Privind realizarea planului de acţiuni

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə5/8
tarix30.12.2018
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Realizat.

Filiala companiei “Andrea Confezioni“ din Italia, creată în RM în a. 2014 pe parcursul anului 2015 a extins producerea până la 1500 de angajați.AITT

În urma concursurilor lansate de AITT şi discuţiilor purtate cu parteneri internaţionali, în anul 2014, a fost semnat un acord de asociere în cluster a 5 companii din Republica Moldova: SRL ”Media Garaj”, ”Legal – 73” SRL, ”Consultus Magnus” SRL, ”Pur – Pur” SRL, Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi Parcul Ştiinţifico – Tehnologic ”Visoriai Information Technology” din Vilnius, Lituania, în vederea creării şi dezvoltării Clusterului Tehnologiilor Inovatoare. La propunerea clusterului a fost creat Incubatorul de Inovare moldo-lituanian ”Media Garaj”. Ulterior în iulie 2015 la Chişinău, la sediul AITT, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor AITT cu experţii din IT Visorial Park din Vilnius, Lituania în domeniul tehnologiilor informaţionale. În cadrul întâlnirii au fost organizate vizite de studiu la institutele de cercetare şi întreprinderile private, rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice, care s-a încheiat cu elaborarea unui studiu de fezabilitate, iar rezultatele acestuia au fost comunicate în cadrul unui Atelier de lucru organizat la 26 noiembrie 2015, la AŞM. La eveniment a participat Ambasadorul Lituaniei în Moldova, reprezentanţi ai PNUD, USAID, GIZ, SIDA, instituţii de cercetare, companii private şi experţi din Lituania care au elaborat şi prezentat studiul.

Pentru iniţierea noilor negocieri şi stabilirea noilor lanţuri tehnologice, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic asigură permanent (săptămînal), rezidenţii Incubatoarelor de Inovare şi a Parcurilor Ştiinţifico-Tehnologice, cu suport informaţional privind oportunităţile de colaborare cu companiile din străinătate-business angels, investitori, etc. în cadrul stagiilor de practică, concursuri şi alte evenimente organizate în statele membre UE.


44.

Fortificarea capacităţilor Organizaţiei pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor, ale Camerei de Comerţ şi Industrie şi ale altor agenţii de suport pentru relaţionarea firmelor locale cu cele străine

Mijloace financiare, pentru elaborarea şi predarea unui modul de instruire

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova; Camera de Comerţ şi Industrie

2014

40.000

Bugetul de stat

În fiecare an 10 angajaţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie şi ai Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, instruiţi

Realizat.

Agenţia pentru Inovare şi Transfer tehnologic prin mese rotunde, seminare, instruiri acordă suport metodologic entităţilor, care sunt antrenaţi în procesul de promovare a inovaţiilor. Reprezentanţii Organizaţiei pentru Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exporturilor, ale Camerei de Comerţ şi Industrie pe parcursul anului 2015 au participat la 4 evenimente de instruire.

Totodată, în scopul de a oferi posibilitatea comunităţii ştiinţifice, societăţii civile şi mediului de afaceri de a participa în proiecte colaborative în care sunt implicate organizaţiile din diferite state membre ale UE sau din ţări asociate, de Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost elaborată şi editată broşura „Ghidul de participare la Programul Cadru al UE de cercetare-inovare „ORIOZONT 2020” (2014-2020)”. Broşura nominalizată contribuie la consolidarea eforturilor comunităţii ştiinţifice din ţară pentru elaborarea propunerilor de proiect cu caracter de cercetare, inovare universal sau de ramură în scopul finanţării activităţilor de cercetare şi inovare, care vor fi desfăşurate în proiect în cadrul Programului „ORIZONT 2020”.


45.

Susţinerea din partea statului a companiilor care participă cu produse şi servicii inovaţionale la expoziţia anuală “Fabricat în Moldova” şi concursul “Marca Comercială a anului”

Suport pentru firme inovative anual

Camera de Comerţ şi Industrie

Ministerul Economiei; Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova

Începînd cu anul 2014

Contribuţia statului – 50% din costul participării

Bugetul de stat (50%): cotizaţii de participare (50%)

Numărul firmelor inovative susţinute de către stat

Realizat.

În perioada 27 ianuarie – 10 februarie 2015, MIEPO a acordat sprijin financiar, sub formă de grant, Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova, în vederea bunei desfășurări a Programului de Afaceri în cadrul expoziției ”Fabricat în Moldova 2015”.

Programul de Afaceri a fost predestinat agenților economici, IMM-urilor, instituțiilor de stat, companiilor mari, precum și angajaților companiilor, în vederea obținerii abilităților practice, ce ulterior ar putea fi folosite în cadrul activităților desfășurate. Participanții au beneficiat de posibilitatea de a participa atât la mese rotunde, discuții interactive cu experți de talie națională și internațională, precum și a efectua schimb de experienţă.

În anul 2015 AGEPI a participat în comun cu Camera de Comerț și Industrie la organizarea și desfășurarea ediției a XII-a a Concursului ”Marca Comercială a anului 2015”, inclusive prin susținerea financiară a concursului.

Participanților ÎMM li s-a oferit o reducere de până la 50% din taxa de participare la concurs și 20% la o listă de servicii acordate de CCI, precum și la servicii oferite la solicitare de către AGEPI gratuit (seminare, cursuri de instruire).

Menționăm că la ediția a XII-a a concursului au fost depuse 73 de dosare, care au concurat pentru distincțiile de la cele 9 nominalizări pentru 11 categorii de produse și servicii.

Totalurile concursului au fost anunțate în cadrul Galei Bussinesului Moldovenesc, care a avut loc la 29 ianuarie 2015. Astfel, laureaților celei de-a XII-a ediție a concursului „Marca Comerciala a anului”, au fost acordate 58 de premii, inclusiv Mercuriu de Aur - 22 , Medalia de aur - 19; Medalia de argint -14; Medalia de bronz - 3.

De asemenea, în cadrul expoziției anuale “Fabricat în Moldova”, la 30 ianuarie 2015, AGEPI a organizat un seminar tematic cu genericul ”Designul industrial – de la creație la produse competitive” și a diseminat materiale informative agenților economici participanți la eveniment.46.

Lansarea unui program de susţinere a inovaţiei în domeniul marketingului, managementului, fabricării produselor şi serviciilor inovaţionale, care ar avea la bază o schemă de granturi ce ar acoperi 50 % costurile de consultanţă, costuri de brevetare , dar nu mai mult de 100.000 lei

Capacităţi umane şi mijloace financiare pentru elaborarea Regulamentului de acordare a susţinerii, precum şi alocarea finanţelor în baza acestuia

Camera de Comerţ şi Industrie

Ministerul Economiei

Începînd cu anul 2014

Pînă la 100.000 lei pentru un agent economic

Acoperirea financiară din contul donatorilor externi (proiectele Băncii Mondiale), atrasă prin proiecte de asistenţă tehnică

Programul de susţinere a inovaţiilor, lansat

Realizat.

S-a iniţiat procesul de examinare a mecanismului de lansarea unui program de susţinere a inovaţiei în domeniul marketingului, managementului, fabricării produselor şi serviciilor inovaţionale, care ar avea la bază o schemă de granturi ce ar acoperi 50 % costurile de consultanţă, costuri de brevetare , dar nu mai mult de 100.000 lei. Pe parcursul anului 2015 nu a fost identificată acoperirea financiară din contul donatorilor externi, atrasă prin proiecte de asistenţă tehnică. 

C4. Asigurarea suportului de stat pentru firmele inovaţionale

47.

Elaborarea şi includerea modulului de “Management al inovaţiilor” în programul de stat “Gestiunea eficientă a afacerii”

120 expert-zile servicii de consultanţă pentru elaborarea modulului salarizarea unui unităţi personal pentru instruire

Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Universităţile; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată); Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală

2014-2020

780.000

Bugetul de stat/ resurse beneficiari

Modulul de “Management al inovaţiilor”, inclus în programul de stat “Gestiunea eficientă a afacerii”

Realizat.

ODIMM

În perioada de raportare, ODIMM a continuat implementarea Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA), prin care au fost acordate 1280 consultaţii cu privire la condiţiile de participare la Program, modulele de instruire, înscrierea la seminare şi alte informaţii utile.

În cadrul Programului, au fost instruiţi 797 persoane. Din numărul de persoane instruite, 68 % sunt femei. În total au fost organizate 24 seminare în localităţile din 12 raioane ale republicii.

Este menţionat că în cadrul Programului GEA, a fost reflectat specificul inovaţional în cadrul mai multor module de instruire, precum ar fi: „Marketing on-line”, „Managementul timpului”, etc.

De la AGEPI nu s-a solicitat participarea în calitate de partener pentru realizarea acțiunii în cauză. Conform informațiilor parvenite de la ODIMM acțiunea a fost realizată de sine stătător fără participarea partenerilor.

AITT

A fost elaborat şi este în proces de implementare începând cu octombrie 2014 Programul de Masterat ”Management Inovaţional”, care cuprinde 12 module obligatorii şi 4 facultative, inclusiv modulele: Inovare şi Transfer Tehnologic (dezvoltat de AITT în cooperare cu USM); Managementul şi Dreptul Proprietăţii Intelectuale (dezvoltat de AGEPI împreună cu USARB).

Programul se implementează în cadrul proiectului TEMPUS TECTNET în 4 universităţi autohtone: USM, UTM, USARM, USARB. Acesta va continua să fie implementat şi după încheierea proiectului. AITT a participat la cea de a treia întâlnire a consorţiului care a avut loc la 11 decembrie 2015 la USM.

AITT este deschisă pentru cooperare în elaborarea modulului de „Management al inovaţiilor” în programul de stat „Gestiunea eficientă a afacerii”, avînd în vedere experienţa în cadrul programului de Masterat ”Management Inovaţional”.48.

Elaborarea şi implementarea programului de stat “Schimb de experienţă cu firmele europene în managementul avansat al inovaţiilor” pentru firmele care deja au demonstrat competenţe inovaţionale

Capacităţi umane pentru elaborarea Programului şi mijloace financiare pentru suportul firmelor

Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Academia de Studii Economice; Universitatea de Stat din Moldova; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată), Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală

2015-2020

4.375.000

Bugetul de stat (30%):
firmele beneficiare (de la 0% pînă la 50%):
resurse UE (de la 20% pînă la 70%)

Programul de stat, elaborat şi implementat; suport pentru 20 de firme, acordat anual pe parcursul a 6 ani

Realizat parţial

Ministerul Economiei pe parcursul a.2015 a elaborat 3 propuneri de proiect (PNUD, România, Italia) pentru atragerea asistenţei tehnice în vederea elaborării Programului de stat respectiv.

În 2015 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a elaborat baza de date cu privire la companiile cu potenţial de inovare.

AITT susţine şi promovează start-up-urile inovaţionale şi furnizează informaţii în cadrul tuturor evenimentelor organizate sau co-organizate de către Agenţie despre oportunităţile de dezvoltare şi de finanţare a acestora. În iulie 2015 la Chişinău, la sediul AITT, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor AITT cu experţii din IT Visorial Park din Vilnius, Lituania în domeniul tehnologiilor informaţionale. În cadrul întâlnirii au fost organizate vizite de studiu la institutele de cercetare şi întreprinderile private, rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice, care s-a încheiat cu elaborarea unui studiu de fezabilitate, iar rezultatele acestuia au fost comunicate în cadrul unui Atelier de lucru organizat la 26 noiembrie 2015, la AŞM.

AITT dispune şi de o serie de propuneri cu privire la substanţa programului de stat „Schimb de experienţă cu firmele europene în managementul avansat al inovaţiilor”- rezultat al colaborării intensive cu organizaţiile omoloage din Romania, Lituania.


49.

Includerea componentelor de inovare în cadrul programelor de suport de stat a IMM-urilor (Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie PARE1+1, Programul naţional de abilitare economică a tinerilor, Fondul special de garantare a creditelor)

120 expert-zile servicii de consultanţă pentru elaborarea regulamentelor salarizarea unei unităţi de personal din cadrul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru evaluarea componentelor inovaţionale

Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014

1.020.000

Bugetul de stat/ donatori (UE)

Condiţiile şi criteriile privind selectarea proiectelor, modificate corespunzător

Realizat.
În cadrul Programelor de suport implementate de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, este inclusă componenta de inovare şi se dă prioritate proiectelor cu aspect inovaţional.

50.

Extinderea formulei de finanţare a proiectelor din domeniul inovării în formula 1+1 pentru procurarea tehnologiilor noi şi pentru proiectele de transfer tehnologic

Mijloace financiare pentru realizarea proiectelor

Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2020

87.500.000

Bugetul de stat (50%):
beneficiari (50%)

20 de proiecte în valoare de 50000 dolari SUA fiecare, promovate anual
Realizat.

În anul 2015 au fost finanţate 13 proiecte de transfer tehnologic, cu finanţare din bugetul de stat – 6 013,1 mii lei şi cofinanţare – 6 901,1 mii lei. Nu a avut loc extinderea, deoarece nu a fost majorat bugetul AITT.51.

Elaborarea şi implementarea programului de stat “Moldova Inovaţională” de susţinere a noilor afaceri inovaţionale (start-up) orientate spre export

Capacităţi umane pentru elaborarea Programului şi mijloace financiare pentru acordarea granturilor

Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2020

13.125.000

Bugetul de stat

Programului de Stat “Moldova Inovaţională”, elaborat şi implementat, 10 granturi condiţionale anual în valoare de 15000 dolari SUA

Realizat parţial.
Au fost elaborate propuneri de proiect în vederea atragerii asistenţei tehnice (cu numărul de experţi necesari şi perioada efectuării asistenţei) pentru elaborarea Programului de Stat “Moldova Inovaţională” de susţinere a noilor afaceri inovaţionale (start-up) orientate spre export.

AITT susţine şi promovează start-up-urile inovaţionale şi furnizează informaţii în cadrul tuturor evenimentelor organizate sau co-organizate de către Agenţie despre oportunităţile de dezvoltare şi de finanţare a acestora. AITT dispune şi de o serie de propuneri cu privire la substanţa programului de stat „Moldova inovaţională” .52.

Elaborarea şi implementarea programului de stat “Voucher Inovaţional IMM-urilor” – minigranturi IMM-urilor inovaţionale pentru inovaţii de marketing şi organizaţionale, îmbunătăţirea paginilor electronice, îmbunătăţiri de design şi ambalaj în produsele industriale

Capacităţi umane pentru elaborarea programului şi mijloace financiare pentru acordarea granturilor

Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2020

43.750.000

Bugetul de stat

Programul de Stat “Voucher Inovaţional IMM-urilor”, elaborat şi implementat; 100 de granturi anual în valoare de 5000 dolari SUA

Realizat.

ODIMM

În perioada de referinţă, ODIMM, în parteneriat cu AITT, în cadrul Proiectului “Innovation stimulation for Moldovan SMEs in the field of energy efficiency and renewable energies”, finanţat de Programul CEI Know-how Exchange Programme KEP AUSTRIA, a organizat primul concurs de ‘Vouchere Inovaţionale’ pentru proiectele din domeniul eficienţei energetice și utilizării resurselor regenerabile de energie. Apelul de depunere a proiectelor a fost deschis pe 10 decembrie 2014, având ca termen limită 2 martie curent. Per total, au fost depuse 34 de propuneri de proiecte, de către 33 de întreprinderi, înregistrate în Republica Moldova.

Ulterior proiectele au fost expertizate de către un juriu internaţional, format din: 2 membri din Austria, 1 membru din Olanda, 1 membru din Germania și 2 membri din Republica Moldova. În urma sumării punctajului, au fost alese 11 proiecte câștigătoare, care au fost grantate cu câte 4000 euro fiecare.

Pentru implementarea proiectelor câștigătoare, IMM-urile colaboreză cu instituţii de cercetare, universităţi, cercetători independenţi sau auditori energetici, atât din Republica Moldova cât și de peste hotare. În acest mod, se urmărește intensificarea interacțiunii productive și reciproc avantajoase dintre mediul de afaceri și cel de cercetare.AITT

AITT a elaborat Proiectul Regulamentului privind utilizarea voucherului pentru inovare în Republica Moldova Regulamentul urma să fie aprobat de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică după identificarea surselor de finanţare.53.

Elaborarea şi implementarea Programului de Stat pentru finanţarea precompetitivă, susţinerea testării modelelor şi prototipurilor industriale

Capacităţi umane pentru elaborarea Programului şi mijloace financiare pentru acordarea granturilor

Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2014-2020

8.750.000

Bugetul de stat

Programul de stat respectiv, elaborat şi implementat;
5 granturi condiţionale anual în valoare de 20000 dolari SUA, obţinute


Realizat.

MEc

Au fost elaborate propuneri de proiect în vederea atragerii asistenţei tehnice (cu numărul de experţi necesari şi perioada efectuării asistenţei ) pentru elaborarea Programului de Stat pentru finanţarea precompetitivă, susţinerea testării modelelor şi prototipurilor industriale.AITT

AITT a elaborat o serie de propuneri şi idei cu privire şa substanţa Programului de Stat pentru finanţarea precompetitivă, susţinerea testării modelelor şi prototipurilor industriale, bazate pe experienţa naţională şi internaţională în domeniu.
54.

Elaborarea mărcii naţionale “Economia Verde” pentru produse şi procese şi a regulamentului de acordare şi utilizare

Capacităţi umane şi mijloace financiare pentru prestarea de servicii de design, elaborarea Mărcii naţionale, a regulamentului de utilizare

Ministerul Economiei

Ministerul Mediului

2014

120.000

Bugetul de stat

Marca naţională “Economia Verde” pentru produse şi procese, elaborată şi aprobată; Regulamentul de acordare şi utilizare a Mărcii, elaborat şi aprobat

Realizat.

În anul 2014 a fost elaborată Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.301 din 24.04.2014.

Strategia menţionată conţine capitolul „Dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea economiei verzi” în care este descris conceptul de dezvoltare economică verde.

Totodată, în Planul de Acţiuni privind implementarea sunt prevăzute acţiuni concrete privind dezvoltarea economică verde:  • Elaborarea mărcii naţionale „Moldova verde”;

  • Introducerea sistemului de etichetare ecologică;

  • Elaborarea sistemului de circulaţie a certificatelor verzi pentru diminuarea poluării mediului.

 

D. Aplicarea cunoştinţelor pentru rezolvarea problemelor societale şi globale

 

D1. Consolidarea conexiunilor de inovare între companii, sectorul educaţional şi cercetare

55.

Susţinerea proiectelor de parteneriat public-privat în domeniul dezvoltării tehnologice şi implementării inovaţiilor în economia naţională şi în sfera socială

480 expert-zile servicii de consultanţă anual pentru efectuarea studiilor de fezabilitate şi pregătirea documentaţiei de parteneriat public-privat

Ministerele de ramură

Academia de Ştiinţe a Moldovei; asociaţiile de business

2014-2020

5.760.000

Bugetul de stat

Proiecte de parteneriat public-privat, aprobate şi implementate


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə