Ptt genel müDÜRLÜĞÜ BÜnyesinde sendikamizin tespit ettiĞİ, Hİzmetin devamliliğini engelleyen ve çÖZÜm bekleyen sorunlardan bazilariYüklə 54,69 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü54,69 Kb.
#39195

antetli kağıt yeni.jpg


PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE SENDİKAMIZIN TESPİT ETTİĞİ,

HİZMETİN DEVAMLILIĞINI ENGELLEYEN VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARDAN BAZILARI:

 • TEMSİL ÖDENEĞİ:

Özellikle Müdürlere ödenen kurumun temsili anlamına gelen temsil ödeneklerinin, kişinin özlük hakkı ile ilişkilendirilmemesi, bu temsil giderinin PTT Teşkilatını tanıtım ve ağırlama gideri olarak verildiği hususu tekrar değerlendirilmesi, 175 yıllık kurumun temsil edileceği ödenekle idareciler arasında ayrım yapılarak çalışma şevkinin kırılmaması düşüncesindeyiz. Kaldı ki bu temsil ödeneği yalnızca bir günlük 4-5 misafire yemek ücreti bile değilken, yaklaşık 5000 işyeri bulunan PTT deki cefakar çalışanlarımız Kültürel ve geleneksel değerlerimizi zaten yaşatmakta, ancak İdari hizmet sözleşmeliler ile 657 DMK tabi 1 sayılı cetvelde çalışan veya vekaleten bu görevleri yürüten 399 SKHK ile çalışan personel arasındaki temsil farkı PTT nin temsil edilme farkı olarak ortaya çıkmaktadır. Konunun Yeniden değerlendirilmesi,

 • NORM ÇALIŞMALARI

PTT Merkez Müdürlüklerinde yapılan norm çalışmaları iş gücü incelemesine göre değil, Müdürlüğün veya Başmüdürlüğün ısrar derecesine göre ayarlanıyor. Örneğin Tokat Yeşilyurt bir normun eksiltilmesi ile işlerin aksadığını, bunun üzerine Başmüdürlüğün yeniden ilave norm talep ettiğini biliyoruz bu ve benzeri norm çalışmalarının yerinde yapılması, • PTT ŞUBELERİNİN SORUNLARI

İki kişiden az personelle hizmet yürütülen şubelerin gerekliliği yeniden gözden geçirilerek gerekirse bu şubelerin ya tamamen kapatılması veya güvenli bölgelere (pasaj, muhtarlık, sağlık ocağı v.b.) taşınmasının sağlanması.

Şubelerin güvenliği tamamen göz ardı edilmiş, telafisi mümkün olmayacak hatalara ve sıkıntılara sebebiyet verilebileceği yeniden değerlendirilerek en kısa süre içerisinde gerekli önlemlerin alınması, Elverişsiz Merkez ve Şubelerde Tuvaletler kadın erkek ayrımı olmaksızın ortak kullanıma sunuluyor. Kiralanan hizmet binaları gelişigüzel seçiliyor. Bu konuda inceleme yaptırılarak temiz ve yaşanılabilir mekanlar oluşturulmasının sağlanması, sağlıksız tüm yerlerin değiştirilmesi. • CİHETLERİN MASA BAŞINDA DEĞİL UZMAN PERSONEL TARAFINDAN YENİDEN KODLANMASI;

Cihet kodlamalarındaki eksiklikler ve aksaklıklar yılan hikayesine dönüştürülmüş, sürekli bir oyalama taktiği ile personelden insan üstü gayret sarf etmesi istenilmekte olup, hatta bir çok sorumsuz yönetici usulsüz işlem yapılması yönünde baskı oluşturarak mevzuata ve matematiksel hesaba bile ters düşecek sayıda dağıtılmasının ve yapılmasının mümkün olmadığı işlerin yaptırıldığı (!) tespit edilmiş, bu konulardaki hukuki sorumluluk ise yalnızca personel üzerine bırakılmaktadır,

Aralık 2015 döneminde kişi başına düşen tebligat adedi 3’e katlanmıştır. Bir kişi aylık 4 bin ortalama tebligat dağıtmıştır.

Elbette bunun bir aylık iş günü ve mesai saatine vurulduğunda eşyanın tabiatına aykırı olduğu görülse de maalesef kurumsal kimlik ve Kuruluş amacında belirtilen etkin ve kaliteli hizmet ilkesi bir tarafa bırakılarak gayri resmi uygulamalarla başarılması mümkün olmayan iş başarılmıştır.

Artık ahbap çavuş ilişkileri ile hizmetin yürütülmesini isteyen yöneticilere genel Müdürlük olarak gerekli ikazın yapılması ve İVEDİ bir şekilde çözümüne talimat verilmesi gerekmektedir.

Eksik personelle ve ehliyetsiz taşeronla tebligat dağıtımına bir an evvel son verilmesi, taşerona yaptırılan tebligatın kadrolu personele imzalatılması usulsüzlüğünü yaptıran yöneticiler için acilen bir tebliğ yapılması YAPTIRANLAR hakkında idari disiplin cezasının uygulanması,

Dağıtım birimlerinde belirlenen cihet kodlamalarına göre her cihet için bir personel normu belirlenmesine rağmen; 1. Norma göre personel istihdamı yerine personele göre cihet bölümü uygulanmasına son verilmesi,

 2. Yasak olmasına rağmen taşeron firma elemanlarına tebligat dağıtımının yaptırılmaması,

 3. PTT çalışanlarının yıllık izin çizelgelerinin ocak ayından itibaren izin cetveli hazırlanarak izinlerinin kullandırılması, (Silifke’de ki gibi Başdağıtıcının sendikal baskı, eşini, nişanlısını birbirinden ayırarak değil, öncelikle personel arasında gönüllülüğe göre talep alınması, aynı tarihe çakışanlarda ise yıllardır yapılan kura ile belirlenmesi)

 4. Kamu çalışanlarının Anayasal hakkı olan yıllık izinlerini kullanmak isteyen çalışanlardan “kullanmak istemiyorum” adı altında dilekçe vermelerini isteyen yöneticiler hakkında disiplin işlemi yaptırılması,

 5. Köy dağıtımlarında Büyükşehir yasasına göre adres bazlı dağıtım istenilen tebliğe rağmen halen daha ortalama 50 köye bir dağıtıcının görevlendirilmesi gibi yanlış bir sistemin yeniden değerlendirilmesi.

 6. Özellikle performans alınacak cihet oluşturup, adamına göre muamele eden başmüdürlüklerin uyarılarak bu uygulamanın adaletli bir şekilde iptal edilmesi, (Burada performansın da adalet getirmediği bir kez daha ispatlanmıştır, bu Başmüdürlük şifahi olarak bildirilmiştir.

 7. Dağıtım mesaileri sürekli tebliğö edilmesine rağmen bazı başmüdürlükler tebliğlere göre değil, kulaktan dolma bilgilere göre “filan başmüdürlükte de bu uygulanıyor” denilerek genel Müdürlüğün 08.30 – 16.30 mesai saatlerini uygulamayıp, öğlen istirahat vermeden 08.30-17.30 olarak toplam dokuz saat mesaiye zorlanmaktadır.

 8. Dağıtım servislerindeki araç gereçlerin yerel yönetimlerce talep edilmemesi sıkıntılara neden olmaktadır. • VEZNEDARLARIN ÖZLÜK VE MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ;

Özellikle son yıllarda PTT’nin tüm yükünü bir çok işyerinde tek başına üzerinde bulunduran VEZNEDAR’lar maalesef emeklerinin karşılığını, özlük haklarını layıkı ile alamamaktadır.

Düne kadar 50 TL yi dahi alamayan veznedarların PTT nin hemen hemen tüm işyerlerini tek başına yüklendiği sorumluluk, Müdür vekilliği, Kontrol, ATM nin her türlü sorumluluğu, gişeye işlemlerinde çalışmak, gişelerin nakit ihtiyacını belirlemek, temin etmek, en önemlisi önceden bilmesi gereken, sabah en erken gelmek zorunda olan, Akşam en son işyerini terk eden, izine çıktığında her akşam kasa kapatmak içim mutlaka merkeze gelmesi gereken, veznedara 50 TL gibi bir ödenek 175 yıllık kuruma yakışmamaktadır.

VEZNEDAR ünvanlı personelin bu kadar çabası karşılığında fazla Mesaileri de kanunsuz olarak 50 saatle sınırlandırılmaktadır.


 • DENEME SÜRECİNDEKİ FAZLA MESAİLERİN GERİYE DÖNÜK ÖDENMESİ:

İHS li personelin deneme sürecindeki fazla mesailerin deneme sürecinde ödenmemesine itirazımız yargı uygun bulunarak, konu ile ilgili mahkeme kararı tarafımıza ulaşmıştır. (Ek:1)

Yargı kararına göre geriye dönük ödenmesi gereken fazla mesai ücretlerinin talep beklenmeden hak sahiplerine ödenmesi. • TEKNİK PERSONEL;

2011 yılında çıkarılan bir genelge ile yıllardır kurumda görev yapan teknik personelin gişelerde görevlendirilmeye başlanması, bu personelin mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Sendika olarak Danıştay nezdinde davayı kazanmamıza rağmen, bir çok birimde de teknik personel normları emekli veya diğer nedenlerle boşalmasına rağmen kendi branşına dönmek isteyen teknik personelin asli işine döndürülmediği, bu sorunun bir an evvel çözülmesi hususunda gerekli girişimlerin başlatılması,

 • Kuruma açıktan atama ile Teknik personel alınmakta ama kuruma yıllarını vererek alanında uzmanlaşmış personelden faydalanma cihetine gidilmemektedir. Bu anlamda doldurulacak normların öncelikle kurum içindeki teknik personele teklif edilmesi, daha sonra açıktan atama yoluna gidilmesi,

 • İş güvenliği ve sağlığı yasası gereği özellikle can güvenliği tehlikesi altında çalışan elektrik , jeneratör, güç kaynakları, asansöre bakan teknisyen yada teknikerin görevde 2 kişi çalıştırılması gerekmekte olduğundan normların anılan kanun kapsamında normlar belirlenmesi,

 • Bütün Teknik personel kendi kullandıkları araçlarla göreve giderken (otomasyon, kontrol, bakım onarım vb.gibi) Posta hizmetlerinde ödenen araç kullanma bedelinin PTT nin tüm hizmetlerini yürüten ve araç kullanan tüm personelin bu haktan yararlandırılması.

 • PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan yeni yapılanma kapsamında bir çok ildeki Yapı ve Teknik İşler Müdürlükleri Teknik servise dönüştürülmüştür. Ancak Büyükşehir kapsamında özellikle nüfus yoğunluğu ve iş yeri sayısı fazla olan (Şanlıurfa Nüfus 2 Milyon vb.gibi.) illerimizin tekrar Müdürlük kapsamına alınması. İllerde Teknik Servis sorumlusu olarak görevlendirilen (Ş.urfa, Çankırı, Kastamonu vb.gibi) Mühendislerinde temsil ve ağırlama giderlerinden faydalandırılmalarının sağlanması, • 4 yıllık yüksek okul mz. 5 yılını tamamlanmış Dağıtıcıların memurluğa sınavsız geçişleri ve bir üst unvan olan Şef sınavına girebilmeleri için yönetmeliğin değiştirilmesi;

Dağıtıcı olarak görev yapanların 4 yıllık fakülte mezunu olan ve 5 yıl Dağıtıcılık görevini yapmış olanlara 2012 yılı öncesi olduğu gibi sınavsız geçişleri sağlanmalı. GİH personeli birbirinden ayırılmamalı, Sendikamızın kazandığı mahkeme kararında belirtildiği gibi “GİH grubunda bulunan memur ve dağıtıcı ünvanlarının eşit unvan olduğu mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilmeli ve Dağıtıcılıktan memurluğa geçişte sınav uygulanmamalı, İHS şartı kaldırılmalıdır. Bu şartlarda bulunan tüm Dağıtıcıların hukuken bir üst unvan sınavına memur pozisyonu ile eşit şartlarda girebilmesi gerekmektedir. PTT nin Atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki konu ile ilgili düzenlemenin bir an evvel yapılması,


 • VEKALETLE YÜRÜTÜLEN TÜM GÖREVLERE ACİLEN SINAV YAPILARAK ASALETEN ATAMALARIN YAPILMASI;

Bir çok Müdürlük, Veznedarlık, asaleten atama yerine vekaleten yürütülmekte ve sadece temsil ödeneği ödenmektedir. Yaptığı görevin ücreti talep edildiğinde siz tedviren görevlendirildiniz denilerek ücret farkı ödenmemektedir. Tüm vekaletlerin, asalete dönüştürülmesi ile şu anda vekaleten görev yapanlara temsil ettiği makamın özlük ve mali haklarından yaralanmasının önünü açacak düzenlemenin yapılması. Ayrıca vekaletlendirme görevini herhangi bir sebeple kabul etmeyenlere baskısından vazgeçilmelidir.

Zorunlu olarak yapılan vekaleten görevlendirmelerde liyakat gözlenmeli ve Müdür’ün olduğu Ünitede Şef’in Başmüdür Vekili, , Şefin yada Amirin olduğu bir iş yerinde Memurun Müdür V. olarak (Zonguldak gibi) görevlendirmelerin bir an evvel iptal edilmesi, ve tekrarının yapılmaması konusunda ünitelerin uyarılması, • GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE ADALETLİ DAVRANILMASI;

Kurumumuzda Yetki Devri genelgesi kapsamında geçici görevlendirilmelerde uygulamanın nasıl yapılacağı açıkça belirlemiş iken, genelge göz ardı edilerek, Personel üzerinde kişisel baskı uygulamak isteyenler geçici görevlendirmeleri bir silah olarak kullanıyor. Geçici görevlendirmeler nedeniyle ödenen harcırahlar pervasızca mevzuat dışı ödemelerle kurum zarara uğratılmaktadır. Genel Müdürlüğün son personel alım ilanında toplam 58 kişi için ilana çıktığı gerçeğine göre, Kurumun personel ihtiyacı yok denilmektedir. Öyleyse bu geçici görevlendirmelerin ne demek olduğu hususunda bir inceleme yapılması ve kasıtlı olarak personelin cezalandırılmasına ve kurumun zarara uğratılmasına sebebiyet verenler hakkında gereğinin yapılması,

 • PERFORMANS

 • Performans konusunda önceki toplantılarımızda görüş birliğine varılmasına rağmen somut bir adım atılmamış olup, performans bazı yöneticiler tarafından tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır.

 • Uygulamadaki yanlışlıklar kuruma ve personele telafisi mümkün olmayacak zararlar verecektir. Bir ilimizde (şifahi olarak ilin adı konusunda bilgi verildi) işleme konulan cihet ayrımcılığında hem eşitlik ve adalet sistemi yok edilmiş, hem de personel arasında çalışma barışını bozmaya başlamıştır. Performansın bu haliyle uygulanmasının ve içeriğinin bu yöneticiler tarafından da algılanamadığının bir ispatı olan ilimizde İdari Hizmet Sözleşmeli personel ücret alabilsin diye özel cihetler oluşturulmuş, özel kişilerin ÜCRETLİ CİHETLERE gitmeleri sağlanmıştır. Bunun en kısa sürede düzeltilmesi gerekmektedir. Kabul etmesek te hukuki işlemleri yürütmekte olduğumuz Performans usul ve esaslarındaki cezai tarafı anılan ildeki idareciler tarafından görülemediğini zannetmekteyiz. • ADAM KAYIRMA VE AYRIMCILIK;

Özellikle dağıtım birimlerinde bazı personele ayrıcalıklı davranılarak dağıtıma çıkarılmayıp, norma göre belirlenen bu cihetlerden bu kişilerin gitmesi gereken cihetler diğer arkadaşlarına ilave yük olarak verilmesi iş yerindeki çalışma barışını bozmakta ve çalışan personele eziyet edilmektedir.

Bu konuda defalarca çalışan üreten personelin sözcüsü olarak merkez merkez bildirmemize ve bu işyerleri müfettişlik olmasına rağmen halen daha bu adam kayırmanın devam etmesine bir anlam verilememiştir. Sonuçlarını görmek istiyoruz. • ARAÇ GEREÇ;

Her defasında PTT nin A.Ş. olduğunu vurgulayan kurumumuzun 21. Yüzyılda araç sorunu yaşaması dolayısı ile hizmetin aksaması kabul edilemez bir durum olsa gerek.

Yine Bir önceki sunumumuzda Özellikle Sivas ilimizde yaşanan 40 motosikletin hizmetten çekilerek hurdaya ayrılması ve yerine yenilerinin alınmaması durumunda 40 motorize dağıtım cihetinin etkin ve süratli hizmet verilmesi mümkün değil iken yaklaşık iki aydan beri bu cihetler yaya dağıtıcı olarak dağıtılmaya çalışılmaktadır.

Geçici servis çözümünün 40 cihetin yaya yapılmasına etkisi ne olabilir. Bu konuda sorunun kimden kaynaklandığına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun bir an evvel tüm yetkilerini kullanarak 40 motorize cihetin yeniden sağlıklı, etkin ve süratli hizmet yapılmasının gereği sağlanmalıdır. O cihetlerde (Dağıtım alanı) ikamet eden halkımızın haberleşme hakkının PTT nin öncelikli sorunu olması gerekmektedir.

Elbette Sivas bir örnektir açıkça ifade edebilmek için isim zikredilmiştir. Türkiye’mizin bir çok yerinde aynı sıkıntılar yaşanmakta, sonuç olarak bu sorunların cezasını çalışan, üreten PTT çalışanı çekmektedir. Taşıt imkânı bulunmayan bu dağıtıcı arkadaşlarımızdan bazıları kendi özel araçlarıyla dağıtıma çıkmaya zorlanıyor. Dağıtıcılar; hurdaya ayrılmış motosikletlerle dağıtıma gitmeye mecbur bırakılıyor. Dağıtım servislerinde dağıtıcı personele verilen araç gereçler dağıtıcı personelin zimmetine alınıyor. Söz konusu araç gereçlerin arıza yapması durumunda bedeli kendilerine rücu ediliyor, buna karşın araç kullananlar dışında söz konusu personele hiçbir risk ücreti ödenmiyor. Bu konulardaki çözüm beklentilerimiz henüz karşılanmamıştır. • DAĞITICI KIYAFETLERİ;

Vatandaşın Dağıtıcıyı tanımada güçlük çektiği, 5-6 model ve renkte dağıtıcı elbisesi hem kurum kimliğini bozmakta, hem de hizmet verdiğimiz halkımızın tereddüdüne yol açmaktadır.

Farklı elbiselerin vatandaş karşısında dağıtıcıya zorluk çıkardığı ilgililer tarafından bilinmesine rağmen, bugüne kadar bir önlem alınmamıştır. PTT Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım birimlerinde değişik tasarım ve kalitelerde dağıtıcı elbisesi bulunuyor. Kıyafetlerin dağıtımının zamana yayılması nedeniyle sezon ortasında dahi kıyafetlerini tam olarak alamamış personele rastlanıyor. Elbiselerin hazırlanmasında bölgesel iklim farklılıklarının gözetilmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşanıyor. Kıyafet şartnamesinin her yıl değiştirilmesi, dağıtıcı kıyafetlerinin de her yıl farklılaşmasına neden oluyor. Ayrıca motor kullandığı halde motor kıyafeti (mont ve pantolon) verilmeyen iller bulunmaktadır.(Adıyaman gibi) Bu illerin tespit edilerek bir an önce elbiselerinin temin edilmesi gerekmektedir. Coğrafi bölgelerimizdeki iklim farklılıkları dikkate alınarak kıyafet ve ayakkabıların bölgelerin iklim şartlarına uygun nitelikte olması sağlanmalıdır. Kıyafetlerle ilgili olarak oluşturulan komisyona hizmet kolumuzdaki tüm sendikaların katılımının sorunu çözeceğine inanıyoruz.
 • DAĞITICI PERSONELE GÖREV TANIMININ DIŞINDA ANGARYA YAPTIRILIYOR;

Nakliye ve sevk ihaleleri verilen taşıma şirketlerinin işyerleri arasında yapmış oldukları posta sevkiyatlarında, dağıtım birimlerine gelen müteahhit araçlarından postalar dağıtıcılara taşıtılıyor, hatta bazı birimler, dağıtıcı personeli dağıtım alanlarından çağırarak bu angaryayı yaptırmakta, (Zonguldak Ereğli v.b) Posta araçlarından postanın taşınması için nöbet çizelgesi dahi hazırlanmaktadır.

Dağıtım birimlerinde yetersiz personel olmasına rağmen, dağıtıcı personel her gün bir kişi veznedar ile birlikte araç kullanması için görevi aksatılarak, yalnızca şoförlük yaptırılmakta, bu tür angaryaların hiçbir çalışana yüklenmemesi, ihale şartları neyse onun uygulanması yönünde idarecilerin direnç göstermesi gerekmektedir. • YILLIK İZİNLER;

Dağıtıcı personelin yıllık izinleri lütfen kullandırılmakta, Türkiye genelinde izinlerini tam olarak kullanan dağıtıcı personel sayısı % 50 yi geçmez. İzin çizelgesi yapılması hususunda emir yayınlayan ve her yıl “izinleri kullandırmayan yöneticiler hakkında disiplin işlemi yapılacak” genelgesi çıkaran insan kaynakları, bugüne kadar böyle bir uygulama gerçekleştirmemiştir. İzin rapor karşılığı personel olmaması nedeniyle geçici görevlendirmelerle çözülmeye çalışılan yerinin doldurulması, izine çıkana da izinli yerini doldurana da zulüm olmaktadır. Yıllık izine çıkan personele MOBBİNG uygulanmakta, izin dilekçesi veren personele tehditle karşı cevap verilmekte, izin genelgelerini uygulamayan yöneticilere yaptırım istiyoruz.

 • PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNİN CUMARTESİ GÜNLERİ KAPATILMASI VEYA NÖBETLİ ÇALIŞMA SİSTEMİNİN GETİRİLMESİ;

2011 yılında kapsamlı araştırmalar ve yapılan çok yönlü değerlendirmeler sonucu % 10 luk bir getirisinin olmadığı gerekçesi ile Cumartesi PTT Merkez Müdürlüklerinin tamamı kapatılmıştı, ancak, zaman içerisinde önce nöbetli personelle her ilde bir merkezin açılması, daha sonra tatil beldeleri derken kolay bir çözümle hemen hemen her merkezin Cumartesi günleri açılması gerçekleştirilmiştir.

Sendikamızın daha önceki yazışmalarından da görülebileceği üzere, haftanın beş günü yoğun bir tempo ile çalışan personelin hafta sonunda kendisine ve a,ilesine ayıracağı huzur ve moralin bir sonraki haftaya daha enerjik olarak başlaması demektir. Bıu anlamda haftanın altıncı günü çalıştırılan personelin performansı önemli ölçüde düştüğü gibi kurumun enerji ve personel giderini de fuzuli olarak artırmaktadır.

PTT’nin potansiyel müşterisi bellidir Cumartesi kapalı ise Pazartesi yine PTT ye gelecektir. Çok acil işi olan ise nöbetçi eczane tipi PTT lerin açık tutulması ve camlarına “bu hafta ….. PTT merkezimiz nöbetçidir” yazarak yönlendirilmesi ile hizmetin verilmesi sağlanabilir.

Israrla Cumartesi çalışmalarının diretilmesinin ne kuruma ne de çalışanlara bir katkı sağlaması mümkün değildir. • POSTA DAĞITIM BİRİMLERİNİN CUMARTESİ GÜNLERİ MÜNAVEBELİ ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİRİLMESİ;

PDM lerinin tamamının münavebeli sistemle çalışması, öncelikle gönüllü personelin getirilmesi, gönüllü olmaması durumunda nöbetli bir şekilde çalışması lüzumsuz ısrafı önleyecektir. Yine Merkez Müdürlüklerinde olduğu gibi PDM ler de de aşırı israfın önlendiği ve performansın daha fazla artacağı daha önceki deneyimlerle sabittir.

 • DAĞITICI PERSONELİN TOPLU TAŞIM ARAÇLARINDAN SÜREKLİ VE ÜCRETSİZ YARARLANMASI,

DAĞITICI PERSONELE Kanunla ve Toplu Sözleşme ile verilen Pasoların Belediyeler tarafından tek başına iptal edilmesine, PTT Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri yeterince mücadele edememiş, Dağıtıcının Kanuni hakkı olan Ücretsiz seyahat için Kurum bütçesinden lüzumsuz harcamalara sebebiyet verilmiştir. Aynı toplu taşım araçlarını kullanan diğer kurumlara herhangi bir sınırlama getirilmez iken, (Polis v.s.) dağıtıcı personele gece gitmiş, gündüz gitmiş, sağa gitmiş v.s. sıradan bahanelerle zimmet çıkaracak derecede sorgulanmasına sebebiyet verilmiştir. Bu konu PTT genel Müdürlüğünün en önemli sorumluluklarından biri olup, gerekirse aylık sürekli kullanım için ücretli veya ücretsiz paso verilmesinin gereği sağlanmalıdır.

 • GENEL MÜDÜRLÜKÇE ÇIKARILAN VE PERSONELİ İLGİLENDİREN TEBLİĞLER;

Kurum İdari Kurullarında ve defaten makamın emirlerinde belirtilmesine rağmen, sendika ayrımı yapılarak genelge ve tebliğler sendikamıza gönderilmemektedir. Sendikaları da 4 nolu plana ilave edilerek PTT çalışanlarını ilgilendiren her tebliğin sendikamıza gönderilmesi için gereğinin sağlanması,

(sendikamızın yazışmaları sonucu çözülen Antalya mesai saatlerinin tebliği dahi sendikamıza gönderilmemiştir.) • TEBLİĞLER ANLAŞILMIYOR BAHANESİ İLE GEREĞİNİN SAĞLANMAMASI;

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YAYIMLADIĞI TEBLİĞLER, Farklı yorumlama gerekçesi ile Genelge ve Tebliğlerin gereği sağlanmıyor, Örnek, İzin Genelgeleri, Görev tanımının dışında çalıştırılan personelin iadesi, Dağıtıma çıkmayan personel, Başmüdürlüklerde Geçici personel çalıştırılmaması, v.b.

 • İHS’li çalışanların bağlı bulunduğu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi;

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 101.maddesinin yönetmelikten çıkarılması hususundaki değerlendirmenin bir an evvel değerlendirilerek hukuk dışı bu uygulamanın yönetmelikten çıkarılması,

 • İHS Lİ PERSONELİN ÖNCEKİ HİZMETLERİNİN SAYILMASI;

Kuruma İHS kapsamında çalışmaya başlayanların kurumdan önceki hizmetlerinin, hizmetten sayılması gerekmektedir.

 • İHS’li PERSONELE ÖDENMEYEN EK ÖDEME;

399 skhk ile çalışan personelin aldığı ek ödemelerin “Danıştay 12. Dairesinin verdiği 26.11.2013 tarih 2013/725 E. 2013/8623 K. Sayılı kararında;

Geçici personelin Sağlık Bakanlığı döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmasına "statü" bağlamında hukuki bir engel bulunmadığı, bu kişilerin döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmaması bakımından da fiilen yaptıkları görevin esas alınması gerektiği, belirtilen uyuşmazlıkların çözümünde görünüşteki hukuki durumun değil, gerçek hukuki durumun esas alınacağını, dolayısıyla Kanunda sınırları çizilen teorik statünün dışına çıkılarak asli ve sürekli kamu hizmetlerinin ( daha düşük ücretle çalışan, memurlar gibi hakları ve korunaklı bir statüleri bulunmayan ) sözleşmeli personel ve geçici personel aracılığıyla yürütülmesi sonucunda memurlar ile aynı işi yapan bu kişilerin aynı hakları talep edebilecekleri kabul edilmiş bulunmaktadır.

Denildiğinden PTT Genel Müdürlüğünde çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin de bu haktan yararlanması gerekmektedir.

Ayrıca 7201 sayılı Tebligat kanununun Tebligatın yapılması Madde 1: Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır,” hükmü nedeniyle de İdari Hizmet Sözleşmeli personelin PTT nin geçici değil, asli personeli olarak tüm haklardan yararlanması gerekmektedir. Konu ile ilgili sendikamızca açılan mahkeme devam etmekte olup, mahkeme kararı beklemeden gereğinin sağlanması İHS li personelde pozitif performans olarak geri dönecektir.


 • SAĞLIK YARDIM SANDIĞI;

Kurumdan emekli olanlarında üyeliğinin devam etmesi yönünde daha önce yapılan çalışmaların devam ettirilmesi ve Emekli olan PTT Personelinin de bu haktan yararlanmalarının önü açılması,


 • İSTANBUL HADIMKÖY,

Bilindiği üzere ulaşımda büyük sorunlar yaşanan hadımköy işleme merkezinde mesai saatleri 12.00 – 24.00 olarak belirlenmiş olup, nöbet çıkışında ortalama 1.5 saat süren eve dönüşler eziyet olmaktadır, personelin görüşünün de alınarak ulaşım sorununa göre mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi,

 • FİRMA PERSONELİNE YEMEK;

Yine İstanbul Hadımköy başta olmak üzere coğrafi koşulları müsait olmayan bölgelerde hizmet veren firma personeline ücreti mukabilinde yemek verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması, hem insani hem de kurumsal görev olarak değerlendirilmesi.

Görüldüğü üzere, yukarıda bahsedilen konuların tamamı, PTT nin kuruluş amacına aykırı olan ve hizmetinin aksamasına neden olan konulardır. Sendika olarak bizzat alanda yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen ve makamın bir hamlesi ile bir haftada çözülecek olan sorunlardır.

Personelin üretmesine engel olabilecek sorunların büyük oranda çözülmesi durumunda emin olunuz ki mutlu çalışan mutlu kurum ve dolayısı ile mutlu Türkiye tablosu ortaya çıkacaktır.

Konuların tamamının çözümü noktasında hassasiyetlerinizi arz ederiz.

Saygılarımızla

Türk Haber Sen genel Merkez

Yönetim Kurulu adına

Sedat YILMAZGenel başkan
Yüklə 54,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə