesapverebilirliği güçlendirmek

 • Yöneticilerin performansını ortaya koymak

 • Çalışanların başarısını değerlendirmekKamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleşmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak değerlendirilmesidir.

 • Kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleşmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak değerlendirilmesidir.Performans denetimi mesleki bağımsızlık çerçevesinde iç veya dış denetçiler eliyle yürütülür.

 • Performans denetimi mesleki bağımsızlık çerçevesinde iç veya dış denetçiler eliyle yürütülür.

 • Performans değerlendirmesinin konusu, kapsamı ve yöntemi idari ihtiyaçlara göre yöneticiler tarafından belirlenirken, performans denetiminin konusu, kapsamı, yöntemi bağımsız bir şekilde denetçi tarafından belirlenir.

 • Denetim objektif bir şekilde, meslek ilke ve standartlarına uygun olarak yürütülür.

 • Değerlendirme sonuçlarının raporlanacağı merci ile denetim sonuçlarının raporlanacağı merci farklıdır.Mali yıl içinde yapılan performans değerlendirmesi

 • Mali yıl içinde yapılan performans değerlendirmesi

 • Mali yılsonunda yapılan performans değerlendirmesi

 • Orta ve uzun vadede yapılan performans değerlendirmesi

Performans değerlendirmesi

 • Performans değerlendirmesi

 • İdare yöneticileri

 • Çalışanları

 • Konusunda uzman kişilerden oluşturulacak çalışma gurupları

 • Karma gruplar,

 • Merkezi yönlendirici idareler tarafından yapılabilir.

Ele alınan konuların idarenin misyon ve vizyonu ile ilişkisi göz önünde tutulmalıdır.

 • Ele alınan konuların idarenin misyon ve vizyonu ile ilişkisi göz önünde tutulmalıdır.

 • Üst yönetimde dahil olmak üzere katılımcı yöntemlere başvurulmalıdır.

 • Çok yönlü bir değerlendirme yapılmalıdır.

 • Sadece büyük çaplı harcama gerektiren faaliyet ve projeler ele alınmamalıdır.

 • Ön değerlendirme ve uygulama sonrası değerlendirme arasındaki bağlantı kurulmalıdır.Değerlendirmenin maliyeti ile elde edilecek fayda arasındaki denge göz önünde tutulmalıdır.

 • Değerlendirmenin maliyeti ile elde edilecek fayda arasındaki denge göz önünde tutulmalıdır.

 • Sonuçlar tüm yönleriyle ortaya konmalıdır.

 • Değerlendirme sonuçları ile karar alma süreçleri arasında bağlantı kurulmalıdır.

 • Kısa dönemde önemli sonuçlar beklenmemelidir.

 • Kurum içi değerlendirme kültürü geliştirilmelidir.

 • Kurumsal öğrenme sağlanmalıdır.Çalışanların görevlerini ne ölçüde başardıklarını, kendileri için belirlenmiş hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını ve verimliliklerini olumsuz etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmedir.

 • Çalışanların görevlerini ne ölçüde başardıklarını, kendileri için belirlenmiş hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını ve verimliliklerini olumsuz etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmedir.Bireysel performans değerlendirmesi,

 • Bireysel performans değerlendirmesi,

 • Her düzey yöneticinin başarısını ortaya koymak,

 • Çalışanların başarısını belirleyerek ödüllendirmek,

 • Terfi kararlarında kullanmak,

 • Kariyer planlamasında dikkate almak,

 • Görev yeri değişikliği kararlarında kullanmak

 • amacıyla yapılır.Kurumsal hedeflerle bireysel hedefler arasında ilişki kurulmalıdır.

 • Kurumsal hedeflerle bireysel hedefler arasında ilişki kurulmalıdır.

 • Yeterli iş ve süreç analizi yapılmalıdır.

 • İş tanımları, görevler ve işlem süreçleri tam olarak belirlenmelidir.

 • Çalışanların performansını olumsuz yönde etkileyecek unsurlarda dikkate alınmalıdır.

 • Bireysel performansın değerlendirilmesi bir cezalandırma aracı olmak yerine çalışanların performansını artırmaya, rekabet ortamı yaratmaya ve ödüllendirmeye dayalı olmalıdır.

 • Ölçüm ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı başlangıçta belirlenmeli ve çalışanlara duyurulmalıdır.

 • Değerlendirmenin objektif bir şekilde yapıldığının çalışanlar tarafından algılanmasını sağlayacak her türlü tedbir alınmalıdır.Grafik Değerlendirme Yöntemi :Belli bir hizmet biriminde çalışanların kişilik, davranış ve iş çıktıları dikkate alınarak puanlama suretiyle değerlendirilmesidir.

 • Grafik Değerlendirme Yöntemi :Belli bir hizmet biriminde çalışanların kişilik, davranış ve iş çıktıları dikkate alınarak puanlama suretiyle değerlendirilmesidir.

 • Puanlama Yöntemi: Bu yöntemde yapılan işe ilişkin belirlenmiş ve ağırlıklandırılmış kriterlere puan verilmesi suretiyle yapılır.

 • Sıralama Yöntemi: Değerlendiricinin çalışanları en başarılıdan en başarısıza doğru sıralaması ve puanlaması esasına dayanır.

 • Derecelendirme Yöntemi: Derecelendirilmiş iş kriterlerinin işaretlenmesi suretiyle yapılan bir değerlendirmedir.

 • Kontrol Listesi Yöntemi: Bu yöntemde çalışanların değerlendirilmesinde kullanılacak ve evet-hayır şeklinde cevaplanacak sorular yer alır. Sorular farklı puanlara sahip olabilir.

 • Zorunlu Seçim Yöntemi: Gruplanmış iş kriterleri arasından sadece birinin seçilmesine dayanan bir yöntemdir.

 • İkili Karşılaştırma Yöntemi: Bir birimdeki tüm çalışanların belirlenmiş kriterler açısından ikili olarak kıyaslanarak sıralanmasıdır.

 • Hedef Yöntemi: Özellikle ara kademe yöneticilerin kendilerine atanmış hedefleri başarma derecelerine dayalı bir yöntemdir.

 • 360 Derece Performans Geribildirimi Yöntemi: Bu yöntemde çalışanın performansı, iş arkadaşlarından, yöneticilerden, iş yaptığı üçüncü kişilerden ve kendisinden alınan değerlendirme formu sonuçlarına göre değerlendirilir.

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 • PERFORMANS ÖLÇÜMÜPerformans hedeflerinin ve göstergelerinin tanımlanması,

 • Performans hedeflerinin ve göstergelerinin tanımlanması,

 • Kaynak imkanlarına paralel olarak bütçe dönemine ilişkin sayısal hedeflerin oluşturulması,

 • Bunlara ilişkin verilerin toplanması,

 • Yıl içinde izlenmesi ve

 • Raporlanmasıdır.Çok fazla veri

 • Çok fazla veri

 • Kısa dönemli veriler

 • Verilerin karar almada kullanılmaması

 • Kapsamlı olmayan veriler

 • Yetersiz ölçüm

 • Tutarsız, tartışmalı ve gereksiz veri toplanması

 • Verilerin performansı saptırması

 • Rekabeti artırırken ortak çalışmayı bozmak

 • Kaynak imkanları ve sonuçlarla ilişkilendirmemek

 • Aşırı iyimser hedefler

 • Veri ölçümünün sistematik yapılmamasıİdarenin hizmetlerini sürekli olarak geliştirebilmesi,

 • İdarenin hizmetlerini sürekli olarak geliştirebilmesi,

 • Planlanan amaçlara ve hedeflere doğru gidilip gidilmediğinin izlenebilmesi,

 • Hesap verebilirliğin ve saydamlığın arttırılması,

 • Kaynak tahsisinde daha etkili kararlar alınabilmesi,

 • Performans değerlendirmesi için gereklidir.Performans hedefleri, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin bütçe döneminde kaynak tahsis edilerek erişilmesi arzulanan kısmını ifade etmektedir.

 • Performans hedefleri, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin bütçe döneminde kaynak tahsis edilerek erişilmesi arzulanan kısmını ifade etmektedir.Performans göstergeleri, kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan araçlardır.

 • Performans göstergeleri, kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan araçlardır.

 • Kamu idarelerinin yürüttükleri faaliyetlerin her boyutunu (girdi, süreç, çıktı, sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulan performans göstergeleri kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yardımcı olur.Girdi göstergeleri, belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösterir ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılır.

 • Girdi göstergeleri, belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösterir ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılır.Tıbbi müdahale için ihtiyaç duyulan doktor sayısı

 • Tıbbi müdahale için ihtiyaç duyulan doktor sayısı

 • Faaliyette tam zamanlı çalışanların sayısı

 • Okuma-yazma projesine tahsis edilen derslik sayısı

 • Kullanılan araç/ gereç sayısı

 • Ortalama öğretmen maaşı

 • Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

 • Tahsis edilen iş makinelerinin çalışma kapasitesi

 • Belirli bir tedavide kullanılan ilaçların maliyetiÇıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir.

 • Çıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir.Verilen ruhsat ve lisansların sayısı

 • Verilen ruhsat ve lisansların sayısı

 • Muayene edilen gemilerin sayısı

 • İnşa edilen yol uzunluğu

 • Tamir edilen araç sayısı

 • Taşınan yolcu sayısı

 • İncelenen mükellef sayısıSonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir.

 • Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir.Kızamık vakalarındaki azalma yüzdesi

 • Kızamık vakalarındaki azalma yüzdesi

 • Ülkeye gelen turist sayısındaki artış yüzdesi

 • Okuryazarlık oranındaki artış yüzdesi

 • Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısındaki azalma

 • İşsizlik oranında meydana gelen azalma

Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir.

 • Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir.Bir günde personel başına düşen işleme konulmuş şikâyet sayısı

 • Bir günde personel başına düşen işleme konulmuş şikâyet sayısı

 • Verilen ruhsatların birim maliyeti

 • Tedavi edilen hastaların birim maliyeti

 • Birim zamanda (saat, gün, ay) tamamlanan işlem miktarı

 • Danışman başına düşen hizmet verilen kişi sayısıEtkililik hedeflere ulaşma derecesini gösterir. Etkililik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler.

 • Etkililik hedeflere ulaşma derecesini gösterir. Etkililik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler.Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

 • Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

 • Cezaevinden tahliye olduktan sonra tekrar suç işlemeyenlerin oranı

 • Gübreleme konusunda danışmanlık hizmeti alanlardan ürün miktarında artış sağlayan çiftçilerin oranı

 • Üniversiteyi bitiren öğrencilerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı

 • Yeni yapılan kaldırımlardan üç yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı

 • Önlem alınan kaza kara noktalarında kaza şiddetinin azalma oranıKalite göstergeleri kamu idarelerince üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır.

 • Kalite göstergeleri kamu idarelerince üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır.Gösterge

 • Gösterge

 • Ölçüt

 • Kriter

Program esaslı bütçelemenin başlatılması için gereken yapılar :

 • Program esaslı bütçelemenin başlatılması için gereken yapılar :

  • İyi performans gösteren bir idare (vergi)
  • Hükümet yükümlülükleri ve nakit harcamaların gerçek anlamda kontrolü
  • Sürdürülebilir kamu finansmanı için mali kurallar
 • Program bütçeleme politikacıları daha korunmasız bir hale getirir.

 • Program bütçeleme her türlü siyasi ortamda kullanılabilir. (liberal ve muhafazakar)

 • Politikalar doğrultusunda yeniden ödenek belirleme program bütçeleme ile daha da geliştirilmiştir.Stratejik planlama-PEB uyumunun sağlanması

 • Stratejik planlama-PEB uyumunun sağlanması

 • Bütçede yer alacak performans göstergelerinin tespitinin eşgüdümü

 • Bütçe sürecindeki yerinin belirginleştirilmesi

 • Performansa dayalı ödül-yaptırım sisteminin oluşturulması

 • Kamu kurumlarında nitelikli mali personel ihtiyacı

 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği kurumsal yapının oluşturulması

 • PEB eğitiminin verilmesi ve kurumların performans yönetimine geçmesi

 • Geçiş sürecinin planlanması  • PEB amaç değil araçtır
  • Mali saydamlığı hedefler
  • Hesap verebilirlik için temel oluşturur
  • Performans yönetimine geçişi sağlar
  • Çalışanların performansını ölçmeye yarar
  • Kamusal ürünlerin maliyetini ortaya koyar
  • Etkin kaynak dağılımını sağlar
  • Performans denetimine imkan tanır
  • Sınırlı kaynakları artırmaz
Stratejik Hedef 1.2: Yol bakım onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde müşteri memnuniyeti % 20 arttırılacaktır.

 • Stratejik Hedef 1.2: Yol bakım onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde müşteri memnuniyeti % 20 arttırılacaktır.

 • Performans Hedefi 1.2.1: 2007 yılında 5000 m kar siperi yapılacaktır.Hedef Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşehrilerin erişimini geliştirmek

 • Hedef Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşehrilerin erişimini geliştirmek

 • Performans Hedefi: 2007 yılında Kayseri ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki tarihi değere sahip belgelerin envanterinin çıkarılmasıStratejik Hedef: 2009 yılında Hacettepe Üniversitesinde derslik ve laboratuvar, mekan ihtiyaçlarının % 50’sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.

 • Stratejik Hedef: 2009 yılında Hacettepe Üniversitesinde derslik ve laboratuvar, mekan ihtiyaçlarının % 50’sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır.

 • Perfromans Hedefi: 2007 yılında 59 adet dersliğin yapımı tamamlanacaktır.Harcama Birimleriyle ayrı ayrı toplantılar yapılarak her bir yıllık performans hedefi için performans göstergeleri belirlenir.

 • Harcama Birimleriyle ayrı ayrı toplantılar yapılarak her bir yıllık performans hedefi için performans göstergeleri belirlenir.

 • Performans hedefleri olmayan Harcama birimlerinin performans göstergeleri, yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak belirlenir.Performans Göstergeleri:

 • Performans Göstergeleri:

  • Yenilenen ve onarılan yollarda meydana gelen şikayetlerdeki azalma oranı
  • Yenilenen ve onarılan yollarda bakım maliyetlerinde azalma oranı
  • Vatandaşın taşıt işletme giderindeki azalma oranı


Performans Göstergeleri:

 • Performans Göstergeleri:

 • Otogar işletmeciliğinden memnuniyet oranı

 • Otobüslerin zamanında kalkış oranı

 • Hizmet veren otobüs sayısıPerformans Göstergeleri:

 • Performans Göstergeleri:

  • Derslik Sayısı
  • Derslik Kullanım Oranı
  • Derslik Başına Öğrenci Sayısı
  • Öğrencilerin Memnuniyet Oranı
  • Derslik Başına 30 Öğrenci Düşen dersliklerin Oranı


Harcama Birimlerinin performans hedeflerine ulaşabilmek için yıl içinde yürütecekleri faaliyet ve projeler, harcama birimlerince yapılan toplantılar sonucunda belirlenir.

 • Harcama Birimlerinin performans hedeflerine ulaşabilmek için yıl içinde yürütecekleri faaliyet ve projeler, harcama birimlerince yapılan toplantılar sonucunda belirlenir.Faaliyet ve projeler aynı zamanda program bütçe sisteminin unsurlarıdır.

 • Faaliyet ve projeler aynı zamanda program bütçe sisteminin unsurlarıdır.

 • Hangi ödeneklerden harcama yapıldığına göre belirlenirler.

 • Faaliyet ve projeler mümkün olduğunca toplulaştırılmış şekilde ifade edilmelidirler.

Kütüphanecilik Faaliyeti

 • Kütüphanecilik Faaliyeti

 • Konservatuar kurs faaliyeti

 • Kent ve Mimar Sinan Müzesi

 • Bando ve Mehter Faaliyeti

 • Gezici Tiyatro Faaliyeti

 • Diğer Kültür ve Sanat FaaliyetleriPerformans Hedefi: 2007 yılında Kurumsal sektör hesaplarının oluşturulmasına yönelik metodoloji çalışmaları yürütülecektir .

 • Performans Hedefi: 2007 yılında Kurumsal sektör hesaplarının oluşturulmasına yönelik metodoloji çalışmaları yürütülecektir .

 • Genel devlet sektörüne ilişkin hesapların yapılmasına yönelik metodoloji çalışmaları

 • Kurumsal sektör hesabı ile ilgili ESA-95’e uyum çalışması faaliyeti

 • TİSG 2 Hanehalkı Sektör Hesabı

 • TİSG 2 Sektörlere Göre Mali HesapPerformans Hedefi: Mevcut yatay ve düşey işaretlemelerin %25’i onarılacaktır.

 • Performans Hedefi: Mevcut yatay ve düşey işaretlemelerin %25’i onarılacaktır.

  • Levha bakım ve onarım faaliyeti
  • Oto korkulukların bakım ve onarımı
  • Yatay işaretlemelerin yapımı
  • Trafik güvenliği projesi


Eğitim ve Öğretim Faaliyeti

 • Eğitim ve Öğretim Faaliyeti

 • Araştırma ve Yayın Faaliyeti

 • Danışmanlık Faaliyeti

 • Sağlık Hizmetleri

 • Makine Mühendisliği Bölümü İnşaatı

 • Öğrenci Yurdu İnşaatı

Performans Programı

 • Performans Programı

 • Performans Esaslı Bütçe

 • Performans Bütçe – ABS Arasında Uyum

 • Bütçelerin Birlikte Hazırlanması

 • Gerçek Proje Maliyetlerinin Hesaplanması

 • Sabit Giderlerin Faaliyet ve Projelere Dağıtılması

 • Konularında info@erkankaraarslan.org adresi her zaman yanınızda2- Birim Performans Programlarının Hazırlanması

 • 2- Birim Performans Programlarının Hazırlanması1- Birim performans hedef ve göstergeleri belirlenir.

 • 1- Birim performans hedef ve göstergeleri belirlenir.İdare performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

 • İdare performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

 • Kamu idaresince ilgili harcama birimi için öngörülen kaynakların sınırlılığı ölçüsünde belirlenmelidir,

 • Birim performans programlarının hazırlanması aşamasında, harcama biriminin görev ve faaliyet alanı çerçevesinde harcama yetkililerince belirlenmelidir,

 • Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır,

 • Çıktı-sonuç odaklı olmalıdır.Birim performans göstergeleri, birim performans hedefleri ile ilgili olmalıdır,

 • Birim performans göstergeleri, birim performans hedefleri ile ilgili olmalıdır,

 • Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır,

 • Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

 • Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer birimlerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

 • Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır,

 • Danışma, denetim ve destek birimleri idare düzeyinde yürüttükleri ve birim performans hedefleriyle ilişkilendirmedikleri hizmetlere ilişkin performans göstergeleri belirleyebilirler.2- Kaynak İhtiyacı Belirlenir.

 • 2- Kaynak İhtiyacı Belirlenir.

 • Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyet-projelerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar.Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.

 • Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.

 • Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir.

 • Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder.

 • Harcama birimlerini içerir.

 • Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur.Faaliyet-projeler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;

 • Faaliyet-projeler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;

 • Birim performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

 • Bir faaliyet-proje bir veya birden fazla birim performans hedefi ile ilişkilendirilebilir,

 • Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet-proje içerisinde yer alabilir,

 • Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

 • Bir hedefe yönelik olarak çok fazla sayıda faaliyet-proje belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan ve alt faaliyet-proje olarak nitelendirilebilecek olanlar tek faaliyet-proje altında gösterilmelidir,

 • Uygulanabilir olmalıdır,

 • Maliyetlendirilebilmelidir,Faaliyet-projeler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;

 • Faaliyet-projeler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;

 • Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalı, doğru bilgi üretmeyen hesaplama yöntemlerinden kaçınılmalıdır,

 • Kaynaklarla faaliyet-projeler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır,

 • Detaylandırılabilmelidir,

 • Aynı hedef altındaki faaliyet-projeler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

 • Faaliyet-projenin gerçekleşmesi açısından kritik önem taşıyan hususlar

 • belirlenmelidir,

 • Başlangıcı ve sonu belirli olmalıdır.Harcama birimleri, birim performans programı ile bütçeleri arasında bağlantı kurmak üzere her bir faaliyet-proje için hesapladığı maliyet tutarlarını analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak sınıflandırırlar.

 • Harcama birimleri, birim performans programı ile bütçeleri arasında bağlantı kurmak üzere her bir faaliyet-proje için hesapladığı maliyet tutarlarını analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak sınıflandırırlar.

Faaliyet-projelerin maliyetlerinin toplanması sonucunda performans hedefinin kaynak ihtiyacına ulaşılır.

 • Faaliyet-projelerin maliyetlerinin toplanması sonucunda performans hedefinin kaynak ihtiyacına ulaşılır.

Birim performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçlarının toplanması sonucunda, harcama biriminin kaynak ihtiyacına ulaşılır.  

 • Birim performans hedeflerinin kaynak ihtiyaçlarının toplanması sonucunda, harcama biriminin kaynak ihtiyacına ulaşılır.  

 • Danışma, denetim ve destek birimlerinin kendi birim performans hedefleriyle ilişkisi bulunmayan ve idare düzeyinde yürüttükleri hizmetlere ilişkin giderler İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler“ bölümünde ayrıca gösterilir.Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri, faaliyetlerini, belli bir yıldaki performans hedefleri ise faaliyet düzeylerini belirler.

 • Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri, faaliyetlerini, belli bir yıldaki performans hedefleri ise faaliyet düzeylerini belirler.

 • Başka bir anlatımla, faaliyetler çıktı/sonuç odaklı olan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesinin aracıdır.Belirlenen performans hedefinin çıktı esaslı olması halinde doğrudan bu hedef faaliyet seviyelerinin hesaplanmasında kullanılır.

 • Belirlenen performans hedefinin çıktı esaslı olması halinde doğrudan bu hedef faaliyet seviyelerinin hesaplanmasında kullanılır.

 • Sonuç esaslı olması halinde ise kuruluşun bu sonuçlara ulaşmak için hangi faaliyet alanında ne kadar çıktı üreteceğinin belirlenmesi ve kaynak ihtiyacının buna göre tespit edilmesi gerekir.Kamu idareleri, faaliyet düzeylerinin belirlenmesinden sonra, belirlenen faaliyet düzeyindeki ürün ve hizmetleri üretebilmek için hangi tür girdileri kullanacaklarını belirler.

 • Kamu idareleri, faaliyet düzeylerinin belirlenmesinden sonra, belirlenen faaliyet düzeyindeki ürün ve hizmetleri üretebilmek için hangi tür girdileri kullanacaklarını belirler.Kamu idarelerince, maliyet unsurları öncelikle değişken ve sabit maliyet olarak sınıflandırılacaktır.

 • Kamu idarelerince, maliyet unsurları öncelikle değişken ve sabit maliyet olarak sınıflandırılacaktır.

 • Performans hedefine ya da faaliyet düzeyine bağlı olmayan maliyetler sabit maliyet,

 • Performans hedefine ya da faaliyet düzeyine bağlı olarak değişkenlik gösteren maliyetler ise değişken maliyettir.Ayrıca sabit ve değişken maliyetler dağıtım özelliğine göre de dolaylı ve dolaysız maliyetler olarak da sınıflandırılacaktır.

 • Ayrıca sabit ve değişken maliyetler dağıtım özelliğine göre de dolaylı ve dolaysız maliyetler olarak da sınıflandırılacaktır.

 • Dolaysız maliyet diğer faaliyetlerle bir bağlantısı olmayan, hangi faaliyete ait olduğu belli olan, bir faaliyetin yerine getirilmesinde doğrudan kullanılan kaynakların maliyetidir.

 • Bunlar söz konusu faaliyetin temel öğesi niteliğindedir ve teknik bakımdan tespiti kolaydır.

 • Örneğin bir faaliyette çalışan personelin aylığı, sarf edilen malzemenin maliyeti, kullanılan binanın kirası dolaysız maliyettir.Dolaylı maliyet ise, bir faaliyette ne kadar harcandığı doğrudan doğruya saptanamayan birçok faaliyette ortak olarak kullanılan kaynakların maliyetidir.

 • Dolaylı maliyet ise, bir faaliyette ne kadar harcandığı doğrudan doğruya saptanamayan birçok faaliyette ortak olarak kullanılan kaynakların maliyetidir.

 • Dolaylı maliyetlerin tespit edilecek dağıtım anahtarlarına göre faaliyetlere paylaştırılması gerekir.

 • Dağıtım anahtarı olarak dolaylı maliyetin niteliğine göre, kullanım alanı, lamba sayısı ve benzeri unsurlar kullanılabilir.

 • Örneğin birçok faaliyet için kullanılan temizlik ve aydınlatma gideri, birden fazla faaliyette çalışan personelin maliyeti dolaylı maliyettir.İdarenin faaliyet maliyetlerinin, dolaylı-dolaysız ve sabit-değişken şeklinde sınıflandırılması, faaliyet maliyetlerinin ayrıştırılmasına, faaliyet düzeyindeki değişmelerin maliyetler üzerindeki etkisinin izlenebilmesine, politika seçeneklerinin hızlıca değerlendirilebilmesine ve yönetimin karar alma sürecinin hızlandırılmasına imkân tanır.

 • İdarenin faaliyet maliyetlerinin, dolaylı-dolaysız ve sabit-değişken şeklinde sınıflandırılması, faaliyet maliyetlerinin ayrıştırılmasına, faaliyet düzeyindeki değişmelerin maliyetler üzerindeki etkisinin izlenebilmesine, politika seçeneklerinin hızlıca değerlendirilebilmesine ve yönetimin karar alma sürecinin hızlandırılmasına imkân tanır.Çıktı düzeyine duyarlı bir maliyet hesaplama sisteminin oluşturulması için, kamu idareleri, bir faaliyet alanında bir birim ürün/hizmet (çıktı) üretmek için her bir sabit ve değişken maliyet unsurundan hangi miktarda kullanılması gerektiğini hesaplamalıdır.

 • Çıktı düzeyine duyarlı bir maliyet hesaplama sisteminin oluşturulması için, kamu idareleri, bir faaliyet alanında bir birim ürün/hizmet (çıktı) üretmek için her bir sabit ve değişken maliyet unsurundan hangi miktarda kullanılması gerektiğini hesaplamalıdır.

Toplam fiziki kaynak ihtiyacı birim fiziki kaynak ihtiyaç miktarlarının hedeflenen çıktı miktarları ile çarpılması sonucu elde edilir.

 • Toplam fiziki kaynak ihtiyacı birim fiziki kaynak ihtiyaç miktarlarının hedeflenen çıktı miktarları ile çarpılması sonucu elde edilir.

Kamu idareleri maliyet unsurlarının birim fiyatlarını, ilgili mali yıla ilişkin bütçe hazırlama rehberinde yer alan ilkelere uygun olarak tespit ederler.

 • Kamu idareleri maliyet unsurlarının birim fiyatlarını, ilgili mali yıla ilişkin bütçe hazırlama rehberinde yer alan ilkelere uygun olarak tespit ederler.

 • Bütçe hazırlama rehberinde açıklama olmayan durumlarda piyasa fiyatlarının GSMH deflatörü aracılığıyla bütçe hazırlama yılına uyarlanmış değeri dikkate alınır.

Toplam kaynak ihtiyaç miktarlarının birim fiyatlar ile çarpımı sonucunda her bir maliyet unsurunun toplam maliyetine, bunların toplanması suretiyle de faaliyetin toplam maliyetine ulaşılır.

 • Toplam kaynak ihtiyaç miktarlarının birim fiyatlar ile çarpımı sonucunda her bir maliyet unsurunun toplam maliyetine, bunların toplanması suretiyle de faaliyetin toplam maliyetine ulaşılır.

 • Ayrıca çok yıllı bütçeleme için idareler, her faaliyete ilişkin gelecek üç yıla ait toplam maliyet tablosunu hazırlar.

Toplam maliyet tablosunda belirlenen maliyetler bütçenin hazırlanmasına dayanak oluşturmak üzere analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak “Faaliyet/Proje Bütçesi Tablosu”nda gösterilir.

 • Toplam maliyet tablosunda belirlenen maliyetler bütçenin hazırlanmasına dayanak oluşturmak üzere analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak “Faaliyet/Proje Bütçesi Tablosu”nda gösterilir.TEŞEKKÜRLER

 • TEŞEKKÜRLER

 • Erkan KARAARSLAN

 • Maliye Bakanlığı

 • Muhasebat Kontrolörü

 • ekaraaslan@muhasebat.gov.tr

 • erkankaraarslan2000@yahoo.comYüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin