T. C. BÜKreş BÜYÜkelçİLİĞİ Tİcaret müŞAVİRLİĞİYüklə 0.61 Mb.
səhifə1/7
tarix29.10.2017
ölçüsü0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

T.C.

BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ

TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
ROMANYA'NIN GENEL

EKONOMİK DURUMU

VE

TÜRKİYE İLE

EKONOMİK-TİCARİ

İLİŞKİLERİAĞUSTOS 2010

BÜKREŞ


İÇİNDEKİLER SAYFA NO

BÖLÜM I
I.1. GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I.2. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


I.2.1. Ülke Kimliği 5

I.2.2. Sosyal Göstergeler 6

I.2.3. Ekonomik Göstergeler 7

I.3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


I.3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi 8

I.3.2. Siyasi ve İdari Durum 9

I.3.3. Coğrafi Bilgiler ve Nüfus 10
I.4. GENEL EKONOMİK DURUMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I.4.1. Genel Durum 13

I.4.2. Tarım ve Hayvancılık 18

I.4.3. Sanayi 19

I.4.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon 19

I.4.5. Ticaret 21

I.4.6. Hizmetler (Bankacılık, Turizm, Sigortacılık, Diğer Hizmetler) 24

I.4.7. Enerji 26

I.4.8. Doğal Kaynaklar ve Madencilik 27

I.4.9. Para ve Sermaye Piyasaları 27

I.4.10.Son Yılda Ekonomiyi Etkileyen İç ve Dış Olaylar 27
I.5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

I.5.1. Genel Durum 27

I.5.2. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri 28

I.5.3. Yıl İçinde Alınan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar 29

I.5.4. Dış Ticaret 30

I.5.5. Dış Ticaret İstatistikleri 32

BÖLÜM IIII.1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER . . . . . . . . . . . . . . . . 34

II.1.1. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu 34

II.1.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu 36

II.1.3. Dış Ticaret İstatistikleri 38

II.1.4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular 40

II.1.5. Yıl İçinde Açılan Fuarlar 45

II.1.6. Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar 46

II.1.7. Diğer Bilgiler 49
II.2. SORUNLAR, GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

II.2.1. Sorunlar 50

II.2.2. Görüş ve Öneriler 52

EKLER : 53

KAYNAKÇA : 53

METİN İÇİNDEKİ TABLOLAR LİSTESİ


SAYFA NO
TABLO 1. Ekonomik Göstergeler 7

TABLO 2. Romanya Hükümet Üyeleri 9

TABLO 3. Temel Coğrafi Göstergeler 10

TABLO 4. Son 5 Yıllık Temel Ekonomik Göstergeler 14

TABLO 5. Romanya’da Ülkelere Göre Yabancı Yatırımlar 29

TABLO 6. Başlıca Ülkelere Göre İthalatı 32

TABLO 7. Başlıca Ülkelere Göre İhracatı 32

TABLO 8. Madde Gruplarına Göre İthalatı 33

TABLO 9. Madde Gruplarına Göre İhracatı 33

TABLO 10. Romanya – Türkiye Dış Ticareti 33

TABLO 11. Başlıca Maddelere Göre Türkiye’ye İhracatı 38

TABLO 12. Başlıca Maddelere Göre Türkiye’den İthalatı 39BÖLÜM I
I.1 GİRİŞ

Bu raporun hazırlanmasında temel amaç, Romanya hakkında genel bilgilerle, ekonomik durum, dış ticaret ve Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri hakkında bilgiler sunmaktır.


Sözkonusu bilgiler istatistiki verilerle desteklenerek objektif bir biçimde sunulmaya çalışılmıştır.
Bu kapsamda hazırlanmaya çalışılan bu Rapor; esas itibariyle Romanya’da ticaret ve yatırım yapacaklar için bir rehber niteliği taşımayıp, ancak bir ön bilgilendirme hedefi gütmektedir.

I.2. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
I.2.1 ÜLKE KİMLİĞİ

Devletin Adı : ROMANYA

Başkenti : BÜKREŞ

Yönetim Biçimi : CUMHURİYET (Çok partili demokratik parlamenter sistem)

Resmi Dili : ROMENCE

Dini : HRİSTİYAN (Ortodoks)

Para Birimi : RON (Kaydi para), Lei (nakdi para)

Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar : AB (Avrupa Birliği), ACCT, AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-9, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZCAB.

Yıllık Ortalama Döviz Kuru (Bir dolar karşılığı) : 3,0493

Yüzölçümü : 238.391 km²
Nüfus : 21,504 milyon

Kadın : 11,026 milyon (%51,27)

Erkek : 10,478 milyon (%48,73)Yıllık nüfus artışı (0/00) : - % 0,15 (-33.000 kişi)

Nüfus Yoğunluğu (kişi / km2) : 90,2

Mesai Saatleri ve Günleri : 09,00-17,00 Pazartesi-Cuma

Büyük Kentler, (Varsa Limanlar) : Bükreş (başkent), Braşov, Timişoara, Köstence, Iaşi, Cluj-Napoca, Arad

(Köstence, Mangalia)Türkiye ile Saat Farkı : yok

Haftalık Çalışma Saati (Ortalama) : 40

Resmi Tatil Günleri : 1 - 2 Ocak – Yılbaşı

(Milli, Dini, vb- tarihleri belirtilerek) 8 - 9 Nisan – Paskalya

1 Mayıs – İşçi Bayramı

1 Aralık – Milli Gün

25 - 26 Aralık – Noel

Uluslararası Telefon Kodu : +40
I.2.2. SOSYAL GÖSTERGELER

Ortalama Ömür


Kadın : 76,68

Erkek : 69,49Okuma Yazma Oranı (%) : 97,2

Yüksek Öğretim Okul Sayısı : 106 (617 fakülte)

Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı : 891.098 / (492.812 kadın)

Hastane Sayısı : 447 (2007) / 458 (2008) /

Doktor Başına Düşen Kişi Sayısı : 446,9 (2007) / 427,8 (2008) /

Bin kişiye düşen

Otomobil : 165,3 (2007) / 187,3 (2008) / 202,6 (2009)

Telefon : 147,1 (2007) / 147,2 (2008) / 146,8 (2009)

Televizyon : 476,6 (2007) / 511,2 (2008) / 524,1 (2009)

Mobil Telefon : 1.062,5 (2007) / 1.137,8 (2008) / 1.244,3 (2009)

Bilgisayar : 99,8 (2007) / 124,3 (2008) / 136,3 (2009)Internet Bağlantı Sayısı : 54,9 (2007) / 85,2 (2008) / 103,9 (2009)

Gelen Turist Sayısı (bin kişi) : 7.721,7(2007) / 8.862,1(2008) / 7.575,3(2009)

Giden Turist Sayısı (bin kişi) : 10.979,8(2007)/13.072,2(2008)/11.722,5(2009)

Eğitim Harcamaları / GSYIH : %5,2 (2007) / %3,0 (2008) / %3,2 (2009)

Sağlık Harcamaları / GSYIH : %4,12 (2007) / %6,0 (2008) / %4,0 (2009)

Karayolu Uzunluğu (km.) : 80.893 (2007) / 81.693 (2008) / 81.713 (2009)

Otoyol Uzunluğu : 211 km.(2007) / 281 km.(2008) / 321 km.(2009)

Demiryolu Uzunluğu (km.) : 10.777 (2007) / 10.785 (2008) / 10.785 (2009)

Kişi Başına Yıllık Elektrik Tüketimi (TEP/Kişi) : 1,818 (2007) / 1,851 (2008) / 1,997 (2009)

Asgari Ücret (uygulama varsa) : 600 RON (1 $ ~ 3,0493)

I.2.3 EKONOMİK GÖSTERGELER
Tablo 1
2007

2008

2009 *

GSMH (yerel para birimi) (milyon LEI)

410.898

509.576

490.217

GSMH ($, piyasa fiyatları) (milyon USD)

169.013

203.595

161,067

Reel GSMH Artış Oranı (%)

6,2

7,1

-7.1

Kişi Başına (GSMH-MG)($)

7.847

9.468

7.505

Enflasyon Oranı

4,84

7,85

5.60

Tüketici Fiyat İndeksindeki Yıllık Artışı (%) (dönem sonu)

6,57

6,30

4,74

İşgücü (faal nüfus)

8.971.658

9.169.113

8.956.887

İşsizlik oranı (%) (dönem sonu)

4,1

4,4

7,8

Yurt Dışında Çalışan İşçi Sayısı (milyon)

~ 1,2 – 1,4

~ 1,2 – 1,4

~ 1,2 – 1,4

GSMH – Sektörel Büyüme Hızları (%)

6,2

7,1

-7.1

Tarım

0,11

17,18

-16,54

Sanayi

26,42

6,04

-14,42

İnşaat

58,11

30,67

-18,85

Hizmet

29,75

11,5

-12,33

Sabit Sermaye Yatırımları (Mahalli Para)

68.391,4

90.084,4

62.507,6

Kamu


Özel


Dış Ticaret ($) (milyar)

110.037

131.212

94,479

İhracat

40,243

49,143

40,435

İthalat

69,794

82,069

54,044

Denge

- 29,943

-32,926

- 13,609

Dünya Ticareti İçindeki Payı (%)

0,31/0,54

0,31/0,50

Veri yok

Türkiye ile Ticaret (USD)
6621
7248
4,049

İhracat

2835

3209

2,020

İthalat

3786

4039

2,029

Denge

-695

-567

- 0,009

Ülke Toplamı İçinde Türkiye’nin Payı (%)

6,02

5,5

5,4

İhracat

7,0

6,5

5,0

İthalat

5,4

4,9

3,8

Cari İşlemler Dengesi ($)

- 24,555

-24,676

- 7,041

Borç Stokları
İç Borç Stoku (mahalli para) (milyon)

157.751,3

215.260,9

245.697,5

Dış Borç Stoku (milyon $)

64.571,4

94.763.9

107.587,5

Orta ve Uzun Vadeli

52.984.0

75.675.9

90.970,4

Kısa Vadeli

11.587,4

19.088,0

16.617,1

Sabit Yabancı Sermaye Yatırımları (milyon $)

9.645

13.608

6.114


Emisyon Hacmi (mahalli para) (milyon)

148.115,5


Seçilmiş Oranlar (%)
İhracat/İthalat

57,65

59,88

74,81

İhracat/GSMH

23,77

24,56

25,10

İthalat/GSMH

41,23

41,02

33,55

Cari İşlem Dengesi/GSMH

14,51

12,50

4,37

Dış Borç/GSMH

31,88

52,63

66,78

İç Borç/GSMH (%)

38,22

21,78

50,01


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə