Privind realizarea planului de acţiuni

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə4/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Realizat

În anul de referinţă a fost organizat concursul „Cel mai bun elev inovator”.

La evenimentul de nominalizare a cîștigătorilor Concursului ”Cel mai bun elev inovator”, au beneficiat de diplome și premii speciale cei mai activi participanți la procesul inovativ în sistemul de învățămînt școlar: cele mai active raioane, cele mai active licee; au fost acordate premii pentru creativitate, originalitate, capacitate inovativă, etc.

Totodată, a avut loc Concursul Naţional Studenţesc de Programare (standardul ACM).

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în parteneriat cu Universitatea Tehnică.

În competiţie s-au înscris studenţi de la facultăţi cu profil IT de la şase Universităţi din ţară.

Evenimentul a oferit posibilitatea promovării studenţilor talentaţi de la specialităţile cu profil IT. Scopul concursului este de a apropia calitatea învăţământului de necesităţile pieţei.

Concursul Naţional Studenţesc de Programare s-a desfăşurat conform exigenţilor IBM. Participanţii au avut la dispoziţie patru ore pentru a găsi soluţii la problemele de programare propuse.

Echipa învingătoare va reprezenta Republica Moldova la concursul regional de programare pentru Europa de Sud Est.


28.

Popularizarea mai intensă a cercetării şi rezultatelor obţinute, precum şi a inovaţiilor din mediul internaţional (prin reviste, emisiuni, interviuri, întîlniri de prezentare)

Capacităţi umane şi mijloace financiare pentru desfăşurarea unei campanii de informare publică organizată anual cu suportul instituţiilor media (TV, internet, broşuri)

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Instituţiile media; universităţile; liceele

2014-2020

500.000

Donatori (UE)

Publicarea articolelor în mass-media, organizarea brifingurilor şi emisiunilor televizate pentru

Realizat.

AGEPI

În scopul promovării în societate a rezultatelor cercetării și inovării din țara noastră, AGEPI susține difuzarea lunară, la Radioul național, a emisiunii de proprietate intelectuală și inovare “Evrica”. Pe parcursul anului 2015 au avut loc 10 emisiuni “Evrica”, în cadrul căreia au fost promovate cele mai importante evenimente organizate de AGEPI, inclusive cele ce țin de susținerea și promovarea inovațiilor, concursurilor organizate de AGEPI în în cooperare cu AȘM, AITT și alte instituții în acest domeniu.

De asemenea, AGEPI publică trimestrial, pe paginile AGEPI-INFO, care este supliment la Revista de proprietate intelectuală Intellectus, rezumatele cele mai noi invenții brevetate de către cercetători în scopul promovării către publicul interesat. Astfel, trimestrial, în broșura AGEPI-Info la compartimentul “Bursa invențiilor”, sunt promovate 20-25 rezumate ale invențiilor brevetate din diverse domenii: agricultură, industrie alimentară, tehnică agricolă, medicină, chimie etc. Revista Intellectus și AGEPI-Info sunt accesibile online, gratuit, pe pagina web AGEPI http://agepi.gov.md/ro/publication/51.

AŞM

A fost valorificat patrimoniul cultural naţional imaterial prin organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, editarea culegerilor tematice:6 manifestări ştiinţifice şi artistice organizate; 4 culegeri tematice; 2 cercetări de teren; 13 interviuri cu personalităţi din domeniul culturii şi al etnologiei; 64 de manifestări cu impact etnologic înregistrate video şi foto.

A fost valorificat patrimoniul cultural naţional imaterial prin organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, editarea culegerilor tematice: 60 proiecte video şi 60 DVD-uri cu materiale video montate; 650 materiale audio digitizate de pe 65 suporturi fizice (benzi magnetice, casete audio, discuri de vinil); 2500 pagini scanate din 10 manuscrise cu materiale etnofolclorice;

Au fost clasificate şi sistematizate materialele de folclor prezervate în arhiva manuscriptică a Sectorului de Folclor (anii 1945-1947).

500 unităţi cu documente de proză populară, ghicitori, teatru folcloric, baladă, cântec epic catalogate.

Au fost elaborate flyere, diplome, comunicate de presa in scopul informării companiilor, instituţiilor despre evenimente.

Concursurile au fost mediatizate la posturile naţionale TV şi radio, pe reţele de socializare şi pe paginile web ale Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ziare si reviste.

Pe site-ul www.cnsp.md a fost plasată informaţia privind participarea CNSP la Expoziţia Internaţională specializată „INFOINVENT 2015”.

IDSI a realizat Registrul online a proiectelor de cercetare finanţate de către AŞM. https://expert.idsi.md/ro/research_projects

IDSI administrează baza de date a publicaţiilor din revistele ştiinţifice din Republica Moldova – www.ibn.idsi.md, care conţine peste 40 000 publicaţii. Datorită micşorării alocaţiilor pentru menţinerea e-Infrastructurii ACADEMICA traficul de date a scăzut de 2 ori faţă de 2014.29.

Promovarea inovaţiilor agricole simple şi accesibile în practicile agricole de scară mică

Mijloace financiare şi capacităţi umane pentru organizarea a 10 seminare regionale anual

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ministerul Economiei; asociaţiile de business

2014-2020

8.750.000

Bugetul de stat/ asociaţiile de business

10 seminare, organizate în fiecare an

Realizat.

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în cadrul executării Contractului de achiziţionare a serviciilor de extensiune rurală, încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, a realizat următoarele:

- În perioada de raportare pe baza sectoarelor demonstrative au fost organizate 88 seminare şi alte activităţi instructiv-informative la care au luat parte 934 fermieri, consultanţi şi alte persoane cointeresate din aria de deservire a Prestatorilor de Servicii ACSA. În urma lucrului efectuat conform contractelor numite au fost deschise 6 locuri noi de muncă, s-a comercializat producţie de cca 2,3 mln. lei, suma alocată pentru investiţii fiind de 1,6 mln. lei;

- Prin intermediul Sistemului Informaţional de Marketing Agricol şi Platformei de Avertizare şi Comunicare Timpurie (SIMA-PACT) în anul de referință s-a asigurat suportul informațional pentru cca. 31,9 mii de clienţi înregistraţi, 430 consultanți SER şi 1150 de utilizatori abonaţi prin plasarea şi expedierea a 218,4 mii de buletine News Letter SIMA-PACT, cu peste 1500 de informaţii şi noutăţi publice şi peste 500 de oferte şi cereri de comercializare a produselor agricole şi de achiziţie a mijloacelor de producţie, inclusiv cu aspect de transfer al inovaţiilor în sectorul agricol şi dezvoltării rurale.

Cu suportul Institutelor de cercetări științifice din domeniul agroalimentar, în anul 2015, au fost promovate: 12 brevete de invenție; 7 cereri de brevet depuse; 4 brevete obținute și 2 brevete omologate.C. Orientarea firmelor spre inovare


 

C1. Asigurarea cadrului legislativ pentru activităţile inovaţionale

30.

Elaborarea analizei impactului de reglementare şi, în caz de oportunitate, elaborarea proiectului legii privind Fondul pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, administrat de Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic reformată. Elaborarea Regulamentului Fondului

240 expert-zile de servicii consultanţă

Ministerul Economiei

Ministerul Finanţelor

2014

360.000

Bugetul de stat

Analiza impactului de reglementare, elaborată; proiect de lege respectiv, elaborat în caz de necesitate

Realizat parţial.

A fost elaborat şi aprobat de către Comisia pentru reglementarea activităţii de întreprinzător AIR-ul proiectului de lege privind Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic.

S-a elaborat prima versiune a proiectului legii privind Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic.

Promovarea a proiectului de lege este stopată din motivul că, pînă în prezent nu este stabilit cadrul instituţional de guvernare a domeniilor cercetare-dezvoltare şi inovare, transfer tehnologic. Nu este o corelare între Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 "Inovaţii pentru competitivitate” şi Strategia de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 privind structurile de administrare a domeniilor de inovare, transfer tehnologic şi de cercetare-dezvoltare, nu este definitivat conceptul de reformare a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, după care va fi definitivat proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi, respectiv, ajustat şi proiectul legii privind Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic.

Definitivarea proiectului sus-numit şi promovarea acestuia se transferă pentru anul 2016.


31.

Elaborarea proiectului de lege cu privire la fondurile venture

120 expert-zile de servicii consultanţă

Ministerul Economiei

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

2014

180.000

Bugetul de stat

Analiza impactului de reglementare, elaborată şi proiectul legii respective, elaborat

Realizat parţial.

Cu utilizarea asistenţei tehnice s-a elaborat şi aprobat de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător Analiza Impactului de Reglementare la legea cu privire la capitalul venture (de risc) în activitatea inovaţională.

Totodată, cu utilizarea asistenţei tehnice s-a elaborat proiectul legii privind fondurile cu capital de risc. Proiectul legii menţionate în prezent se avizează de structurile interesate.

Reprezentanţii Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) au participat la şedinţele grupului de lucru responsabil pentru elaborarea proiectului dat şi, ca urmare CNPF, prin scrisoarea nr. 05-5784 din 18.12.2015, a prezentat în adresa Ministerului Economiei avizul pe marginea proiectului de lege privind fondurile cu capital de risc.
32.

Modificarea Legii privind societăţile pe acţiuni, sub aspectul fortificării drepturilor acţionarilor şi responsabilizării mai înalte a administratorilor societăţilor pe acţiuni

60 expert-zile servicii consultanţă

Ministerul Economiei

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

2014

90.000

Bugetul de stat

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii privind societăţile pe acţiuni, elaborat

Realizat.

Întru executarea acţiunii de la poziţia 13 din Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri (Hotărîrea Guvernului nr.765 din 25.09.2013), Ministerul Economiei în comun cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare a elaborat şi a fost adoptată Lege nr.106 din 28.05.2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (Monitorul Oficial nr.15-159/313 din 19.06.20125). Legea menţionată are drept scop aducerea în concordanţă cu Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital.

Modificările şi completările respective în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni au fost efectuate sub aspectul fortificării drepturilor acționarilor şi responsabilităţii mai înalte a administratoarelor societăţilor pe acţiuni.


33.

Revizuirea cadrului fiscal în vederea identificării şi înlăturării barierelor care împiedică asigurarea unui proces continuu de instruire a forţei de muncă

120 expert-zile servicii consultanţă

Ministerul Finanţelor

Ministerul Economiei

2014

180.000

Bugetul de stat

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

Realizat.

Prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative au fost efectuate modificări ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, care ţin de reformularea şi concretizarea veniturilor scutite de impozit pe venit, şi anume cele obţinute de către instituţiile de învăţămînt publice, private din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei.34.

Perfecţionarea cadrului fiscal, vamal aferent importului echipamentelor şi utilajelor

120 expert-zile servicii consultanţă

Ministerul Finanţelor

Ministerul Economiei

2014

180.000

Bugetul de stat

Proiectele de acte legislativ-normative pentru modificarea şi completarea cadrului fiscal şi vamal

Realizat

Prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative au fost efectuate modificări la Codul fiscal, Codul Vamal nr. 1149-XVI din 20.07.2000 şi la Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, care ţin de acordarea scutirii de TVA, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale pentru mijloacele de transport importate şi livrate cu titlul gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate pentru: scopuri medicale, transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), stingerea incendiilor, curăţarea străzilor, împrăştiat materialele, colectarea deşeurilor.

Totodată, prin Legea sus-menţionată, a fost introdusă scutirea de TVA şi taxa vamală a aeronavelor, elicopterelor, locomotivelor, vagoanelor automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri.

Suplimentar, au fost indicate expres poziţiile tarifare aferente utilajului şi tehnicii pentru prelucrarea şi reciclarea deşeurilor menajere, care pot beneficia de scutire TVA.35.

Evaluarea activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor inovaţionale şi revizuirea Legii privind parcurile ştiinţifico-tehnologice sub aspectul funcţionalităţii, în vederea optimizării procesului de creare a parcurilor şi stabilire a rezidenţilor

60 expert-zile servicii consultanţă

Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014

90.000

Bugetul de stat

Analiza impactului de reglementare, elaborată; proiectul legii, elaborat

Realizat parţial.

Evaluarea activităţii PŞT/II are loc anual, în baza Rapoartelor prezentate de administratorii acestora. În baza informaţiei prezentate de către administratorii parcurilor tehnico-ştiinţifice, anual se elaborează Raportul activităţii acestora.

S-a elaborat prima versiune a proiectului legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (lege în redacţie nouă).

Proiectul legii menţionate nu se promovează din motivul că în prezent nu este stabilit cadrul instituţional domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic şi implementat sistemul optimizat de guvernare a domeniului dat.36.

Revizuirea Codului muncii al Republicii Moldova pentru asigurarea unui nivel sporit de flexibilitate pe piaţa muncii

240 expert-zile servicii consultanţă

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Ministerul Economiei

2014

360.000

Bugetul de stat

Codul muncii al Republicii Moldova, modificat şi completat corespunzător

Realizat.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova, elaborat în cadrul unui Grup de lucru tripartit, a fost adoptat de Parlament la 20 noiembrie 2015 (Legea nr. 205 din 20 noiembrie 2015, în vigoare din data de 18 decembrie 2015) . 

C2. Facilitarea accesului inovatorilor la resurse de finanţare

37.

Dezvoltarea, în comun cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi dezvoltare (BERD) sau cu Banca Europeană pentru Investiţii (BEI), a unei linii de creditare bancară preferenţială pentru firmele inovatoare

Capacităţi umane adecvate pentru negocieri în scopul atragerii surselor financiare pentru credite în volum total de 1 mil. dolari SUA anual firmelor inovatoare prin intermediul băncilor comerciale

Ministerul Economiei

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; Banca Europeană pentru Investiţii

2014-2020

87.500.000

Resursele BERD/BEI

Linia de creditare pentru acordarea creditelor firmelor inovatoare în volum de 1 mil. dolari SUA anual, deschisă

38.

Consolidarea capacităţilor instituţiilor bancare în evaluarea şi monitorizarea implementării planurilor de afaceri inovaţionale

Mijloace financiare şi capacităţi umane pentru instruirea angajaţilor băncilor comerciale

Asociaţia Băncilor

Agenţia pentru Inovaţii şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2015

80.000

Resursele băncilor

20 de angajaţi din 10 bănci comerciale, angajaţi

Realizat.

În calitate de partener al acţiunii AITT a invitat reprezentanţi ai băncilor la evenimentele dedicate promovării afacerilor inovaţionale, inclusiv în calitate de evaluatori a unor proiecte în cadrul concursurilor organizate.

Nici o cerere privind implicarea AITT în instruirea angajaţilor băncilor nu a parvenit din partea Asociaţiei Băncilor.


39.

Revizuirea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare în vederea anulării criteriului de acreditare academică pentru accesarea fondurilor publice alocate pentru activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare şi ajustarea cadrului normativ pentru liberalizarea condiţiilor de acces

20 expert-zile servicii consultanţă

Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Economiei

Ministerul Educaţiei

2014

30.000

Bugetul de stat

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, modificat şi completat

Realizat parţial.

Ministerul Economiei în colaborare cu Ministerul Educaţiei au elaborat proiectul de modificarea a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, în care a fost excluse criteriile de acreditare care stopează accesul entităţilor de inovare la fondurile publice alocate pentru cercetare-dezvoltare-inovare.

În prezent, proiectul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nu este definitivat, deoarece nu a fost identificată o viziune unică a ministerelor sus-menţionate cu Academia de Ştiinţe a Moldovei la capitolul care stabileşte divizarea domeniului inovare şi transfer tehnologic de domeniul cercetare-dezvoltare.

De asemenea, promovarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare este stopată din motivul că, pînă în prezent nu este stabilit cadrul instituţional de guvernare a domeniilor cercetare-dezvoltare şi inovare, transfer tehnologic, nu este o corelare între Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 "Inovaţii pentru competitivitate” şi Strategia de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 privind structurile de administrare a domeniilor de inovare, transfer tehnologic şi de cercetare-dezvoltare.40.

Crearea condiţiilor ce vor permite accesul la fondurile publice alocate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare a unui spectru larg de actori antrenaţi în procesul de inovare, inclusiv prin tendere publice organizate de ministerele ramurale

Resurse umane şi instituţionale majore

Ministerele de ramură

Ministerul Finanţelor

Începînd cu anul 2014

Dificil de estimat costul programelor

Bugetul de stat

Baza legislativ-normativă privind finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, modificată şi completată

Realizat.

Acțiunea respectivă ar putea fi realizată după operarea modificărilor respective în actele legislative și normative în vigoare, în urma reconceptualizării sistemului de cercetare-inovare prin demonopolizarea finanțării acestuia, aplicarea unor reguli coerente și relevante de alocare a resurselor din bugetul de stat, crearea unei structuri guvernamentale de gestionare a domeniului respectiv.

Excluderea acreditării a entităţilor antrenare în procesul de inovare din

Codului privind Ştiinţă şi Inovaţii, elaborarea şi aprobarea proiectelor de legi privind Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic şi cu privire la fondurile cu capital de risc, reformarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer tehnologic în instituţii publică, fondată de Guvern, în calitate de structură implementatoare a politicilor inovaţionale vor crea condiţiile ce vor permite accesul la fondurile publice alocate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare a unui spectru larg de actori antrenaţi în procesul de inovare.

În prezent sunt elaborate:

- proiectul legii privind fondurile cu capital de risc;

- proiectul legii pentru completarea art. 20 din Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.1997;

- proiectul legii privind Fondul pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. 

C3. Facilitarea relaţionării (networkingului) şi integrării tehnologice a firmelor moldoveneşti şi străine

41.

Susţinerea procesului de organizare a Clubului Investitorilor Inovaţionali din Republica Moldova, care ar întruni oameni de afaceri care au capacitatea de a furniza capital, consultanţă, practici pozitive şi modele pentru afacerile inovaţionale

Eforturi de comunicare

Ministerul Economiei

Asociaţiile de business

2014

Nu implică costuri semnificative
Clubul investitorilor inovaţionali, creat

42.

Organizarea unor tabere de business (business-camps) în cadrul cărora liderii de business locali şi străini îşi vor împărtăşi experienţa de antreprenoriat inovaţional firmelor tinere

Mijloace financiare şi eforturi de comunicare

Ministerul Economiei

Asociaţiile de business/Clubul de Investitori Inovaţionali

2014-2020

6.300.000

Bugetul de stat (20%): cotizaţii de participare (80%)

Cîte o tabără de business pentru 150 de participanţi, organizată în fiecare an

43.

Derularea negocierilor strategice în vederea atragerii în Republica Moldova a firmelor internaţionale de mărime medie şi mare, cu capacităţi de generare a noilor lanţuri tehnologice şi creare a clusterelor inovaţionale

40 zile de consultanţă anual; salarizarea a două unităţi suplimentare personal al Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2020

1.260.000

Bugetul de stat

Numărul firmelor atrase în Republica Moldova cu capacităţi de generare a noilor lanţuri tehnologice şi de creare a clusterelor


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə