"Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"nın və "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə4/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

                      5. Digər gəlirlər və kredit borcunun məbləği barədə məlumat           

 


Növü

Sayı

Qeyd

İribuynuzlu mal-qara:

 

 

inək

 

 

camış

 

 

Xırdabuynuzlu mal-qara:

 

 

qoyun

 

 

keçi

 

 

Donuz

 

 

Arı ailəsi

 

 

Baramaçılıq

 

 

Quşlar:

 

 

toyuq

 

 

ördək

 

 

qaz

 

 

hindtoyuğu

 

 

 

6.      Ailənin son 1 (bir) ildə respublika üzrə təsdiq edilmiş yaşayış minimumunun 10 misli miqdarında alğı-satqı etməsi, təhsilhaqqı ödəməsi barədə məlumat  

 

Əmlakın və ya xidmətin adı (növü)

Əmlakın və ya xidmətin göstəriciləri və istifadə məqsədləri

Əmlakın və ya xidmətin dəyəri

Alınma vaxtı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7. Əlavə məlumat_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Komissiyanın üzvləri                            1. ___________; 2. ___________; 3. ____________Ailəni təmsil edən şəxs                                                       ________________________

Digər iştirakçılar:                                                              1. ________________________

                                                                                              2. ________________________

                                                                                              3. ________________________

 

 Tarix_____________________

 

  

 

 İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1. 20 noyabr 2006-cı il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 994)2. 1 mart  2007-ci il tarixli 45 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №3, maddə 301)

3. 23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395)

4. 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130)

5. 15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678)

6. 14 aprel 2010-cu il tarixli 68 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 359)

 

  

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 1.2-ci bənddə "İdarəsi" sözü "İdarəsinin", "nisbətində" sözü "məbləğində" sözü ilə əvəz edilmişdir, "və onun" və "pul formasında" sözləri çıxarılmışdır.

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 1.2-ci bənddə “6 ay” sözləri “1 il” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “(kənd təsərrüfatı və mövsümi işlərlə məşğul olanlar üçün 12 ay)” sözləri çıxarılmışdır.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 2.1-ci bənddə "" sözü vergüllə əvəz edilmişdir, "ilə" sözündən əvvəl "və aztəminatlı ailələrin yoxsulluq vəziyyətindən çıxarılması məqsədilə uyğun vasitələrin müəyyən edilməsi üçün sorğu anketi" sözləri əlavə edilmişdir.15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 2.1-ci bənddə “aztəminatlı” sözü “Aztəminatlı” sözü ilə əvəz edilmişdir və “anketi” sözündən sonra “ (5 nömrəli əlavə)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

 15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 2.3-cü bənddə “əmlakı haqqında bəyannamə”,” sözlərindən sonra “Aztəminatlı ailələrin yoxsulluq vəziyyətindən çıxarılması məqsədi ilə uyğun vasitələrin müəyyən edilməsi üçün sorğu anketi,” sözləri əlavə edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 2.3.4-cü yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.3.4. ailə üzvlərinin aldıqları bütün növ pensiya və müavinətlərin məbləği haqqında pensiya və müavinət təyin edən orqanın arayışı;

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 2.3.5-ci yarımbənd çıxarılmışdır. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 2.3.11-ci yarımbənddə "pullu təhsil" sözləri "ali, orta-ixtisas və ya texniki peşə təhsili" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 2.3.13-cü yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.3.13. əmlakın kirayəyə (icarəyə) verilməsi haqqında müqavilənin surəti;

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 2.3.6-cı, 2.3.7-ci, 2.3.8-ci, 2.3.12-ci və 2.3.14-cü yarımbəndlər çıxarılmışdır. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 2.3-cü bəndə 2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18-ci  yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.1-ci bəndin ikinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Sosial yardımın təyin edilməsi zamanı şəffaflığı təmin etmək məqsədilə komissiyanın iclasına hüquqi-təşkilati formasından asılı olmayaraq, idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri dəvət edilə bilər.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.3-cü bənddə "yarandığı" sözündən sonra "aşağıdakı" sözü əlavə edilmişdir, sonda nöqtə iki nöqtə ilə əvəz edilmişdir, 3.6.1-ci, 3.6.2-ci, 3.6.3-cü və 3.6.4-cü yarımbəndlər müvafiq olaraq 3.3.1-ci, 3.3.2-ci, 3.3.3-cü və 3.3.4-cü yarımbəndlər hesab edilmişdir, yeni 3.3.2-ci yarımbənddə "çoxu" sözündən sonra "üzrlü səbəbdən" sözləri əlavə edilmişdir. 

14 aprel 2010-cu il tarixli 68 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 359) ilə təsdiq edilmiş “Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”nın 3.3.4-cü bəndində “mənzili” sözü “yaşayış sahəsi” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.4-cü bənddə "müəssisə" sözündən əvvəl "aidiyyəti" sözü əlavə edilmişdir, 3.5-ci bənddə "İdarə" sözündən əvvəl "Aidiyyəti" sözü əlavə edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.6-cı bəndi çıxarılmışdır.

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 3.8-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.8. Sosial yardım, onu almaq üçün istənilən ayın 15-dək müraciət edildikdə həmin ayın 1-dən, ayın 15-dən sonra müraciət edildikdə isə növbəti ayın 1-dən 6 ay müddətinə təyin olunur.

 

 22 fevral 2008-ci il tarixli 50 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 130) ilə 3.9.1-ci yarımbənddə «evlərində» sözündən sonra «, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün müvafiq xüsusi təhsil müəssisələrində» sözləri əlavə edilmişdir.

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 3.9.6-cı yarımbənddə “əcnəbilər” sözündən sonra “(Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayanlar istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir. 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 3.10.1-ci yarımbənddə “2 il” sözləri “1 il” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 3.10.2-ci yarımbənddə “6 ay” sözləri “1 il “ sözləri ilə və “5” rəqəmi “10” rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.10.2-ci yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.10.2. müavinət üçün müraciət edilməzdən 6 ay əvvəl ailə mənzil, avtomobil aldıqda və yaxud ailənin orta aylıq gəlirinin 3 mislindən çox məbləğdə alğı-satqı etdikdə;

14 aprel 2010-cu il tarixli 68 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 359) ilə təsdiq edilmiş “Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”nın 3.10.2-ci bəndində “mənzil” sözü “yaşayış sahəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.10.3-cü yarımbənddə "müraciət günü istehsal müddəti 20 ilədək olan" sözləri çıxarılmışdır. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.10.4-cü yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.10.4. məbləğindən asılı olmayaraq ailə tərəfindən kredit götürüldükdə;

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 3.10.5-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 3.10.5. kənd yerlərində ailəyə 1 inək və adambaşına 5 qoyun (və ya müvafiq şərti qaramal) və ondan artıq düşdükdə.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 4.1-ci bənddə "tərəfindən" sözü "vasitəsilə" sözü ilə əvəz edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 4.2.3-cü yarımbənddə "yardım" sözündən sonra "üzürsüz səbəbdən" sözləri çıxarılmışdır.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 4.3-cü bənddə "alınmaqla" sözündən sonra "aşağıdakı qaydada" sözləri əlavə edilmişdir, sonda nöqtə iki nöqtə ilə əvəz edilmişdir və yeni abzaslar əlavə edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"na 4.3-cü bəndin sonuncu abzasına yeni cümlə əlavə edilmişdir.

 

15 iyul 2008-ci il tarixli 158 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 7, maddə 678) ilə 2-ci bənddə “6 ay” sözləri “1 il” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “(kənd təsərrüfatı və mövsümi işlərlə məşğul olanlar üçün 12 ay)” sözləri çıxarılmışdır. 

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 5.1-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.1. əməkhaqqı (tarif (vəzifə) maaşı, tarif (vəzifə) maaşına və ya əməkhaqqına əlavələr, əməyin ödənilməsi sistemləri üzrə ödənilən mükafatlar), əvəzçilik üzrə əməkhaqqı, müvəqqəti ictimai işlərə görə əməkhaqqı, qanunvericiliklə işçinin iş yeri və əməkhaqqının saxlanıldığı dövr üçün ödənilən əməkhaqqı, digər pul təminatları, natura formasında ödənilən əməkhaqqı;

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 5.4-cü yarımbənddə "əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət," və "hamiləliyə və doğuşa görə müavinət," sözləri çıxarılmışdır. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 5.5-ci yarımbənddə "şəxslərə" sözündən sonra ",20 Yanvar şəhidinin ailəsi, şəhid ailəsi üçün" sözləri, "təqaüd," sözündən sonra "tələbələrə verilən təqaüd" sözləri əlavə edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 5.7-ci yarımbənddə "ailə" sözündən sonra "kəndli" sözü əlavə edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 5.15-ci yarımbənddən "balıq," və ", xəzdərili heyvanların yetişdirilməsi və s." sözləri çıxarılmışdır.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 6.5-ci bəndin ikinci cümləsində "qiymətin" sözü "qiymətinin" sözü ilə əvəz edilmişdir, "vurulması" sözündən sonra "yolu" sözü əlavə edilmişdir. 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 6.6-cı yarımbəndin ikinci cümləsində "qiymət" sözü "qiymətinin" sözü ilə əvəz edilmişdir, "vurulması" sözündən sonra "yolu" sözü əlavə edilmişdir.

 

23 aprel 2007-ci il tarixli 70 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 395) ilə "Ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanması Qaydası"na 6.7-ci yarımbənddə "balıq,", ", xəzdərili, heyvanlar", "Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə