Privind realizarea planului de acţiuni

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə3/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Realizat.

Pe parcursul anului 2015, reprezentanții AGEPI au acordat consultații la solicitarea studenților programului de master, pe subiecte ce țin de domeniul proprietății intelectuale.

1) La Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi, Specialitatea Ştiinţe economice sînt incluse următoarele cursuri: Instrumente software pentru afaceri, Drept economic, Management social, Management inovaţional, Managementul ÎMM, Metodologia şi Etica cercetărilor economice; Mediul legal al întreprinderii, Managementul proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, Comportamentul consumatorului, Contracte şi modalităţi de plată internaţionale, Contabilitatea operaţiunilor de import-export.

2) La Specialitatea Managementul proprietăţii intelectuale, ASEM, în cadrul programului de studii este inclusă studierea următoarelor cursuri obligatorii: Bazele proprietăţii intelectuale (120 de ore), Dreptul proprietăţii intelectuale (150 de ore), Protecţia semnelor distinctive în activitatea comercială (120 de ore), Evaluarea şi comercializarea OPI (150 de ore). În programul de studii la specialitatea menţionată sunt incluse şi următoarele cursuri opţionale: Dreptul de autor şi drepturi conexe (120 de ore), Protecţia juridică a desenelor şi metodelor industriale (120 de ore), Protecţia mărcilor şi denumirea de origine a produselor, Drepturile proprietăţii industriale în relaţii externe şi disciplina la libera alegere Protecţia proprietăţii intelectuale.

De asemenea, cursul Dreptul proprietății intelectuale este inclus ca disciplină obligatorie în programul de studii al Specialității de Drept și ca disciplină la libera alegere pentru specialitățile Achiziții, Business și administrare, Marketing și logistică, Merceologie și comerț.

3) La USM, Facultatea de Drept, în programele de studiu sunt prevăzute următoarele cursuri: Dreptul proprietății intelectuale (90 ore), Dreptul afacerilor (150 ore), Dreptul concurenței (60 ore), Drept civil, contracte translative de proprietate și prestări servicii (150 ore), Dreptul protecției consumatorilor (120 ore). Programul de masterat Dreptul în afaceri cuprinde următoarele cursuri: Dreptul proprietății intelectuale, Protecția juridică a obiectelor proprietății intelectuale în domeniul tehnologiilor informaționale (150 ore); Protecția juridică a mijloacelor de individualizare a produselor și serviciilor (150 ore); Dreptul protecției concurenței, dreptul protecției consumatorilor (150 ore).

În cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, în planurile de studii ale celor 12 specialități este inclus modulul Managementul inovațiilor și proprietatea intelectuală constituit din 2 cursuri: 1). Management inovațional în spațiul european și 2). Protecția proprietății intelectuale.

A fost elaborat şi este în proces de implementare începând cu octombrie 2014 Programul de Masterat ”Management Inovaţional”, care cuprinde 12 module obligatorii şi 4 facultative, inclusiv modulele: Inovare şi Transfer Tehnologic (dezvoltat de AITT în cooperare cu USM); Managementul şi Dreptul Proprietăţii Intelectuale (dezvoltat de AGEPI împreună cu USARB).

Programul se implementează în cadrul proiectului TEMPUS TECTNET în 4 universităţi autohtone: USM, UTM, USARM, USARB. Acesta va continua să fie implementat şi după încheierea proiectului. AITT a participat la cea de a treia întâlnire a consorţiului care a avut loc la 11 decembrie 2015 la USM.


22.

Majorarea bursei pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ştiinţele exacte, inginerie şi tehnologii şi creşterea anuală a numărului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ştiinţele exacte, inginerie şi tehnologie din contul redistribuirii locurilor pentru specialităţile neatractive pentru piaţa muncii

Mijloace financiare pentru achitarea suplimentului de 25% la bursa medie

Ministerul Finanţelor; Ministerul Educaţiei
2014-2020

50.000.000

Bugetul de stat

Burse majorate cu 25%; evoluţia numărului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ştiinţele exacte, inginerie şi tehnologie: 19700 în anul 2014, 26500 în anul 2020

Realizat.

În anul 2014 bursa pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi a fost majorată cu 10 la sută faţă de anul precedent, totodată pentru elaborarea proiectului bugetului pe anii 2015-2018 au fost prevăzute majorări după cum urmează: pentru anul 2016 - 6,4 la sută, pentru anul 2017 – 5,0 la sută şi respectiv pentru anul 2018 – 5,0 la sută.23.

Efectuarea periodică a prospecţiunilor tehnologice şi a prospecţiunilor pieţei muncii naţionale, regionale şi europene şi adaptarea curriculumului în domeniul educaţiei profesionale la necesităţile pieţei

2 studii prospective realizate în 2014 şi 2018

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ministerul Economiei; asociaţiile de business

2014, 2018

495.000

Bugetul de stat/ Donatori (UE)

Curriculumul în domeniul educaţiei profesionale, adaptat la necesităţile pieţei

Realizat.

Începînd cu anul 2009 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în comun cu structurile sale teritoriale, elaborează anual Prognoza pieței muncii și Barometrul profesiilor. Prognoza pieței muncii se elaborează la nivel național, ca răspuns la necesitatea de a obține indicatori calitativi și cantitativi ai pieței forței de muncă și evaluării posibilităților de corelare și structurare a ofertei forței de muncă. Oferă informații generale despre unele tendințele ce se produc pe piața forței de muncă, structura ocupării forței de muncă pe activități, crearea locurilor de muncă, deficitul forței de muncă, cooperarea angajatorilor cu agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în programe de instruire profesională, etc. Prognoza pieței muncii și Barometrul profesiilor sunt publicate pe site-ul www.anofm.md.

Actualmente s-a elaborat Prognoza pieței muncii și Barometrul profesiilor pentru anul 2016, care vor fi utilizate pentru evaluarea schimbărilor ce vor avea loc pe piața muncii, informarea absolvenților gimnaziilor și liceelor despre profesiile/meseriile prioritar solicitate pe piața muncii și cele care nu vor fi solicitate de angajatori, cît și pentru planificarea activităților Agenției Naționale și structurilor sale teritoriale, inclusiv ce țin de formarea profesională a șomerilor.

Organizaţia internaţională în domeniul formării profesionale ETF acordă Republicii Moldova suport metodologic și practic în elaborarea studiului de fezabilitate pentru crearea, ulterior implementarea unor observatoare ale pieței muncii în Republica Moldova, ce presupun conjugarea eforturilor tuturor prestatorilor de informații privind piața muncii și educație pentru a corela cererea și oferta la abilități și competențe.
24.

Continuarea eforturilor pentru asigurarea recunoaşterii internaţionale a diplomelor universitare moldoveneşti

Eforturi de comunicare, capacităţi umane, capacităţi instituţionale

Ministerul Educaţiei

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Permanent

Dificil de estimat

Bugetul de stat

Diplome recunoscute

Realizat

Serviciul informare, autentificare a actelor de studii și recunoașterea calificărilor din cadrul Ministerului Educației, la solicitare, eliberează adeverințe de autentificare a actelor de studii. În anul 2015 au fost eliberate 2582 de adeverințe de autentificare și 10 certificate de atestare a dreptului de a profesa peste hotarele țării. De asemenea au fost elaborate 100 de răspunsuri oficiale la solicitările parvenite din partea membrilor rețelei ENIC-NARIC cu privire la actele de studii eliberate în Republica Moldova. 

B2. Susţinerea şi popularizarea activităţilor inovaţionale

25.

Acordarea suportului financiar, informaţional, consular şi organizaţional pentru participarea inovatorilor moldoveni, inclusiv tineri, la principalele evenimente internaţionale de inventică şi inovare

Resurse financiare şi capacităţi umane pentru acordarea suportului inovatorilor

Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2020

875.000

Bugetul de stat/ sponsori naţionali

Suport pentru 10 inovatori, acordat anual

Realizat.

În anul 2015, AGEPI a acordat asistență inventatorilor din Republica Moldova în scopul promovării realizărilor științifice și inovaționale în cadrul a 7 expoziții internaționale de invenții, produse și tehnologii noi de peste hotare (196 lucrări promovare, 142 distincții obținute) și o expoziție internațională (141 lucrări), organizată la Chișinău, după cum urmează:

1. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii ”PRO INVENT-2015”, ediţia XIII-a, Cluj-Napoca, Romania (25-27 martie 2015) – au fost prezentate peste 70 invenții de la 12 instituții de cercetare și universități din R. Moldova, apreciate cu 30 de medalii și 4 premii speciale;

2. Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, Elveția, ediția 43-a (15-19 aprilie 2015) – au fost prezentate 8 invenții din cadrul a 5 instituţii din R. Moldova, apreciate cu o medalie de aur, 6 – de argint şi o medalie de bronz, precum şi două premii speciale pentru lucrări în domeniul medicinii, stomatologiei şi apiculturii;

3. Expoziția Europeană de Creativitate și Inovare „EUROINVENT”, ediția a 7-a, Iași, România (14-16 mai 2015) - au fost prezentate peste 70 de invenții de la 11 instituții academice şi universitare, apreciate cu 35 medalii de aur, 14 – de argint, 5 – de bronz şi 7 premii speciale.

4. Expoziția Internațională de Invenții IWIS, Varşovia, Polonia (12-14 octombrie) – la care au participat 4 instituții, fiind expuse 6 invenții, apreciate cu 7 medalii (1 Platină;1 aur;2 argint; 2 bronz) și un premiu special;

AGEPI a participat cu stand expozițional, careva costuri de arendă nu s-au achitat, a fost oferit gratuit in baza de reciprocitate. Astfel, inventatorii din Polonia au participat gratuit la EIS Infoinvent, organizată de AGEPI la Chișinău, în perioada 25-28 noiembrie curent.

5. Expoziția Internațională de Invenții INOVA, Osijek, Croația, a avut loc în perioada 5-7 noiembrie 2015, la care au participat 8 instituții de cercetare din țara noastră, cu 20 lucrări – apreciate de Juriu cu 20 medalii (10 aur; 8 argint; 2 bronz) și 4 premii speciale;

AGEPI a participat cu stand expozițional și a acoperit cheltuielile de arendă a standului expozițional si includere a invențiilor în Catalogul oficial al Expoziției.

6. Expoziția internațională iENA-2015, Nuremberg, Germania, a avut loc în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie 2015, la care au participat au fost prezentate 12 lucrări, din cadrul a 5 instituții academice și universitare din R Moldova, apreciate de Juriu cu 2 mențiuni: o medalie de aur și o medalie de argint. AGEPI a participat cu stand expozițional și a acoperit cheltuielile de arendă a standului expozițional.

7. Salonul Internaţional de Inovaţii Cercetări şi Noi Tehnologii “Brussels-Eureka”, Bruxelles (Belgia) (13-15 noiembrie 2015) – au fost prezentate 10 invenții de la 4 instituții academice și universitare din țara noastră, care au fost apreciate cu 7 medalii (4- aur, 2-argint și 1- bronz), 3 premii speciale;

AGEPI a acoperit cheltuielile de arendă a standului expozițional pentru expunerea a 10 invenții din Republica Moldova.

8. Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent”, ediția a XIV-a, a avut loc in perioada 25-28 noiembrie 2015, la CIE Moldexpo S.A., Chișinău, Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat de către AGEPI, în parteneriat cu AȘM, AITT și CIE "Moldexpo" S.A. La expoziției au participat peste 100 de instituții din sfera științei și inovării, învățământului superior, inventatori particulari și oameni creativi, din republică și de peste hotare (România, Belarus, Lituania, Polonia, Canada, Iraq). Astfel, cele 410 lucrări expuse la standuri au fost apreciate de Comisia de experți și Juriul Internațional al expoziției cu următoarele distincții: medalii de aur – 64, medalii de argint – 57 și medalii de bronz – 60.

De asemenea, invențiile prezentate au fost apreciate cu trofee, cupe, diplome și mențiuni speciale atât de către AGEPI, cât și de partenerii naționali printre care se numără AITT, Camera de Comerț și Industrie, Consiliul Național de Acreditare și Atestare, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM etc.

Totodată, cu mențiuni speciale au venit instituțiile internaționale prezente la eveniment, printre care Federația Internațională a Asociațiilor de Inventatori, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România, Forul Inventatorilor Români, Asociația Inventatorilor și Raționalizatorilor din Polonia etc. AGEPI a participat cu stand expozițional și a acoperit cheltuielile de organizare și desfășurare ale expoziției.AITT

În 2015 mai mult de 10 inovatori au primit în mod regulat mesaje de informare cu privire la principalele evenimente internaţionale de inventică şi inovare.

De asemenea au fost organizate mai multe evenimente în cadrul cărora a fost acordat suport informaţional inovatorilor moldoveni:

1. 22 Octombrie 2015: Participare la forumul “AGRICULTURA, Inovare Tehnologică, Biomasa şi Energie” cu o prezentare referitor la transferul tehnologic şi posibilităţile de finanţare în H2020.

2. 27 octombrie 2015: Seminar ”Cele mai bune practici ale managementului inovativ”. S-a promovat Programul Orizont2020, Programul Dunărea, Erasmus, Euraxess, COSME în cadrul prezentării “Surse de finanţare interne şi externe”.

Nr. de participanţi - 30. Grup ţintă: IMM, instituţii de cercetare, autorităţi publice.

3. 19 noiembrie 2015: Şedinţa grupului de lucru. S-a oferit informaţii privind aplicarea la Programul Orizont2020, Programul Dunărea, Erasmus, Euraxess, Programul Transfrontalier RO-RM în cadrul prezentării „Oportunităţi de extindere a afacerilor”

Nr. de participanţi: 15 Grupul ţintă: instituţii publice, instituţii de cercetare

4. 7-10 decembrie 2015: Training de Dezvoltare a Abilităţilor Profesionale pentru Instituţiile Inovative. S-a livrat 1 training (3h) privind scrierea şi managementul proiectelor internaţionale, îndeosebi pentru Programul Orizont2020 şi a Programului Dunărea.

Nr. de participanţi: 16. Grupul ţintă: IMM, instituţii de cercetare, mediul academic.
26.

Asigurarea unei mai bune vizibilităţi naţionale şi internaţionale pentru rezultatele concursurilor “Cel mai bun elev inovator”, “Topul inovaţiilor” şi a Expoziţiei Internaţionale specializate de invenţii, tehnologii şi produse noi INFOINVENT şi asigurarea informării companiilor moldoveneşti şi străine despre soluţiile propuse

Capacităţi umane şi mijloace financiare pentru o campanie de informare publică organizată anual cu suportul instituţiilor media (TV, internet, broşuri)

Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată), Academia de Ştiinţe a Moldovei

Instituţiile media; universităţile; liceele

2014-2020

1.200.000

Bugetul de stat/ sponsori naţionali

Mediatizarea organizării concursurilor şi rezultatelor acestora prin intermediul mijloacelor mass-media şi editarea broşurilor

Realizat.

AGEPI

1. În scopul susținerii intrării tinerelor talente în sfera inovaţională și stimulării ideilor inovaționale și creative ale elevilor, în anul 2015, AGEPI a participat la organizarea și desfășurarea pe parcursul lunilor februarie – mai 2015 a Concursului republican ”Cel mai bun elev inovator” ediția a VIII-a, .alături de AȘM, AITT, Universitatea AȘM și în parteneriat cu Ministerul Educației. La ediția curenta a concursului au participat 105 concurenți din 40 de instituții de învățământ din țară, care au prezentat 120 de lucrări. Festivitatea de nominalizare a celor mai creativi si ingenioși elevi, câștigători ai Concursului a avut loc la 23 mai 2015, in incinta Bibliotecii Științifice Centrale „A. Lupan”. Laureații concursului au primit premii valoroase acordate de organizatori (tablete, telefoane mobile, e-book, MP3 player, cărți etc.).

De asemenea, organizatorii concursului au menționat cu diplome si premii speciale pentru creativitate, originalitate si capacitate inovativa cei mai activi participanți la procesul inovativ din sistemul de învățământ școlar, cele mai active raioane si cele mai active scoli/licee.

În calitate de partener tradițional al concursului, AGEPI a menționat cu diplome si premii bănești două din cele mai aplicabile și utile inovații, prezentate la concurs, precum și a acordat premii speciale de încurajare și materiale promoționale tuturor elevilor participanți la concurs.

2. AGEPI a participat în premieră în calitate de partener al ediţiei a III-a a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, organizat în perioada 25-27 februarie 2015 de către Ministerul Educației în colaborare cu reprezentanța Companiei Intel din Kiev, Ucraina, si Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Experții AGEPI au participat la jurizarea lucrărilor participante la Concurs și au organizat o lecție despre importanţa brevetării invențiilor in cadrul Seminarului republican pentru cadrele didactice si coordonatori de proiecte, organizat cu prilejul aceluiași eveniment.

Cele mai bune lucrări au fost premiate cu mențiuni, diplome de gradele I, II si III, si cu premii speciale din partea sponsorilor si partenerilor. Două dintre proiectele câștigătoare au reprezentat țara noastră în luna mai 2015 la competiția internațională Intel ISEF, care a avut loc în Pittsburgh, Statele Unite ale Americii. Elevii s-au întors în premieră cu distincții, ocupând locurile III si IV.

3. In perioada 23 februarie – 9 iunie 2015, AGEPI a participat în calitate de partener al ediției a XI-a a Concursului National de Business Planuri pentru Tineri (CBP), organizat de Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM), cu susținerea Fundației ARGIDIUS. Concursul a avut scopul de a susține și promova ideile creative și inovative ale tinerilor, care doresc să-și dezvolte propria afacere, consolidarea eforturilor pentru perfecționare / instruirea tinerilor antreprenori în domeniul proprietății intelectuale.

Gala Ideilor de Afaceri în cadrul căreia au fost desemnate cele mai bune business planuri ale tinerilor a avut loc la 9 iunie în incinta Palatului Republicii. La evenimentul organizat de către ANTiM au participat reprezentanți din partea instituțiilor partenere ale concursului: Fundatia ARGIDIUS (Elveția), cu suportul Moldova AgroIndBank, ODIMM, AGEPI, Asociației Femeilor de Afaceri (AFAM), reprezentanții mass-media etc. (Premiul mare(180 mii lei) a fost câștigat de către Micu Alexei cu business planul ”Nuca ecologica cu Indicație geografică”.

Participanții la concurs au beneficiat de un training in domeniul PI, organizat de AGEPI la 7 februarie curent (27 tineri manageri). De asemenea, AGEPI a premiat cel mai inovativ business plan elaborat de tineri.

4. La 23 aprilie 2015 a avut loc cea de-a VII-a ediţie a Concursului economic studențesc “Azi student, mâine antreprenor”, organizat de Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în cooperare cu AGEPI, ODIMM, Centrul de Studii in Integrare Europeana (CSIE), Centrul de instruire si consultanta in afaceri (MACIP), TRIMETRICA SRL. La concurs au participat în jur de 90 de studenți - 16 echipe, formate a câte 4 - 5 studenți. Tema actualei ediții a fost: „Ideii de afaceri utilizând spațiul virtual”, cuprinzând toate formele de activități si servicii inovatoare prin utilizarea spațiului digital al Internetului. Echipele câștigătoare au fost declarate cele ale căror idei de afaceri au fost inovatoare, originale si cu perspectiva de implementare, iar prezentările cele mai convingătoare si interesante.

5. AGEPI a participat de asemenea, la aprecierea și premierea inovațiilor expuse la Expoziția lucrărilor de creație ale studenților UTM si elevilor Colegiului Tehnic al UTM „Creația deschide Universul”, organizate la 8 mai 2015 în incinta UTM. Lucrările prezentate la expoziție au fost apreciate cu diverse diplome și premii de către Comisia de jurizare, in componenta căreia au intrat reprezentanți ai cadrelor didactice de la UTM, experți din cadrul AGEPI si membri ai organizației studențești de creativitate BEST/UTM. Tradițional, AGEPI a premiat 3 cele mai creative si inovative lucrări ale studenților UTM. Cele mai bune elaborări prezentate in cadrul acestei Expoziții vor fi expuse la Expoziția Internaționala Specializată „Infoinvent”, ediția a XIV-a, la compartimentul „Creația tinerilor”.

6. EIS „Infoinvent”, ediția a XIV-a, organizată de AGEPI în cooperare cu AȘM, AITT și CIE Moldexpo S.A. a avut loc în perioada 25-28 noiembrie 2015, la CIE Moldexpo, Chișinău, Republica Moldova

(informația mai detaliată despre expoziție a fost menționată deja la pct.25).

În scopul organizării și desfășurării expoziției au fost elaborate 2 spoturi publicitare, care au fost difuzate la posturile naționale de radio și TV (Moldova actualități), Jurnal TV și Publica TV, publicate pe pagina web a expoziției www.infoinvent.md, precum și pe paginile web ale coorganizatorilor. Rezultatele expoziției de asemenea au fost mediatizate pe pagina web AGEPI.

Parteneri media la mediatizarea evenimentului au fost 7 companii media din țară, și anume: Noi.md, Agora, Agrobusiness. md, Vocea Basarabiei, Tribuna. md, Shock. md, Diez. md. În presă au apărut 65 publicații despre desfășurarea EIS Infoinvent-2015 și totalurile/laureații expoziției. Mai multe informații găsiţi la adresa: http://www.infoinvent.md/.

Ministerul Educaţiei

A VIII-a ediţie a Concursului „Cel mai bun elev inovator”, s-a desfăşurat la 23 mai 2015, la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe.

Concursul a fost organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Ministerul Educaţiei, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi, în premieră, de Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În competiţia creativităţii, inovaţiei şi originalităţii au intrat 105 concurenţi din 40 de instituţii de învăţămînt ale Republicii Moldova, care au expus 120 de lucrări.

În rezultatul jurizării, pe locul I la Concursul „Cel mai bun elev inovator”, ediţia a VIII-a s-a plasat Serghei Adamov, clasa a 12-a, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, Ungheni, pentru lucrarea „Transformarea plasticului în petrol lichid”. Locul II a revenit la doi concurenţi, iar locul III a fost împărţit de trei participanți la concurs.

Premiul pentru popularitate, instituit în premieră, a fost acordat la doi elevilor din raionul Soroca.

Cîştigătorii concursului au primit cadouri de preţ, premii băneşti şi diplome de participare. De asemenea, de premii speciale pentru creativitate, originalitate, capacitate inovativă etc. au beneficiat şi cei mai activi participanţi la procesul inovativ din sistemul de învăţămînt şcolar: cele mai active raioane şi cele mai active şcoli/licee.

Cel mai activ raion, a fost declarat Ialoveni, în special, Gimnaziul „Grigore Vieru”; cel mai activ, după numărul de exponate propuse - Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni şi liceul cu cele mai multe exponate de creativitate - Liceul „Ştefan cel Mare şi Sfînt” din s.Taraclia.

Din partea Ministerului Educației au fost oferite 6 premii speciale.

De asemenea, premii speciale au fost oferite de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Tineretului şi Sportului, Universitatea Academiei de Ştiinţe, Parcul Ştiinţifico-Tehnologic în domeniul nanotehnologiilor și microelectronicii etc.

În perioada 25-28 noiembrie 2015, la CIE Moldexpo, a avut loc Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT, ediția a XIV-a.

Expoziție organizată de AGEPI, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și CIE Moldexpo.

La ediția din acest an au fost expuse 410 invenții, dintre care 64 au fost apreciate cu medalie de aur, 57 medalii de argint și 60 medalii de bronz.

În cadrul concursului ”Cel mai ingenios elev” de premiu s-a bucurat Suruceanu Valentin, elev în clasa a VII-a, Liceul Teoretic ”Ginta Latină”, municipiul Chișinău, pentru ciclul de lucrări în domeniul matematicii.AITT

Concursul ”Cel mai bun elev inovator” este mediatizat începînd cu data de 1 februarie al fiecărui an. Mediatizarea se efectuează la posturi de televiziune, radio, reviste de profil, platforme online, pe site-ul Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, site-ul Academiei de ştiinţe a Moldovei site-uri de socializare şi informative, site-urile instituţiilor de învăţămînt din tară.

Concursul ”Topul Inovaţiilor ” se organizează bienal, informăm personal instituţiile de cercetare din Republica Moldova, plasăm anunţuri pe site-urile organizatorilor, reviste online. Pentru anul 2016 ne propunem să anunţam si să invităm la concurs cercetători din ţările vecine şi sa promovăm evenimentele prin următoarele metode :

1) Publicitatea online –site-ul Agenţiei, site-uri de socializare, site de informare;

2) Publicitatea TV;

3) Expedierea e-mail-urilor companiilor de profil;

4) Crearea de bannere publicitare si flaere.


27.

Organizarea de concursuri ale inventatorilor pentru rezolvarea problemelor “apropiate”, cu care se ciocnesc cetăţenii, autorităţile publice locale, comunităţile locale şi regionale, întreprinderile de furnizare a serviciilor şi utilităţilor publice etc.

Mijloace financiare, capacităţi umane şi eforturi de comunicare

Autorităţile municipale

Asociaţiile inventatorilor; universităţile; colegiile şi liceele

2014-2020

1.350.000

Bugetele locale/ sponsori naţionali

3 concursuri municipale, organizate anual


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə