Planul local de dezvoltare g. A. L. Dobrogea centrala

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/7
tarix17.03.2018
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE G.A.L. DOBROGEA CENTRALA
leader
Planul Local de Dezvoltare

priorităţi

Spatiul rural reunit in cadrul GAL Dobrogea Centrala, este un teritoriu pe care se desfasoara activitati proprii sectoarelor primare – agricultura si cresterea animalelor – si care este, totodata, suport pentru alte activitati si servicii. Totodata, zona GAL Dobrogea Centrala incorporeaza importante aspecte legate de patrimoniul natural, peisagistic si cultural, contribuind, in mare masura, la cresterea uniforma a culturii rurale traditionale.

Pentru valorificarea tuturor punctelor tari specifice zonei GAL Dobrogea Centrala, si implicit pentru o dezvoltare echilibrata a acestui teritoriu, prin analizele diagnostic si SWOT si, de asemenea, in urma consultarilor cu toti partenerilor grupului au fost stabilite urmatoarele prioritati, ca si puncte cheie ale teritoriului si drept urmare- axul in jurul caruia se vor centra toate actiunile viitoare ale parteneriatului.
Prioritatile, obiectivele si masurile care vor fi implementate prin proiecte in teritoriul GAL Dobrogea Centrala au fost stabilite de catre parteneri impreuna cu ceilalti actori cheie din teritoriu si reflecta analizele diagnostic si SWOT.


Prioritatea 1.

Valorificarea potentialului agricol al teritoriului GAL Dobrogea Centrala

Prioritatea 2.

Sprijinirea educatiei vocationale pentru crestera performantei individuale si imbunatatirea ocuparii fortei de munca pe teritoriul GAL Dobrogea Centrala.

Prioritatea 3

Dezvoltarea turismului, protejarea mediului si valorificarea potentialului natural si cultural al teritoriului GAL Dobrogea Centrala.

Prioritatea 4

Consolidarea serviciilor sociale si de asistenta pentru populatie si comunitatile rurale din cadrul GAL Dobrogea Centrala.

Definirea obiectivelor operationale

Obiectiv 1

Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.

- obiectiv in concordanta cu prioritatea 1 si 2

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 121- PNDR
Obiectiv 2

Cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si marketing a produselor agricole printr-o mai buna utilizare a resurselor umane.

- obiectiv in concordanta cu prioritatea 1

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 123- PNDR
Obiectiv 3

Încurajarea înfiintarii grupurilor de producatori pentru cresterea acesului pe piata a produselor locale prin indeplinirea standardelor comunitare.

- obiectiv in concordanta cu prioritatea 1, 2 si 3

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 142- PNDR
Obiectiv 4

Dezvoltarea competentelor resurselor umane locale prin, formare si difuzarea de cunostinte, pentru cresterea economica, reducerea somajului.

- obiectiv in concordanta cu prioritatea 2

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 111- PNDR
Obiectiv 5

Participarea grupului de actiune locala la proiecte de cooperare.

- obiectiv in concordanta cu prioritatea 2 si 3

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 421- PNDR
Obiectiv 6

Dezvoltarea activitatilor turistice si activitatilor alternative in scopul cresterii gradului de ocupare, si atractivitatii spatiului rural.

- obiectiv in concordanta cu prioritatea 3

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 313- din PNDR


Obiectiv 7

Imbunatatirea conditiilor de viata, dezvoltarea serviciilor locale de confort si estetica rurala, cresterea atractivitatii satelor.

- obiectiv in concordanta cu prioritatea 3 si 4

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 322- din PNDR


Obiectiv 8.

Creşterea performanţei fermelor prin ameliorarea gestionării durabile a exploatatiilor agricole.- obiectiv in concordanta cu prioritatea 2 si 4

- obiectiv in concordanta cu obiectivul masurii 115 - din Reg. CE 1698/2005.
Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie


Prioritati Obiective operationale Masuri

Schema nr. 1Masura 411 prin111 Formare profesională, acţiuni de informare şi diseminare a cunostintelorPrioritatea 1.

Valorificarea potentialului agricol al teritoriului GAL Dobrogea Centrala

Masura 411 prin 121 Modernizarea exploataţiilor agricole

Cresterea competitivitatii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si marketing a produselor agricole printr-o mai buna utilizare a resurselor umane

Masura 411 prin 123 cresterea valorii adugate a produselor agricole si forestiereÎncurajarea înfiintarii grupurilor de producatori pentru cresterea acesului pe piata a produselor locale prin indeplinirea standardelor comunitareMasura 411 prin 142 Infiintarea grupurile de producători
Dezvoltarea competentelor resurselor umane locale prin, formare si difuzarea de cunostinte, pentru cresterea economica, reducerea somajului

Prioritatea 2.

Sprijinirea educatiei vocationale pentru crestera performantei individuale si imbunatairea ocuparii fortei de munca pe teritoriul GAL Dobrogea CentralaMasura 411 prin 115 furnizarea de servicii de gestiune, consiliere si consultanta pentru fermieriParticiparea grupului de actiune locala la proiecte de cooperare


Masura 413 prin 313 Încurajarea activităţilor turistice.Prioritatea 3

Dezvoltarea turismului, protejarea mediului si valorificarea potentialului natural si cultural al teritoriului GAL Dobrogea Centrala
Dezvoltarea activitatilor turistice si activitatilor alternative in scopul cresterii gradului de ocupare, si atractivitatii spatiului rural

Masura 413 prin 322 Renovarea, dezvoltarea satelorMasura 413 prin 421 Cooperare si implementarea retelei


Imbunatatirea conditiilor de viata, dezvoltarea serviciilor locale de confort si estetica rurala, cresterea atractivitatii satelor
Prioritatea 4

Consolidarea serviciilor sociale si de asistenta pentru populatie si comunitatile rurale din cadrul GAL Dobrogea Centrala


431.2 functionarea GAL Dobrogea Centrala


Creşterea performanţei fermelor prin ameliorarea gestionării durabile a exploatatiilor agricole

Sursele de informatii utilizate pentru elaborarea PLD al GAL Dobrogea Centrala au fost ample, combinandu-se atat sursele statistice cu caracter cantitativ cat si informatii calitative, studii specifice care au adus o importanta valoare adaugata diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai profunde asupra mediului rural.

Echipa care a contribuit la realizarea Planului de Dezvoltare Locala a consultat de asemenea strategiile de dezvoltare locale si judetene existente, a propus parteneriatului de a include in Planul de Dezvoltare Locala cele mai reprezentative informatii ale zonei supuse analizei, pentu a obtine un plan de cea mai buna calitate.

In vederea identificarii tuturor aspectelor semnificative care trebuie luate in calcul in elaborarea strategiei s-au format grupuri de lucru care au reunit atat reprezentantii publici, reprezentantii privati, experti. In cadrul acestor grupuri de lucru s-au stabilit de comun acord actiunile si prioritatile de dezvoltare ale zonei prin luarea in discutie a problemelor, riscurilor, oportunitatilor si perspectivelor de dezvoltare, tinand cont de directiile de dezvoltare trasate prin intermediul strategiilor de dezvoltare judetene si regionale.

Membrii GAL Dobrogea Centrala au realizat animarea teritoriului prin intalniri, prezentari PPT, dezbateri, distribuirea de materiale publicitare cu un continut bogat in informatii care fac referire la programul LEADER si la perspectivele de implicare a populatiei in trasarea directiei de dezvoltare a zonei. Pentru antrenarea populatiei si a tuturor actorilor locali interesati in realizarea Planului de Dezvoltare Locala, au fost aplicate chestionare in toate comunele care fac parte din GAL Dobrogea Centrala.

Strategia de dezvoltare a GAL Dobrogea Centrala raspunde obiectivelor si prioritatilor care deriva din identificarea principalelor probleme si oportunitati ale GAL Dobrogea Centrala. Strategia prioritizeaza domeniile viitoare de actiune cu scopul de a sprijini si a acoperi toate aspectele care se manifesta in teritoriu, implicand personalul GAL intr-un proces de dezvoltare integrator si cu caracter de durata.

Parteneriatul propune pentru implementare proiecte prezentate mai jos, care demonstreaza rezolvarea problemelor identificate prioritar in teritoriu GAL Dobrogea Centrala, cresterea performantei globale a teritoriului in conformitate cu rezultatele asteptate prezentate in tabebelul rezultate.
Prioritizarea proiectelor propuse a fi finantate prin AXA 4 LEADER

Masura 411 prin Masura 111 din PNDR

 Proiecte informare şi difuzare de cunoştinţeMasura 411 prin Masura 121 din PNDR

 Proiecte care vizeaza modernizarea exploatatiilor agricole  • Infiintare sere de flori si legume

  • Infiintare Plantatii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni

  • Infiintare plantatii de struguri de masa.

Masura 411 prin Masura123 din PNDR

 Proiecte pentru modernizarea depozitelor pentru produse agricole.

 Proiecte pentru imbunatatirea controlului calitatii in vederea respectarii standardelor de calitate

 Proiecte pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabileMasura 411 prin Măsura 142 din PNDR

 Proiecte pentru infiinţarea grupurilor de producătoriMasura 411 prin Masura 115 din RDR 1698/2005

 Proiecte pentru infiintarea serviciilor de ajutor pentru gestionarea agricolă, management, asistenta si servicii de consultanta si de consiliere.Masura 413 prin Masura 313

 Proiecte pentru infiintarea centrelor de informare turistica

 Proiecte de elaborare materiale de promovare si marketing.

 Proiecte investitii stucturi de primire a turistilor in sistem agroturism cu specific local

 Proiect investitii pentru activitati recreationale

Masura 413 prin Masura 322

 Proiecte pentru serviciul public de intretinere, renovare, refacerea habitatului si recreere.

Proiecte pentru restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - si natural

Masura 421

 Proiecte de cooperare transnationalaMasura 431.2

Functionare GAL

Rezultate ale implementarii PLD prin proiecte

Proiectul

rezultatele

Proiecte de formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

Performata profesionala.

Forta de munca stabila in zona.

Ocupare prin autoangajare si angajare.


Proiecte care vizeaza modernizarea exploatatiilor agricole.

Venituri personale suplimentare.

Economie locala diversificata si dinamizata.

Structura resurselor umane updatata.

Investitii care asigura protejarea mediului.Proiecte care vizeaza cresterea valorii adaugate a produselor agricole

Venituri personale suplimentare.

Crestere economica locala

Ocupare prin autoangajare si angajare.

Mediu natural refacut si protejat.Proiecte pentru infiinţarea grupurilor de producători

PLB influentat pozitiv.

Experienta pozitiva

Ocupare prin angajare.

Produse standardizate.Instituirea de servicii de ajutor pentru gestionarea agricolă, management, asistenta si servicii de consultanta si de consiliere

VAB crescut .

Ocupare prin angajare.

Performanta ameliorata.


Dezvoltarea turistica a zonei prin exploatarea oportunitatii de vecinatate cu Dunarea

Diversitate economica.

Ocupare prin autoangajare si angajare.

Dinamism economic local.

Mediu natural refacut si protejat.Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale

Comunitati atractive.

Habitatul locuit si natural igienizat.

Ocupare prin angajare

Mediu natural refacut si protejat.Proiecte pentru cooperare, crearea si implementarea retelei

Trasnferuri de bune prcatici si competente,


prezentarea Măsurilor

Caracterului AXEI 4 este unul orizontal si presupune accesarea mai multor măsuri din cadrul axelor FEADR. Impactul acţiunilor implementate prin această abordare este foarte ridicat şi acoperă o arie largă de acţiuni şi beneficiari. De asemenea, sprijinul acordat prin axa LEADER oferă posibilitatea, în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, de a combina cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR respectiv: competitivitate, îmbunătăţirea mediului şi calitatea vieţii/diversificare.

Abordarea „de jos în sus” reprezintă o modalitate ce permite partenerilor locali, să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate in teritoriul lor şi a le transpuna în strategii de dezvoltare, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al teritoriului. La nivelul GAL Dobrogea Centrala, implementarea actiunilor propuse in cadrul prezentului plan de dezvoltare locala, se va realiza prin intermediul masurilor prezentate mai jos, pentru axele 1 si 3 ale PNDR-ului
Masura 411 prin Masura 111

Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

___________________________________________________________________Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu strategia de dezvoltare pentru teritoriul delimitat Dobrogea Centrala


Obiectiv general:

- Îmbunătătirea competitivitătii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabilă a

terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de

cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele mentionate.


Obiective specifice:

- Dobândirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, contribuind astfel la îmbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului în zonele rurale.

- Îmbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al padurilor în vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii eficiente a produselor padurii.
Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la:

a) îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara;

b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor;

c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare) ;

d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul îmbunatatirii protectiei mediului;

e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobândirea constiintei forestiere) în vederea asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective principale ale politicii nationale forestiere;

f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).

Furnizarea actiunilor de formare profesionala precum si a actiunilor de informare si difuzare a cunostintelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fara discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.


Raportul cu strategia de dezvoltare a GAL Dobrogea Centrala:

Analizarea resurselor umane din teritoriu acoperit de GAL Dobrogea Centrala a demonstrat un procent de 4% persoane calificate in domeniul agricol conform legislatiei muncii (care desfasoare activitati agricole), insa marea majoritate a agricultorilor sunt persoane cu diferite calificari.

Majoritatea agricultorilor nu apeleaza la surse de informare privind tehnologii, cai de modernizare a exploatatiilor, diversificare a activitatilor, indiferent de marimea exploatatiilor, fermierii vand produsele – materii prime fara a constientiza crearea valorii adaugate reale prin transformare. Agricultorii locali nu pot demonstra un nivel corespunzător de instruire tehnică, economică si juridică. Nu cunosc cerintele comunitare în domeniul standardelor de calitate, referitoare la productia vegetala si animaliera, au competente slabe de planificare, management si prognoza.

In raport cu strategia a GAL Dobrogea Centrala pentru realizarea obiectivelor propuse este necesara interventia cu activitati de informare pentru cresterea performantei resurselor umane si a teritoriului, pentru schimbarea atitudinii si dobandirea de aptitudini economice si de management, gestionarea durabila a terenurilor, protectia mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului, utilizare a energiei regenerabile.

Activitătile de informare si difuzare a cunostintelor se vor adresa persoanele adulte care sunt implicate în domeniul agriculturi, industriei alimentare si silviculturii, dar si tinerilor care doresc sa se implice in afaceri agricole, agroalimentare si silvice.

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de acoperire a teritoriului GAL Dobrogea Centrala
Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite.

Masura sprijina:

1. Programe de difuzare de cunostinte (initiere, perfectionare si specializare), cu perioade diferentiate de pregatire, în functie de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare profesionala în vederea îmbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele manageriale si tehnice în domeniul agricol si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc.

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala. Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual.


Necesitatea activitatilor de informare si difuzare de cunostinte apare, in zona GAL Dobrogea Centrala, în contextul legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura, de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cât si de îndeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile.


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə