"Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"nın və "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında


gəlir, sonra isə gəlirdən onun əldə edilməsinə çəkilən xərc çıxılmaqla, xalis gəlirYüklə 0.49 Mb.
səhifə5/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0.49 Mb.
növüQaydalar
1   2   3   4   5   6
gəlir, sonra isə gəlirdən onun əldə edilməsinə çəkilən xərc çıxılmaqla, xalis gəlir" sözləri çıxarılmışdır, "əldə olunan" sözlərindən sonra "məhsulun dəyəri, sonra isə məhsulun dəyərindən əldə olunan mənfəət" sözləri əlavə edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na yeni əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir, 6.11-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

6.11. fiziki şəxs və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlər üçün əmək müqaviləsi əsasında çalışan vətəndaşların gəlirləri fiziki şəxs və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərin məlumatlarına əsasən, lakin əmək müqaviləsində göstəriləndən az olmamaq şərtilə təyin edilir;

  

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 6.12-ci yarımbənddən "yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar üçün" sözləri çıxarılmışdır. 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 6.15-ci bənddə “, habelə növbəti dəfə ehtiyac meyarının həddi təsdiq edilənədək ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunacaq ailənin hər bir üzvü üçün 5 manat” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

1 mart  2007-ci il tarixli 45 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №3, maddə 301) ilə 6.15-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.         Əvvəlki redaksiyada deyilirdi.

6.15. vergi, sosial sığorta haqları və digər məcburi ödənişlər gəlirdən çıxılır.

 

 15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 8-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:8. Ailədə adambaşına düşən orta aylıq gəlir hesablanarkən, ailənin ümumi gəliri əvvəlcə 6-ya (kənd təsərrüfatı və mövsümi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanların ötən mövsümdə əldə etdikləri gəlir 12-yə), sonra isə ailə üzvlərinin sayına bölünür.

 

  

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə"yə "Ərizə forması"nda "yaşayan" sözündən əvvəl "ünvanında" sözü əlavə edilmişdir, "adı, soyadı və atasının adı" sözlərində "soyadı" sözü "adı" sözündən əvvələ keçirilmişdir, "ilk" sözündən sonra "dəfə" sözü əlavə edilmişdir, "Ərizə" sözündən sonrakı dördüncü və beşinci cümlə birləşdirilərək, yeni redaksiyada verilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə"yə "Sənədlərin adı" siyahısında 5-ci, 9-cu və 11-ci sənədlərin adları çıxarılmışdır.15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə “Sənədlərin adı” siyahısından 6, 10, 12, 15 və 17 nömrəli sənədlərin adları çıxarılmışdır.

 

  

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə"yə "Sənədlərin adı" siyahısında 8-ci sənədin adında "pullu təhsil" sözləri "ailə üzvünün ali, orta-ixtisas və ya texniki-peşə təhsili alması" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə"yə "Sənədlərin adı" siyahısında 13-cü sənədin adında "kompensasiya" sözündən sonra ", sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir, mülki-hüquqi müqavilə əsasında işləyənlərin qazancı" sözləri əlavə edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə"yə "Sənədlərin adı" siyahısında 14-cü sənədin adında "icarəyə" sözündən sonra "(kirayəyə)" sözü əlavə edilmişdir. 

20 noyabr 2006-cı il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 994) ilə Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”nın 1 nömrəli əlavəsinin cədvəlinin 16-cı bəndində “torpaq sahəsi və onun ölçüsü haqqında müvafiq şəhadətnamə” sözləri “torpaq üzərində hüquqları təsdiq edən sənəd ” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə"yə "Sənədlərin adı" siyahısından sonrakı ikinci cümlədə "üzvlərindən heç birinin" sözləri "üzvlərinin" sözü ilə əvəz edilmişdir, "yoxdur" sözündən sonra "(var)" sözü əlavə edilmişdir.15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə “Sənədlərin adı” siyahısından sonrakı ikinci cümlə çıxarılmışdır.

 

  

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1 nömrəli əlavə"yə "Sənədlərin adı" siyahısından sonra ilk "İmza"dan sonrakı cümlədə "dolduruldu" sözü "doldurulur" sözü ilə əvəz edilmişdir, bütün cümlə kursivlə verilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na və "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 2 nömrəli əlavə"yə "1. Ümumi məlumatlar" bölməsinin adı yeni redaksiyada verilmişdir,  həmin bölmədə "adı, soyadı və atasının adı" sözlərində "soyadı" sözü "adı" sözündən əvvələ keçirilmişdir, "Ünvan" sətri çıxarılmışdır. 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə Ailə üzvləri haqqında məlumat” bölməsində “İdentifikasiya kodu (ƏSMM tərəfindən doldurulur)” sütunu çıxarılmışdır.

 

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "2. Ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan əmlak barədə məlumat (ərizə verildiyi vaxta müvafiq)" bölməsinin 2.1-ci, 2.2-ci və 2.3-cü cədvəlləri birləşdirilərək, yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

          2.1. Yaşayış sahəsi, ev (mənzil)

 


Mənsub olduğu şəxsin soyadı, adı, atasının adı

İstifadə məqsədi

Sahəsi

Tikildiyi il və vəziyyəti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2.2. Torpaq sahəsi

 


Mənsub olduğu şəxsin soyadı, adı, atasının adı

Növü:

Həyətyanı, pay, icarə

Sahəsi

Kadastr nömrəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.3. Nəqliyyat vasitələri

 

Mənsub olduğu şəxsin soyadı, adı, atasının adı

Markası

İstifadə məqsədi

Buraxılış

ili

Alınma tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə Ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan əmlak barədə məlumat (ərizə verildiyi vaxta müvafiq)” bölməsindəki “Alınma tarixi” sütunu çıxarılmışdır.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "3. Heyvandarlıqdan gəlirlər" bölməsinin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "4. Ailənin son 6 (altı) ayda alğı-satqı etməsi barədə məlumat" bölməsinin adı yeni redaksiyada verilmişdir, həmin bölmənin cədvəlindəki "alındığı" sözündən sonra ", satıldığı" sözü əlavə edilmişdir.

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə Ailənin son 6 (altı) ayda respublika üzrə təsdiq edilmiş yaşayış minimumunun 5 misli miqdarında alqı-satqı etməsi, təhsil haqqı ödəməsi barədə məlumat” bölməsində “6 (altı) ayda” sözləri “1 (bir) ildə” sözləri ilə, “5” rəqəmi ”10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir və “Əmlakın və ya xidmətin alındığı, satıldığı vaxt” sütunu çıxarılmışdır.

 

  

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "5. Digər gəlirlər barədə məlumat (fərdi əmək, əmanət daxil olmaqla)" bölməsinin adından "(fərdi əmək, əmanət daxil olmaqla)" sözləri çıxarılmışdır.

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə Digər gəlirlər barədə məlumat “ bölməsində “gəlirlər” sözündən sonra “və kredit borcunun məbləği” sözləri əlavə edilmişdir və “Mənbəyi” sütunu çıxarılmışdır. 

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə Ailə üzvlərinin gəlirləri (____200 -ci il tarixdən___200 -ci il tarixinədək)” bölməsi yeni redaksiyada verilmişdir.əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Soyadı, adı, atasının adı  

 


İş yerindən gəlirlər

Cəmi

əsas iş yeri üzrə əməkhaqqı

əvəzçilik üzrə əməkhaqqı

Müvəqqəti ictimai işlərə görə əməkhaqqı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "2. Ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq payı haqqında məlumat" bölməsində "nominal" sözü "normativ" sözü ilə əvəz edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "3. Ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan həyətyanı sahələr haqqında məlumat" bölməsinin cədvəli yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sıra

№- si

Torpaq sahəsi

sahə

Normadan artıq

Kadastr nömrəsi

Nominal dəyəri

1.

Həyətyanı torpaq sahəsi

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "4. Heyvandarlıqdan əldə olunan gəlir (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına əsasən)" bölməsinin adı  və həmin bölmənin cədvəli yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4. Heyvandarlıqdan əldə olunan gəlir (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına əsasən)

Sıra

№-si

Ev heyvanları

Sayı

Gəlir

Xərc

Qeyd

1.

Qaramal

 

 

 

 

 

inək

 

 

 

 

 

Camış

 

 

 

 

2.

Davar

 

 

 

 

 

Qoyun

 

 

 

 

 

Keçi

 

 

 

 

3.

Donuz

 

 

 

 

4.

Arı ailələri

 

 

 

 

5.

Baramaçılıq

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (


Каталог: upload -> files


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə