T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,Çankaya iLÇESİ,Çayyolu-1 mahallesiYüklə 39,03 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü39,03 Kb.
#39172
T.C. BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

BAŞKANLIĞI

eti mah3

BİLGİ NOTU

ANKARA İLİ,ÇANKAYA İLÇESİ,ÇAYYOLU-1 MAHALLESİ,

42106 ADA– 1 NO.LU PARSEL
KASIM, 2017

1TAŞINMAZHAKKINDA BİLGİLER

Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı


Konu taşınmaz; “Ümit Mahallesi, Meksika Caddesi,42106 Ada 1 No.lu Parsel, Çankaya / Ankara” açık adresinde yer almaktadır. (39.9018065’’K, 32.69373’’D)

Taşınmaza ulaşım tarif olarak şu şekildedir; Eskişehir Yolu olarak bilinen Dumlupınar Bulvarı üzerinde Yaşamkent istikametine doğru devam ederken, Ümitköy Kavşağı’nı yaklaşık 1,2 km. geçtikten sonra yan yola bağlanılır ve gelinen dönel kavşaktan Gordion AVM’ye doğru sol taraftaki Ankaralılar Caddesi’ne dönülür. Cadde takip edilerek gelinen ilk ışıklı kavşaktan tekrar sol tarafa doğru giriş yapılarak, taşınmazın cepheli olduğu Meksika Caddesi’ne ulaşılabilmektedir. Taşınmaz; Meksika Caddesi ve 2467. Sokağın kesiştiği köşede sol tarafta konumlanmaktadır. Konu taşınmaza toplu taşıma araçları ile erişim; Eskişehir Yolu ve Ankaralılar Caddesi imkânları kullanılarak sağlanabilmekte olup, Ankara Metrosu Çayyolu Metro Durağına yaklaşık 325 m. mesafededir.

Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler


Ana Gayrimenkul

Bağımsız Bölüm

İli

Ankara

Pafta No

-

Blok No

-

İlçesi

Çankaya

Ada No

42106

Kat No

-

Bucağı

-

Parsel No

1

Bağ. Böl. No

-

Köyü

-

Niteliği

Arsa

Niteliği

-

Mahallesi

Çayyolu-1

Sokağı

-

Eklentiler

-

Mevkii

-

Parsel Alanı

4.834,00 m²

Malik

Maliye Hazinesi (2517/4834)

Maliye Hazinesi (2317/4834)

Edinme Sebebi ve Tarihi

2517/4834 hisse; İmar (TSM), 25.02.1994 tarih ve689 yevmiye no

2317/4834 hisse; Satış + Birleş., 18.05.2017 tarih ve 38352 yevmiye no

Tapunun Türü

 Kat Mülkiyeti

 Kat İrtifakı

 Ana Taşınmaz

Takyidat Bilgisi

Ankara Çankaya İlçesi Tapu Müdürlüğü’nden; 07.09.2017 tarihinde alınan yazılı bilgiye göre, yukarıda bilgileri yazılı olan gayrimenkulün 2517/4834 hissesi üzerinde aşağıdaki beyan bulunmaktadır.

Beyan: “Belediye Gelirleri Kanunu’na göre kısıtlıdır.” 23.08.2011 tarih ve 36923 yevmiye no

Taşınmazın Konum ve Çevre Özellikleri Tanıtımı


Tanıtıma konu mülk; Ankara İli, Çankaya İlçesi Ümit Mahallesi sınırları içerisinde kalan Meksika Caddesi’ne cepheli tapuya 42106ada – 1no.lu parsel olarak kayıtlı “arsa” vasıflı taşınmazdır.

Taşınmaz; Ankara kent merkezi olarak bilinen Kızılay ve Bakanlıklar Bölgesi’nin yaklaşık 15 km. batısında, Eskişehir Yolu’nun güneyinde, Korukent Mahallesi’nin kuzeydoğusunda kalan alan içerisinde, Ümitköy ve Konutkent olarak adlandırılan bölge içerisinde yer almaktadır. Bölge; ilk yapılaşma dönemlerinde uydu kent şeklinde planlanmış olmasına karşın, günümüzde kendi sosyal ihtiyaçlarının mahalle sınırları içinde karşılanabildiği, merkezi bir yapıya kavuşmuştur. Bölge; konutstoğunun ağırlıklı olarak çeşitli sosyal imkanlara sahip site formunda, yapı denetim kanunundan sonra inşa edilmiş yapılardan oluşuyor olması, Eskişehir Yolu üzerinde Söğütözü – ÇukurambarBölgesi’nde yeni ofis bölgelerinin oluşmuş olması, Bakanlıkların ve devlet kurumlarının Eskişehir Yolu üzerine doğru kayması ve bölgeye metro bağlantısının gelmesi ile birlikte, üst ve üst orta gelir grubu tarafından tercih edilen bir yerleşim alanı haline gelmiştir.

Konu taşınmazın cephe aldığı yaklaşık 1.400 m. uzunluğa sahipMeksika Caddesi; doğu yönünde Ümitköy Köprülü Kavşağı’ndan başlayarak, batı yönünde Gordion AVM’ninolduğu kısma(Ankaralılar Caddesi’ne) kadar uzanmakta olup, konu taşınmaz caddenin Ankaralılar Caddesi’ne yakın kısmında konumludur. Taşınmaz; ada-parsel özelliğinde olup, Ankaralılar Caddesine 2. yapı adasını oluşturmaktadır. Meksika Caddesi üzerinde trafik;çift yönlü olarak orta refrüj ile ayrılmış toplam 4 şeritte akmaktadır. Parselin batı ve kuzeyinden geçen 2467 Sokak; imar planlarında genel otoparkla sonlanan ada içi yol olup, aynı zamanda 2468 Sokak üzerinden Eskişehir Yolu’na bağlanmasına karşın, saha incelemesi sırasında genel otopark alanının oluşturulmadığı ve her iki sokağın da aktif olarak kullanılmamakta olduğu görülmüştür. Parselin doğusundan geçecek olan 7,00 m. genişliğindeki yol ise fiili durumda açılmamıştır.

Meksika Caddesi boyunca yüksek katlı ağırlıklı olarak site formunda inşa edilmiş üst orta gelir grubuna yönelik konut blokları yer almaktadır. Taşınmazın batı, güney ve doğu yöndeki komşu imar adaları henüz yapılaşmamış olup, kuzeyindeki yapı adasında yüksek katlı konut sitesi bulunmaktadır. Yakın çevresinde; Gordion AVM, Çayyolu Metro Durağı, Ankara Lofts Öğrenci Evleri, Durusu Residence, Altınel Park Konutları, Eras Evler, Almina Sitesi, Gordion Sitesi gibi konut siteleri bulunmaktadır. Konu taşınmaz; Gordion AVM ve Ankaralılar Caddesi’ne 130 m., Dumlupınar Bulvarı’na(Eskişehir Yolu) yaklaşık 330 m.; Kızılay Meydanı’na yaklaşık 15,50 km. mesafededir.

Bölgede Doluluk Boşluk Durumu – Arz Talep Dengesi

Bölgenin doluluk oranının gözleme dayalı olarak % 75-80 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede, fiili durum itibari ile ticari arsa arzıdüşüktür.


eti mah3

Kaynak: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

2TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 22/09/2017 tarih ve 53849070-310.99 sayılı yazıya göre taşınmaz; 84099 parselasyon planı kapsamında Yenimahalle Belediye Meclisinin05.08.1992 tarih ve 186 sayılı kararı ile uygun görülerekAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 08.12.1992 tarihinde onaylanan,1/1000 ölçekli Çayyolu Ümitköy 1. Etap Uygulama İmar Planı içerisinde, “Emsal: 0,50”, “Hmaks: 7,50 m” uygulama hükümleri çerçevesinde “Ticaret Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır. Parselin çekme mesafeleri Meksika Caddesi yönünden 15,00 metre, 2467. Sokaktarafından 10,00 m., kuzey ve doğu cephelerden ise 5,00 m. olarak belirlenmiştir.

c:\users\som\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\imar.jpg

1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Plan Adı ve Onay Tarihi

:

Yenimahalle Belediye Meclisinin05.08.1992 tarih ve 186 sayılı kararı veAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 08.12.1992 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli “Çayyolu Ümitköy 1. Etap Uygulama İmar Planı”

Plan Notları

:
  1. Tapu tescil aşamasında yeşil alan, park, çocuk bahçesi, yollar otoparklar kamu eline devredilecektir.

  1. Özel otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır.

  2. Kitleler arasında en az H/2 kadar mesafe bırakılacaktır.

  3. Kitleler tabi zeminden kotlandırılacaktır. ± 0,00 Kotu kitle köşe kotları ortalamasıdır.

  1. Kitelelrde zemin katlar ± 1,50 m.’de tesis edilebilir.

3TAŞINMAZIN YASAL DURUMU


  • Konu taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu 1/1000 ölçekli “Uygulama İmar Planı” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.

  • Parsel; herhangi bir kentsel dönüşüm, riskli alan, rezerv yapı alanı sınırları içerisinde kalmamaktadır.

  • Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi


Deprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece


X


Kullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgalX
İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne Amaçla Kullanıldığı

Rapor tarihi itibariyle, taşınmazın kullanılmadığı ve boş olduğu görülmüştür.


Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri


Parsel Geometrisi:Tanıtım konusu 42106 ada, 1 no.lu parsel yamuk bir geometriye sahiptir.

Parsel Ölçüleri: Taşınmaz; güney yönünden Meksika Caddesi’ne ~68,00 m. batı yönünden 2467 Sokak’a ~95,70 m.; kuzey yönünden ~28,10 m. ve doğu yönünde açılacak olan imar yoluna yaklaşık olan 92,70 m. cephesi bulunmaktadır.

Eğim: Taşınmazın bulunduğu bölge genel itibari ile hafif eğimli ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, taşınmaz da bölgenin genel yapısına uygun bir topoğrafyaya sahiptir.

Altyapı ve Diğer Özellikleri: Tanıtımkonusu taşınmaz, şehir içi yerleşimin olduğu bir bölgede yer alması nedeni ile elektrik, su, telefon, doğalgaz, asfalt yol vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadırlar.

Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapıya Ait Bilgiler


Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

TAKYİDATBELGESİtakyidat.jpg

FOTOĞRAFLAR

d1.jpg

d2.jpg
d3.jpg

2.jpeg

7.jpeg

12.jpeg


Yüklə 39,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə