R o m â n I a ministerul afacerilor interne inspectoratul general al poliţiei române inspectoratul de poliţie al judeţului hunedoara operator date cu caracter personal nr


ANEXA nr. 4 Cerere de participare la concursul pentruYüklə 349.68 Kb.
səhifə5/6
tarix12.01.2019
ölçüsü349.68 Kb.
1   2   3   4   5   6


ANEXA nr. 4


Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea postului vacant de ofițer de poliție specialitatea – Comunicaţii şi informatică, prin recrutare din sursă externă

Domnule Inspector Șef,

Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________________ judeţul/sectorul ___________________ cetăţenia________________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria____ nr. __________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ______________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ________________________________, judeţul/sectorul _____________________ str. _____________________________nr.____bl.____etj.____ap.____, absolvent(ă), al(a) _______________________________________________________________, forma de învăţământ ____________, sesiunea ______, specializarea _______________________, de profesie__________________________salariat(ă) la__________________________________, starea civilă______________, cu serviciul militar________________la arma_________________

trecut în rezervă cu gradul__________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de I.P.J. Hunedoara în vederea ocupării funcţiei de ofițer specialist I, prevăzut la poziția 94, din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Informatică) , prin încadrare din sursă externă.

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.


Semnătura ______________ Data _____________________


TELEFON:____________________

ANEXA nr. 5Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia.


Informaţii personale
Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adresă(e)

Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon(oane)

Fix

Mobil:
Fax(uri)

(rubrica facultativa)

E-mail(uri)


Naţionalitate(-tăţi)


Data naşterii


Sex


Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă)


Experienţa profesională

Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate


Educaţie şi formare


Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)
Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba


Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi StrăineCompetenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anteriorAnexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul


Каталог: files -> cariera files
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00
cariera files -> Apro b președintele comisiei de concurs anun ţ
cariera files -> R o m â n I a ministerul afacerilor interne inspectoratul general al poliţiei române inspectoratul de poliţie al judeţului hunedoara operator date cu caracter personal nr
cariera files -> Comisia de concurs


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə