T. C. Osmaneli kaymakamliğiosmaneli İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 269.54 Kb.
səhifə3/8
tarix14.08.2018
ölçüsü269.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Bölüm 2 DURUM ANALİZİ

Durum analizinde stratejik yönetim sisteminin dört temel sorusundan biri olan “Neredeyiz?” sorusu yanıtlanmaktadır. Kurumumuzun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulmuştur. Kurumun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu üst politika belgeleri hedefleri ile mevzuat irdelenmiş; paydaşların beklenti ve önerileri değerlendirilmiş ve son olarak kurumun gelişim alanları (sorun alanları) belirlenmiştir.2.1.1. Tarihi Gelişim


Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir Anaokulu olup 2006 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Okulun inşaatına 2005 yılında başlanmış, Haziran 2006 da valiliğin B.08.04.MEM.4.11.00.04.410 sayılı yazısıyla okulumuz açılmıştır. Haziran 2006 da valiliğin B.08.04.MEM.4.11.00.02.370 sayılı yazısıyla okulumuza “ OSMANELİ ANAOKULU” adının verilmesi uygun görülmüştür.

 

Bugün itibariyle okulda 142 öğrenci 1 müdür ,7 öğretmen, 2 hizmetli, 1 aşçı bulunmktadır. Sınıflar 20 kişilik öğrenci gruplarından oluşmaktadır. Okulumuz, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine  bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı “ 36-66 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programını” uygulamakta olup bu program doğrultusunda eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. 


TOPLAM ALAN 1420m²

BİNALARIN ALANI 592m²

BAHÇE ALANI 828m²

Derslik Sayısı 6

Oyun Odası 1

Yemekhane 1

Mutfak 2

Bilgisayar Laboratuvarı 0

Kütüphane 0

Müdür odası 1

Müdür yardımcısı odası 1

Rehberlik servisi 0

Öğretmenler odası 1

Zümre öğretmen odası 0

Çocuk Kulübü Dersliği 1

Memur odası 0

Hizmetliler odası 0

Çok amaçlı salon 1

Diğer 0

2.1.2. Yasal Yükümlülükler ve mevzuat analizi

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitim, öğretim, yönetim görev ve hizmetleri

Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde okulumuzun görevleri şunlardır:

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a)Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

b)Onları ilkokula hazırlamak,

c)Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,

d)Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.


Çalışanların Görev Dağılımı

S.NO

UNVAN

GÖREVLERİ

1

Okul müdürü

Okul müdürü;

 1. Ders okutmak

 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmek,

 3. Okulu düzene koyar

 4. Denetler.

 5. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak görevleri yapar.

 6. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

 7. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

2

Öğretmenler

 1. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

 2. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, dersleri okutur.

 3. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.

 4. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder.

 5. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 1. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.

3

Yardımcı hizmetler personeli

 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,

 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,

 3. Hizmet yerlerini temizlemek,

 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,

 5. Nöbet tutmak,

 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.

 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.2.1.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

2015-2019 stratejik plan hazırlık sürecinde Okulumuzun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek Bakanlığımızın ürün ve hizmetleri tespit edilmiş ve on bir faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır.

FAALİYET ALANI: EĞİTİM

Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri

Öğrenci

Veli


Öğretmen

Öğrenci sağlığı ve güvenliği

Hizmet 2 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Halk oyunları

Sportif faaliyetler

Okul-Çevre ilişkileri

FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM

Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi

• Aylık planlar

• Günlük Eğitim Akışları

• Gelişim Formları

Hizmet 2 Kurslar

• Çocuk Kulüpleri

Eğitici Kurslar

Hizmet 3 Proje Çalışmaları

• Sosyal projeler

• Proje tabanlı beceri yarışmaları

FAALİYET ALANI : YÖNETİM İŞLERİ

Hizmet 1 Öğrenci İşleri Hizmeti

• Kayıt – Nakil işleri

• Devam Devamsızlık

• Sınıf Geçme

• Mezuniyet ve Mezunları izleme

Hizmet 2 Personel Hizmeti

• Hizmet içi eğitim

• Özlük hakları

• Sosyal ve Kültürel Haklar

Hizmet 3 Fiziki Yapı ve Donanım

• Ders araç gereçlerin temini

• Bina fiziki yapısının korunması

• Laboratuvar sınıfları oluşturmaDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə