T. C. Osmaneli kaymakamliğiosmaneli İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 269.54 Kb.
səhifə6/8
tarix14.08.2018
ölçüsü269.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.1.8. Sorun-Gelişim Alanları

Sorun-Gelişim Alanlar

Eğitim ve Öğretime Erişim

Eğitim ve Öğretimde Kalite

Kurumsal Kapasite

• Okul Öncesi Eğitimde devamsızlı

• Okul Öncesi Eğitimden erken ayrılma

• Hayat boyu öğrenmeye katılım

• Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi

• Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi

• Sosyal, Kültürel, Bilimsel, Sportif faaliyetlerin yaygınlığı

• Rehberlik ve Psikolojik destek ulaşımı

• Ailenin Çevrenin eğitime katılımı

• Etkin yönetim ve kapasite kullanımı

• İletişimin etkin verimli olması

• Proje çeşit ve sayısının arttırılması


• Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler

Okuma kültürü

• Örgün ve yaygın eğitimi yetiştirme kursları

• Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler

• Eğitimde ve öğretim süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri

• Okul sağlığı ve hijyen

• Okul güvenliği

• Zararlı alışkanlıklar

• Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri

• Hayat boyu rehberlik hizmeti

• Eğitsel değerlendirme ve tanılama

• Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği


• Çalışanların ödüllendirilmesi ve motivasyon

• İnsan kaynağının genel ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi

• Hizmet içi eğitim uygulamaları

• Çalışanların yabancı dil becerileri

• Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı

• Alternatif finansman kaynaklarının artırılması

• Okul-Aile birlikleri

• Çalışma ortamı ve koşulları

• Okul ve kurumların fiziki kapasitesi

• Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği

• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim ve öğretim ortamları

• Donatım eksikliği

• Teknolojik altyapı eksikliği

• Mevzuatın sık değişimi

• Stratejik yönetim ve planlama anlayışı

• İç kontrol sistemi

• İş süreçleri ve görev tanımlarının net olmaması

• Bürokrasinin azaltılması

• Projelerin etkililiği ve proje çıktıların sürdürülebilirliği

• Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilemediği algısı

• Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerindeki etkisi

• Kurumsal aidiyet

• Basın ve yayın faaliyetleri

• Çalışanların ödüllendirilmesi• İş güvenliği ve sivil savunma

Tablo Sorun-Gelişim Alanlar

2.1.9. SP Mimarisi


 1. Eğitim Ve Öğretime Erişim

  1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama

   1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama

   2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama

   3. Yükseköğretime katılım ve tamamlama

   4. Hayat boyu öğrenmeye katılım

   5. Özel eğitime erişim ve tamamlama

   6. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi

 2. Eğitim Ve Öğretimde Kalite

  1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları

   1. Öğrenci

    1. Hazır oluş

    2. Sağlık

    3. Erken çocukluk eğitimi

    4. Kazanımlar

   2. Öğretmen

   3. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi

   4. Rehberlik

   5. Ölçme ve Değerlendirme

  2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi

   1. Sektörle İşbirliği

   2. Hayata ve İstihdama Hazırlama

   3. Mesleki Rehberlik

  3. Yabancı Dil ve Hareketlilik

   1. Yabancı Dil Yeterliliği

   2. Uluslararası hareketlilik

 3. Kurumsal Kapasite

  1. Beşeri Alt Yapı

   1. İnsan kaynaklarının etkin yönetimi

   2. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi

  2. Fiziki ve Mali Alt Yapı

   1. Finansal kaynakların etkin yönetimi

   2. Eğitim tesisleri ve alt yapı

   3. Donatım

  3. Yönetim ve Organizasyon

   1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi

   2. Bürokrasinin azaltılması

   3. İş analizleri ve iş tanımları

   4. İzleme ve Değerlendirme

   5. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim

    1. Çoğulculuk

    2. Katılımcılık

    3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik

   6. Kurumsal Rehberlik ve Denetim


Bölüm 3 GELECEĞE YÖNELİM

3.1.1 Misyon, Vizyon, Temel Değerler


Misyonumuz

Osmaneli Anaokulu vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz; - Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan, - Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden, - Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Osmaneli Anaokulu, Bilecik İli Osmaneli ilçesinin okulöncesi kurumu olmasının gururu ile okulöncesi

Eğitimine aynı başarı ve azim ile devam etmektedir. Osmaneli Anaokulunda, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil,araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, öz disiplini ve benlik saygısı

gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen,

sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve

göreneklerimize, değerlerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı

bireyler olmak üzere eğitim alırlar.Temel Değerlerimiz
 1. Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güven,

 2. Verilerle ve süreçlerle yönetim,

 3. Öğrenme ve öğretme,

 4. Çözüm üretmek,

 5. Katılımcılık,

 6. Önerilere açık olmak,

 7. Vatandaş odaklılık,

 8. İletişime açık olmak,

 9. Sevgi ve hoşgörü,

 10. Sürekli iyileştirme ve yenilikçilik,

 11. Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız.

 12. Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.

 13. Zamanın değerine inanırız.

 14. Çevreye karşı duyarlıyız.

 15. En iyi olmak için inandırıcı olmalıyız.

 16. Teknolojik gelişmeleri izler, kullanılmasına önem veririz.

 17. Geleceği bu günde yaşarız.

 18. Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir
Tablo MisyonumuzDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə