Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları və Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçininYüklə 0,8 Mb.
səhifə6/7
tarix20.01.2017
ölçüsü0,8 Mb.
#689
1   2   3   4   5   6   7

 

Qeyd. Əhaliyə xidmət müəssisə və idarələri mikrorayon, rayon və şəhər əhəmiyyətli obyektlərə bölünürlər.

 

 Nəqliyyat

Küçə-yol şəbəkəsinin uzunluğu

 

o cümlədən:

magistral yollar 

km


magistral küçələr:

_”_

ümumşəhər əhəmiyyətli

_”_

rayon əhəmiyyətli

_”_

yaşayış küçə və keçidləri

_”_

İctimai nəqliyyat xətlərinin uzunluğu:

_”_

tramvay

_”_

trolleybus

_”_

avtobus

_”_

Qarajlar, avtomobil dayanacaqları:

 

daimi saxlanılan

maş.yer

müvəqqəti saxlanılan

_”_

Mühəndis təminatlı və abadlaşdırma

Ümumi su sərfi

min kub.m.su/sutka

Axar suların sərfi-cəmi

min kub.m.su/sutka

Cəmləşdirilmiş elektrik gücü

Mvt

Qazın sərfi

mln.kub.m ildə

Mənzillərin isidilməsi, ventilyasiya olunması və isti su təchizatı üçün ümumi istiliyin sərfi

Q.kal

Mühəndis hazırlığı üzrə xüsusi tədbirlərin görülməsini tələb edən tikililərin ərazisi

ha

Ətraf mühitin mühafizəsi

Sanitar-mühafizə zonaları

ha

Atmosfer havasının çirklənmə səviyyəsi

%PDK

Tikintinin təqribi qiyməti -cəmi

mln.man

o cümlədən:

yaşayış tikintisi_”_

mədəni-məişət tikintisi

_”_

küçə-yol şəbəkəsi və şəhər nəqliyyatı

_”_

mühəndis təminatı və abadlaşdırma

_”_

Xüsusi xərclər

1 nəfər sakin üçün

_”_

yeni tikilən yaşayış evlərinin

ümumi sahəsinin 1 kv.m üçün_”_

ərazinin 1 hektarı üçün

_”_

 

Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı,

razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması

və təsdiq olunması Qaydalarına15 nömrəli əlavə

 

Ərazinin tikinti-planlaşdırma layihəsinin əsas texniki-iqtisadi göstəriciləri

 

Göstəricilər

Ölçü vahidi

1

2

Ərazi

Qırmızı xətlər hüdudunda yaşayış məhəllələri, mikrorayonlar

ha/kv.m/adam

Yaşayış tikililəri ərazisi

 

onlardan:

çoxmərtəbəli tikililərin ərazisi_”_

fərdi tikililərin ərazisi

_”_

Mikrorayondan xaric təyinatlı xidməti müəssisə və idarələrinin əraziləri

_”_

onlardan:

ümumi istifadə olunan ərazilər_”_

ümumi istifadə olan yaşıllıqlar

_”_

keçidlər, meydançalar

_”_

Fərdi avtonəqliyyat saxlanılan qaraj və avtomobil dayanacaqlarının sahələri

_”_

Digər ərazilər

 

Ümumi ərazilərdən:

 

dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar

ha/kv.m/adam

bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar

ha/kv.m/adam

xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar

_”_

Əhali

Əhalinin sayı-cəmi

min adam

Əhalinin sıxlığı (brutto)

ha/adam

Mənzil fondu

Yaşayış evləri-cəmi

mənzillərin ümumi sahəsi(min kv.m)

Mənzil fondunun mərtəbələr üzrə bölgüsü:

_”_

azmərtəbəli

_”_

1-2 mərtəbəli

_”_

3-4 mərtəbəli

_”_

5 mərtəbəli

_”_

çoxmərtəbəli

_”_

Mənzil tikintilərinin orta mərtəbəliliyi

mərtəbə

Mənzillərin sayı-cəmi

ədəd

o cümlədən:

1 otaqlı


_”_

2 otaqlı

_”_

3 otaqlı

_”_

4 və daha çox otaqlı

_”_

Mövcud saxlanılan mənzil fondu

yaşayış evləri-cəmimənzillərin ümumi sahəsi(min kv.m)

Mənzil fondunun azalması

mənzillərin ümumi sahəsi(min kv.m), mövcud və yeni tikin-tilər fonduna aid faiz

 


1

2

yaşayış evləri - cəmi

 

o cümlədən:

texniki vəziyyətinə görə 

_”_


yenidənqurma nəticəsində

_”_

digər səbəblərə görə (sanitar-mühafizə zonalarının təşkili, yenidən avadanlıqlaşdırılması və digər)

_”_

yeni mənzil tikintisi:

_”_

o cümlədən:

Azmərtəbəlimənzillərin ümumi sahəsi (min kv. m)

1-2 mərtəbəli

_”_

3-4 mərtəbəli

_”_

5 mərtəbəli

_”_

çoxmərtəbəli

_”_

Əhalinin sıxlığı (brutto)

ha/adam

Xidmət müəssisə və idarələri

Uşaq məktəbəqədər müəssisələri–cəmi/1000 adam

yer

Ümumtəhsil məktəbləri-cəmi/1000 adam

yer

Ərzaq malları dükanları

ticarət sahəsi kv.m

Qeyri-ərzaq malları dükanları

_”_

 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2000-ci il 4 sentyabr tarixli, 158 nömrəli qərarı iləTӘSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin  həyata keçirilməsində sifarişçinin, tərtibatçının  və podratçının fəaliyyətinə də nəzarətin həyata keçirilməsi

 

QAYDALARI

 

 Bu Qaydalar «Memarlıq fəaliyyəti haqqında», «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında», «İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında» və «Standartlaşdırma haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunlarına uyğun olaraq, «Şəhərsalmanın əsasları haqqında» qanunun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 avqust tarixli, 187 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və tikinti-investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsinə aid olan digər normativ-hüquqi aktları da əsas götürərək, şəhərsalma sənədlərinin hazırlanması, tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi işində sifarişçi, tərtibatçı və podratçının fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsini müəyyən edir.1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 1.1. Bu Qaydalar şəhərsalma işinin həyata keçirilməsində sifarişçi, tərtibatçı və podratçının fəaliyyətinə nəzarətin, şəhərsalma sahəsində dövlət siyasətinin təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədlərinə, müvafiq tikinti norma, qayda və standartlarına uyğun olaraq, tələb olunan keyfiyyət səviyyəsində həyata keçirilməsinin təmin edilməsini tənzimləyir.

 1.2. Şəhərsalma fəaliyyətinə, o cümlədən şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində sifarişçi, tərtibatçı və podratçının fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsinin məqsədi hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qanunların və qanunvericilik aktlarının tələblərinə, təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədlərinə mütləq əməl olunmasını təmin etməkdən, ərazilərdə və mövcud tikililərdə müvafiq razılaşmalar olmadan yenidən planlaşdırma, yenidən qurulma, konstruktiv dəyişikliklər edilməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir.

 1.3. Şəhərsalma sənədləri və tikinti layihələrinin həyata keçirilməsində şəhərsalma fəaliyyətinə dövlət memarlıq-tikinti nəzarəti funksiyalarını respublika səviyyəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yerli səviyyədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsi, Respublikanın digər şəhər və rayonlarının yerli icra hakimiyyətlərinin memarlıq-tikinti xidmətləri həyata keçirirlər.

 1.4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi respublika ərazisinin inkişaf etdirilməsi və şəhərsalma planlaşdırılması üzrə şəhərsalma sənədlərinin hazırlanması, aidiyyәti təşkilatlarda onlara baxılması və razılaşdırılması üçün bu sənədlərin tərtibatçılarına lazımi köməklik edir və yerlərdə şəhərsalma sənədlərinin, o cümlədən Baş planların və ərazi planlaşdırma layihələrinin həyata keçirilməsini dövri olaraq yoxlayır.

 1.5. Dövlət memarlıq-tikinti nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən xidmətlərlə yanaşı, şəhərsalma fəaliyyətinə dövlət nəzarətini layihə sənədlərinin ekspertizası, yanğın təhlükəsizliyi, gigiyena və epidemiologiya, ekologiya və qaz nəzarəti orqanları (xidmətləri) öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər.2. DÖVLƏT MEMARLIQ-TİKİNTİ NƏZARƏTİ XİDMƏTLƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİ VƏ SƏLAHİYYƏTLƏRİ

 2.1. Dövlət memarlıq-tikinti nəzarəti funksiyasını həyata keçirən xidmətlərin əsas vəzifələri sifarişçi, tərtibatçı və podratçı tərəfindən şəhərsalma və tikintinin (yeni tikilən və yenidən qurulan bina, qurğu, mühəndis-nəqliyyat obyekti və kommunikasiyaları) bütün mərhələlərinin, habelə tikintisi tamamlanmış obyektlərin istismara qəbulunun və tikililərin keyfiyyət səviyyələrinin qüvvədə olan tikinti norma, qayda və standartlarına, təsdiq olunmuş layihə sənədlərinin tələblərinə uyğun olmasına nəzarət etməkdir.

 2.2. Dövlət memarlıq-tikinti nəzarəti funksiyasını həyata keçirən xidmətlər vəzifələrinə müvafiq olaraq, aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdirlər:

 şəhərsalma fəaliyyətinin subyektləri olan sifarişçi, tərtibatçısı və podratçının (mülkiyyət və tabeliyindən asılı olmayaraq) hüquqi şəxslərində, hüquqi şəxs olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdə təşkilati-hüquqi qaydaya uyğun müvafiq sənədlərin (//çıxarılıb// vergi orqanlarında uçotu, tikinti aparılmasına və başlanmasına icazələr, obyektin layihəsi, dövlət ekspertizasının müsbət rəyi və qeydiyyatı, müvafiq fəaliyyət növləri üzrə lisenziyası və s.) olmasını yoxlamaq; 

 şəhər və digər yaşayış məskənlərinin inkişafının planlaşdırılması, onların torpaqlarından təyinatı üzrə və səmərəli istifadə olunması, qorunması, tikintisi və yenidən qurulmasında şəhərsalma norma və qaydalarına əməl olunmasına nəzarət etmək;

 mülkiyyət forması və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, şəhərsalma obyektlərinin tikintisi və yenidənqurulması üzrə tərtib olunmuş layihə sənədləri və görülmüş tikinti işlərinin müvafiq tikinti norma, qayda və standartlarına, tikinti aparılmasına və başlanmasına verilən icazə sənədlərinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq;

 lazım gələrsə sifarişçi, tərtibatçı və podratçıdan bina, qurğu, mühəndis-nəqliyyat təminatı obyekti və kommunikasiyaların ayrı-ayrı konstruktiv elementlərinin seçmə açılmasını, əlavə laboratoriya və digər sınaqların aparılmasını, icra sxemlərinin tərtibini, ölçmələrin keçirilməsini tələb etmək;

 «Şəhərsalmanın əsasları haqqında», «Memarlıq fəaliyyəti haqqında» və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları, qüvvədə olan normativ tələblər və təsdiq olunmuş layihə həllərinin pozulması ilə obyektlərin möhkəmlik və davamlılıq xüsusiyyətlərinin aşağı düşməsi ilə nəticələnən hallar aşkar edildikdə, təqsirkar şəxslərin müvafiq qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyətə cəlb edilmələri haqqında aidiyyәti təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmaq;

 sifarişçi, tərtibatçı və podratçının fəaliyyətində şəhərsalma sənədlərinin əsas müddəalarının, tikinti layihə və normativ sənədlərin tələblərinin müntəzəm olaraq, kobud surətdə pozulması halları aşkar edildikdə, müvafiq lisenziyalaşdırma orqanlarına məlumat göndərmək;

 şəhərsalma obyektlərində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulması ilə icra olunan işlərin dayandırılması barədə qərar qəbul etmək.3. SİFARİŞÇİNİN, TƏRTİBATÇININ VƏ PODRATÇININ FƏALİYYƏTİNƏ NƏZARƏT

Şəhərsalma sənədlərinin həyata keçirilməsində dövlət memarlıq-tikinti orqanları aşağıdakılara nəzarət edirlər:

 

Sifarişçinin fəaliyyəti üzrə:

 

 1. Sifarişçi görülən işlərin həcmi, dəyəri və keyfiyyətinin təsdiq olunmuş layihə-smeta sənədlərinə uyğunluğuna, tikinti norma, qayda və standartlarının texniki tələblərinə riayət etməklə aparılmasına, istifadə edilən avadanlıq, material, məmulat və konstruksiyaların keyfiyyətinə, onların müvafiq standart və texniki şərtlərə uyğunluğuna, həmçinin tikinti işlərinin gedişinə və müəyyən olunmuş vaxtda istifadəyə verilməsinə müntəzəm olaraq nəzarət aparmaq məqsədi ilə texniki nəzarət qurumu (xidməti) təsis etməlidir. 2. Sifarişçi, obyektin dəyərindən asılı olmayaraq, bina, qurğu, mühəndis-nəqliyyat təminatı obyekti və kommunikasiyalarının tikintisi və ya yenidən qurulmasına tikinti müddətinin bütün dövrü ərzində texniki nəzarət aparmalıdır.

 3. Texniki nəzarətin işçisi sifarişçinin strukturu tərkibinə daxildir. Sifarişçi və podratçı funksiyasını birgə yerinə yetirən təşkilatlarda da texniki nəzarətin işçisi həmin təşkilatın struktur tərkibinə daxildir.

 4. Texniki nəzarət işçisi sifarişçi tərəfindən xüsusi əmrlə təyin edilməli və yerli icra hakimiyyətinin memarlıq-tikinti xidmətində qeydə alınmalıdır.

 Texniki nəzarət işçisi vəzifəsinə tikinti sahəsində istehsalat stajı ən azı 3 il olan ali təhsilli inşaatçı mühəndis, memar və ya ən azı 5 il istehsalat stajı olan orta ixtisas təhsilli inşaatçı texnik qəbul oluna bilər.

 5. Texniki nəzarət işçisinin «Zəlzələyə davamlı tikintilər»ə aid xüsusi kurs keçməsi barədə vəsiqəsi olmalıdır.

 6. Texniki nəzarət aparan işçi sifarişçinin tikintidə məsuliyyətli nümayəndəsidir.

 7. Obyektlərdə tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması və qəbul edilməsinə aid məsələlər üzrə dövlət memarlıq-tikinti nəzarəti xidmətlərinin göstərişi texniki nəzarət işçisi üçün məcburidir.

 8. Texniki nəzarət işçisinə tikinti prosesində layihədə dəyişiklik etməyə icazə verilmir. Dəyişiklik yalnız müəyyən olunmuş qaydada aparıla bilər.

 9. Texniki nəzarət işçisi öz fəaliyyətində nəzarətdə olan obyektlərdə tikinti işlərinin tam həcmdə və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə, müəyyən olunmuş vaxtda istismara verilməsinə kömək göstərməli, həmçinin obyektlərin sifarişçi tərəfindən təchiz edilən avadanlıq və material-texniki vəsaitlərlə təmin edilməsi məsələlərinin həllində fəal iştirak etməlidir.

 10. Texniki nəzarət işçisi:

 Layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması barədə müqavilə şərtlərinin, memarlıq-planlaşdırma tapşırığının tərtibatçılar tərəfindən yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, həmin sənədləri qəbul edərək keyfiyyətini yoxlayır, həmçinin bu sənədlərin baxılıb, müvafiq orqanlarla razılaşdırılmasını, müəyyən edilmiş qaydada dövlət ekspertiza orqanlarından müsbət rəy aldıqdan sonra təsdiq edilməsini təşkil edir;

 layihə-smeta sənədləri təsdiq olunduqdan sonra tikintini yerli memarlıq-tikinti nəzarəti xidmətində qeydiyyatdan keçirir, hazırlıq və tikinti-quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə alır, həmçinin hər il ildən-ilə keçən tikintiləri yenidən qeydiyyata aldırır;

 təsdiq olunmuş və qeydiyyatdan keçmiş layihə sənədlərinin hər cizgisinin üstündə «İcra üçün qəbul olunub» yazısını qeyd edərək, tikintiyə başlamaq haqqında yerli memarlıq-tikinti nəzarəti xidmətinin verdiyi icazə ilə birlikdə həmin sənədləri müəyyən olunmuş qaydada podratçıya təhvil verməli və tikintinin gedişinə nəzarət edən orqanlara təqdim edilmək üçün bu sənədlərin daima tikinti meydançasında olmasını təmin etməlidir;

 tikinti altına ayrılmış torpaq sahəsini naturada podratçıya təhvil verərək aktla sənədləşdirir;

 tikinti sahəsində bina, qurğu, mühəndis-nəqliyyat təminatı obyekti və kommunikasiyaları, həmçinin reper dayaqlarının nişanlanması və bərkidilməsi, onların oxlarının müfəssəl nişanlanması, həmçinin binanın əsası, bünövrə və örtüklərin şaquli səviyyə göstəricilərinin yoxlanılması və qəbulunda iştirak edir, onların qəbulunu aktla sənədləşdirir;

 tikinti sahəsində olan yeraltı və yerüstü mühəndis-kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi, tikintilərin sökülməsi üçün vacib olan hüquqi və texniki sənədlərin hazırlanmasını qabaqcadan təmin edir;

 obyektlərin tikinti və istismarı dövründə su, elektrik, qaz və istilik təchizatı, tullantı, çirkab suları, telefon, televiziya, radio xətləri və şəbəkələrinə qoşulmasına icazələri vaxtında sənədləşdirir, həmçinin avadanlıqların quraşdırılması, sınağı və qeydiyyatdan keçirilməsi ilə əlaqədar məsələləri müvafiq təşkilatlarla razılaşdırır;

 bütün tikinti-quraşdırma işlərinin vaxtında, tam həcmdə və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə, onların təsdiq olunmuş layihə-smeta sənədlərinə uyğunluğuna, ümumtikinti, quraşdırma, tamamlama və xüsusi işlərin, həmçinin qış vaxtında aparılan işlərin yerinə yetirilməsində tikinti norma, qayda və standartların tələblərinə düzgün əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir;

 tikintidə istifadə olunan avadanlıq, material, məmulat və konstruksiyaların pasportlarını, laboratoriya sınaqlarının nəticə sənədlərini yoxlayır;

 tikinti material, məmulat və konstruksiyalarının keyfiyyətinin pasport göstəricilərinə uyğunluğunun daimi yoxlanılmasını podratçıdan tələb edir;

 sınaq üçün nümunələrin götürülməsində, mühəndis kommunikasiya xətləri, avadanlıqları və digər qurğuların sınaqdan keçirilməsində iştirak edir, laboratoriya sınaqlarının nəticələrinin alınmasına nəzarəti həyata keçirir;

 tikinti meydançasına gətirilən, müvafiq standart və texniki şərtlərə cavab verməyən yararsız tikinti materialı, məmulatı, avadanlıq və konstruksiyalarını aktla sənədləşdirərək onların istifadə olunmasını qadağan edir;

 örtülü və xüsusi işlərin icrasının yoxlanılması və aktlarla sənədləşdirilməsində iştirak edir, aktlar imzalanana qədər sonrakı iş növünün yerinə yetirilməsinə yol vermir;

 örtülü işlərin görülməsi və başa çatdırılması haqqında aktları bu işlər qurtaran kimi tərtib etməlidir;

 işlərin həcmini müəyyən etməli, təsdiq olunmuş layihə sənədləri və texniki şərtlərə uyğun keyfiyyətlə yerinə yetirildikdə onları qəbul edərək, bu işlərin dəyərini ödəmək üçün müvafiq sənədlər tərtib etməlidir;

 tikinti-quraşdırma işlərinin ümumi və xüsusi iş jurnallarının vaxtlı-vaxtında və düzgün aparılmasına, həmçinin tikinti prosesində müəlliflə razılaşdırmaqla edilmiş dəyişikliklərin ayrı-ayrı işçi cizgilərində vaxtında qeyd olunmasına nəzarət etməlidir;

 obyektlərdə aparılan texniki nəzarətin nəticəsini ümumi və ya xüsusi iş jurnallarında qeyd etməli və ya aktlar tərtib etməlidir;

 layihə və tikinti təşkilatları tərəfindən müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməli və lazım gəldikdə, müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş sanksiyaların tətbiq edilməsi barədə müvafiq rəhbərlik qarşısında məsələ qaldırmalıdır;

 texniki və müəllif nəzarətləri, dövlət memarlıq-tikinti nəzarəti işçiləri və digər nəzarət orqanları nümayəndələrinin iş jurnallarında qeyd etdikləri tələb və göstərişlərin vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarət etməlidir;

 tikintisi tamamlanmış bina, qurğu, mühəndis-nəqliyyat təminatı obyekti və kommunikasiyaların podratçı təşkilatdan qəbulu üzrə sifarişçinin işçi qəbul komissiyasında iştirak etməli, yarımçıq işlər müəyyən olunan hallarda, aşkar edilmiş çatışmazlıq və nöqsanların siyahısını tərtib etməli, obyektlərin yenidən qəbul olunması şərti ilə onların düzəldilməsinə müəyyən vaxt ayırmalıdır;

 sifarişçi işçi qəbul komissiyasının təşkil edilməsini müvafiq tikinti norma və qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirməli, podratçıya və başqa marağı olan təşkilatlara komissiyanın iş vaxtı barədə məlumat verməlidir;

 tikintisi tamamlanmış obyektləri dövlət qəbul komissiyasına təqdim etmək üçün texniki sənədləri podratçı ilə birlikdə hazırlamalı, dövlət qəbul komissiyasının işində iştirak etməli və komissiya üzvlərini texniki sənədlər və işçi qəbul komissiyasının aktları ilə tanış etməlidir;

 obyekti dövlət komissiyası qəbul etmədən, bir hissəsinin və ya tam istismara verilməsinə yol verməməlidir, belə hal baş verdikdə, podratçı təşkilatla birlikdə akt tərtib etməli və aktda vaxtı, şəraiti və obyekti özbaşına istismara verən günahkar şəxsin vəzifəsi göstərilməli, müvafiq ölçü götürmək üçün həmin aktı sifarişçinin yuxarı təşkilatına, müvafiq dövlət memarlıq-tikinti nəzarəti xidmətinə və şəhər (rayon) icra hakimiyyətinə göndərməlidir;

 obyektin konservasiyası, rekonservasiyası və ya işi görən podratçı təşkilatın dəyişdirilməsi barədə yerli memarlıq-tikinti nəzarəti xidmətinə mütləq məlumat verməlidir;

 tikinti prosesində tərtib edilmiş bütün sənədlər, işçi və dövlət qəbul komissiyalarının aktlarını obyekti istismara qəbul etmiş təşkilatlara təhvil verməlidir.

 


Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin