Proces verbalYüklə 210.21 Kb.
səhifə1/4
tarix03.11.2017
ölçüsü210.21 Kb.
  1   2   3   4


PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 29 mai 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Sighişoara.

Deoarece secretarul municipiului Sighişoara, domnişoara Fleşariu Anca este plecată în delegaţie, lucrările şedinţei sunt deschise de către doamna Bîrsan Cristina - Maria – şef al Serviciului Comunitar Local de Evidenţa Persoanei Sighişoara, fiindu-i delegate prin dispoziţia primarului atribuţiile secretarului municipiului Sighişoara, pentru această şedinţă de consiliu local şi care anunţă că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 18 consilieri din totalul de 18 consilieri locali în funcţie.

Întreabă dacă în legătură cu modul de redactare a hotărârilor şi a procesului-verbal din şedinţa anterioară, sunt obiecţiuni. Nu sunt obiecţiuni. Supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare atrage atenţia domnilor consilieri în legătură cu necesitatea respectării prevederilor art. 76 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind existenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese a aleşilor locali în situaţia adoptării unor hotărâri înscrise pe ordinea de zi. Consilierii au obligaţia să anunţe, înainte de a se intra în discuţii, acest aspect.

Anunţă că, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Sighişoara şi în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014, şedinţa va fi condusă de doamna consilier Fintoc Marieta Maria, căreia îi dă cuvântul.

Are cuvântul doamna consilier Fintoc Marieta Maria, preşedinte de şedinţă, care anunţă că la şedinţă participă ca invitaţi domnul Oprea Mircea-Ţonu – directorul S.C. Apă, Termic, Transport S.A., domnul Maior Gheorghe – director al SC. Ecoserv Sig S.R.L., domnul Cizmaş Ioan-Traian – comandantul Poliţiei, domnul Misirgic Nelu – comandantul Unităţii de Jandarmi, domnul Bogdan Valer - şef Serviciu Public Poliţia Locală Sighişoara, domnişoara Aldea Alina şi domnul Simo Tiberiu – consilierii personali ai primarului, domnul Titu Pavel – delegat sătesc, şi şefii serviciilor publice din cadrul Primăriei şi ai unităţilor direct subordonate.În continuare supune la vot următoarea
ORDINE DE ZI:


 1. Petiţia nr. 36/CL/22.05.2014 prin care domnul Şuteu Octavean, consilier local municipal, supune atenţiei Consiliului Local Sighişoara aspecte privind excluderea sa din Partidul Poporului – Dan Diaconescu

 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Şuteu Octavean

 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Seracu Nicolae - Remus

 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate

 5. Petiţia nr. 26/CL/30.04.2014 prin care domnul Dumitrescu Paul Eugen sesizează nesoluţionarea problemelor ridicate în petiţiile anterioare (nr. 75/28.10.2013 şi nr. 25514/19.11.2013)

 6. Petiţia nr. 27/CL/30.04.2014 prin care domnul Dumitrescu Paul Eugen sesizează probleme de ordin social şi propune măsuri în domeniul serviciilor sociale şi de agrement

 7. Petiţia nr. 29/CL/7.05.2014 prin care domnul Pusztai Odon solicită închirierea suprafeţei de 8 mp aflată în holul de intrare în imobilul din str. Piaţa Cetăţii nr. 6 şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta

 8. Petiţia nr. 30/CL/7.05.2014 prin care Asociaţia Corală VOX ANIMI Sighişoara solicită sprijin financiar pentru participare la Festivalul Coral Internaţional – Summer Art Festival Krakow- Polonia, în perioada 8 – 11 august 2014

 9. Petiţia nr. 32/CL/14.05.2014 prin care doamna Gombar Edith, domiciliată în str. Rozelor nr. 17, Bl. 402, Et. IV, ap. 14, Sighişoara, solicită aprobare pentru debranşare de la centrala termică a Blocului ANL nr. 402

 10. Petiţia nr. 33/CL/19.05.2014 prin care doamna Ardelean Emilia solicită aprobare pentru un loc de comercializare produse hand- made pe strada Cositorarilor şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta

 11. Petiţia nr. 34/CL/20.05.2014 prin care doamna Gruici Adriana Vasilica solicită un loc (teren 2 mp) pentru comercializare picturi şi alte obiecte creaţie proprie şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta

 12. Petiţia nr. 35/CL/21.05.2014 prin care domnul Poşta Nicolae solicită ca petiţia nr. 23/18.04.2014 să nu mai fie trecută pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sighişoara

 13. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Zilele Tineretului” Sighişoara 2014

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Asociaţiei Corale „Armonia” Sighişoara, în Zaton – Croaţia, în perioada 21-24 iunie, pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul de Muzică şi Dans

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Trupei de dans „Diamonds” a Clubului Copiilor Sighişoara în Piacenza – Italia, în perioada 1-9 august 2014, pentru reprezentarea României şi a Municipiului Sighişoara la Festivalul Internaţional „Dei Giovani”

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concert cameral susţinut de cvartetul „Tiberius” al Filarmonicii de Stat din Târgu- Mureş, în data de 17 iunie 2014

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali în oraşul Sozopol – Bulgaria pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul Internaţional de Francofonie „Soleil”

 18. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Local Interetnic „Ce mică-i vacanţa mare!”

 19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureş” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciului de apă şi de canalizare

 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

 21. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere

 22. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

 23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 1/A – parte a imobilului, monument istoric din Municipiul Sighişoara, str. Herman Oberth, nr. 15

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 29, alin. (13), (14), (15) şi (16) şi art. 32, alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere în Municipiul Sighişoara, aprobat prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 107/18.12.2008

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentaţie publică şi pentru comercializare îngheţată

 26. Proiect de hotărâre cu privire la imobilele terenuri care , în temeiul art. 2, alin. (3), lit. a) şi art. 28, alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010, fac obiectul trecerii (transferului) din proprietatea publică a Municipiului Sighişoara, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi ulterior în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A., în termen de 30 de zile de la înştiinţarea Municipiului Sighişoara, pentru realizarea lucrării de utilitate publică „Reabilitarea liniei c.f. Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara- Coşlariu şi Coşlariu – Simeria

 27. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara

 28. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Anunţă că, faţă de ordinea de zi difuzată, executivul propune 3 puncte suplimentare după cum urmează:
 • Petiţia nr. 37/CL/26.05.2014 prin care doamna Popa Corina Mariana solicită să nu se aprobe amplasarea terasei sezoniere, aparţinând I.I. Pusztai Odom, în faţa magazinului său de antichităţi, situat situat în Piaţa Cetăţii nr.13 şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei economico-financiare a S.C Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara la 31.12.2013

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „LEGALITATE ŞI ŞANSE pentru romii din Sighişoara”, a parteneriatului cu Asociaţia Life Restart a bugetului şi co-finanţării proiectului

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi, aşa cum a fost ea difuzată împreună cu punctele suplimentare. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul unu al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului consilier Şuteu Octavean pentru a prezenta petiţia nr. 36/CL/22.05.2014 prin care, supune atenţiei Consiliului Local Sighişoara aspecte privind excluderea sa din Partidul Poporului – Dan Diaconescu.

Domnul consilier Şuteu Octavean supune atenţiei următoarele:

„Prin Hotărârea nr.58/31.03.2014 Biroul Naţional de Coordonare al Partidului Poporului – Dan Diaconescu mi-a aplicat (în mod total nejustificat, nelegal, din motive meschine şi dăunătoare municipiului Sighişoara – aşa cum voi dovedi în scurt timp) sancţiunea excluderii din partid.

În mod evident, am contestat această decizie însă datorită intereselor josnice ale vechilor ”ciocoi” şi în special ale noilor veniţi aspiranţi la funcţii în partid, Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii PP-DD a respins, practic nemotivând, contestaţia mea, prin Hotărârea nr.69 din 27.04.2014.

La doar o săptămână după aceea, în condiţiile în care Hotărârea de respingere a contestaţiei mele încă nici nu mi-a fost comunicată, PP-DD Organizaţia Judeţeană Mureş a transmis Consiliului Local Sighişoara, respectiv, Primarului Municipiului Sighişoara o solicitare de constatare a încetării înainte de termen a mandatului meu de consilier local.

Chiar dacă legea prevede includerea unei astfel de solicitări pe ordinea de zi a primei şedinţe ordinare a consiliului local, PP-DD Organizaţia Judeţeană Mureş a revenit după alte 6 zile cu o nouă solicitare către Consiliul Local Sighişoara şi Primarul Municipiului Sighişoara, punând în vedere (ameninţând), pe un ton ca de la atotştiutori la analfabeţi, cu presupusele consecinţe ale nerespectării solicitării. (Atât de tare s-au grăbit încât au omis să dea număr de înregistrare la PP-DD şi să dateze această nouă solicitare)

Este explicabilă şi această grabă şi insistenţă a PP-DD. În mod evident, se mizează pe neobservarea faptului că dacă până în decembrie 2013 era aplicabilă prevederea art. 16 alin.(3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 "Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al unui partid politic este supusa numai jurisdictiei interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului", Decizia Curţii Constituţionale nr. 530/12.12.2013 a statuat că această prevedere este neconstituţională. Astfel, pierderea calităţii de membru al unui partid politic respectiv excluderea unui membru nu poate fi o sancţiune definitivă, irevocabilă şi executorie până când instanţa de judecată (în cazul în care este sesizată de persoana care se consideră vătâmată printr-o astfel de măsură) nu se pronunţă în acest sens.

Cu riscul de a abuza de atenţia Dvs., trebuie să va prezint câteva citate din motivarea Curţii Constituţionale:- “Curtea constată că reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate încalcă dispoziţiile art. 21, potrivit cărora nicio lege nu poate îngrădi exercitarea dreptului oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi a intereselor sale legitime, deoarece, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, cererea membrului de partid căruia i s-a aplicat sancţiunea excluderii din partid nu poate ajunge niciodată să fie examinată în mod efectiv de un judecător imparţial şi independent. Aşadar, în această materie, liberul acces la justiţie este nu doar limitat, ci complet anihilat.”
- “În aceste condiţii, Curtea constată că prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003 aduc atingere înseşi substanţei dreptului de acces la instanţă şi se află într-un raport evident antinomic cu dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil (a se vedea, spre exemplu, Hotărârea din 10 februarie 1983, pronunţată în Cauza Albert şi Le Compte împotriva Belgiei, paragraful 29, Hotărârea din 25 mai 2005, pronunţată în Cauza Buzescu împotriva României, paragraful 60).”

- “Totodată, dispoziţiile art. 37 din Constituţie, care prevăd dreptul de a fi ales, trebuie coroborate şi cu cele ale art. 15 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora „cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea“, astfel încât alesul local trebuie să beneficieze şi de dreptul de a îşi exercita netulburat funcţia în care a fost ales prin votul electoratului.

Observând că, în cazul consilierilor locali, fără a distinge dacă pierderea calităţii de membru al partidului este sau nu imputabilă, măsura excluderii din partid produce un efect juridic extrem de grav – încetarea mandatului, Curtea reţine că imposibilitatea de a contesta în faţa instanţei judecătoreşti o asemenea măsură dispusă fără a verifica respectarea statutului şi a procedurilor statutare este contrară dreptului de acces la o instanţă judecătorească şi face ca drepturile enunţate să fie lipsite de conţinutul juridic garantat de statul de drept şi democratic.”

Chiar dacă partidele politice nu şi-au adaptat încă statutele la această constatare, ea (constatarea Curţii Constituţionale) există, este de imediată şi strictă aplicare, fapt pentru care excluderile din partid (şi alte măsuri asemănătoare) nu pot fi puse în executare şi aplicate înainte de controlul judiciar (dacă partea afectată înţelege să utilizeze această cale).

Nu pot să nu menţionez că PP-DD cunoaşte prevederile de mai sus (având deja pe rolul instanţelor mai multe acţiuni promovate de membri excluşi în mod similar) însă mizează pe faptul că la Sighişoara nu se cunoaşte legea şi Deciziile Curţii Constituţionale.

Astfel şi eu am formulat o acţiune prin care solicit instanţei anularea Hotărârii nr. 52/31.03.2014 şi suspendarea acestei hotărâri până la soluţionarea acţiunii.

Ataşez copia acţiunii mele înregistrate la Tribunalul Mureş la data de 21.05.2014.

Nu este nici locul potrivit şi nici cazul să prezint motivele reale ale deciziei PP-DD de a încerca excluderea mea din partid (am convingerea că fiecare dintre Dvs. a auzit zvonurile în acest sens şi a înţeles interesele malefice urmărite).

De aceea, fac apel la chibzuinţa Dvs. Şi la dorinţa de respectare a legii, calităţi şi principii de care aţi dat dovadă întotdeauna şi vă rog, a vă pronunţa corespunzător asupra proiectului de hotărâre care priveşte încetarea mandatului meu de consilier local”.

Nu sunt discuţii.

La punctul doi al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Şuteu Octavean.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Sîrbu Iulian o întreabă pe doamna secretar, dacă au dreptul de a vota, din moment ce s-a luat act, pentru a nu se crea un precedent ca şi în cazul domnului consilier Hajdu Sebastian, în sensul că, din moment ce s-a luat act se va vota împotrivă sau ne va abţine...., domnul consilier Şuteu Octavean va mai avea drept de vot indiferent de votul pe care în va da consiliul local, până instanţa nu se va pronunţa?!

Doamna secretar menţionează că domnul consilier Şuteu Octavean nu va vota la acest punct.

Domnul consilier Sîrbu Iulian menţionează că, indiferent de rezultatul votului la acest proiect, indiferent că se va vota pentru sau împotrivă, domnul Şuteu Octavean va mai avea drept de vot în funcţie de acest proiect sau va fi suspendat ca şi mandat până la soluţionarea în instanţă?

Doamna secretar arată că că domnul consilier Şuteu Octavean nu este suspendat, calitatea de consilier al domnului încetează de drept, potrivit art. 9 alin. (2) lit. H^1 Legii 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul consilier Sîrbu Iulian întreabă că, dacă este încetat de drept atunci ce se votează?

Domnul primar menţionează că consiliul local va lua act de hotărârea dată de către Partidul Poporului – Dan Diaconescu şi de acţiunea domnului consilier Şuteu Octavean, prin a fi pentru, împotrivă sau să se abţină. Mandatul de drep al consilierului rămâne până la soluţionarea motivului.

Domnul consilier Sîrbu Iulian întreabă că dacă a încetat de drept........

Domnul primar întreabă din dreptul cui....?

Domnul consilier Sârbu Iulian răspunde că din dreptul României, dreptul constituţional.....

Domnul primar arată că este vorba de dreptul ce îl crează Partidul Poporului – Dan Diaconescu, însă conform legii nu este statutară aceaastă prevedere.

Domnul consilier Sârbu Iulian întreabă dacă încetează de drept sau de dreptul partidului?

Domnul primar arată că este de dreptul partidului, care a fost adusă la cunoştinţa consiliului local, care pot a nu fi de acord cu hotărârea partidului până la soluţionarea cauzei.

Domnul consilier Sîrbu Iulian arată că hotărârea prevede ca consiliul local să ia act, iar domnul Şuteu Octavean în termen de 10 zile trebuie să se adreseze instanţei şi să dea consiliul local în instanţă.

Domnul primar arată că domnul Şuteu Octavean s-a adresat coniliului local făcând dovada că s-a adresat instanţei, iar ca urmare a acestui aspect consiliul local poate hotărâ să rămână consilier local până la soluţionarea cauzei.

Domnul consilier Sîrbu Iulian întreabă dacă, în cazul în care se hotărâşte să rămână consilier de drept poate să-şi exercite în continuare mandatul, dacă încetează mandatul de drept?

Doamna consilier Fintoc Marieta precizează că, în situaţia în care nu s-a pronunţat instanţa cu privire la situaţia calităţii sale, deoarece domnul Şuteu Octavean la data de 21.05.2014 a atacat în instanţă hotărârea partidului, hotărârea Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii PP-DD, aceste hotărâri din cele relatate, până în decembrie 2013 nu puteau fi atacate în instanţă, considerat că se încalcă dreptul la apărare şi s-a declarat neconstituţională această dispoziţie şi astfel i se permite unui membru al partidului în momentul în care este exclus din partid, să se adreseze instanţei de judecată după ce primeşte răspunsul, deoarece a atacat hotărârea primită de la partid, aceasta fiind atacată la partid.

Domnul consilier Gavrilă Ionel întreabă dacă este în termen acţiunea domnului Şuteu Octavean?

Domnul consilier Şuteu Octavean răspunde că este în termen.

Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. Sunt 3 voturi pentru, 14 abţineri ale domnilor consilieri: Bândea Dan Eugen, Fintoc Marieta, Burlacu Adrian, Ghercă Adrian, Ciucan Cristian, Perţe Dan, Matei Ovidiu, Bontea Adrian, Gavrilă Ionel, Enescu Dan, Oprean Petru, Gall Erno, Toth Tivadar şi Iosif Marin, iar domnul consilier Şuteu Octavean nu participă la vot. Nu se adoptă proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Şuteu Octavean.

La punctul trei al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Seracu Nicolae – Remus.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Gavrilă Ionel precizează că este mandatat să explice de ce încetează mandatul de consilier local, al domnului Seracu Nicolae – Remus, care din păcate nu a putut fi prezent la şedinţa de consiliu local fiind plecat la Bucureşti. Motivul fiind unul strict, strict personal.

Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă hotărârea nr. 96/2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Seracu Nicolae – Remus.

La punctul patru al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate.

Preşedintele de şedinţă arată că Comisia de validare a validat-o pe doamna Balaş Ionela Daniela ca şi consilier local.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă hotărârea nr. 97/2014 privind validarea mandatului unui consilier local şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate.

Doamna secretar o invită pe doamna Balaş Ionela Daniela să depună jurământul după cum urmează: „ Eu Balaş Ionela Daniela, consilier în consiliul local al Municipiului Sighişoara jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor Municipiului Sighişoara. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”

Consiliul local îi urează bun venit doamei consilier Balaş Ionela Daniela.

Doamna secretar anunţă că din acest moment sunt prezenţi un număr de 19 consilieri la şedinţa consiliului local.

La punctul cinci al ordinii de zi, se dă cuvântul doamnei Şuşu Daniela, şef Serviciu Relaţii publice, pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 26/CL/30.04.2014 prin care domnul Dumitrescu Paul Eugen sesizează nesoluţionarea problemelor ridicate în petiţiile anterioare (nr. 75/28.10.2013 şi nr. 25514/19.11.2013).

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Gavrilă Ionel întreabă dacă nu se poate, sub nicio formă, să fie rezolvate problemele domnului Dumitrescu Paul Eugen, care are probleme de natură fizică şi de natură psihică. Materialul a fost citit de la cap la coadă, mai ales că i s-a menţionat numele, iar întrebarea ar fi dacă nu i se poare rezolva doleanţa? Ar trebui încercat să i se clarifice situaţia, deoarece este un om pierdut, având în vedere că există şi o a doua variantă de care are cunoştinţă, însă poate se poate găsi o cale de a fi reorientat pe calea cea bună?!

Domnişoara consilier Aldea Alina arată că din discuţiile purtate cu doamna Bădău Doina, şeful Serviciului de asistenţă socială, reiese că, se lucrează la dosarul domnului Dumitrescu Paul Eugen, pentru a fi internat într-un centru permanent, fiind singura variantă, având în vedere că corespondenţa multiplă şi în termeni administrativi corecţi, din acest punct de vedere, însă nu s-a ajuns la un consens, deoarece după cum ştie toată lumea, că are probleme de sănătate de toate naturile, iar în acest caz va fi internat permanent într-un centru.

La punctul şase al ordinii de zi, se dă cuvântul doamnei Şuşu Daniela, şef Serviciu Relaţii publice, pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 27/CL/30.04.2014 prin care domnul Dumitrescu Paul Eugen sesizează probleme de ordin social şi propune măsuri în domeniul serviciilor sociale şi de agrement.

Preşedintele de şedinţă menţionează că, având în vedere că este legată această petiţie de cea anterioară, se consideră că a fost dat răspunsul.

La punctul şapte al ordinii de zi, Se dă cuvântul domnului arhitect Velicu Ioan (domnul Maşca Petru lipsind de la lucrările şedinţei), pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 29/CL/7.05.2014 prin care domnul Pusztai Odon solicită închirierea suprafeţei de 8 mp aflată în holul de intrare în imobilul din str. Piaţa Cetăţii nr. 6. Există ataşată şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta.

Se trece la discuţii.

Domnul consilier Sîrbu Iulian întreabă dacă nu este vorba de acelaşi spaţiu care a fost şi în şedinţa anterioară?

Preşedintele de şedinţă dă un răspuns afirmativ, menţionând că, în imobilul respectiv sunt mai mulţi coproprietari, iar din informarea formulată rezultă că, li se abrobă solicitarea în condiţiile în care va obţine acordul coproprietarilor.

La punctul opt al ordinii de zi, se dă cuvântul doamnei Şuşu Daniela, şef Serviciu Relaţii publice, pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 30/CL/7.05.2014 prin care, Asociaţia Corală VOX ANIMI Sighişoara solicită sprijin financiar pentru participare la Festivalul Coral Internaţional – Summer Art Festival Krakow- Polonia, în perioada 8 – 11 august 2014.

Domnul primar menţionează că s-a discutat cu Direcţia economică şi vor fi ajutaţi, însă nu cu suma solicitată, deoarece mai sunt şi alte trupe care se deplasează, iar sumele aprobate vor fi proporţionale pentru toate trupele solicitante. Luna viitoare se va promova un material de şedinţă în acest sens.

La punctul nouă al ordinii de zi, se dă cuvântul domnului Mircea-Ţonu Oprea, directorul S.C. A.T.T. S.A. Sighişoara, pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 32/CL/14.05.2014 prin care doamna Gombar Edith, domiciliată în str. Rozelor nr. 17, Bl. 402, Et. IV, ap. 14, Sighişoara, solicită aprobare pentru debranşare de la centrala termică a Blocului ANL nr. 402.

Domnul primar arată că nu se poate aproba debranşarea de la centrala termică a blocului, deoarece există centrală de scară şi nu sunt încă proprietari, fiind numai chiriaşi. În cel mult două luni vor putea cumpăra apartamentele, iar din moment ce le vor cumpăra vor putea face ce doresc.

Domnul Mircea-Ţonu Oprea, directorul S.C. A.T.T. S.A. Sighişoara, menţionează că a luat cunoştinţă de această petiţie în urmă cu două zile, fiind primită prin fax de la primărie. La S.C. A.T.T. S.A. nu s-a depus o astfel de petiţie. Fiind vorba de mai multe aspecte, centralele care sunt în funcţie nu sunt subdimensionate, la toate blocurile A.N.L. sunt montate acelaşi tip de centrală, cu aceeaşi capacitate şi ele funcţionează foarte bine. Probleme au fost la unele aprtamente unde din construcţie caloriferele au avut dimensiuni mai mici, iar celor care au reclamat le-au fost rezolvate problemele. În momentul în care vor deveni proprietari li se vor preda şi centrala şi atunci pot face ceea ce doresc.

Doamna Gombar Edith arată că este 10 ani chiriaşa unui apartament la etajul IV, iar în timpul iernii nu are călbură şi apă caldă în special sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare, când consumul este mai mare, iar centrala scării a fost stricată de mai multe ori. A făcut cerere împreună cu mai mulţi chiriaşi, către S.C. A.T.T. S.A., prin care s-a solicitat schimbarea centralei cu o altă centrală de capacitate mai mare, pentru furnizarea căldurii şi a apei calde necesare, iar răspunsul lor a fost că primăria nu a aprobat. O altă problemă este legată de cererile prin care se opreşte sau porneşte căldura în alte situaţii, adică mai cald/mai rece la timpul potrivit, după părerea ei aceste cereri ar trebui să fie semnate de către toţi chiriaşii, deoarece au fost făcute cereri fără ştirea unor locatari care nu au ştiut că se va ori căldura cu data de 01 aprilie 2014. A vorbit cu doamna care a întocmit cererea şi i-a spus că la etajul IV nu este căldură şi nu este de acord cu oprirea căldurii, deoarece caloriferele şi în momentul în care funcţionează căldura se încălzesc doar pe jumătate. De câte ori a făcut sesizări telefonice la S.C. A.T.T. S.A. şi la administrator s-a primit răspuns că centrala are o capacitate prea mică. Domnii care se ocupă de intervenţii, de câte ori au fost solicitaţi au dat acelaşi răspuns. A ajuns să încălzesc apă pe aragaz pentru uzul personal. Cu aceste lucruri se confruntă de 10 ani. Dacă în contract este prevăzut ca începând cu data de 1 noiembrie şi până la data de 1 mai să se furnizeze căldură, atunci să se respecte.

Domnul primar intervine cu rugămintea să nu se supere dar acesta nu este problema consiliului local, să se adreseze la S.C. A.T.T. S.A., deoarece ei administrează A.N.L.-urile.

Domnul consilier Pop Claudiu intervine menţionând că domnul primar nu ar trebui să vorbească în numele consiliului local, ci în numele executivului.

Domnul primar îi spune domnului consilier Pop Claudiu că este cu „paraşuta” şi habar nu are....!

Domnul consilier Pop Claudiu îi spune domnului primar că din nou, îşi face efectul bunul simţ, educaţia şi cei 7 ani de acasă. Astfel se adresează unui consilier local!

Domnul primar îi spune doamnei Gombar Edith că legea nu permite primăriei să dea voie celor de la S.C. A.T.T. S.A. să le aprobe chiriaşilor să se debranşeze de la centrala scării.

Doamna Gombar Edith întreabă de ce i s-a spus atunci că nu se poate înlocui centrala cu una de capacitate mai mare, deoarece primăria nu aprobă?

Domnul primar întreabă cine a spus aşa ceva?

Doamna Gombar Edith îi spune domnului director Oprea Mircea Ţonu de la S.C. A.T.T. S.A., că există cerere depusă de către ea prin care se solicitata schimbarea centralei.

Domnul director Oprea Mircea Ţonu menţionează că nu ştie cine a spus aşa ceva, poate cineva i-a spus aceste lucruri verbal.

Doamna Gombar Edith arată că, în iarnă a fost avariată centrala, există fotografii cum a curs apa în casa scărilor şi s-a întocmit cerere prin care s-a solicitat schimbarea centralei, care a fost depusă la domnul Ferezan la S.C. A.T.T. S.A. Avaria s-a remediat însă căldură tot nu este nici acum.

Domnul director Oprea Mircea Ţonu precizează că nu contează dacă este centrală mai mare, centrala este de capacitate corespunzătoare.

Doamna Gombar Edith întreabă de ce i s-a spus atunci şi telefonic şi verbal că........

Domnul director Oprea Mircea Ţonu precizează că, de la el, nu a primit un astfel de răspuns.

Domnul primar intervine menţionând că aceste probleme trebuie să fie rezolvate de către cei de la S.C. A.T.T. S.A., iar cu privire la debranşare s-a explicat de către domnul director Oprea Mircea Ţonu în ce condiţii se poate efectua, iar problema cu centrala numai ei o pot rezolva!

Domnul consilier Burlacu Adrian întreabă dacă intenţionează să cumpere apartamentul?

Doamna Gombar Edith răspunde că da.

Domnul primar menţionează că se vor vinde cât de curând, intabulările pentru fiecare apartament merg foarte greu, fiind singurul oraş din Târgu-Mureş care aproape a reuşit să intabuleze aceste apartamente.

Domnul consilier Burlacu Adrian întreabă de ce este aşa de greu?

Domnul primar explică că demersurile au durat un an de zile.

Doamna Gombar Edith precizează că nu se poate lua o hotărâre acum, fiind necesar să se deplaseze la S.C. A.T.T. S.A., însă pentru a se mări preţul gkal-ei s-a putut lua o hotărâre în consiliul local!?

Domnul primar menţionează că acolo este vorba de preţuri, este cu totul altceva.

Doamna Gombar Edith întreabă că preţul nu este legat tot de centrală şi de S.C. A.T.T. S.A.?

Domnul consilier Marin Iosif arată că deoarece este vorba de o problemă tehnică şi s-a trecut peste S.C. A.T.T. S.A., ar trebui readusă la S.C. A.T.T. S.A., pentru a se face constatări şi verificări cu privire la cele sesizate, aceste lucrări trebuie făcute pe timpul verii, pentru a putea beneficia de căldură la iarnă. Dacă S.C. A.T.T. S.A. nu va rezolva această problemă, după aceea să se revină cu o sesizare în consiliul local. Domnul director Oprea Mircea Ţonu se pare că este dispus să ajute, iar în această vară vi se va rezolva problema.

La punctul 10 al ordinii de zi, Se dă cuvântul domnului arhitect Velicu Ioan (domnul Maşca Petru lipsind de la lucrările şedinţei), pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 33/CL/19.05.2014 prin care doamna Ardelean Emilia solicită aprobare pentru un loc de comercializare produse hand-made pe strada Cositorarilor şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta.

Domnul consilier Gavrilă Ionel precizează că este un regulament aprobat şi nu înţelege de ce mai trebuie comentat, mai ales că există un răspuns foarte clar, dat de către domnul Maşca Petru. Nu se vede rolul introducerii în consiliul local a acestor petiţii.

Domnul consilier Bontea Adrian arată că, s-a discutat ca pentru toţi cei care solicită spaţii pentru vânzare/prezentare produse să li se aprobe cu condiţia de a trece prin consiliul local. Însă, este la unul din punctele, pe această temă un răspuns care nu are nimic dea face cu închirierile de suprafaţă pentru comercializarea produselor hand-made (sezoniere). Răspunsul este aferent altor suprafeţe, altor categorii judiciare de teren şi se pare că este un abuz acel răspuns, de a li se scoate ochii că nu se aprobă o asemenea hotărâre.

Domnul consilier Gavrilă Ionel intervine precizând că vorbeşte despre regulamentul care este valabil strict pentru Cetatea Medievală. Domnul consilier Bontea Adrian are dreptate la modul general, însă aici vorbim de un caz particular.

Domnul consilier Ciucan Cristian întreabă dacă acest spaţiu nu este în cetate?

Domnul consilier Gavrilă Ionel răspunde că este în cetate.

Domnul consilier Ciucan Cristian întreabă de ce este respinsă această cerere dacă este în cetate?

Domnul consilier Gavrilă Ionel doreşte să atragă atenţia că pentru cetate există un regulament, strict pentru cetate. La nivel de oraş este aşa cum spune domnul consilier Bontea Adrian.

Domnul arhitect Velicu Ioan arată că este vorba într-adevăr de un loc, adjudecat de altcineva care între timp a renunţat la contractul respectiv, însă desfăşurarea unei noi licitaţii şi a procedurii de închiriere rezultă din informarea întocmită de domnul director Maşca Petru, nu se poate realiza datorită efectelor Legii nr.165/2013.

Domnul consilier Ciucan Cristian menţionează că pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi este un punct prin care se închiriează două suprafeţe de teren care nu sunt afectate de legea fondului funciar. Cum este posibil să se insinueze, faptul că, pentru a expune trei tablouri, este afectată de această lege? Se pare că ceva nu este în regulă, ceva scapă! S-au închiriat o grămadă de terase, iar acum pentru câteva tablouri există o problemă. Cum se nasc aceste probleme de fond funciar şi ce are arta cu terenul agricol, lămuriţi că este puţin c-am complicat!?

Domnul consilier Burlacu Adrian întreabă dacă este peste 3 mp?

Domnul consilier Ciucan Cristian răspunde că este vorba doar de 2 mp.

Preşedintele de şedinţă precizează că este şi numai sezonieră!

Domnul consilier Ciucan Cristian menţionează că aici se pare că, dacă se vrea se dă şi dacă nu, nu. Se stă, se pierde timpul şi se tot discută numai prostii pentru nişte lucruri foarte simple.

Domnul consilier Ghercă Adrian precizează că dacă se mai amână mult, trece sezonul, iar în informarea prezentată se invocă că, pentru emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către Comisiile judeţene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, însă aceşti oamenii nu vor nici titluri de proprietate, vor 2 mp să închirieze, nimic altceva........

Domnul consilier Ciucan Cristian propune să se conexeze şi să se emită o hotărâre ca până în momentul în care nu se rezolvă Legea 165/2013 să nu se mai închiriaze nimic în acest oraş, să se vadă dacă este mai bine, dacă aceea este problema, legea fondului funciar, că nu poate să-şi vândă cineva trei tablouri? Să se dea acelei persoane 2 mp pentru a-şi putea vinde tablourile! S-a închiriat toată cetatea, iar acum ne împiedicăm de 2 mp.

Domnul consilier Burlacu Adrian menţionează că activitatea comercială în cetate ţinea strict de regulamentul care a fost întocmit acum 6 ani, ţinea strict de tipul de activitate şi de ceea ce urma să se facă, existând un plan cu ceea ce se dorea a se realiza vis-a-vis de turişti. Însă, nu s-a realizat nimic pentru că, la unul se dă la alţii nu se dă, depinde care cum vine prin primărie şi au interese. Nu trebuie să se dea nici o directivă domnului primar însă, consiliul local, îi spune executivului ca pentru şedinţa următoare să se promoveze un proiect de hotărâre pe ordinea de zi, cu privire la toate spaţiile ce se vor închiria şi se vor vota. Într-o altă ordine de idei a existat un regulament în care, pentru circulaţia în cetate erau prevăzute două licenţe pentru trăsusuri însă, nici până în astăzi cineva din primărie, nu doreşte a da nume, nu doreşte acest lucru! Dacă la Braşov se poate, la Târgu Mureş domnul primar doreşte să aibe în cetate astfel de trăsuri, iar la noi nu se poate pentru că aceste trăsuri sunt prea frumoase, iar turiştii nu au voie, numai romii cu trăsurile lor. Nu au voie deoarece, le trebuie un aviz de la poliţie, le trebuie un aviz de nu mai ştie unde.......Vă rog să treceţi pe ordinea de zi pentru şedinţa următoare un proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor pentru atelaje. Oamenii au investit foarte mulţi bani în acest lucru.

Domnul primar intervine menţionând că este un astfel de proiect însă, nu a intrat pe ordinea de zi deoarece, nu este avizul de la poliţie.

Domnul consilier Burlacu Adrian precizează că nu avem nevoie de avizul de la poliţie, nu va intra pe D.N., numai când se desfăşoară activităţi sportive pe D.N. este nevoie de avizul poliţiei. Poliţia, cea locală să-şi facă datoria, nu la ora 11;12 să fie acasă şeful poliţiei, iar pe centru au voie o grămadă de căruţe. Să se întocmească un proiect de hotărâre, cine votează şi-l asumă, cine nu ...., sunt colegi care fac plângeri pe la D.N.A., nu sunt probleme cu aceste lucruri, dar rugămintea este să se iniţieze un proiect de hotărâre pe această temă, oamenii au investit, nu au nevoie de a merge pe D.N ci, doar, pentru a merge în cetate, aşa cum se întâmplă în toate oraşele civilizate. În Braşov se poate, Alba-Iulia ne-a luat-o înaintea foarte mult şi nu au o trăsură, ci foarte multe, în Sovata sunt două trăsuri, iar noi nu putem pentru că unii nu vor, la unii li se pare că face mizerie.... Deci, să se iniţieze pentru şedinţa următoare un proiect de hotărâre să se dezbată, să se facă traseul, ele nu trebuie să meargă pe D.N., ele trebuie să meargă în oraş, în cetate. Să aibe un loc, două sau trei unde să staţioneze, mâine, poimâne este sezon şi nu s-au început aceste lucruri. În regulamentul de funcţionare erau stabilite două licenţe. Caietul de sarcini s-a întocmit? Când m-am uitat în caietul de sarcini era aşa: roţiele să fie albe, oiştea să fie verde.... era făcute pe culori, probabil cel care la conceput a luat de undeva ...., însă ar trebui început acest lucru să nu se mai amâne, deoarece executivul este „întoxicat”, că trebuie un aviz de la poliţie. Poliţia să dea ultima amendă celui cu căruţa, prima dată să se ia celelalte, iar ultima să fie dată atelajului că nu are voie să circule şi cu asta basta, că probabil o vom plăti. Însă, nu se poate să avem un oraş turistic şi să nu avem nici evenimente ca lumea, nici turiştii nu se pot plimba, nimic. O a doua problemă era titicarul, nici acela nu a mai continuat.

Domnul primar menţionează că trebuia să fie cineva .........

Domnul consilier Burlacu Adrian arată că trebuie, la fel, iniţiat un proiect de hotărâre şi pentru titicar, întocmit un caiet de sarcini şi să fie pus pe site-ul primăriei, poate că sunt doritori care doresc să facă acest lucru. Dacă nu se fac de aici demersurile, cine le va face, poate sunt firme doritoare care au făcut transport, acesta fiind un bussines pentru ei. Doamna secretară să noteze toate acestea ca să apară pe ordinea de zi, că altfel grupul nostru nu o să participe la şedinţa următoare.

Domnul consilier Oprean Petru propune să se iniţieze acum proiectul de hotărâre, deoarece sezonul trece.

Domnul consilier Pop Claudiu menţionează că grupul lor de consilieri se alătură ideii susţinute de către domnul consilier Adrian Burlacu.

Domnul consilier Adrian Burlacu precizează că pentru prima dată se întâmplă acest lucru.

Domnul consilier Pop Claudiu afirmă că pentru prima, iar dacă doreşte să îi treacă ca şi iniţiatori alături de ei, grupul lor de consilieri, vor subscrie.

Domnul consilier Burlacu Adrian concluzionează, ca, pentru şedinţa următoare, să fie cele două proiecte promovate pe ordinea de zi.

Domnul consilier Bontea Adrian propune ca cele două petiţii privind terenurile să se transforme astăzi în proiecte de hotărâre deoarece ele sunt doar activităţi sezoniere, să nu se amâne cu o lună, că oamenii pierd 30 de zile de sezon, care este foarte mult pentru ei.

Preşedintele de şedinţă propune să se întâlnească într-o şedinţă extraordinară, pentru a se rezolva aceste probleme.

Domnul consilier Oprean Petru propune să se ţină şedinţa extraordinară săptămâna următoare, că doar nu durează mai mult de 5 minute.

La punctul 11 al ordinii de zi, Se dă cuvântul domnului arhitect Velicu Ioan (domnul Maşca Petru lipsind de la lucrările şedinţei), pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 34/CL/20.05.2014 prin care doamna Gruici Adriana Vasilica solicită un loc (teren 2 mp) pentru comercializare picturi şi alte obiecte creaţie proprie şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta.

Doamna Gruici Adriana Vasilica menţionează că acum doi ani a fost acuzată că munceşte la faţa locului şi încadrată la un tarif dublu faţă de cel care era pentru creaţia artistică. Eu sunt pictor, dar indiferent ce muncă ar fi, nu este nici degradantă şi nici infracţiune, iar toate acestea pleacă de undeva, de unde am primit două răspunsuri negative.

Domnul primar cere explicaţii pentru a înţelege situaţia.

Doamna Gruici Adriana Vasilica spune că de la Administrarea patrimoniului, după ce am fost la domnul primar am fost purtată de la „ana la caiafa”.

Domnul primar întreabă că, fost taxată cu un tarif mai mare din cauză că pictează?

Doamna Gruici Adriana Vasilica arată că este stabilit un tarif, în funcţie de codul K.M. care era în autorizaţie şi a fost acuzată de doi angajaţi că a fost văzută muncind.

Domnul primar menţionează că nu are nici o legătură una cu alta.

Doamna Gruici Adriana Vasilica menţionează că pe ea o afectează, deoarece se enervează, însă nu câştig atâta! Cei care o acuză să plătească diferenţa de la 3,5 lei la 6,5 lei.

Domnul primar precizează că data viitoate se va remedia situaţia, doamna Gândilă nu este şi .........

Doamna Gruici Adriana Vasilica menţionează că doamna Gândilă are un şef ......

Domnul primar menţionează că nu a cunoscut motivul....

Doamna Gruici Adriana Vasilica arată că a fost la domnul primar, care a încercat să o ajute, însă „până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii”. Crede cineva că ei îi convine să vină în şedinţa de consiliu şi să stea sub stres, are două probleme.....

Domnul primar precizează că se va discuta cu doamna Gândilă.

Domnul consilier Burlacu Adrian arată că sunt multe probleme ce se întâmplă în cetate, iar Poliţia locală, care pot sta mult şi bine acolo însă, va fi un oraş de proşti, deoarece, nu se poate să vii să amendezi o grupă artistică care cântă în cetate. Erau 4 cântăreţi, care cântau sau făceau pantomimă, iar dragii noştii poliţişti locali au venit şi i-au amendat, iar mai jos stânga - dreapta era plin de cerşetori. Deci, să se ştie că avem o imagine extrem de proastă în oraş, deoarece suntem o adunătură de „papagali”. Aceste probleme au apărut şi pe youtube, cum a venit poliţia, deoarece nu s-a luat nici o hotărâre vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la nivelul conducerii poliţiei locale. Avem şi acolo, avem şi dincolo, se ştiu care sunt problemele noastre care cad pe consiliul local tot timpul, vis-a-vis de cerşetori. Au avut o problemă cu acesţi oameni care cântau, erau bine intenţionaţi, dădeau o culoare cetăţii aşa că, doamna să nu se mai mire. Deci, trebuie rezolvate prima dată problemele noastre, probleme pe care le avem la nivel de executiv.

Domnul consilire Dan Perţe o întreabă pe doamna Gruici Adriana Vasilica dacă a înţeles cui trebuie să se adreseze pentru a i se rezolva problema?

Damna Gruici Adriana Vasilica menţionează că până se va rezolva, va încălca legea precum o încalcă toată lumea.

Preşedintele de şedinţă precizează că se vor iniţia proiecte de hotărâre şi pentru ea cât şi pentru doamna Ardealean.

La punctul 12 al ordinii de zi, se dă cuvântul doamnei Şuşu Daniela, şef Serviciu Relaţii publice, pentru a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la petiţia nr. 35/CL/21.05.2014 prin care domnul Poşta Nicolae solicită ca petiţia nr. 23/18.04.2014 să nu mai fie trecută pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sighişoara.

La următorul punct, aprobat a fi introdus suplimentar pe ordinea de zi, se dă cuvântul domnului arhitect şef Velicu Ioan ( n.n domnul Petru Maşca lipsind de la lucrările şedinţei), pentru a prezenta petiţia nr. 37/CL/26.05.2014 prin care doamna Popa Corina Mariana solicită să nu se aprobe amplasarea terasei sezoniere, aparţinând I.I. Pusztai Odom, în faţa magazinului său de antichităţi, situat situat în Piaţa Cetăţii nr.13 şi informarea Direcţiei administrarea patrimoniului referitor la aceasta.

Domnul arhitect Velicu Ioan arată că, după amplansament terasa nu obstrucţionează deloc intrarea în spaţiu comercial. S-a repoziţionat din nou conform hotărârii consiliului local însă, este foarte greu să faci expunere pe trotuar în momentul când sunt terase. Pentru aceste expuneri domnul nu plăteşte nimic.

Domnul consilier Bontea Adrian arată că, în şedinţa trecută s-a discutat de această poziţie. S-a discutat despre această terasă din faţa magazinului artizanal şi nu s-a aprobat poziţionarea acolo, doamna sau domnul Pusztai având dreptul la o altă locaţie pentru terasă.

Domnul arhitect Velicu Ioan precizează că s-a cerut repoziţionare.

Domnul consilier Bontea Adrian întreabă ce înseamă, în acelaşi loc?

Domnul arhitect Velicu Ioan arată că, este în acelaşi loc, dar, în spate are loc, însă, dacă se doreşte să se pună metrul, atunci nu este nici o problemă.

Domnul consilier Bontea Adrian arată că, doamna care are artizanatul a solicitat poziţionarea unei terase pentru expunerea marfă, însă primăria a refuzat poziţionarea unei terase, deoarece este acces în Piaţa Cetăţii şi foarte multă lume trece pe acolo. Există un astfel de răspuns al primăriei, pentru poziţia respectivă.

Domnul arhitect Velicu Ioan precizează că nu cunoaşte acest aspect.

Domnul consilier Bontea Adrian arată că, dacă consiliul local nu a aprobat o terasă într-o poziţie şi s-a realocat preschimbarea geometriei, i se pare că este o dublură....., trebuie să se primească această hotărâre până se va aproba? Acolo s-a refuzat poziţionarea unei terase, aceasta este hotărârea de luna trecută, iar acuma se vine cu o schimbare de geometrie în aceiaşi situaţie. Nu este normal.

Domnul arhitect Velicu Ioan precizează că nu este adevărat, deoarece s-a cerut repoziţionarea având în vedere că blochează accesul în magazin! Dacă se doreşte se poate citi procesul verbal.

Mai mulţi consilieri exclamă că s-a cerut altă locaţie.

Domnul arhitect Velicu Ioan răspunde că, nu. S-a cerut repoziţionarea având în vedere că obturează accesul la magazin, la magazinul artizanal, se poate citi procesul verbal.

Domnul consilier Bontea Adrian menţionează că va aduce răspunsul primăriei prin care se refuza aprobarea unei terase în acea poziţie.

Domnul consilier Pop Claudiu menţionează că domnul consilier Bontea Adrian are dreptate deoarece toţi au fost de faţă.

Domnul consilier Bontea Adrian menţionează că au fost toţi de faţă, doar nu este „nebun”!

Domnul arhitect Velicu Ioan propune să se citească procesul verbal, deoarece a fost aprobat.

Domnul consilier Sîrbu Iulian arată că domnul consilier Bontea Adrian are dreptate, s-a hotărât în şedinţa trecută că nu se dă acolo terasă, discuţia a fost că obturează trotuarul, iar din faţă prin deschiderea unei umbrele nu se mai vede magazinul, însă, în final, se discută de nişte comercianţi care nu sunt sezonieri, care plătesct taxe şi impozite 12 luni pe an şi ar trebui susţinuţi. Ar trebui să se găsească o altă locaţie pentru a putea şi ceilalţi să câştige. Nu se doreşte a fi împiedicaţi, însă, nici să se facă un circ în cetate.

Domnul consilier Gavrilă Ionel menţionează ca există procesul verbal şi nu-şi au rostul contradicţiile.

Domnul Velicu Ioan arată că se pot uita şi pe H.C.L. nr 74/2014, în care scrie I.I. Pusztai Odom – Piaţa Cetăţii nr. 13 – 10 mp.

Preşedintele de şedinţă îl roagă pe domnul Velicu Ioan să citească mai departe, deoarece sunt amendamente supuse la vot. Repoziţionare nu era în acelaşi loc numai cu schimbarea unei geometrii. Repoziţionare din punctul nostru de vedere era amplasarea la 10 metri de această locaţie. Să nu se uite că în anul 2008 această femeie a solicitat închirierea în faţa magazinului şi a fost refuzată.

Doamna Maria Gândilă menţionează că în hotărârea din 27 martie se aprobă închirierea terasei respective cu menţiunea, la punctul 19 unde este terasa, se repoziţionează prin grija arhitectului şef.

Domnul consilier Ciucan Cristian menţionează că repoziţionare, după cele discutate însemna să nu stea în faţa magazinului. De sute de ori s-a spus. Repoziţionarea care se doreşte să se explice nu este ceea ce s-a hotărât în consiliul local, repoziţionarea era mutarea într-o altă locaţie, sau în alt amplasament.

Doamna Maria Gândilă doreşte să dea explicaţii.

Domnul consilier Ciucan Cristian nu doreşte să-i dea voie să explice, deoarece se face interpretarea limbii române, după ce fiecare a spus foarte clar să nu fie pusă în faţa magazinului. Acum se discută gramatică, nu are rost, din această cauză nu-i dă voie să vorbească, nici nu-i interesează....

Doamna Maria Gândilă menţionează că terasele se amplasează în faţa punctului de lucru.

Domnul consilier Ciucan Cristian arată că nu are punct de lucru, deoarece nu sunt de acord vecinii. Trebuia mutată în altă parte, asta s-a discutat în consiliu. Dacă hotărârea a ieşit şi este scrisă într-un fel este una, însă dacă se ascultă banda s-a discutat altceva. Ceea ce arătaţi dumneavoastră şi din punct de vedere a ceea ce s-a discutat moral şi legal nu este valabil, chiar dacă se spune că este o hotărâre aprobată.

Preşedintele de şedinţă îl întreabă pe domnul Velicu Ioan ce se poate face?

Domnul Velicu Ioan răspunde că nu se poate face nimic. Nu există o altă locaţie la punctul unde se poate amplasa terasa.

Preşedintele de şedinţă propune să se dea la o distanţă mai mare faţă de acest magazin.

Domnul Velicu Ioan menţionează că nu există o altă locaţie.

Domnul Burlacu Adrian întreabă de ce i s-a aprobat atunci?

Domnul Velicu Ioan arată că el nu a aprobat.

Preşedintele de şedinţă precizează că, de ce nu s-a spus atunci, data trecută, că nu se va putea da în altă locaţie, iar atunci nu se aproba această terasă.

Domnul consilier Marin Iosif precizează că la şedinţa trecută doamna Pusztai a fost prezentă şi a cerut un număr de 8-10 mese şi a acceptat şi să i se reducă numărul de mese şi este de acord să fie reduşi acei 10 mp numai să nu o afecteze pe doamna cu artizanatul.

Domnul consilier Bontea Adrian menţionează că doamna Pusztai a cerut la numărul 6 în Piaţa Cetăţii.

Domnul consilier Marin Iosif explică că doamna Pusztai a fost de acord să i se reducă numărul de mese.

Domnul consilier Bontea Adrian arată că se face referire la numărul 6 din Piaţa Cetăţii nu la numărul 13, numărul 13 nu este aprobat, deoarece consiliul local nu a fost de acord să aprobe terasă. La numărul 6 i s-a cerut acordul şi acolo poate să-şi facă punct de desfacere produse. Aici se face confuzie, iar din cauză că sunt bulversaţi se va trece peste hotărârea consiliului local.

Doamna Maria Gândilă menţionează că se face o confuzie. Doamna Pusztai a cerut o terasă în Piaţa Cetăţii şi un spaţiu în Piaţa Cetăţii nr.6, fiind vorba de de două. În Piaţa Cetăţii nr. 6 este în interior, unde este magazinul domnului Colceriu cu acces la cetăţenii de sus, este unul de trafic, unde sunt proprietari şi acolo doreşte să-şi deschidă punct de lucru. Spaţiul este unul şi terasa este alta.

Domnul consilier menţionează că nu s-a aprobat cea de la nr. 13!

Doamna Maria Gândilă precizează că cel de la nr. 6 nu s-a aprobat deoarece trebuie acordul vecinilor.

Domnul Marin Iosif întreabă ce s-a hotărât luna trecută?

Peşedintele arată că s-a aprobat terasă în faţa magazinului în Piaţa Cetăţii nr. 6.

Doamna Maria Gândilă menţionează că luna trecută s-a aprobat terasă în faţa magazinului în Piaţa Cetăţii nr. 13.

Preşedintele de şedinţă menţionează că sunt două lucruri diferite, au fost o petiţii....Domnul Velicu Ioan este rugat să asculte toate discuţiile de pe înregistrarea care a avut loc în şedinţa anterioară, în care doamna Pusztai a spus că este de acord doar să primească această terasă în Piaţă chiar dacă i se reduc şi numărul de locuri. Nu se doreşte să se obstrucţioneze intrarea în acest spaţiu comercial care este la subsol. Să se găsească o altă locaţie, o altă poziţie şi în situaţie în care se reduce numărul de mese.

Domnul Velicu Ioan arată că este scris şi în procesul verbal, în aceeaşi locaţie!

Preşedintele de şedinţă arată că în momentul în care se face referire în aceeaşi locaţie se face referire la Piaţa Cetăţii care este forte mare. La un moment dat a fost o discuţie că ar putea fi amplasată acea terasă şi într-un colt. Domnul Velicu este rugat să amplaseze această terasă cât mai curând posibil într-un spaţiu corespunzător.

Domnul consilier Pop Claudiu roagă preşedintele de şedinţă să nu treacă peste acest punct, deoarece cetăţeanul a plecat să aducă adresa primită de la primărie, sau să se revină asupra acestui punct.

Preşedintele de şedinţă este de acord să fie reluată această discuţie,

La punctul 13 al ordinii de zi, aşa cum a fost ea difuzată, se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului „Zilele Tineretului” Sighişoara 2014.

Se dă cuvântul doamnei Şuşu Daniela, pentru a prezenta Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii publice.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de buget pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei de comerţ pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei sociale pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Se dă cuvântul preşedintelui comisiei juridice pentru prezentarea avizului. Avizul este favorabil.

Nu sunt discuţii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə