Prizma örnegiYüklə 40,27 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü40,27 Kb.
#74472

27.12.2011 NOTLAR
Yaratma ilahi bilinçte (Allah’ın ilahi ilminde )olur. Tüm yaratma buradadır. Yaratma ilahi bilinçle alt alemdeki akıl tipleri arasındaki geçişlere göre olur.

Allah’ın kudreti her şeye yeter o yüzden ne isterse onu yapar diye bir görüş vardır. Arabi ise; Allah’ın kudreti ile Allah’ın ilmini ilişkide görmek lazım der. Varlığın esmaları hayat, ilim, irade, semi basar ..vb.

Hayy esması olmazsa olmaz, zorunludur. Biz hayat esması üzerinden varlığımızı biliriz. Hayat tüm niteliklerin geçerli olduğu alandır. Allah’ın 99 esmasının hepsinin görüldüğü alan olarak algılanmalı. bu tüm Esmaların hayata geçirildiği alan hayy esmasıdır.

Bilgi_ilim :Ana nitelik. yaratma eyleminin başlangıcı, bütün niteliklerin dayanağı.Bir nitelikten çok bağ olarak anlaşılmalı. Bilgi ile hayat esması bitişiktir. bir şeyi bildiğin an ,o bir formata bürünür ve hayat olur.

Alt alemdeki mümkünatlar, yani olabilme yetisi olan varlıklar,üst alemdeki niteliklere talepte bulunuyor, Diyolar ki bizi var edin ki ,biz sizi bu alemde varolduğunuzun delili olalım,biz varoluşa gelelim,sizin varolduğunuzu gösterelim hatta sizin varlığınızı gösterelim,hatta sizin varlığınızı gösteren zata işaret edelim.Talep mümkünatlardan geliyor.çünkü Allah,Allah olmadan önce (aslında öncesi sonrası yok,biz zihinsel olarak böyle diyoruz,aslında her an herşey oluyor)Varlık bir potada maden gibi kaynıyor,tüm istidatlar ayırımsız,belirsiz,sınırsız bir şekilde aynı varlıkta var ,göster, gösteremezsin.
PRİZMA ÖRNEGİ:

prizmanın sol tarafından bir ışık vurunca sağ tarafından 7 ışıma çıkar, bir olan çok oluyor.

Varlığın tecellisindeki, kendinde ne varsa istidatların bilindiği yer ilahi bilinçtir. onlar ayırımsız olarak vardır.bunların varoluşta hiç bir izleri yoktur.Bunlar varlığın içindeki istidatlardır, birdeki çokluktur.Buna AYANİ SABİTE denir.nesnesi yoktur.prizmaya giren ışın vucuttur,çıkan ışınlar mevcuttur.tecelli var,mevcudata geliş var.Muhiddin Arabi derki;Varlığın istidatları gizli olarak ,batını olarak,içte olanları,yetenekleri ,kendinden kendini bildi.bunların kendisi kendi içinde ,kendini Allaha bildirdi.Bu ilahi bilinçte bimedir.İlim ilahi bilinçteki ilimdir. O yüzden tecelli ışıma kendinden taştığı zaman önce istidatları ,yetileri ortaya çıkarır.Bu yetilerin(istidatların) üzerine gelen ışıma ile varoluşa mevcutada geçer.(prizmanın kendisi istidat).Hakikatın istidatlar üzerine yansıması ile,yani zuhuratın prizmaya giren ilk ışımanın yada zuhurattan ayani sabiteler çıkıyor istidatlar üzerinden alt aleme mümkünata dönüşüyor.

Prizmaya giren ılk ışıma KAZA,prizmadan çıkan ışıma KADER

KAZA:İlahi bilinçteki tüm nitelikler,zorunlu varlık,vacıbul vucut.

Alt alemde istidatlar talep eder(ilahibilinçten talep ediyor)Talep edene verilir.Ama istidatın talep ettiğin şeye uygun olmalı.

Önemli olan ilahi bilinçte varlığın kendini bilmesidir.Bildiğin an var edersin.İlahi bilinçte bilmek ,Allahın ilahi bilinçi bilmesi .bilinen bildiriyor.Allah'a bende bu var diye tecelli devam ediyor,tecelliden üstüne yansıyan varoluşa gelirken kendini Allaha gösteriyor,kendinden kendine budur.

Hayat nitelik değildir,niteliklerin geçerlilik kazandığı alandır.nitelik suret kazandırmak demek.

Arabi;Niteliklere odaklanmayın onlar surettir,suretler arasındaki ilişkiye bakın der. İlişki dinamıktır,suretler kategoriktir.Suretleri akıl bilir.Bir suretten diğer surete dönüşmek kalbidir. Akıllamı bileceksin kalble mi???İlişkiyi merkeze koymak gerek. Tecellinin kendinde varlık aynidır,aslı kaynaktan çıktığında aynıdır,fakat kendi içinde farklılığa tafsılata geldiği zaman ,

farklılık;aynı varlığın farklı yönleri var demektir.

benzerlik,zatı aynı, aynı nitelikleri farklı demek.

Benzer ayni ve farklıdır. Ademde safiyullah aynilik vardır,mutlaktır,vucuttur.ama ademdeki tüm ilahi isimlerin tahakkuku peygamberde olur.vucudun mevcudata gelmesidir.Farklılıklar üzerinden kemalata gelmesidir.

Ayni olan vucuttur,farklı olan mevcuttur.fakat mevcutta herbirinde aynilik vardır.Zatı aynidir,istidatları farklıdır.Hakikat olan Tektir,istidatlara göre açılıp farklılıga çıkması.Zatı aynı,sıfatları farklıdır.buna benzer denir.Hepimiz insan iddaasi altında aynıyız,ama esmalarımızda,sıfatlarımızda farklıyız.

ayanı sabite:Ayni gözdür,sabite subut,kaptır.Kaplar farklıdır.Yani ayani sabiteler hem aynilık hemde farklılığı bir arada tutan varlık olarak benzerliği taşır.

99 esmanın tamamı insana verilmiştir.

İlmin talimi gereklidir.,tahakkuk etmeli,sendeki istidatların gerçekleşmesi ,tahakkuk etmesidir.böylece Allaha vasıl olursun Rahman Ve Rahim esmaların sende tevhide gelmesi gerekir.(tevhidi zat,tevhidi sıfat,tevhidi fiil)

Eminlik fıtrata uygunlukla olur.

Tahakkuk:Gerçekleştirmektir.

Hikmet:Eşyanın hakikatine göre bilimesi ,hakikatı ilahi bilinçteki varlıklar üzerinden bilinmesidir.Yani< ilahi bilinçteki niteliklere göre tahakkuk ettirmek gerek.Hikmette hem teorik boyutta bilmek,hemde gerçekleştirmek var.O yüzden ilahi bilinçteki nitelikler ve onların ilişkisi tahakkuk ettiği (gerçekleştiği)zaman,eşyayı hakikatine göre var ettiniz demektir.Yaratma ilahi bilinçte olur.İlahi bilinçte yaratılacak şeylerin hakikatı var.

İlahi bilinçteki ayani sabitelere göre bu alemde iş yap demek,hakikatine göre yaratma oldu demektir.Ben olan ben kavramına göre Allahı tanımlamazsan,niteliklere göre Allahı tanımlamış olursun.Niteliklerin kalktığı yer ıtlaktır.(kabe içi-dolayımsızlık)

Lahut ile cebberrut alemleri arasında vahidiyet mertebesi vardır.Lahuda baka yüzü Ahadiyeti,ceberruta bakan yüzünde vahidiyeti vardır.Vahitte ilahi isimler ayırımsız,belirlenmiş ama tafsilatta gelmemiştir.ilahi bilinçte istidatların bilinmesi,bir varlık kazanmasıdır.

Hayat ve ilim sembolik olarak 'SU' olarak gösterilir.Su zahiri ilmin aynı zamanda da hayatın da işaretidir.Allahın belleği sudadır.tüm varlığın bilgisi sudur.Musanın simgesi sudur.sudan gelen oğul.

Din hayatı okumaktır.hz peygambere Hirada gelen oku emrine ,hz peygamber ne okuyacağını değil ,nasıl okuyacağını sordu.Çünkü ne okuyacağını biliyordu.Kuran nasıl okunacağını anlatır.Kuranın kendisi hayatın kendisidir.Kuran değerler kitabıdır. Degerleri tanımlar ve bu değerler üzerinden hayatı inşa eder.Hayatın kültürel,fıtrı,ahlaki boyutu vardır.kuran bunu anlatır.kuran nereye secde edilecek,neyin üzerinden bilinecek bunu anlatır. Herşey kabe üzerinden anlatılır.Kabe nihayi demek-ahad.Allahın bilincı üzerinden anlatır. Nasıl okuyacağın ilahi isimler üzerinden ,ama ilahi isimler yetmez,ilahi isimleri akıl okursa kategorik okur ve değer üretmez.İlahi isimlerin değer olarak anlatılması kuranın işidir. Tevratta 76 ilahi isim vardır.İncilin tamamı allahın nitelikleri üzerinedir.Öznenin nitelikleri olarak açılır,ama degerler üzerinden anlatılmadığı için sıkıntıdır.

Kuran;


Halk etmek,halk etmek ilahi isimleri kendi üzerimizde inşaatını anlatır.töre kitabı değildir.

Aklı sevgiye dönüşmüş bir varlığın korkuya ihtiyacı yoktur.Varlığın kendisi kendisini seviyor.Kendinden kendine sarılmış,nesnesi yok(Mevlevilerin dönüşünü düşün.AKAŞA=AŞK)ne şöhret ne para...vb

kuran baştan aşağı fıtratı anlatır.

Misal-mesel-masal

Bilgi ilişkidir.Aynilikte ilişki yoktur.aynilik aynıdır,farklılık yok,farklılık benzerlikte vardır.Benzerlikler ilişkide vardır.İlahi bilinçte Allah kendinde ne varsa bildi,kendi ayniliğindeki farklılığı bildi,bildikten sonra bunlar arasındaki ilişki ayniliğidir,farklılığı suretidir.o yüzden surete takılmayın tevhide getirin .Bilgi sadece surete değil ilişkiye işaret eder.

Örnegin;Özne bardağın ne olduğunu bilmek istiyor ve nesneye sorular soruyor,sonra sonuç olarak BardakTIR diyor.Burada özne ile nesne arasında ilişki var,tevhide getiren ilişkidir.

Hikmet ,Felsefe

Tevhidde ayniliği,zati görmek gerekir,sıfatlarda gezinirsen yolda kalırsın.Esas olan allaha yöneleceksin,Allaha yönelmeyen kayıptır.İlişki bir zata(ilahi bilince),bir surete şeylere mümkünatlara işaret eder(alt alem).sadece nitelik dersen alt aleme söylersin,soyut kalır,soyut kalmaması için ilişkisinde görmek lazım.Bilgi ilişkidir.Bilginin bir zatı birde sıfatı var.

İlahi bilinçte hakikat var.bu hakikatler mümkünatlardır.Bu hakikatler dışarıda irade ile olacak,irade ilme göre çalışır.

İrade=Seçmek

Nasıl seçeceksin;farklılıklara göre,farklılıklar arasından neyi seçeceğini bilirsin,bilgi üzerinden bilirsin.bilgi hayata tabidir.bilgisiz irade yoktur.

Arabi;Hayvanlık mertebesine intikal etmiş varlıkların dili lal olup arınma metodu bu.Onlar kabirdeki varlıkların canlı,ayaktakilerin ölü olduğunu görür.Nasıl?içgüdüsel olarak.

Nur,ışık değildir.Nur ;şehvet,nur narın karşıtıdır.

Bilgiyi niçin surete sığdırmıyoruzda ilişkiye sokuyoruz.Çünkü yaratma hala devam ediyor,kesintisiz.Sürekliliği ve kesintisizliği ilişkiyi tanımlar .

SURET:belirli ve formata sokmaktır.Bildi formata ulaştı.Ama bilmenin alt aleme gelişi bir sürekliliği oluşturur.Bilgi ilişkidedir.,ilişkisi bilinmiyorsa hakikatı bilinemez.İlahi bilinçte bilindiğinde yaratma edimi başlamış demektir.Yaratma edimi bizatihi bilmeyle ilişkilidir.Bildi,ayırt etti ve seçti.İradenin seçtiğinin dışta var edilmesi KUDRETTİR.

KUDRET:İlim ve irade tarafından sınırlanmıştır.

Allahın kudreti buna yeter dediğimizde,Allah keyfi birşey yapmıyor.Allah varlığın ilahi bilinçte kendini açtığı şey üzerinden mümkünatlar talep edince istidadı müsait ise,irade onu seçiyor.o seçtiğini var ediyor,keyfi değil.Kudret ilim ve iradeye tabi.

PEKİ ilim neye tabii???

İlim ana niteliktir.tüm niteliklerin dayanağıdır.Bilginin kendisi tek başına algılanmamalı ,ilişkide algılanmalıdır.

Kudret,iradenin seçtiğinin dışta var eder.iradeye göre yapıyor.İrade ilme göre.(irade ve kudret aynı anda oluyır.ilahi bilinçte varlık kendini bildiğinde oluyor.)zorunlu olarak Allahın ilahibilinçte bildiği genel hükümler ki Allahın yaratması bilmesi demektir.

Kaza:Genel hükümlerdir.Ayani sabitede kendisi genel hükümlerdir.vacibul vucut,zorunlu varlık.İnsanın açlık duyması kazadır.Yeme içmesi kaderdir.

Din Rahmet dinidir. Zanlardan kurtulmalı aslı kaynağına dönülmeli.Size huzur vermeyen,sizi mutmain kılmayan,güvenlik vermeyen hiçbirşeye itibar etmeyin.size huzur veren şey sizin doğanıza hitap ediyordur.

CUD:Cömertçe vermek,taşmak,rahmaniyet,rahmet

Cud taştı,kendinde ne varsa ilahi bilinçte bildi.

VUCUT:İlahi bilinçteki Ayani sabitelerin bilinmesi.Adem vucut.Allahın ilahi bilinçindeki varlık ADEMdir.daha tahhakkuk ettirilmemiş,talim ettirilmemiştir.Talimi kendinden sonraki peygamberler yapıyor.Hz peygamber hepsini tevhide getiriyor.Vucut ,mevcut oldu.

SUCUD:Mescit,secde merkezi,kendi üstüne dönünce sucud olur.nesnesiz olacak.Secde kendinden kendinedir.

Varlığın üç mertebesi:Mutlak varlık,Ayani sabite,Varoluş

Ayani sabitede yaratma yoktur.Ayani sabite bir varlık düzeyidir.Mutlak varlığın (zat)varoluşa geçtiği yer ayani sabitedir.mutlak varlık zattır,aşkındır ve görülemez.İlahi bilinçte ayani sabite olarak kendini bilir.Bilince yaratır.ayani sabite de ilahi isimler suret bulur.Fakat Ayani sabite dinamiktir.,birsuret olarak algılanmamalı.ayani sabitenin iki yüzü var,zata bakan yüzü,surete bakan yüzü vardır.İnsan ilişki boyutunda algılanmalı ve tümeldir.aynılığı açısından bütünlüklüdür,farklılığı açısından gerçekliktir.Ayani sabite varoluşun arketipleridir.ayani sabitenin hakikatleri vardır,alt alemde mümkünatları vardır.bu mümkünatlar hakikatte yoksa yoktur.bu mümkünatlar ilahi isimlerin suretleri olarak üst alemde allahın bilincinde vardır.Allahın ilahi bilincinde yoksa mümkünatlar yoktur.Mümkünat dediğin benzerdir.benzer aynı ve farklılığı bir arada demek.Mümkünatın hakikati aynılığı farklılığı gerçekliğidir.hakikatın gerçekleşmesi onun farklılığıdır.farklılıklar çoktur.Birin çokluk ilişkisi nasıl? ilahi isimler ilahi bilinçte hepsi yaratılma değil bir bilmedir.yaratma değil ama bilirken yaratmada oluyor.Bilmek formatlamak demek,sınırlamaktır.Varlık(kamil) var kaynıyor ,taşıyor,kendi üzerine dönüp ilmiyle bildiği zaman tüm esmaları aynı varlıkta ayrımsız farklılıkları biliyor.bildiği an bilgi formatında surete bürünür buna irade ve kudret yüklerseniz varoluşa geçer.Bunların alt alemde var oluşa geçmesi için imkanatları mümkünatların talepetmesi gerekir.

Üst alemde bilgi - ilim

Alt alemde bilinen(malum)vardır.

Bilinen istemezse bilgi ortaya çıkmaz.İlim maluma tabidir.yaratmada 'ol dedim oldu' denir.emirde ''oldurdum'' demiyor. ol diye ilahi bilinçteki ayani sabiteye söylüyor,olan malum bilinendir.

'nefsini bilen rabbini bilir' akıl , ruh,mümkünat ilişkisini konuşmak gerek. ruh rabbe işaret eder,melekut alemi.Nefs o ruhun gerçekleşmiş halidir.bil fiil olan nefstir.Ruhu nefse dönüştüren akıldır.Akıl ilişki kurma demektir.Nefs aynı zaman nefsi safiye olarak ruhtur.arınmış nefs ruhtur.HANGİ AKILLA ARINMA YAPILACAK??

Ruh potansiyeldir.Onda tüm istidatlar var.Mümkünatlarla bağ kuran ,ilişkiye sokan akıldır.(ilk yaratılan akıl-cevher)arınmış nefsine(nefsi safiyeye) zulm etmeyin,arınmamış nefsi öldürün der.Yani hitap-muhatap önemli.Nefsi emmare nesnelere bağlı saflaşmamış hakkı blmiyor,suretlere takılı kalmış,bu nefsi öldürmeliyiz.nefsin 7 mertebesinden geçen rabbine tanıklık eder.nefs bizi rabbimize bağlayandır.

Feyzi akdes:İlahi isimlerin ilahi bilinçte bilindiğinde ,taştığında buna feyzi akdes denir.herhangi bir nesneye bağlı varolmamış,kendinden kendine onların üzerinden varoluşa geçmesi feyzi mukadestir.

Şartlara(şer'e) tabi olma hakla tabi ol.İlahi bilinçte ölüm yok.Şuur esastır.Ölümsüz olan şuurdur,aklın bittiği yerde acziyet vardır.Vahiy o zaman ortaya çıkar.İlahi bilincin ayani sabitelerde kendini açtığı yer vahiydir.Peygamberlere vahiy gelir.velilere ilham-doğuşat olarak gelir.vahiy formu bitmiştir.sadece tanıklık vardır.biz ilişkisini kurmaya çalışırız.bize önce üst alemden hali gelir,titreşimi gelir.üst aleme gidilen araçları aşk duygu,akıl...vb hepsini at,niyete odaklan.

İlmin öncesi haldir.ilim yetersiz,halin titreşimi vardır,cezbeye sokar.Malum olunan bilinen,ilmi belirler o talep eder.İnsan akıl varlığıdır,önce akıl lazım.AKIL TİPLERİ.

1)Akl-ı meaş Şuhud alemi -değer yok,akıl burada mekanizmadır.

2)Akl-ı mead Misal alemi-maksat,gaye,amaç-ahiret aklı,terazi,vicdan

3)Akl-ı salim Melekut alemi

4)Akl-ı nurani Ceberrut alemi

5)Akl-ı sultaniye Lahud alemi

5 hazretin 5 aklı var.

AKL-I MEAŞ=Çıkar aklı,bedeni koruyan ,ihtiyaçalrı gideren akıl maddidir,değer yok,akıl burada mekanizmadır.

AKL-I MEAD=Adalettir.simgesi terazidir.ereksel akıldır,yani amacı vardır.maksat ,gaye ve amaç var.nihayet esastır,gaye hakka vasıl olmaktır.fakat çokluk gibi görünür.aşk ,akıl...vb gibi ama hepsini yok etmek lazım.bu akıl manevi bir akıldır.Terazi hesaplaşma var,ahiret aklıdır bu.

Niyet ahiretini görmektir.Bu akıl denetlenen bir akıldır.kendi kendini denetler,niyetlerini check eder.öz eleştiri yapar.Akıl meadda,akıl sende,sendeki akıl kendini denetler,buna vicdan denir.Ahiretine(bedende öldü)gelince melekler hesap soracak.Akıl sende olduğuna göre yaşarken hesabını ver.Ahirete bırakma ,meaş olan akılda kalma ,mead hesap terazi yap.

İnsan hakikat karşısında(kendi içindeki hakikate)sürekli tövbe makamında durmalıdır.Herkes kendi varlığına tövbe etmeli.Üstündeki örtüyü kaldır.İnsan fiil varlığıdır.Hangi esmana göre işyapsa diğer esmasını yok sayıyor.kapatıyor.açması için tövbe etmeli.

tövbe ve secde en temel iki kavramdır.insanlık bu ikisi karşısında kendini inşa eder.

İlahi Bilinçte anlamak için insanın meaşınından başlayıp meadına yükselmesi gerekir.meaşta akıl var,değer yok.Değer vicdanda vardır.akıl gayede degere, ulaşır gaye yok ise degerde yok.mead akılı iki tipi var.

1)Sebebe dayalı akıl-sebep,sonuç

2)Rasyo-karşılaştırmalı-ilişkiye dayalı

diğer bir akılda entellektüel akıldır.platonun aklıdır.platonun aklı üst aleme işaret eder.aklı meadda akıl tipleri olarak sebebe dayalı akılda hikmettir.Halbuki hikmet eşyanın hakikatini bilmek ve ona göre davranmaktı.ilahi bilinçte sebebe dayalı değildir.İlahi bilinçte ayani sabitelerin sebebi yoktur.fıtrıdır,insanın doğasıdır.doğal olarak kaplar vardır.

Bulmak-bulunç-akla hitap eder.

olmak-duyunç-keşf,sezgi-ve aklın birliği vucudu oluşturur.

Akl-ı salim -selim-teslim-islam

Metin Babaroğlu aklı selim demiyor,aklı salim diyor.çünkü kalbi selim diyor.akıl ile kalp arasındaki farklılıği salim ve selim üzerinden anlatıyor.

Salim=emniyette ,güvenlik

Selim=sukunet,duruÇünkü kalb tekallub eden,değişen,dönüşen demek.Varlığın duygularının halin oluştuğu alem kalptir.değişkendir.,hep dalgalıdır.Dalgalı olanın ihtiyacı sukunettir.İslam sekine,meskendir.Allah bizden kalbi selim,biz ondan rızasını isteriz.Duygular varlık değildir.Değişen dönüşen şey varlık olmaz.Varlık düşünce ile ifade edilir.ve akılla bilinir.Kalbi olanlar duyguların yansımalarıdır.Değişken,dönüşkendir.Kalbi selim olmak nasıl sağlanır?önce aklın salim olmalı,güvenlikte olmalı,ama duyguların değişken olduğu için akıl güvenlikte olamıyor.önce aklı güvenliğe almak gerekir.

Akl-ı salim =melekut aleminde ,bu alanda arınmış olmak lazım.bu dalgalı durumun suyun durulması gerekir.bunada sevgi ,aşk gerekli.ama bu sevgi nesnesiz bir sevgi yani kendinden kendine olan sevgi.(nesneli sevgide duygular yine dalgalanır) bu ilmi sevgidir.Burada varlık kendini sever.akaşa dediğimiz budur. bunu cezbe halindeki kişide görebilirsiniz.Cezbedeki kişinin yüzü sapsarıdır.Çünkü kanı çekilir,titremeye başlar,donuklaşır,sesi sedası kesilir.konuşmaz,dili dönmez,içine çekilir,kanı donar,içi yanar,dışı donar.öyle bir hadisedirki bu süre içinde sapsarı olur,sonra birdenbire dışarıya yansır.pembeleşir,çakar,etrafını ışıldatmaya başlar,ama önce öze çekilir.bu cezbe halidir.dalgaların durulduğu haldir.aşk halidir.Ama aşk bir araçtır,hedef değildir.Bu halden sonra aklı salim olur.(cezbe=cazibe)
Yüklə 40,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin