Qisa məlumat formasiYüklə 42,03 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü42,03 Kb.
#7263

QISA MƏLUMAT FORMASI

Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı


Filologiya elmləri doktoru, BDU-nun

Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1951-ci il mayın 20-də Şamaxı şəhərində anadan olub.

 • 1957-1968-ci illərdə Bakıdakı 7 saylı orta məktəbdə oxuyub və həmin məktəbi gümüş medalla bitirib.

 • 1968-1973-cü illərdə S.M.Kirov alına Azərbaycan Dövlət Universitetində şərqşünaslıq fakültəsinin fars filologiyası şöbəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1973-1977-ci illərdə EA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsinin aspirantı olub.

 • 1978-2007-ci illərdə Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində işləyib.

 • 1978-1985-ci illərdə Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində kiçik elmi işçi olmuşdur.

 • 1985-2003-cü illərdə Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində böyük elmi işçi olmuşdur

 • 2003-cü ildən bu günə kimi Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində aparıcı elmi işçisidir.

 • 1990-1993-cü illərdə Dilçilik İnstitutunun doktorantı olub.

 • 1996-2003-cü illərdə Bakı Asiya Universitetində dosent vəzifəsində işləyib.

 • 2003-2007-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetində dosent vəzifəsində işləyib.

 • 2007-2009-cu illərdə BSU-da kafedra müdiri vəzifəsində işləyib

 • 2009-bu günə kimi BDU-da Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir

 • 3 övladı var.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1973, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini filoloq-tərcüməçi, fars və Azərbaycan dili müəllimi ixtisası ilə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1979, filol.elm.nam. «Müasir Azərbaycan dilində adverbiallaşma»

 • 2007, filol.elm.dokt. «Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili».

 • 1985, böyük elmi işçi adını alıb.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-1985, EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində kiçik elmi işçi.

 • 1985-2003, Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində böyük elmi işçi.

 • 2003-dən bu günə kimi Dilçilik İnstitutunun Müasir Azərbaycan dili şöbəsində aparıcı elmi işçi.

 • 2003-2007, BSU-nun dosenti.

 • 2007-2009-cu illərdə BSU-da kafedra müdiri vəzifəsində işləyib

 • 2009-bu günə kimi BDU-da Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir

 • 80-dən artıq elmi məqalələrin, 1 dərslik,1 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiyanın müəllifidir.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan dili, leksika, monoqrafiya.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.

  • 1986, Bakı. Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş konfrans.

  • 1988, Bakı. Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş II elmi-nəzəri konfrans.

  • 1993, Bakı. Azərbaycan onomastikasının problemlərinə həsr olunmuş IV konfrans.

  • 1995, Bakı. Filologiya məsələlərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

  • 1995, Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş V elmi-praktik konfrans.

  • 2003, Bakı. V.İ.Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans.

  • 2005, Bakı. Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə, III uluslararası folklor konfransı.

  • 2006, Bakı. Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans.

  • 2007, Bakı. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». V uluslararası folklor konfransı.

  • 2007, Bakı. Müasir dilçiliyin problemlərinə həsr olunmuş II Beynəlxalq konfrans.

  • 2008, Москва. Формирование гуманитарного пространства в странах СНГ: вызовы, задачи, инструменты.

  • 2008, Москва. Параметры типового проекта двуязычного учебника по языкам и культуре госу­дарс­тв – участников СНГ. Beynəlxalq elmi-praktik seminar.

  • 2008, Москва. Итоги создания серии учебников и хрестоматий для МИЯ СНГ. Beynəlxalq dəyir­mi masa.

  • 2009, Bakı. Mədəniyyətlərarası dialoq: «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi». Beynəlxalq simpozium.

  • 2009, Москва. Формирование инновационного гуманитарного прос­тран­с­тва СНГ в условиях многоязычия и поликультурности. Gənclər üçün elmi konfrans.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1996, Azərbaycan nağıl və dastanlarında ənənəvi formulalar. «Türkologiya», №1-6.

 • 2002, Azərbaycan nağıl və dastanların dili haqqında Türkologiya, №1-2.

 • 2003, Azərbaycan nağıl və dastanlarının dilində onomastik vahidlər. Terminologiya məsələləri.

 • 2003, Azərbaycan nağıl və dastanlarının dilində leksik-semantik söz qrupları. AMEA-nın «Xəbərləri», № 1-4.

 • 2004, Folklor dili və dialektfövqülük. AMEA-nın «Xəbərləri», № 1.

 • 2004, Ədəbi dil, dialekt, dialektfövqülük. Tağıyev oxuları, BSU.

 • 2004, Folklor dili milli dil sisteminin tərkib hissəsi kimi. AMEA-nın «Xəbərləri», №3-4.

 • 2005, Folklor dilinin milli dil sistemində yeri. Türkologiya, №1-2.

 • 2005, Nağıl və dastan dilində köməkçi nitq hissələri. AMEA-nın «Xəbərləri», №3.

 • 2005, Dastan dilində arxaik sözlər. ADU-nun «Elmi xəbərləri», №4.

 • 2005, Nağıl və dastan dilində əvəzliklərin üslubi mövqeyi. ADU-nun «Elmi xəbər­lə­ri.», №5.

 • 2005, Folklor dilinin tədqiqinə dair. Dilçilik məsələləri, №2 (3).

 • 2005, Nağıl və dastan dilində sayların üslubi imkanları. Dilçilik məsələləri, №3.

 • 2005, Nağıl və dastan dilinin leksik xüsusiyyətləri. Elmi axtarışlar, XV.

 • 2005, Nağıl və dastan dilində bəzi onomastik vahidlər. Qorqud, IV

 • 2005, Nağıl və dastan dilində qoşma. Elmi araşdırmalar, VIII.

 • 2007, Folklor mətni linqvistik tədqiqat obyekti kimi. Müasir dilçiliyin problemləri.

 • 2008, Qoşmanın bəzi nəzəri məsələləri .BSU. Elmi xəbərləri, №2.

 • 2008, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (proqram). BSU.

 • 2008, Qrammatikanın tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları (proqram). BSU.

 • 2009, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında sayların semantik-sintaktik xüsusiyyətləri. Mədəniy­yət­lər­arası dialoq. Beynəlxalq simpozium. БСУ.

 • 2009. Этнокультурологический принцип обучения Азербайджанскому языку как иностран­но­му. Вестник, №4, КазГЮУ. Астана.

KİTABLAR

 • 1991,Müasir Azərbaycan dilində zərf. Bakı

 • 1998, Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili. Bakı.

 • 2004, Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin işgüzar üslubu. (kollektiv monoqrafiya)

 • 2009,Практический курс азербайджанского языка,Москва (кollektiv dərslik)

Yüklə 42,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə