R o m â n I a ministerul afacerilor interne inspectoratul general al poliţiei române inspectoratul de poliţie al judeţului hunedoara operator date cu caracter personal nrYüklə 349.68 Kb.
səhifə6/6
tarix12.01.2019
ölçüsü349.68 Kb.
1   2   3   4   5   6


DATA SEMNĂTURA

ANEXA nr. 6
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Domnule Inspector Șef,

Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________________ judeţul/sectorul ___________________ cetăţenia________________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria____ nr. __________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ______________________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, pentru ocuparea a postului de ofiţer specialist I, poziția 94 din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Informatică, prin încadrare directă, cu personal recrutat din sursă externă, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare urmează să îmi înceteze raporturile de muncă.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sunt de acord cu interogarea bazelor de date şi prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________ Semnătura _________________ANEXA nr. 7
GHID ORIENTATIV PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneala albastra, lizibil, fără ştersături sau prescurtări. La redactarea autobiografiei se va păstra o margine de 3,00 cm.1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtat anterior); CNP, locul şi data naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul - indicându-se denumirea actuală a localităţilor), prenumele părinţilor, domiciliul, cetăţenia, religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de mobil, telefon (de acasă şi de la serviciu);

2. Date privind activitatea desfăşurată :

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând de la clasele I şi pana în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă) inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se perioadele, funcţiile îndeplinite, titulatura completa a unităţilor în care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora:

(ex.: 19xx - 19xx - elev în clasele ……. la …..

20xx - 20xx - militar în termen la U.M……….

20xx - 20xx - muncitor la ……etc.)

Cu privire la serviciul militar se va evidenţia perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.

Pentru fiecare perioada descrisa vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului, locurile de muncă actuale şi domiciliile acestora (pentru perioada studiilor - indicandu-se numele pedagogilor, invatatorilor si profesorilor, dupa caz).

!!!!! Candidatul va menţiona: „am fost/ nu am fost cercetat, arestat, judecat sau condamnat, şi sunt/nu sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale” (prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauza). Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.

3. Se vor arată deplasările pe care le-a făcut în străinătate, cu respectarea obligatorie a următoarelor precizări:

a) dacă au lucrat în străinătate (perioadele);

b) dacă au avut contract de munca legal incheiat;

c) dacă au depăşit termenul legal stabilit de 3 luni de zile sau returnaţi din străinătate (motivele ce au determinat aceasta situație);

d) dacă au fost sancţionaţi pentru încălcarea unor norme internaţionale sau interne.

În cazul în care nu au fost făcute deplasări în străinătate, se va specifica acest lucru.4. Date despre rude:

a) Date despre părinţii, soţia/soţul, frații/surorile candidatului(ei) respectiv: numele şi prenumele, prenumele parinţilor, CNP, data şi locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), religia, stare civilă, nr. copii, studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon.

b) Date despre copii candidatului(ei): se vor trece în ordinea vârstei, se vor arată aceleaşi date ca pentru persoanele prevazute la lit.a)

c) Pentru părinţii soţiei/soţului, fratii/surorile candidatului(ei), se vor arată aceleaşi date ca pentru persoanele prevăzute la lit.a)

ATENTIE: Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat anterior.

!!!!! În încheierea autobiografiei se va menţiona : „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.”

Data __________ Semnătura ____________ANEXA nr. 8
TABEL NOMINAL CU RUDELE ŞI SOŢUL/SOŢIA CANDIDATULUI1


Nr. crt.

Numele şi prenumele

(nume purtat anterior)

Gradul

de rudenie

Data şi locul

naşterii

Prenumele părinţilor

Ocupaţia/

Profesia/

Funcţia

Locul de muncă

(adresă/telefon)

Date privind domiciliul (a se completa corect şi complet)

Consimt

la prelucrarea datelor

cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările

şi completările

ulterioare.

0

1

2

3

4

5

6

7

8
_____._______. _______

( zi ) ( luna ) ( an )
_______________________ ( localitatea )
judet (sector )


tata____________

mama___________Localitate………………….………...….…

Str……………...………...………nr……...

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Judeţ(sector)……………………………

*C.N.P._____._______. _______

( zi ) ( luna ) ( an )
_______________________ ( localitatea )
judet (sector )


tata____________

mama___________Localitate………………….………...….…

Str……………...………...………nr……...

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Judeţ(sector)……………………………

*C.N.P._____._______. _______

( zi ) ( luna ) ( an )
_______________________ ( localitatea )
judet (sector )


tata____________

mama___________Localitate………………….………...….…

Str……………...………...………nr……...

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Judeţ(sector)……………………………

*C.N.P.
_____._______. _______

( zi ) ( luna ) ( an )
_______________________ ( localitatea )
judet (sector )


tata____________

mama___________Localitate………………….………...….…

Str……………...………...………nr……...

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Judeţ(sector)……………………………

*C.N.P.
Data__________________________ Semnătura_________________1În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.

*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate din tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Каталог: files -> cariera files
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00
cariera files -> Apro b președintele comisiei de concurs anun ţ
cariera files -> R o m â n I a ministerul afacerilor interne inspectoratul general al poliţiei române inspectoratul de poliţie al judeţului hunedoara operator date cu caracter personal nr
cariera files -> Comisia de concurs


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə